การเพิ่มหรือลบคอลัมน์หรือแถวของตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลบคอลัมน์และแถว คลิกขวาแถวหรือคอลัมน์ แล้ว คลิ กคำสั่งคุณต้องการ

คุณสามารถเพิ่มแถว โดยการคลิกในเซลล์ด้านขวาล่างของตาราง และกดแป้น Tab ยังอย่างรวดเร็ว

ต่อไปนี้คือคำแนะนำเพิ่มเติมโดยละเอียด

การเพิ่มแถวด้านบนหรือด้านล่าง

 1. คลิกขวาในเซลล์ด้านบนหรือด้านล่างตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มแถว

 2. บนเมนูทางลัด ให้ชี้ไปที่ แทรก แล้วคลิก แทรกแถวด้านบน หรือ แทรกแถวด้านล่าง

การเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายหรือด้านขวา

 1. คลิกขวาในเซลล์ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์

 2. บนเมนูทางลัด ให้ชี้ไปที่ แทรก แล้วคลิก แทรกคอลัมน์ทางซ้าย หรือ แทรกคอลัมน์ทางขวา

ลบแถว

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน

  ปุ่ม แสดง-ซ่อน บนแท็บ หน้าแรก

 2. เลือกแถวที่คุณต้องการลบโดยคลิกไปทางซ้ายของแถว

  เลือกเซลล์

 3. คลิกขวา แล้วคลิก ลบแถว บนเมนูทางลัด

ลบคอลัมน์

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน

  ปุ่ม แสดง-ซ่อน บนแท็บ หน้าแรก

 2. เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการลบโดยการคลิกเส้นตารางหรือเส้นขอบด้านบนของคอลัมน์

  เลือกคอลัมน์

 3. คลิกขวา แล้วคลิก ลบคอลัมน์ บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×