การเพิ่มหรือลบคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft Office Access 2007 มีหลายวิธีในการเพิ่ม หรือเอาคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล ขณะนี้คุณสามารถใช้มุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อเพิ่ม หรือเอาคอลัมน์ออก และตั้งค่าชนิดข้อมูลสำหรับคอลัมน์เหล่านั้น คุณยังสามารถเพิ่มเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงาน หรือคุณสามารถเปิดตารางที่ underlies แผ่นข้อมูล และเพิ่มเขตข้อมูลในมุมมองออกแบบ หัวข้อนี้อธิบายวิธีใช้แต่ละวิธี

หมายเหตุ: ข้อมูลในหัวข้อนี้อธิบายวิธีการทำบาง แต่ไม่ได้ทั้ง หมด งานที่คุณสามารถทำได้ในแผ่นข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และใช้แผ่นข้อมูล ดูบทความเปิดแผ่นข้อมูลว่างเปล่า

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

เพิ่มคอลัมน์ โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล

เอาคอลัมน์ออก โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล

เพิ่มคอลัมน์ โดยใช้มุมมองออกแบบ

เอาคอลัมน์ออก โดยใช้มุมมองออกแบบ

ทำความเข้าใจวิธีที่ Access กำหนดชนิดข้อมูล ตามที่คุณใส่ข้อมูล

ตั้งค่าชนิดข้อมูลอ้างมุมมองแผ่นข้อมูล

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

แผ่นข้อมูลเป็นภาพ ของข้อมูลที่มีอยู่ในตารางฐานข้อมูล หรือผลลัพธ์ส่งกลับ โดยแบบสอบถาม คอลัมน์ในแผ่นข้อมูลแสดงเหมือนกับเขตข้อมูลในตารางฐานข้อมูล เมื่อคุณเพิ่ม หรือเอาคอลัมน์ออกจากแผ่นข้อมูล คุณเพิ่ม หรือเอาเขตข้อมูลจากตารางที่ underlies แผ่นข้อมูล ถ้าเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูล คุณขจัดข้อมูลดังกล่าว

ฟีเจอร์ใหม่สำหรับการทำงานกับคอลัมน์

Office Access 2007 ทำได้รวดเร็ว และง่ายต่อการเพิ่ม หรือเอาเขตข้อมูลตารางเนื่องจากคุณสามารถทำงานเหล่านั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น ตารางทั้งหมดในมุมมองแผ่นข้อมูลประกอบด้วยเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ที่มีป้ายชื่อคอลัมน์ว่างเดี๋ยวนี้ เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ คุณใส่ข้อมูลลงในเซลล์ว่างเซลล์แรกข้างใต้ส่วนหัวของคอลัมน์นั้น คุณยังสามารถวางข้อมูลชิ้นอย่าง น้อยหนึ่งลงในคอลัมน์ว่างเปล่า คุณไม่จำเป็นต้องใช้มุมมองออกแบบเพื่อเพิ่ม หรือเอาคอลัมน์ แม้ว่าคุณสามารถทำได้ถ้าคุณต้องการ

นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าชนิดข้อมูลทั่วไปสำหรับคอลัมน์ใหม่ ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูลในตารางฐานข้อมูลต้องประกอบด้วยการระบุชนิดของข้อมูล เช่นข้อความ วัน และ เวลา ตัวเลข และอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้ว คุณตั้งค่าชนิดข้อมูลเมื่อคุณออกแบบตารางสำหรับฐานข้อมูล อย่างไรก็ตาม Access เดี๋ยวนี้ infers ชนิดข้อมูลส่วนใหญ่เมื่อคุณป้อนข้อมูลในคอลัมน์ใหม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่ชื่อในเขตข้อมูลแรกในตารางใหม่ของคุณ Access กำหนดเขตข้อมูลนั้นเป็นชนิดข้อมูล Text ถ้าคุณวางวัน Access ตั้งค่าเขตข้อมูลไปยังข้อมูลวัน / เวลาชนิด และอื่น ๆ ถ้าคุณวางผสมข้อมูล เช่นรหัสไปรษณีย์จากหลาย ๆ ประเทศ/ภูมิภาค Access เลือกชนิดข้อมูลที่ทำงานของการรักษาข้อมูลที่ดีที่สุดซึ่งมักจะ ชนิดข้อมูล Text สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วนทำความเข้าใจวิธีที่ Access กำหนดชนิดข้อมูล ตามที่คุณใส่ข้อมูลในภายหลังในบทความนี้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้มุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อตั้งค่าชนิดข้อมูลที่พร้อมใช้งานทั้งหมด นอกจากนี้ยัง โปรดจำไว้ว่า ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ยึดตามชุดของกฎการออกแบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มุมมองแผ่นข้อมูลและการตั้งค่าชนิดข้อมูล ดูบทความเปิดแผ่นข้อมูลว่างเปล่า ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับกฎการออกแบบสำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ดูบทความพื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล

เคล็ดลับ: ใน Access 2010 คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูล ด้วยการลากชื่อเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูลใหม่

ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่ม และเอาคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองออกแบบ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคอลัมน์ โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล

ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการใช้มุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อเพิ่มคอลัมน์ลงในแผ่นข้อมูล ตั้งชื่อคอลัมน์ และใส่ข้อมูล ขณะที่คุณดำเนินต่อ จำไว้ว่า ทำตามขั้นตอนเพิ่มเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลในตาราง ที่ underlies แผ่นข้อมูลของคุณ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ค้นหา และดับเบิลคลิกตารางที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูล

  Access จะเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. เลื่อนไปด้านซ้าย หรือขวาของแผ่นข้อมูล (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Windows ภูมิภาคและภาษา), และค้นหาคอลัมน์ว่างเปล่า

  ตามค่าเริ่มต้น คำเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ปรากฏในส่วนหัวของคอลัมน์ของคอลัมน์ว่างเปล่า รูปนี้แสดงให้เห็นคอลัมน์ว่างทั่วไป

  เขตข้อมูลใหม่ในแผ่นข้อมูล

 3. ดับเบิลคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ และใส่ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่

  หรือ

  คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ และคลิกเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ บนเมนูทางลัด แล้ว พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูล

 4. ใส่ข้อมูลบางอย่างในแถวแรกที่ว่างด้านล่างของส่วนหัว

  หรือ

  วางข้อมูลชิ้นอย่าง น้อยหนึ่งลงในเขตข้อมูล ขึ้นต้น ด้วยเซลล์ว่างเซลล์แรกเท่านั้น

  บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  โดยยึดตามชนิดของข้อมูลที่คุณใส่ Access ตั้งค่าชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่ชื่อ Access กำหนดชนิดข้อมูลที่เป็นข้อความ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงตั้งค่าชนิดข้อมูล ดูส่วนการทำความเข้าใจวิธีที่ Access กำหนดชนิดข้อมูล ตามที่คุณใส่ข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าชนิดข้อมูลด้วยตนเอง ดูที่การตั้งค่าชนิดข้อมูลที่อ้างมุมมองแผ่นข้อมูลนอกจากนี้ในภายหลังในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

เอาคอลัมน์ออก โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล

ก่อนที่คุณเอาคอลัมน์ออกจากแผ่นข้อมูล จดจำข้อเท็จจริงที่สำคัญหลาย:

เอาคอลัมน์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. คลิกขวาแถวส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการเอาออก

 2. คลิกลบคอลัมน์ บนเมนูทางลัด

 3. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคอลัมน์ โดยใช้มุมมองออกแบบ

ถ้าคุณคุ้นเคยกับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access คุณอาจมีบางอย่างประสบการณ์การใช้มุมมองออกแบบ เครื่องมือไม่ได้เปลี่ยนแปลงในOffice Access 2007 มุมมองออกแบบมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่ามุมมองแผ่นข้อมูลเนื่องจากคุณสามารถตั้งค่าชนิดข้อมูลที่พร้อมใช้งานทั้งหมด และคุณสามารถสร้างการค้นหาเขตข้อมูล ทั้งหมด โดยไม่ต้องออกจากมุมมองออกแบบ

เพิ่มคอลัมน์ในมุมมองออกแบบ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

  หรือ

  บนแถบสถานะ Access คลิกมุมมองออกแบบ

 2. ในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูล เลือกแถวว่าง แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่

 3. ในคอลัมน์ชนิดข้อมูล ที่อยู่ถัดจากชื่อเขตข้อมูลของคุณใหม่ เลือกชนิดข้อมูลสำหรับคอลัมน์ใหม่

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

เอาคอลัมน์ออก โดยใช้มุมมองออกแบบ

กฎสำหรับการลบคอลัมน์ในมุมมองแผ่นข้อมูลยังนำไปใช้กับการทำงานในมุมมองออกแบบ: ถ้าคุณลบคอลัมน์ คุณสูญเสียข้อมูลทั้งหมดในคอลัมน์นั้น นอกจากนี้ ก่อนที่คุณสามารถลบคีย์หลักหรือเขตข้อมูลจากการค้นหา คุณต้องลบความสัมพันธ์สำหรับเขตข้อมูลเหล่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความพื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูลเพิ่ม การตั้งค่า เปลี่ยน หรือเอาคีย์หลักและเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลจากการค้นหาที่ช่วยให้คุณเก็บค่าหลายค่า

เอาคอลัมน์ในมุมมองออกแบบ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

  หรือ

  บนแถบสถานะ Access คลิกมุมมองออกแบบ

 2. เลือกเขตข้อมูล (แถว) ที่คุณต้องการลบ

 3. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกลบแถว

  หรือ

  กด DELETE

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

ทำความเข้าใจวิธีที่ Access กำหนดชนิดข้อมูล ตามที่คุณใส่ข้อมูล

เมื่อคุณสร้างแผ่นข้อมูลเปล่า Access จะกำหนดชนิดข้อมูลให้กับแต่ละเขตข้อมูลเมื่อคุณป้อนข้อมูลในเขตข้อมูลนั้นเป็นครั้งแรก ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการข้อมูลชนิดต่างๆ ที่คุณสามารถป้อนได้ และชนิดข้อมูลที่ Access นำไปใช้กับข้อมูลแต่ละชนิด

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถตั้งค่าชนิดข้อมูลสิ่งที่แนบมาหรือวัตถุ OLE ได้ ด้วยการใส่ข้อมูลในเขตข้อมูล และคุณไม่สามารถเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับการแก้ไข rich text ด้วยการใส่ข้อมูลในเขตข้อมูล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าชนิดข้อมูลเหล่านั้น และเปิดใช้งานการแก้ไข rich text ดูบทความที่เปิดแผ่นข้อมูลว่างเปล่า

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการเข้าถึงตั้งค่าชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลเมื่อคุณใส่ข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูล

ถ้าคุณใส่ข้อมูล:

Office Access 2007สร้างเขตข้อมูลที่ มีชนิดข้อมูลของ:

วรพล

Text

กลุ่มข้อความหรือข้อความและตัวเลขที่มีความยาวมากกว่า 256 อักขระ

บันทึกช่วยจำ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้มุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อเปิดใช้งานการจัดรูปแบบ rich text ยัง ถ้าคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติที่มีการเรียกว่าใช้ผนวกข้อมูลเฉพาะสำหรับเขตข้อมูล Memo แล้วตามค่าเริ่มต้น Access ซ่อนข้อความเมื่อคุณวางเคอร์เซอร์ของคุณในเขตข้อมูลนั้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ rich text เปิดใช้งาน ดูบทความใส่ หรือแก้ไขข้อมูลในตัวควบคุมหรือคอลัมน์ที่สนับสนุนรูปแบบ rich text

http://www.contoso.com

Access รู้จักโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตต่อไปนี้: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook

หมายเหตุ: เพื่อให้ Access รู้จักโพรโทคอลและตั้งค่าชนิดข้อมูล Hyperlink คุณต้องทำตามโพรโทคอลที่ไม่มีอักขระช่องว่าง

Hyperlink

50000

Number, Long Integer

50,000

Number, Long Integer

50,000.99

Number, Double

50000.389

Number, Double

12/31/2006

รูปแบบวันและเวลาที่ระบุในการตั้งค่า Windows ภูมิภาคและภาษาควบคุมวิธีการเข้าถึงรูปแบบข้อมูลวัน / เวลา

แสดงวิธีการตั้งค่า หรือเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านั้น

ในWindows Vista   

 1. คลิกปุ่มที่เริ่มต้น รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแผงควบคุม

 2. ถ้าคุณใช้มุมมองเริ่มต้นในแผงควบคุม คลิกนาฬิกา ภาษา และภูมิภาค แล้ว คลิ กภูมิภาคและภาษา

  หรือ

  ถ้าคุณใช้มุมมองคลาสสิก ดับเบิลคลิกที่ตัวเลือกภาษาและภูมิภาค

  กล่อง ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา จะปรากฏขึ้น

 3. บนแท็บรูปแบบ คลิกกำหนดรูปแบบนี้

  กล่อง กำหนดตัวเลือกภูมิภาคเอง (Customize Regional Options) จะปรากฏขึ้น

 4. คลิกแท็บที่มีการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข ให้คลิกแท็บ ตัวเลข (Numbers) จากนั้นจึงเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเลือกใดๆ ให้คลิกปุ่ม วิธีใช้ (?) แล้วคลิกตัวเลือกนั้น

ใน Microsoft Windows XP (มุมมองคลาสสิก)   

 1. บนแถบงาน Windows ให้คลิก เริ่ม (Start) จากนั้นคลิก แผงควบคุม (Control Panel)

 2. ใน 'แผงควบคุม' ให้คลิกสองครั้งที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

  กล่อง ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา จะปรากฏขึ้น

 3. ภายใต้มาตรฐานและรูปแบบ ให้คลิก กำหนดเอง

  กล่อง กำหนดตัวเลือกภูมิภาคเอง (Customize Regional Options) จะปรากฏขึ้น

 4. คลิกแท็บที่มีการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข ให้คลิกแท็บ ตัวเลข (Numbers) จากนั้นจึงเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเลือกใดๆ ให้คลิกปุ่ม วิธีใช้ (?) แล้วคลิกตัวเลือกนั้น

ใน Microsoft Windows XP (มุมมองประเภท)   

 1. บนแถบงาน Windows ให้คลิก เริ่ม (Start) จากนั้นคลิก แผงควบคุม (Control Panel)

  'แผงควบคุม' จะปรากฏขึ้น

 2. คลิก วันที่ เวลา ภาษา และตัวเลือกภูมิภาค

  กล่องโต้ตอบ วันที่ เวลา ภาษา และตัวเลือกภูมิภาค จะปรากฏขึ้น

 3. คลิก เปลี่ยนแปลงรูปแบบของตัวเลข วันที่ และเวลา (Change the format of numbers, dates, and times)

  กล่อง ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา จะปรากฏขึ้น

 4. ภายใต้มาตรฐานและรูปแบบ ให้คลิก กำหนดเอง

  กล่อง กำหนดตัวเลือกภูมิภาคเอง (Customize Regional Options) จะปรากฏขึ้น

 5. คลิกแท็บที่มีการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข ให้คลิกแท็บ ตัวเลข (Numbers) จากนั้นจึงเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเลือกใดๆ ให้คลิกปุ่ม วิธีใช้ (?) แล้วคลิกตัวเลือกนั้น

.

วันที่และเวลา

December 31, 2006

หมายเหตุ: คุณต้องใส่ หรือพิมพ์วางมากกว่าชื่อของวันที่สำหรับการเข้าถึงอ้างถึงข้อมูลวัน / เวลา ตัวอย่าง ถ้าคุณใส่ "วันอังคาร Access เลือกชนิดข้อมูล Text สำหรับการเข้าถึงข้อมูลวัน / เวลาอ้างถึงชนิด คุณต้องใส่เดือนนอกเหนือจากวัน

วันที่และเวลา

10:50:23

วันที่และเวลา

10:50:00

วันที่และเวลา

17:50:00

วันที่และเวลา

$12.50

Access รู้จักสัญลักษณ์สกุลเงินที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคและภาษาใน Windows ของคุณ

แสดงวิธีการตั้งค่า หรือเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านั้น

ในWindows Vista   

 1. คลิกปุ่มที่เริ่มต้น รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแผงควบคุม

 2. ถ้าคุณใช้มุมมองเริ่มต้นในแผงควบคุม คลิกนาฬิกา ภาษา และภูมิภาค แล้ว คลิ กตัวเลือกภาษาและภูมิภาค

  หรือ

  ถ้าคุณใช้มุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้ง

  ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

  กล่อง ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา จะปรากฏขึ้น

 3. ภายใต้จัดรูปแบบ คลิกกำหนดรูปแบบนี้

  กล่อง กำหนดตัวเลือกภูมิภาคเอง (Customize Regional Options) จะปรากฏขึ้น

 4. คลิกแท็บ สกุลเงิน และในรายการ สัญลักษณ์สกุลเงิน ให้เลือกสัญลักษณ์ที่คุณต้องการใช้ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเลือกใดๆ ให้คลิกปุ่ม วิธีใช้ (?) แล้วคลิกตัวเลือกนั้น

ใน Microsoft Windows XP (มุมมองคลาสสิก)   

 1. บนแถบงาน Windows ให้คลิก เริ่ม (Start) จากนั้นคลิก แผงควบคุม (Control Panel)

  'แผงควบคุม' จะปรากฏขึ้น

 2. ใน 'แผงควบคุม' ให้คลิกสองครั้งที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

  กล่อง ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา จะปรากฏขึ้น

 3. ภายใต้มาตรฐานและรูปแบบ ให้คลิก กำหนดเอง

  กล่อง กำหนดตัวเลือกภูมิภาคเอง (Customize Regional Options) จะปรากฏขึ้น

 4. คลิกแท็บ สกุลเงิน และในรายการ สัญลักษณ์สกุลเงิน ให้เลือกสัญลักษณ์ที่คุณต้องการใช้ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเลือกใดๆ ให้คลิกปุ่ม วิธีใช้ (?) แล้วคลิกตัวเลือกนั้น

ใน Microsoft Windows XP (มุมมองประเภท)   

 1. บนแถบงาน Windows ให้คลิก เริ่ม (Start) จากนั้นคลิก แผงควบคุม (Control Panel)

  'แผงควบคุม' จะปรากฏขึ้น

 2. คลิก วันที่ เวลา ภาษา และตัวเลือกภูมิภาค

  กล่องโต้ตอบ วันที่ เวลา ภาษา และตัวเลือกภูมิภาค จะปรากฏขึ้น

 3. คลิก เปลี่ยนแปลงรูปแบบของตัวเลข วันที่ และเวลา (Change the format of numbers, dates, and times)

  กล่อง ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา จะปรากฏขึ้น

 4. ภายใต้มาตรฐานและรูปแบบ คลิกกำหนดเอง กล่องโต้ตอบตัวเลือกภูมิภาคที่กำหนดเอง ปรากฏขึ้น

 5. คลิกแท็บ สกุลเงิน และในรายการ สัญลักษณ์สกุลเงิน ให้เลือกสัญลักษณ์ที่คุณต้องการใช้ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเลือกใดๆ ให้คลิกปุ่ม วิธีใช้ (?) แล้วคลิกตัวเลือกนั้น

Currency

21.75

Number, Double

123.00%

Number, Double

3.46E+03

Number, Double


ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าชนิดข้อมูลอ้างมุมมองแผ่นข้อมูล

ตามค่าเริ่มต้น คุณไม่สามารถทำงาน โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล:

 • คุณไม่สามารถตั้งค่าชนิดข้อมูลสิ่งที่แนบมาหรือวัตถุ OLE ด้วยการวางข้อมูลลงในเซลล์ว่าง

 • คุณไม่สามารถเปิดใช้งานการแก้ไขข้อความแบบ rich สำหรับเขตข้อมูล Memo ด้วยการวางข้อมูล เมื่อต้องการเปิดใช้งานการสนับสนุน rich text คุณต้องตั้งค่าตัวเลือกสำหรับเขตข้อมูลในมุมมองออกแบบ

ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการทำงานเหล่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับงานแต่ละ ดูบทความเปิดแผ่นข้อมูลว่างเปล่า

ตั้งค่าชนิดข้อมูลวัตถุ OLE หรือสิ่งที่แนบมา

 1. ถ้ายังไม่ได้เลือก เลือกคอลัมน์ว่าง (หนึ่งมีป้ายชื่อเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ) ในแผ่นข้อมูลของคุณ

 2. คลิกแถวข้อมูลว่างแถวแรกที่อยู่ใต้ส่วนหัว

 3. บนแท็บแผ่นข้อมูล ในกลุ่มชนิดข้อมูลและการจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากชนิดข้อมูล นั้นแล้ว เลือกชนิดข้อมูล

  รายการของชนิดข้อมูล

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานการแก้ไขข้อความแบบ rich สำหรับเขตข้อมูล Memo

คุณสามารถใช้มุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อเพิ่มเขตข้อมูลจากการบันทึกลงในตาราง แต่คุณต้องใช้มุมมองออกแบบเพื่อเปิดใช้งานการแก้ไขข้อความแบบ rich สำหรับเขตข้อมูล Memo ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการทำงานทั้งสองอย่าง

เพิ่มเขตข้อมูลจากการบันทึกลงในตาราง

 1. ถ้ายังไม่ได้เลือก เลือกคอลัมน์ว่าง (หนึ่งมีป้ายชื่อเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ) ในแผ่นข้อมูลของคุณ

 2. คลิกแถวข้อมูลว่างแถวแรกที่อยู่ใต้ส่วนหัว

 3. บนด้านแผ่นข้อมูล tab ในกลุ่มชนิดข้อมูลและการจัดรูปแบบ คลิกลูกศรแบบหล่นลงในรายการถัดไปเพื่อชนิดข้อมูล จากนั้นเลือกชนิดข้อมูล

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ และยังขั้นตอนถัดไป ซึ่งคุณจะเปิดใช้งานการแก้ไข rich text

เปิดใช้งานการแก้ไขข้อความแบบ rich สำหรับเขตข้อมูล Memo

 1. สลับจากมุมมองแผ่นข้อมูลตารางไปยังมุมมองออกแบบ ใน access นั้นมีหลายวิธีในการทำเช่นนี้:

  ถ้าคุณใช้แท็บวัตถุ คลิกขวาแท็บของแผ่นข้อมูลเปิดอยู่ และคลิกมุมมองออกแบบ

  หรือ

  บนแถบสถานะ Access คลิกมุมมองออกแบบ

  หรือ

  ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่ underlies แผ่นข้อมูล แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

 2. ในมุมมองออกแบบ เลือกเขตข้อมูลการบันทึกของคุณ

 3. ในบานหน้าต่างคุณสมบัติเขตข้อมูล บนแท็บทั่วไป คลิกลูกศรในเซลล์อยู่ถัดจากรูปแบบข้อความ นั้นแล้ว เลือกRich Text จากรายการ

  ข้อความยืนยันปรากฏ ถามว่า คุณต้องการแปลงคอลัมน์เป็น Rich Text คลิกใช่ เพื่อแปลงคอลัมน์

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

แปลงคอลัมน์ลงในเขตข้อมูลจากการค้นหา

ตามค่าเริ่มต้น คุณไม่สามารถใช้มุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อแปลงคอลัมน์ใหม่ลงในเขตข้อมูลจากการค้นหา ถ้าคุณไม่เคยใช้ Access เขตข้อมูลจากการค้นหาแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นเช่นตารางหรือรายการของข้อมูลซึ่งในรายการ ตามค่าเริ่มต้น Access ใช้รายการดรอปดาวน์เพื่อแสดงข้อมูลการค้นหา แต่ยังสามารถใช้กล่องรายการ (รายการที่ไม่ได้เปิด หรือปิด) ในฟอร์ม

คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลการค้นหาสองชนิดได้แก่รายการที่ยึดตามตารางและรายการค่าได้ รายการตารางโดยยึดใช้คิวรีเพื่อเรียกใช้ข้อมูลจากตารางอื่น และชุดของค่าที่ตายแสดงรายการค่า กระบวนงานต่อไปนี้อธิบายวิธีการสร้างทั้งสองชนิดของรายการ

เพิ่มเขตข้อมูลจากการค้นหา

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่ underlies แผ่นข้อมูลของคุณใหม่ และคลิกมุมมองออกแบบ

  หรือ

  บนแถบสถานะ Access คลิกมุมมองออกแบบ

  ตารางจะเปิดในมุมมองออกแบบ

 2. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแปลง

  หรือ

  เลือกแถวว่างในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูล และใส่ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่

 3. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกคอลัมน์การค้นหา

  หรือ

  ในมุมมองออกแบบ ในคอลัมน์ชนิดข้อมูล คลิกลูกศรลง แล้วเลือกตัวช่วยสร้างการค้นหา

  ตัวช่วยสร้างการค้นหาเริ่มทำงาน

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สร้างรายการที่ยึดตามตาราง   

   1. เลือกฉันต้องการให้คอลัมน์การค้นหาเพื่อค้นหาค่าในตารางหรือแบบสอบถาม แล้วคลิกถัดไป

   2. ภายใต้มุมมอง เลือกตัวเลือก เลือกตารางหรือแบบสอบถามจากรายการ แล้ว คลิ กถัดไป
    ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการใช้ค่าจากตารางในเขตข้อมูลการค้นหาของคุณ คลิกตาราง ถ้าคุณต้องการใช้คิวรีแบบใช้ คลิกแบบสอบถาม เมื่อต้องการดูรายการของตารางและคิวรีในฐานข้อมูลทั้งหมด คลิกทั้งสอง

   3. ย้ายเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายการของคุณค้นหาจากบานหน้าต่างเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งาน ไปยังบานหน้าต่างเขตข้อมูลที่เลือก แล้ว คลิ กถัดไป

   4. เลือกตัวเลือกการเรียงลำดับอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกสำหรับเขตข้อมูลที่คุณได้เลือกในขั้นตอนก่อนหน้า หรือจะไม่เลือกก็ได้ จากนั้นให้คลิก ถัดไป

   5. ปรับความกว้างของแต่ละคอลัมน์ในรายการค้นหาของคุณ หรือจะไม่ปรับก็ได้ แล้วคลิก ถัดไป

   6. ภายใต้ ป้ายชื่ออะไรที่คุณต้องการสำหรับคอลัมน์ค้นหาของคุณ ให้ป้อนชื่อลงในกล่องข้อความ หรือจะไม่ป้อนก็ได้

   7. คุณอาจ เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้มีหลายค่า
    ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถเลือก และจัดเก็บมากกว่าหนึ่งรายการจากรายการ

   8. คลิกเสร็จสิ้น ถ้า Access พร้อมท์ให้คุณสามารถบันทึกตาราง คลิกใช่
    Access เพิ่มแบบสอบถามค้นหาลงในตารางใหม่ ตามค่าเริ่มต้น แบบสอบถามดึงเขตข้อมูลที่คุณระบุ บวกค่าคีย์หลักสำหรับตารางต้นฉบับ Access ตั้งค่าชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาเพื่อให้ตรงกับชนิดข้อมูลที่กำหนดสำหรับเขตข้อมูลคีย์หลักในตารางต้นฉบับแล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้าเขตข้อมูลคีย์หลักในตารางต้นฉบับใช้ชนิดข้อมูล AutoNumber, Access กำหนดชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาของคุณเป็นชนิดข้อมูลตัวเลข

   9. กลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูล ไปยังเขตข้อมูลการค้นหาของคุณ และเลือกรายการจากรายการ

    หรือ

 5. สร้างรายการค่าโดยยึด   

  1. คลิก ฉันจะพิมพ์ค่าที่ฉันต้องการ จากนั้นคลิก ถัดไป

  2. ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่จำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการปรากฏในรายการของคุณ จาก นั้นไปยังเซลล์ว่างเซลล์แรก แล้วใส่ค่า

   เมื่อคุณป้อนค่าแรกของคุณ จะมีเซลล์ว่างอื่นปรากฏขึ้นใต้เซลล์ปัจจุบัน

  3. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการป้อนค่าแรกของคุณ ใช้แท็บหรือแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายโฟกัสไปยังเซลล์ถัดไป และใส่ค่าที่สอง

  4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 จนกว่าคุณจะสร้างรายการของคุณเสร็จสิ้น จากนั้นให้คลิก ถัดไป

  5. ป้อนชื่อให้กับเขตข้อมูลใหม่ หรือจะไม่ป้อนก็ได้ จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×