ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การเพิ่มหรือลบการเติมหรือลักษณะพิเศษในกราฟิก SmartArt ของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เปลี่ยนลักษณะของกราฟิก SmartArt ของคุณ โดยการเปลี่ยนสีเติมหรือลวดลายในรูปร่าง SmartArt หรือข้อความ หรือ โดยการเพิ่มสามมิติ (สามมิติ) เอฟเฟ็กต์ เช่นเงา สะท้อน เรืองแสง ขอบนุ่ม ยกนูน และหมุน

ถ้าคุณไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหาที่นี่ คุณอาจเป็นประโยชน์ลิงก์บทความเหล่านี้ SmartArt:

การเติมคือส่วนที่อยู่ภายในรูปร่าง คุณสามารถเปลี่ยนสีเติมของรูปร่าง หรือสามารถใช้พื้นผิว รูปภาพ หรือการไล่ระดับสีเป็นการเติมได้ การไล่ระดับสีคือการเพิ่มหรือลดระดับสีและเฉดอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยทั่วไปจะไล่จากสีหนึ่งไปเป็นอีกสีหนึ่ง หรือจากแรเงาระดับหนึ่งไปเป็นอีกระดับหนึ่งของสีเดียวกัน

คุณสามารถทำให้รูปร่างที่แสดงกับขอบและความลึก และการหมุนที่ในพื้นที่แบบสามมิติได้

ถ้าทั้งกราฟิก SmartArt แบบสามมิติ คุณสามารถแก้ไขข้อความและการจัดรูปแบบของแต่ละรูปร่างแต่ละ แต่คุณควรจัดตำแหน่ง หรือปรับขนาดรูปร่างใน d ซึ่งเป็น 2 เท่านั้น

เมื่อต้องการสลับระหว่างสองมิติและสามมิติ คลิกที่แท็บรูปแบบ ภายใต้เครื่องมือ SmartArt ทางแล้ว คลิกแก้ไขในแบบสองมิติ ปุ่มแก้ไขในแบบสองมิติ ปลดล็อกกราฟิก SmartArt ของคุณสำหรับการแก้ไขเพื่อให้คุณสามารถย้าย และปรับขนาดรูปร่างชั่วคราวนั่นคือ แต่ยังคงถูกนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt เอฟเฟ็กต์สามมิติ และปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อคุณคลิกแก้ไขในแบบสองมิติ อีกครั้ง

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเติมให้กับรูปร่างหนึ่งรูปร่าง ให้คลิกที่รูปร่างนั้น

  • เมื่อต้องการเพิ่มเติมเดียวกันกับหลายรูปร่าง คลิกรูปร่าแรก แล้ว กด และ CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่าเลือกอื่น ๆ ที่คุณต้องการเพิ่มเติมเมื่อต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเติมให้กับทุกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ให้คลิกกราฟิก SmartArt จากนั้นจึงกด CTRL+A เพื่อเลือกรูปร่างทั้งหมด

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบ ภายใต้เครื่องมือ SmartArt คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมรูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คลิกรูปร่างเติม หรือเอฟเฟ็กต์รูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือ SmartArt หรือจัดรูปแบบ ทำให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติม คลิกสีคุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกไม่มีสี คลิกไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารนั้นในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกแฟ้มรูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการไล่ระดับสีเติม ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

   การไล่ระดับสีแบบกำหนดเอง คลิกไล่ระดับสีเพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไล่ระดับสีที่กำหนดเอง ดูที่การเปลี่ยนสีของรูปร่าง เส้น ขอบรูปร่าง หรือกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสำหรับเติม ให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดพื้นผิวเอง ให้คลิก พื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเพิ่มสีเติมรูปพื้นหลังสำหรับกราฟิก SmartArt ทั้งหมด ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของกราฟิก SmartArt แล้วคลิก จัดรูปแบบวัตถุ บนเมนูทางลัด

 2. คลิกสีเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 1. เลือกข้อความภายในรูปร่างของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มเติมเมื่อต้องการ

  เมื่อต้องการเพิ่มการเติมแบบเดียวกันในหลายรูปร่าง ให้เลือกข้อความในรูปร่างแรก แล้วจากนั้นจึงกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่คุณเลือกข้อความในรูปร่างอื่น

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบ ภายใต้เครื่องมือ SmartArt คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมข้อความ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คลิกสีเติมข้อความหรือเอฟเฟ็กต์ข้อความ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือ SmartArt หรือจัดรูปแบบ ทำให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารนั้นในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกแฟ้มรูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

   เมื่อคุณเลือกข้อความหลายส่วนที่ไม่ต่อเนื่องกัน แล้วใช้การเติมรูปภาพ แต่ละส่วนที่เลือกจะถูกเติมด้วยรูปภาพทั้งรูป รูปนั้นจะไม่ขยายครอบคลุมข้อความที่เลือกทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการไล่ระดับสีเติม ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการไล่ระดับสีเอง ให้คลิก การไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสำหรับเติม ให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดพื้นผิวเอง ให้คลิก พื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

วิธีง่าย และรวดเร็วในการเพิ่มการรวมแบบอย่างมืออาชีพของเอฟเฟ็กต์ของกราฟิก SmartArt ของคุณคือการ นำสไตล์ SmartArt ที่คุณสามารถนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งหมดหรือแต่ละรูปร่างโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำลักษณะพิเศษไปใช้กับรูปร่างเดียว ให้คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษลงไป

  • เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษแบบเดียวกันนี้ให้กับหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นจึงกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่คลิกรูปร่างอื่นที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษลงไป

  • เมื่อต้องการนำลักษณะพิเศษไปใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งรหมด ให้คลิกกราฟิก SmartArt จากนั้นจึงกด CTRL+A ค้างไว้เพื่อเลือกรูปร่างทั้งหมด

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบ ภายใต้เครื่องมือ SmartArt คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเอฟเฟ็กต์รูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คลิกรูปร่างเติม หรือเอฟเฟ็กต์รูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือ SmartArt หรือจัดรูปแบบ ทำให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการผสมผสานลักษณะพิเศษมีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดลักษณะพิเศษอยู่แล้วภายใน คลิกตัวเลือกสามมิติ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเงา ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิ กเงาคุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง คลิกตัวเลือกเงา จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการสะท้อน ชี้ไปที่การสะท้อน แล้ว คลิ กการสะท้อนที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการเรืองแสง ชี้ไปที่เรืองแสง แล้ว คลิ กการเรืองแสงที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสง คลิกสีเพิ่มเติมเรืองแสง ทางแล้ว คลิกสีคุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยน สีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีคุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บกำหนดเอง สีแบบกำหนดเอง และไม่มีสีบนแท็บมาตรฐาน การปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนขอบนุ่ม ชี้ไปที่ขอบนุ่ม แล้ว คลิ กขนาดคุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนขอบ ชี้ไปที่ยกนูน แล้ว คลิ กขอบคุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดขอบ คลิกตัวเลือกสามมิติ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ชี้ไปที่การหมุนสามมิติ แล้ว คลิ กการหมุนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง คลิกตัวเลือกการหมุนสามมิติ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการสร้างลักษณะพิเศษแบบกำหนดเองโดยเพิ่มลักษณะพิเศษหลายๆ แบบ ให้ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2 คุณไม่สามารถเพิ่มการเติมลักษณะพิเศษหลายลักษณะให้กับรูปร่างเดียวได้ แต่คุณสามารถเพิ่มการเติมและลักษณะพิเศษอื่นๆ เช่น ขอบนุ่ม หรือ ยกนูน ได้

   • ถ้าคุณต้องการนำเอฟเฟ็กต์ไปใช้กับรูปร่างที่รวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างรูปร่างที่มีขนาดใหญ่ เช่นเหล่านั้นในรายการส่วนที่ถูกเน้นรูปภาพแนวโค้ง เค้าโครงในชนิดของรายการ เลือกรูปร่างเกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนที่คุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์ออก

    ในตัวอย่างข้างล่างนี้ รูปร่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในรูปร่างที่ใหญ่กว่าจะถูกเลือก ถ้าคุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษให้รูปร่างที่เกี่ยวข้องรูปใดรูปหนึ่ง เช่น รูปร่างวงกลมขนาดเล็ก (ตัวยึดตำแหน่งภาพที่มีรูปพระอาทิตย์กับภูเขา) ขอให้แน่ใจว่าได้เลือกเฉพาะรูปร่างนั้น ถ้าคุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษให้กับรูปร่างที่ใหญ่กว่าทั้งรูป ให้เลือกรูปร่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังที่แสดงข้างล่างนี้ ขอให้ทราบว่าลักษณะพิเศษจะถูกนำไปใช้กับแต่ละรูปร่างแยกจากกัน ไม่ใช่รูปร่างทั้งกลุ่ม

    กราฟิก SmartArt รายการแนวโค้ง 1 ซึ่งแสดงรูปร่างเกี่ยวข้องที่เลือก

   • เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษให้กับพื้นหลังของกราฟิก SmartArt ทั้งรูป ให้ทำดังต่อไปนี้

    1. คลิกขวาที่เส้นขอบของกราฟิก SmartArt แล้วคลิก จัดรูปแบบวัตถุ บนเมนูทางลัด

    2. คลิกเงารูปแบบสามมิติ หรือหมุนสามมิติ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

วิธีง่าย และรวดเร็วในการเพิ่มการรวมแบบอย่างมืออาชีพของเอฟเฟ็กต์ของกราฟิก SmartArt ของคุณคือการ นำสไตล์ SmartArt ที่คุณสามารถนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งหมดหรือแต่ละรูปร่างโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เลือกข้อความในรูปร่างของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้

  เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษแบบเดียวกันให้กับข้อความในหลายๆ ตำแหน่ง ให้เลือกข้อความในตำแหน่งแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่เลือกข้อความในตำแหน่งอื่น

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบ ภายใต้เครื่องมือ SmartArt คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเอฟเฟ็กต์ข้อความ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คลิกสีเติมข้อความหรือเอฟเฟ็กต์ข้อความ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเงา ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิ กเงาคุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง คลิกตัวเลือกเงา จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการสะท้อน ชี้ไปที่การสะท้อน แล้ว คลิ กการสะท้อนที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการเรืองแสง ชี้ไปที่เรืองแสง แล้ว คลิ กการเรืองแสงที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสง คลิกสีเพิ่มเติมเรืองแสง ทางแล้ว คลิกสีคุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยน สีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีคุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บกำหนดเอง สีแบบกำหนดเอง และไม่มีสีบนแท็บมาตรฐาน การปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

  • เมื่อต้องการให้ข้อความของคุณลักษณะที่ปรากฏของแกนลึก โดยการเพิ่ม หรือเปลี่ยนขอบ ชี้ไปที่ยกนูน แล้ว คลิ กยกนูนคุณต้องการ

   เมื่อต้องการยกนูนแบบกำหนดเอง คลิกตัวเลือกสามมิติ แล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ชี้ไปที่การหมุนสามมิติ แล้ว คลิ กที่คุณต้องการหมุนสามมิติ

   เมื่อต้องการปรับแต่งการหมุนสามมิติ คลิกตัวเลือกการหมุนสามมิติ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเส้นทางของข้อความหรือบิด ชี้ไปที่แปลง แล้ว คลิ กบิดหรือเส้นทางที่คุณต้องการ

 1. คลิกรูปร่างหรือข้อความที่คุณต้องการลบการเติมออกไป

  เมื่อต้องการลบการเติมแบบเดียวกันออกจากหลายรูปร่างหรือข้อความหลายส่วน ให้คลิกที่รูปร่างหรือข้อความส่วนแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่คลิกรูปร่างหรือข้อความส่วนอื่น

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบ ภายใต้เครื่องมือ SmartArt และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คลิกแท็บ รูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

  • เมื่อต้องการลบสีเติมรูปจากรูปร่าง คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่เติม เมื่อต้องการลบการไล่ระดับสีเติม ชี้ไปที่การไล่ระดับสี แล้ว คลิ กไล่ระดับสีไม่มี

  • เมื่อต้องการลบสีเติมรูปจากข้อความ คลิกสีเติมข้อความ แล้ว คลิ กไม่เติม เมื่อต้องการลบการไล่ระดับสีเติม ชี้ไปที่การไล่ระดับสี แล้ว คลิ กไล่ระดับสีไม่มี

 1. คลิกรูปร่างหรือข้อความที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออก

  เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษแบบเดียวกันออกจากหลายรูปร่างหรือข้อความหลายส่วน ให้คลิกที่รูปร่างหรือข้อความส่วนแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่คลิกรูปร่างหรือข้อความส่วนอื่น

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบ ภายใต้เครื่องมือ SmartArt และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คลิกแท็บ รูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

  • เมื่อต้องการลบเอฟเฟ็กต์จากรูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง

  • เมื่อต้องการลบเอฟเฟ็กต์จากข้อความ คลิกเอฟเฟ็กต์ข้อความ

 3. เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบการรวมลักษณะพิเศษที่มีอยู่แล้วภายในออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ จากนั้นคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้

  • เมื่อต้องการลบเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อน ให้ชึ้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบลักษณะเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิก ไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบนุ่มออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิก ไม่มีขอบนุ่ม

  • เมื่อต้องการลบขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิก ไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุน

  • เมื่อต้องการลบเส้นทางหรือการบิดรูปร่างออกจากข้อความ ให้ชี้ไปที่ การแปลง แล้วคลิก ไม่มีการแปลง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบลักษณะที่กำหนดเองทั้งหมดออกจากรูปร่าง ให้คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วคลิก ตั้งค่ารูปร่างใหม่ บนเมนูทางลัด

การเติมคือส่วนที่อยู่ภายในรูปร่าง คุณสามารถเปลี่ยนสีเติมของรูปร่าง หรือสามารถใช้พื้นผิว รูปภาพ หรือการไล่ระดับสีเป็นการเติมได้ การไล่ระดับสีคือการเพิ่มหรือลดระดับสีและเฉดอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยทั่วไปจะไล่จากสีหนึ่งไปเป็นอีกสีหนึ่ง หรือจากแรเงาระดับหนึ่งไปเป็นอีกระดับหนึ่งของสีเดียวกัน

กราฟิก SmartArt ที่รูปร่างมีการเติมสีทึบและสีเติมไล่ระดับ

คุณสามารถให้รูปร่างแสดงขึ้นพร้อมขอบและความลึกต่างๆ รวมถึงการหมุนในพื้นที่สามมิติ

ถ้ากราฟิก SmartArt ทั้งหมดเป็นสามมิติ คุณสามารถแก้ไขข้อความและการจัดรูปแบบของแต่ละรูปร่างแต่ละ แต่คุณควรจัดตำแหน่ง หรือปรับขนาดรูปร่างในสองมิติเท่านั้น

เมื่อต้องการสลับระหว่างสองมิติและสามมิติ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม รูปร่าง ให้คลิก แก้ไขในสองมิติ ปุ่ม แก้ไขในสองมิติ จะปลดล็อกกราฟิก SmartArt ของคุณชั่วคราวสำหรับการแก้ไข เพื่อที่คุณจะสามารถย้ายและปรับขนาดรูปร่างได้ แต่ลักษณะพิเศษสามมิติยังคงใช้ได้กับกราฟิก SmartArt ของคุณ และจะปรากฏขึ้นอีกเมื่อคุณคลิก แก้ไขในสองมิติ อีกครั้ง

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเติมให้กับรูปร่างหนึ่งรูปร่าง ให้คลิกที่รูปร่างนั้น

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเติมแบบเดียวกันให้กับหลายรูปร่าง ให้คลิกที่รูปร่างแรก แล้วจากนั้นจึงกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่คุณคลิกรูปร่างอื่นที่ต้องการเพิ่มการเติมลงไป

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเติมให้กับทุกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ให้คลิกกราฟิก SmartArt จากนั้นจึงกด CTRL+A เพื่อเลือกรูปร่างทั้งหมด

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลูกศรติดกับ เติมสีรูปร่าง จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารนั้นในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกแฟ้มรูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการไล่ระดับสีเติม ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

   การไล่ระดับสีแบบกำหนดเอง คลิกไล่ระดับสีเพิ่มเติม จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไล่ระดับสีที่กำหนดเอง ดูที่การเปลี่ยนสีของรูปร่าง เส้น ขอบรูปร่าง หรือกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสำหรับเติม ให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดพื้นผิวเอง ให้คลิก พื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเพิ่มสีเติมรูปพื้นหลังสำหรับกราฟิก SmartArt ทั้งหมด ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของกราฟิก SmartArt แล้วคลิก จัดรูปแบบวัตถุ บนเมนูทางลัด

 2. คลิก การเติม จากนั้นให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 1. เลือกข้อความในรูปร่างของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มการเติมลงไป

  เมื่อต้องการเพิ่มการเติมแบบเดียวกันในหลายรูปร่าง ให้เลือกข้อความในรูปร่างแรก แล้วจากนั้นจึงกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่คุณเลือกข้อความในรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับ สีเติมข้อความ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารนั้นในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกแฟ้มรูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

   เมื่อคุณเลือกข้อความหลายส่วนที่ไม่ต่อเนื่องกัน แล้วใช้การเติมรูปภาพ แต่ละส่วนที่เลือกจะถูกเติมด้วยรูปภาพทั้งรูป รูปนั้นจะไม่ขยายครอบคลุมข้อความที่เลือกทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการไล่ระดับสีเติม ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการไล่ระดับสีเอง ให้คลิก การไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสำหรับเติม ให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดพื้นผิวเอง ให้คลิก พื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

วิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการเพิ่มการรวมลักษณะพิเศษที่ออกแบบอย่างมืออาชีพให้กับกราฟิก SmartArt ของคุณคือ การนำลักษณะด่วนไปใช้สไตล์ด่วน สำหรับกราฟิก SmartArt (หรือลักษณะ SmartArt) ประกอบด้วยขอบ เงา ลักษณะเส้น การไล่ระดับสี และเปอร์สเปคทีฟแบบสามมิติและสามารถ นำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งหมด หรือใช้กับแต่ละรูปร่างได้โดยทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้ ลักษณะด่วนสำหรับแต่ละรูปร่างเรียกว่าลักษณะรูปร่าง และลักษณะด่วนสำหรับกราฟิก SmartArt ทั้งหมดเรียกว่าลักษณะ SmartArt ทั้งลักษณะ SmartArt และลักษณะรูปร่างจะแสดงเป็นรูปขนาดย่อในแกลเลอรีลักษณะด่วน เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนรูปขนาดย่อ คุณจะได้เห็นว่าลักษณะด่วนมีผลกระทบต่อกราฟิก SmartArt ของคุณหรือรูปร่างอย่างไร

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำลักษณะพิเศษไปใช้กับรูปร่างเดียว ให้คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษลงไป

  • เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษแบบเดียวกันนี้ให้กับหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นจึงกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่คลิกรูปร่างอื่นที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษลงไป

  • เมื่อต้องการนำลักษณะพิเศษไปใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งรหมด ให้คลิกกราฟิก SmartArt จากนั้นจึงกด CTRL+A ค้างไว้เพื่อเลือกรูปร่างทั้งหมด

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก ลักษณะพิเศษรูปร่าง จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการผสมผสานลักษณะพิเศษมีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดลักษณะพิเศษที่มีอยู่แล้วภายในเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสงเอง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารนั้นในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิกขนาดที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกขอบที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดขอบเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการสร้างลักษณะพิเศษแบบกำหนดเองโดยเพิ่มลักษณะพิเศษหลายๆ แบบ ให้ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2 คุณไม่สามารถเพิ่มการเติมลักษณะพิเศษหลายลักษณะให้กับรูปร่างเดียวได้ แต่คุณสามารถเพิ่มการเติมและลักษณะพิเศษอื่นๆ เช่น ขอบนุ่ม หรือ ยกนูน ได้

   • ถ้าคุณต้องการนำลักษณะพิเศษไปใช้กับรูปร่างหลายรูปร่างที่ประกอบกันเพื่อให้เป็นรูปร่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น รูปร่างในเค้าโครง รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง ในชนิด รายการ ให้เลือกรูปร่างที่สัมพันธ์กันทั้งหมดก่อนที่คุณจะเพิ่มลักษณะพิเศษ

    ในตัวอย่างข้างล่างนี้ รูปร่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในรูปร่างที่ใหญ่กว่าจะถูกเลือก ถ้าคุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษให้รูปร่างที่เกี่ยวข้องรูปใดรูปหนึ่ง เช่น รูปร่างวงกลมขนาดเล็ก (ตัวยึดตำแหน่งภาพที่มีรูปพระอาทิตย์กับภูเขา) ขอให้แน่ใจว่าได้เลือกเฉพาะรูปร่างนั้น ถ้าคุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษให้กับรูปร่างที่ใหญ่กว่าทั้งรูป ให้เลือกรูปร่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังที่แสดงข้างล่างนี้ ขอให้ทราบว่าลักษณะพิเศษจะถูกนำไปใช้กับแต่ละรูปร่างแยกจากกัน ไม่ใช่รูปร่างทั้งกลุ่ม

    กราฟิก SmartArt รายการแนวโค้ง 1 ซึ่งแสดงรูปร่างเกี่ยวข้องที่เลือก

   • เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษให้กับพื้นหลังของกราฟิก SmartArt ทั้งรูป ให้ทำดังต่อไปนี้

    1. คลิกขวาที่เส้นขอบของกราฟิก SmartArt แล้วคลิก จัดรูปแบบวัตถุ บนเมนูทางลัด

    2. คลิก เงา, รูปแบบสามมิติ หรือ การหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

วิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการเพิ่มการรวมลักษณะพิเศษที่ออกแบบอย่างมืออาชีพให้กับกราฟิก SmartArt ทั้งหมดของคุณคือ การนำลักษณะด่วนไปใช้สไตล์ด่วน สำหรับข้อความเรียกว่าลักษณะอักษรศิลป์ ลักษณะอักษรศิลป์จะแสดงเป็นรูปขนาดย่อในแกลเลอรีลักษณะด่วน เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนรูปขนาดย่อ คุณจะเห็นว่าลักษณะอักษรศิลป์มีผลกระทบต่อข้อความในกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

 1. เลือกข้อความในรูปร่างของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษลงไป

  เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษแบบเดียวกันให้กับข้อความในหลายๆ ตำแหน่ง ให้เลือกข้อความในตำแหน่งแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่เลือกข้อความในตำแหน่งอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิก ลักษณะพิเศษข้อความ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสงเอง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารนั้นในภายหลัง

  • เมื่อต้องการให้ข้อความของคุณดูมีความลึกด้วยการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ จากนั้นจึงคลิกการหมุนสามมิติที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนสามมิติเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการบิดรูปร่างหรือเส้นทางของข้อความ ให้ชี้ไปที่ การแปลง จากนั้นให้คลิกการบิดรูปร่างหรือเส้นทางที่คุณต้องการ

 1. คลิกรูปร่างหรือข้อความที่คุณต้องการลบการเติมออกไป

  เมื่อต้องการลบการเติมแบบเดียวกันออกจากหลายรูปร่างหรือข้อความหลายส่วน ให้คลิกที่รูปร่างหรือข้อความส่วนแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่คลิกรูปร่างหรือข้อความส่วนอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ จัดรูปแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

  • เมื่อต้องการลบการเติมออกจากรูปร่าง ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก การเติมรูปร่าง จากนั้นคลิก ไม่เติม เมื่อต้องการลบการเติมแบบไล่ระดับสี ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิก ไม่มีการไล่ระดับสี

  • เมื่อต้องการลบการเติมออกจากข้อความ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิก สีเติมข้อความ แล้วคลิก ไม่เติม เมื่อต้องการลบการเติมแบบไล่ระดับสี ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิก ไม่มีการไล่ระดับสี

 1. คลิกรูปร่างหรือข้อความที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออก

  เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษแบบเดียวกันออกจากหลายรูปร่างหรือข้อความหลายส่วน ให้คลิกที่รูปร่างหรือข้อความส่วนแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่คลิกรูปร่างหรือข้อความส่วนอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ จัดรูปแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

  • เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษออกจากรูปร่าง ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก ลักษณะพิเศษรูปร่าง

  • เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษออกจากข้อความ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์ ให้คลิก ลักษณะพิเศษข้อความ

 3. เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบการรวมลักษณะพิเศษที่มีอยู่แล้วภายในออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ จากนั้นคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้

  • เมื่อต้องการลบเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อน ให้ชึ้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบลักษณะเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิก ไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบนุ่มออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิก ไม่มีขอบนุ่ม

  • เมื่อต้องการลบขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิก ไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุน

  • เมื่อต้องการลบเส้นทางหรือการบิดรูปร่างออกจากข้อความ ให้ชี้ไปที่ การแปลง แล้วคลิก ไม่มีการแปลง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบลักษณะที่กำหนดเองทั้งหมดออกจากรูปร่าง ให้คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วคลิก ตั้งค่ารูปร่างใหม่ บนเมนูทางลัด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×