การเพิ่มหรือลบการเติม เส้นกรอบ หรือลักษณะพิเศษสำหรับข้อความหรืออักษรศิลป์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความหรืออักษรศิลป์ของคุณ โดยการเปลี่ยนสีเติมของ เปลี่ยนเค้าร่าง หรือเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่นเงา สะท้อน การเรือง แสง หรือหมุน (สามมิติ) แบบสามมิติ หรือการยกนูน ใน PowerPoint นอกจากนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กับข้อความบนสไลด์

การเติม เค้าร่าง หรือเอฟเฟ็กต์รูปร่างคืออะไร

สีเติมรูปอยู่ภายในของตัวอักษรในข้อความอักษรศิลป์หรือข้อความบนสไลด์ PowerPoint เมื่อคุณเปลี่ยนสีเติมข้อความ คุณยังสามารถเพิ่มรูปพื้นผิว ภาพ หรือไล่ระดับสีเพื่อเติม การไล่ระดับสีคือ ความคืบหน้าทีละส่วนของสีและการแรเงา ปกติ จากสีหนึ่งไปยังอีกสี หรือแรเงาหนึ่งไปยังอีกระดับสีเดียวกัน

กราฟิก SmartArt ที่รูปร่างมีการเติมสีทึบและสีเติมไล่ระดับ

เค้าร่างที่มีเส้นขอบภายนอกรอบอักขระแต่ละข้อความหรืออักษรศิลป์ของคุณ เมื่อคุณเปลี่ยนเค้าร่างของข้อความ คุณยังสามารถปรับสี น้ำหนัก และสไตล์ของเส้น

เอฟเฟ็กต์เพิ่มความลึกหรือเน้นข้อความในอักษรศิลป์หรือข้อความบนสไลด์ คุณสามารถเพิ่มการจัดหมู่ของเอฟเฟ็กต์แต่ละกับข้อความของคุณใน Excel, Outlook, Word และ PowerPoint

คุณสามารถยังจัดรูปแบบข้อความอักษรศิลป์ของคุณ หรือ บนสไลด์ของคุณ โดยใช้ตัวเลือกในกลุ่มฟอนต์ บนแท็บหน้าแรก หรือ สำหรับ Outlook ตัวเลือกในกลุ่มข้อ ความพื้นฐานบนแท็บข้อความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ต่อไปนี้

 1. เลือกข้อความในอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเพิ่มเติมเมื่อต้องการ

  สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเพิ่มอักษรศิลป์ไปยังแผ่นงาน Excel คุณต้องการแทรกกล่องข้อความแรก เมื่อต้องการแทรกกล่องข้อความ บนแท็บแทรก ในกลุ่มข้อ ความ คลิกกล่องข้อความ นั้นแล้ว ลากเพื่อวาดกล่องข้อความ พิมพ์ข้อความของคุณลงในกล่องข้อความ จากนั้น ทำตามขั้นตอนระบุไว้

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมข้อความ นั้นแล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แท็บ รูปแบบ ใต้ เครื่องมือการวาด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกข้อความในอักษรศิลป์ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่ข้อความเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติม คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกไม่มีสี คลิกไม่เติม
   ถ้าคุณคลิกไม่เติม ข้อความของคุณจะไม่ปรากฏเว้นแต่ว่าคุณได้เพิ่มเค้าร่างให้กับข้อความก่อนหน้านี้
   เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนสีแบบกำหนดเองของแท็บแบบกำหนดเอง และสีบนมาตรฐาน แท็บจะถูกอัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมรูปภาพ คลิกรูปภาพ ค้นหา โฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรูปภาพที่คุณต้อง การใช้ คลิกไฟล์รูปภาพ แล้ว คลิกแทรก
   ถ้าคุณเลือกข้อความชิ้นไม่ใช่แบบต่อเนื่อง และนำสีเติมรูปภาพ แต่ละส่วนที่เลือกแต่ละรายการจะถูกเติม ด้วยรูปภาพทั้งหมด รูปภาพไม่ขยายการเลือกข้อความ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการไล่ระดับสีเติม ชี้ไปที่การไล่ระดับสี แล้ว คลิ กไล่ระดับสีชุดรูปแบบที่คุณต้องการ
   การไล่ระดับสีแบบกำหนดเอง คลิกไล่ระดับสีเพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมพื้นผิว ชี้ไปที่พื้นผิว แล้ว คลิ กพื้นผิวที่คุณต้องการ
   พื้นผิวกำหนดเอง คลิกเพิ่มเติมพื้นผิว และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: สีเติมรูปภาพและพื้นผิวสำหรับอักษรศิลป์จะไม่พร้อมใช้งานใน Word

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกข้อความในอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเพิ่มเค้าร่างเมื่อต้องการ
  เมื่อต้องการเพิ่มเค้าร่างเดียวกันกับข้อความใน places หลาย เลือกข้อความ ชิ้นแรกแล้ว กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกส่วนของข้อความ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบข้อความ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  แท็บ รูปแบบ ใต้ เครื่องมือการวาด
  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาด หรือ แท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกข้อความในอักษรศิลป์ คุณอาจมีการคลิกขวาอักษรศิลป์เพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเส้นกรอบแอ คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกไม่มีสี คลิกไม่มีเส้นกรอบ
   เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีกรอบเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนสีแบบกำหนดเองของแท็บแบบกำหนดเอง และสีบน มาตรฐาน แท็บจะถูกอัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงความหนาของเค้าร่าง ชี้ไปที่น้ำหนัก แล้ว คลิ กความหนาต่าง ๆ ที่คุณต้องการ
   เมื่อต้องการกำหนดความหนา คลิกเส้นเพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเค้าร่างเพื่อจุดหรือเส้นประ ชี้ไปที่เส้นประ ทางแล้ว คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ
   เมื่อต้องการกำหนดลักษณะ คลิกเส้นเพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกข้อความในอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้
  เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เดียวกันกับข้อความใน places หลาย เลือกข้อความ ชิ้นแรกแล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกส่วนของข้อความ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ คลิกเอฟเฟ็กต์ข้อความ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  แท็บ รูปแบบ ใต้ เครื่องมือการวาด
  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ แท็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกข้อความในอักษรศิลป์ คุณอาจจำเป็นต้องคลิกขวาที่อักษรศิลป์เพื่อเปิด แท็บรูปแบบ ได้อีกด้วย

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเงา ชี้ไปที่เงา ทางแล้ว คลิกเงาที่คุณต้องการ
   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง คลิกตัวเลือกเงา จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนต่างๆ ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการเรืองแสง ชี้ไปที่เรืองแสง แล้ว คลิ กการเรืองแสงที่คุณต้องการ
   เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสง คลิกสีเพิ่มเติมเรืองแสง และจากนั้น คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยน สีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บกำหนดเอง สีแบบกำหนดเอง และสีบนแท็บมาตรฐาน ไม่ได้รับการอัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

  • เมื่อต้องการให้ข้อความของคุณลักษณะที่ปรากฏของแกนลึก โดยการเพิ่ม หรือเปลี่ยนขอบ ชี้ไปที่ยกนูน แล้ว คลิ กยกนูนที่คุณต้องการ
   ยกนูนแบบกำหนดเอง คลิกตัวเลือกสามมิติ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ชี้ไปที่การหมุนสามมิติ แล้ว คลิ กการหมุนสามมิติที่คุณต้องการ
   การหมุนสามมิติที่กำหนดเอง คลิกตัวเลือกการหมุนสามมิติ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเส้นทางของข้อความหรือบิด ชี้ไปที่แปลง แล้ว คลิ กบิดหรือเส้นทางที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเอง โดยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แต่ละหลาย ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกข้อความในอักษรศิลป์ที่คุณต้องการลบสีเติมรูปจาก
  เมื่อต้องการลบการเติมเดียวกันจากหลาย ๆ ส่วนของข้อความ คลิกข้อความ ชิ้นแรกแล้ว กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนของข้อความ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมข้อความ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  แท็บ รูปแบบ ใต้ เครื่องมือการวาด
  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาด หรือ รูปแบบ แท็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกข้อความในอักษรศิลป์ คุณอาจมีการคลิกขวาอักษรศิลป์เพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการลบสีเติม รูปภาพ หรือพื้นผิว เลือกเติมชนิดอื่น
   ถ้าคุณคลิกไม่เติม ข้อความของคุณจะไม่ปรากฏเว้นแต่ว่าคุณได้เพิ่มเค้าร่างให้กับข้อความก่อนหน้านี้

  • เมื่อต้องการลบการไล่ระดับสีเติม ชี้ไปที่การไล่ระดับสี แล้ว คลิ กไล่ระดับสีไม่มี

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกข้อความในอักษรศิลป์ที่คุณต้องการลบจากเค้าร่าง
  เมื่อต้องการลบเค้าร่างเดียวกันจากหลาย ๆ ส่วนของข้อความ คลิกข้อความ ชิ้นแรกแล้ว กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนของข้อความ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบข้อความ แล้ว คลิ กไม่มีเส้นกรอบ
  แท็บ รูปแบบ ใต้ เครื่องมือการวาด
  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกข้อความในอักษรศิลป์ คุณอาจมีการคลิกขวาอักษรศิลป์เพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกข้อความในอักษรศิลป์ที่คุณต้องการลบเอฟเฟ็กต์ออก
  เมื่อต้องการลบลักษณะเดียวกันจากหลาย ๆ ส่วนของข้อความ คลิกข้อมูลตัวแรกของข้อความ แล้ว กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนของข้อความ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเอฟเฟ็กต์ข้อความ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  แท็บ รูปแบบ ใต้ เครื่องมือการวาด
  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาด หรือ แท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกข้อความในอักษรศิลป์ คุณอาจมีการคลิกขวาอักษรศิลป์เพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการลบเงาจากข้อความ ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิ กไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อนจากข้อความ ชี้ไปที่การสะท้อน แล้ว คลิ กไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบการเรืองแสงจากข้อความ ชี้ไปที่เรืองแสง แล้ว คลิ กไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบจากข้อความ ชี้ไปที่ยกนูน แล้ว คลิ กไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติจากข้อความ ชี้ไปที่การหมุนสามมิติ แล้ว คลิ กไม่มีการหมุน

  • เมื่อต้องการลบเส้นทางหรือบิดจากข้อความ ชี้ไปที่แปลง แล้ว คลิ กแปลงไม่มี

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณได้เพิ่มเอฟเฟ็กต์แต่ละหลาย ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 เพื่อลบเอฟเฟ็กต์ทั้งหมด

   • เอฟเฟ็กต์ทั้งหมดในครั้งเดียว ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม การลบแล้ว คลิกล้างอักษรศิลป์

ด้านบนของหน้า

 • เลือกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเอาออก นั้นแล้ว กด DELETE

  เคล็ดลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกวัตถุอักษรศิลป์ทั้งหมด และไม่ใช่แค่เพียงข้อความภายในวัตถุอักษรศิลป์ เมื่อมีเลือกวัตถุอักษรศิลป์ทั้งหมด จะล้อมรอบ ด้วยเส้นทึบเส้นขอบ เมื่อมีเลือกข้อความภายในวัตถุอักษรศิลป์ เส้นขอบเป็นเส้นประ

ด้านบนของหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ต่อไปนี้

ถ้าคุณกำลังใช้ Excel หรือ PowerPoint

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ หรือ บนสไลด์ PowerPoint ที่คุณต้องการเพิ่มเติมเมื่อต้องการ

  เมื่อต้องการเพิ่มเติมเดียวกันกับข้อความใน places หลาย เลือกข้อความ ชิ้นแรกแล้ว กด และ CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกส่วนของข้อความ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมข้อความ นั้นแล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติม คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกไม่มีสี คลิกไม่เติม

   ถ้าคุณคลิกไม่เติม ข้อความของคุณจะไม่สามารถมองเห็นได้เว้นแต่ว่าคุณได้เพิ่มเค้าร่างให้กับข้อความก่อนหน้านี้

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีอยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยน ธีม ของเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกไฟล์รูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

   ถ้าคุณเลือกข้อความชิ้นแบบไม่ต่อเนื่อง และนำสีเติมรูปภาพ แต่ละส่วนที่เลือกแต่ละรายการจะถูกเติม ด้วยรูปภาพทั้งหมด รูปภาพไม่ขยายการเลือกข้อความ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการไล่ระดับสีเติม ชี้ไปที่การไล่ระดับสี แล้ว คลิ กไล่ระดับสีชุดรูปแบบที่คุณต้องการ

   การไล่ระดับสีแบบกำหนดเอง คลิกไล่ระดับสีเพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมพื้นผิว ชี้ไปที่พื้นผิว แล้ว คลิ กพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเองพื้นผิว คลิกเพิ่มเติมพื้นผิว ทางแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ถ้าคุณกำลังใช้ Word หรือ Outlook

 1. คลิกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเพิ่มเติมเมื่อต้องการ

 2. ภายใต้เครื่องมืออักษรศิลป์ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ คลิกสีเติมรูปร่าง นั้นแล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมืออักษรศิลป์

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติม คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกไม่มีสี คลิกไม่เติม

   ถ้าคุณคลิกไม่เติม ข้อความของคุณจะไม่สามารถมองเห็นได้เว้นแต่ว่าคุณได้เพิ่มเค้าร่างให้กับข้อความก่อนหน้านี้

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีอยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยน ธีม ของเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกไฟล์รูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

   ถ้าคุณเลือกข้อความชิ้นแบบไม่ต่อเนื่อง และนำสีเติมรูปภาพ แต่ละส่วนที่เลือกแต่ละรายการจะถูกเติม ด้วยรูปภาพทั้งหมด รูปภาพไม่ขยายการเลือกข้อความ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการไล่ระดับสีเติม ชี้ไปที่การไล่ระดับสี แล้ว คลิ กไล่ระดับสีชุดรูปแบบที่คุณต้องการ

   การไล่ระดับสีแบบกำหนดเอง คลิกไล่ระดับสีเพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมพื้นผิว ชี้ไปที่พื้นผิว แล้ว คลิ กพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเองพื้นผิว คลิกเพิ่มเติมพื้นผิว ทางแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปแบบ คลิกรูปแบบ แล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณกำลังใช้ Excel หรือ PowerPoint

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ หรือ บนสไลด์ PowerPoint ที่คุณต้องการเพิ่มเค้าร่างเมื่อต้องการ

  เมื่อต้องการเพิ่มเค้าร่างเดียวกันกับข้อความใน places หลาย เลือกข้อความ ชิ้นแรกแล้ว กด และ CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกส่วนของข้อความ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบข้อความ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเส้นกรอบแอ คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกไม่มีสี คลิกไม่มีเส้นกรอบ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีใน สีของธีม ให้คลิก สีเส้นกรอบเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยน ธีม ของเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงความหนาของเค้าร่าง ชี้ไปที่น้ำหนัก แล้ว คลิ กความหนาต่าง ๆ ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดความหนา คลิกเส้นเพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเค้าร่างเพื่อจุดหรือเส้นประ ชี้ไปที่เส้นประ ทางแล้ว คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องกำหนดลักษณะ คลิกเส้นเพิ่มเติม แล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ถ้าคุณกำลังใช้ Word หรือ Outlook

 1. คลิกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเพิ่มเค้าร่างเมื่อต้องการ

 2. ภายใต้เครื่องมืออักษรศิลป์ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ คลิกเส้นกรอบรูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  รูปแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมืออักษรศิลป์

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเส้นกรอบแอ คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกไม่มีสี คลิกไม่มีเส้นกรอบ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีใน สีของธีม ให้คลิก สีเส้นกรอบเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยน ธีม ของเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงความหนาของเค้าร่าง ชี้ไปที่น้ำหนัก แล้ว คลิ กความหนาต่าง ๆ ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดความหนา คลิกเส้นเพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเค้าร่างเพื่อจุดหรือเส้นประ ชี้ไปที่เส้นประ ทางแล้ว คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องกำหนดลักษณะ คลิกเส้นเพิ่มเติม แล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปแบบ คลิกรูปแบบ แล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณกำลังใช้ Excel หรือ PowerPoint

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ หรือ บนสไลด์ PowerPoint ที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้

  เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เดียวกันกับข้อความใน places หลาย เลือกข้อความ ชิ้นแรกแล้ว กด และ CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกส่วนของข้อความ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ คลิกเอฟเฟ็กต์ข้อความ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง คลิกตัวเลือกเงา จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนต่างๆ ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ การเรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงต่างๆ ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสง คลิกสีเพิ่มเติมเรืองแสง นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยน สีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บกำหนดเอง สีแบบกำหนดเอง และสีบนแท็บมาตรฐาน ไม่ได้รับการอัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

  • เมื่อต้องการให้ข้อความของคุณลักษณะที่ปรากฏของแกนลึก โดยการเพิ่ม หรือเปลี่ยนขอบ ชี้ไปที่ยกนูน แล้ว คลิ กยกนูนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ชี้ไปที่การหมุนสามมิติ แล้ว คลิ กการหมุนสามมิติที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการปรับแต่งการหมุนสามมิติ คลิกตัวเลือกการหมุนสามมิติ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเส้นทางของข้อความหรือบิด ชี้ไปที่แปลง แล้ว คลิ กบิดหรือเส้นทางที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเอง โดยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แต่ละหลาย ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2

ถ้าคุณกำลังใช้ Word หรือ Outlook

 1. คลิกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้

 2. ภายใต้เครื่องมืออักษรศิลป์ บนแท็บรูปแบบ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  รูปกลุ่ม ลักษณะพิเศษเงา และกลุ่ม ลักษณะพิเศษสามมิติ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเงา ในกลุ่มเอฟเฟ็กต์เงา คลิกเอฟเฟ็กต์เงา จากนั้น คลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเงา ชี้ไปที่เงาสี ทางแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติมเงา แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนสีแบบกำหนดเองของแท็บแบบกำหนดเอง และสีมาตรฐาน แท็บจะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์สามมิติ คลิกเอฟเฟ็กต์สามมิติ คลิกเอฟเฟ็กต์สามมิติ สอง จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณกำลังใช้ Excel หรือ PowerPoint

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ หรือ บนสไลด์ PowerPoint ที่คุณต้องการลบสีเติมรูปจาก

  เมื่อต้องการลบการเติมเดียวกันจากหลาย ๆ ส่วนของข้อความ คลิกข้อความ ชิ้นแรกแล้ว กด และ CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิชิ้นของข้อความ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมข้อความ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการลบสีเติม รูปภาพ หรือพื้นผิว เลือกเติมชนิดอื่น

   ถ้าคุณคลิกไม่เติม ข้อความของคุณจะไม่สามารถมองเห็นได้เว้นแต่ว่าคุณได้เพิ่มเค้าร่างให้กับข้อความก่อนหน้านี้

  • เมื่อต้องการลบการไล่ระดับสีเติม ชี้ไปที่การไล่ระดับสี แล้ว คลิ กไล่ระดับสีไม่มี

ถ้าคุณกำลังใช้ Word หรือ Outlook

 1. คลิกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการลบสีเติมรูปจาก

 2. ภายใต้เครื่องมืออักษรศิลป์ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่เติม

  รูปแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมืออักษรศิลป์

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณกำลังใช้ Excel หรือ PowerPoint

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ หรือ บนสไลด์ PowerPoint ที่คุณต้องการลบจากเค้าร่าง

  เมื่อต้องการลบเค้าร่างเดียวกันจากหลาย ๆ ส่วนของข้อความ คลิกข้อความ ชิ้นแรกแล้ว กด และ CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิชิ้นของข้อความ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบข้อความ แล้ว คลิ กไม่มีเส้นกรอบ

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

ถ้าคุณกำลังใช้ Word หรือ Outlook

 1. คลิกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการลบจากเค้าร่าง

 2. ภายใต้เครื่องมืออักษรศิลป์ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ คลิกเส้นกรอบรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่มีเส้นกรอบ

  รูปแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมืออักษรศิลป์

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณกำลังใช้ Excel หรือ PowerPoint

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ หรือ บนสไลด์ PowerPoint ที่คุณต้องการลบเอฟเฟ็กต์ออก

  เมื่อต้องการลบลักษณะเดียวกันจากหลาย ๆ ส่วนของข้อความ คลิกข้อความ ชิ้นแรกแล้ว กด และ CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิชิ้นของข้อความ

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเอฟเฟ็กต์ข้อความ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการลบเงาจากข้อความ ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิ กไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อนจากข้อความ ชี้ไปที่การสะท้อน แล้ว คลิ กไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบการเรืองแสงจากข้อความ ชี้ไปที่เรืองแสง แล้ว คลิ กไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบจากข้อความ ชี้ไปที่ยกนูน แล้ว คลิ กไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติจากข้อความ ชี้ไปที่การหมุนสามมิติ แล้ว คลิ กไม่มีการหมุน

  • เมื่อต้องการลบเส้นทางหรือบิดจากข้อความ ชี้ไปที่แปลง แล้ว คลิ กแปลงไม่มี

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้เพิ่มเอฟเฟ็กต์แต่ละหลาย ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 เพื่อลบเอฟเฟ็กต์ทั้งหมด

ถ้าคุณกำลังใช้ Word หรือ Outlook

 1. คลิกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการลบเอฟเฟ็กต์จาก

 2. ภายใต้เครื่องมืออักษรศิลป์ บนแท็บรูปแบบ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  รูปกลุ่ม ลักษณะพิเศษเงา และกลุ่ม ลักษณะพิเศษสามมิติ

  • การลบเงา ในกลุ่มเอฟเฟ็กต์เงา คลิกเอฟเฟ็กต์เงา แล้ว คลิกเอฟเฟ็กต์เงาไม่

  • เมื่อต้องการลบเอฟเฟ็กต์สามมิติ คลิกเอฟเฟ็กต์สามมิติ คลิกเอฟเฟ็กต์สามมิติ สอง นั้นแล้ว คลิกไม่มีเอฟเฟ็กต์สามมิติ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×