การเพิ่มหรือลบการเติมสีรูปร่างหรือลักษณะพิเศษของรูปร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของรูปร่างของคุณ โดยการเปลี่ยนแปลงของสีเติม หรือ โดยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่นเงา เรืองแสง สะท้อน ขอบนุ่ม ยกนูน และหมุน (สามมิติ) แบบสามมิติ คุณสามารถเปลี่ยน หรือเอาเค้าร่างหรือเส้นขอบของรูปร่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของข้อความกล่อง ดูเพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์แบบร่างหรือกล่องข้อความ การเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของรูปภาพ ดูที่เพิ่มหรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์สำหรับรูปภาพ

ในบทความนี้

ภาพรวมของสีเติม ไล่ระดับสี และเอฟเฟ็กต์

เพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมรูปร่าง

เพิ่ม หรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์แบบร่าง

ลบสีเติมแบบร่าง

ลบเอฟเฟ็กต์แบบร่าง

ภาพรวมของการเติม การไล่ระดับสี และลักษณะพิเศษ

การเติมเป็นการตกแต่งภายในของรูปร่าง เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการเติมสีของรูปร่าง คุณยังสามารถเพิ่มพื้นผิว รูปภาพ หรือการไล่ระดับสีในการเติมได้อีกด้วย การไล่ระดับสีเป็นการไล่สีและเฉดอย่างช้าๆ ซึ่งโดยปกติจะไล่จากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่ง หรือจากเฉดหนึ่งไปยังอีกเฉดหนึ่งของสีเดียวกัน

กราฟิก SmartArt ที่รูปร่างมีการเติมสีทึบและสีเติมไล่ระดับ

การเปลี่ยนสีเติมของรูปร่างจะมีผลเฉพาะภายในหรือด้านหน้าของรูปร่างเท่านั้น ถ้าคุณเพิ่มลักษณะพิเศษอื่น เช่น เงา และต้องการสีอื่นสำหรับลักษณะพิเศษนั้น คุณต้องเปลี่ยนสีของเงาต่างหาก

ลักษณะพิเศษสามมิติจะเพิ่มความลึกให้กับรูปร่าง คุณสามารถเพิ่มการรวมของลักษณะพิเศษสามมิติที่มีอยู่แล้วภายในให้รูปร่างของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มการรวมของแต่ละลักษณะพิเศษในรูปร่างของคุณได้ในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ Excel, Outlook, Word และ PowerPoint

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนการเติมสีรูปร่าง

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Excel

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มการเติมเข้าไป

  เมื่อต้องการเพิ่มการเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เติมสีรูปร่าง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเลือกไว้ ถ้าคุณเห็น[โหมดความเข้ากันได้] ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของหน้าต่าง Office 2007 ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นเอกสาร Office 2007 แทนที่เป็นเอกสารที่มี Office 2003 นั้นแล้ว ลองอีกครั้ง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ หรือถ้าต้องการเลือกให้ไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง

   คุณสามารถปรับความโปร่งใสของรูปร่างด้วยการคลิก สีเติมเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ สี ให้ย้ายแถบเลื่อน โปร่งใส หรือใส่ตัวเลขลงในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ความโปร่งใสจาก 0% (ทึบแสงเต็มที่ ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) เป็น 100% (โปร่งใสเต็มที่)

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกแฟ้มรูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการเติมการไล่ระดับสี ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบการไล่ระดับสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการไล่ระดับสีเอง ให้คลิก การไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสำหรับเติม ให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดพื้นผิวเอง ให้คลิก พื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มการเติมเข้าไป

  เมื่อต้องการเพิ่มการเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เติมสีรูปร่าง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ดับเบิลคลิกที่ร่างเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเลือกได้ ถ้าคุณเห็น[โหมดความเข้ากันได้] ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของหน้าต่าง Office 2007 ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นเอกสาร Office 2007 แทนที่จะการเอกสาร Office 2003 นั้นแล้ว ลองอีกครั้ง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ หรือถ้าต้องการเลือกให้ไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง

   คุณสามารถปรับความโปร่งใสของรูปร่างด้วยการคลิก สีเติมเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ สี ให้ย้ายแถบเลื่อน โปร่งใส หรือใส่ตัวเลขลงในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ความโปร่งใสจาก 0% (ทึบแสงเต็มที่ ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) เป็น 100% (โปร่งใสเต็มที่)

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกแฟ้มรูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนลวดลาย ให้คลิก ลวดลาย แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการเติมการไล่ระดับสี ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบการไล่ระดับสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการไล่ระดับสีเอง ให้คลิก การไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสำหรับเติม ให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดพื้นผิวเอง ให้คลิก พื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มการเติมเข้าไป

  เมื่อต้องการเพิ่มการเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เติมสีรูปร่าง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเลือกไว้ ถ้าคุณเห็น[โหมดความเข้า] ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของหน้าต่าง Office 2007 ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นเอกสาร Office 2007 แทนที่จะการเอกสาร Office 2003 นั้นแล้ว ลองอีกครั้ง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ หรือถ้าต้องการเลือกให้ไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง

   คุณสามารถปรับความโปร่งใสของรูปร่างด้วยการคลิก สีเติมเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ สี ให้ย้ายแถบเลื่อน โปร่งใส หรือใส่ตัวเลขลงในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ความโปร่งใสจาก 0% (ทึบแสงเต็มที่ ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) เป็น 100% (โปร่งใสเต็มที่)

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกแฟ้มรูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

   เคล็ดลับ: เอฟเฟ็กต์แบบเติมลวดลาย ที่ถูกเอาออกจากPowerPoint 2007 คุณสามารถเลียนแบบลักษณะพิเศษนี้ ด้วยการสร้าง small บิตแมป หรือรูปภาพรูปแบบ Windows Metafile (WMF) ของเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้อง และจากนั้น กรอกรายละเอียดของรูปร่างของคุณที่ หลังจากเพิ่มรูปภาพเป็นสีเติมรูปภาพ คลิกขวารูปร่าง และบนแท็บเติม คลิกเติมรูปภาพหรือพื้นผิว เลือกกล่องกาเครื่องหมายไทล์รูปภาพเป็นพื้นผิว แล้ว ตั้งค่าตัวเลือกการเรียงที่คุณต้องการ ถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าถึง Microsoft Office PowerPoint 2003 คุณสามารถบันทึกรูปภาพของสีเติมลวดลายที่คุณต้องการใช้ วาดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สีเติม ด้วยลวดลายที่คุณต้อง คลิกขวา และเมนูทางลัด คลิกบันทึกเป็นรูปภาพ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการเติมการไล่ระดับสี ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบการไล่ระดับสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการไล่ระดับสีเอง ให้คลิก การไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสำหรับเติม ให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดพื้นผิวเอง ให้คลิก พื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มการเติมเข้าไป

  เมื่อต้องการเพิ่มการเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ในการจัดรูปแบบแถบเครื่องมือ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม รูปปุ่ม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของรูปร่าง ให้คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเมื่อต้องการเลือกให้ไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้แสดง ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม จากนั้นคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการเติมการไล่ระดับสี ให้คลิก เติมลักษณะพิเศษ ให้คลิกแท็บ ไล่ระดับสี จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการเติมพื้นผิว ให้คลิก เติมลักษณะพิเศษ คลิกแท็บ พื้นผิว แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการเติมลวดลาย ให้คลิก เติมลักษณะพิเศษ คลิกแท็บ ลวดลาย แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการเติมรูปภาพ ให้คลิก เติมลักษณะพิเศษ คลิกแท็บ รูปภาพ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสีอ่อนเติม ให้คลิก เติมลักษณะพิเศษ คลิกแท็บ สีอ่อน แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มการเติมเข้าไป

  เมื่อต้องการเพิ่มการเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เติมสีรูปร่าง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเลือกไว้ ถ้าคุณเห็น[โหมดความเข้า] ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของหน้าต่าง Office 2007 ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นเอกสาร Office 2007 แทนที่จะการเอกสาร Office 2003 นั้นแล้ว ลองอีกครั้ง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกสีที่คุณต้องการ หรือถ้าต้องการเลือกให้ไม่มีสี ให้คลิก ไม่เติม

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง

   คุณสามารถปรับความโปร่งใสของรูปร่างด้วยการคลิก สีเติมเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ สี ให้ย้ายแถบเลื่อน โปร่งใส หรือใส่ตัวเลขลงในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ความโปร่งใสจาก 0% (ทึบแสงเต็มที่ ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) เป็น 100% (โปร่งใสเต็มที่)

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับเติม ให้คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกแฟ้มรูปภาพนั้น จากนั้นคลิก แทรก

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนลวดลาย ให้คลิก ลวดลาย แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการเติมการไล่ระดับสี ให้ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วคลิกรูปแบบการไล่ระดับสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการไล่ระดับสีเอง ให้คลิก การไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นผิวสำหรับเติม ให้ชี้ไปที่ พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดพื้นผิวเอง ให้คลิก พื้นผิวเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนลักษณะพิเศษของรูปร่าง

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Excel

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ

  เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ แถบเครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก ลักษณะพิเศษของรูปร่าง จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ดับเบิลคลิกที่ร่างเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเลือกได้ ถ้าคุณเห็น[โหมดความเข้ากันได้] ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของหน้าต่าง Office 2007 ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นเอกสาร Office 2007 แทนที่เป็นเอกสารที่มี Office 2003 นั้นแล้ว ลองอีกครั้ง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการผสมผสานลักษณะพิเศษมีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดลักษณะพิเศษที่มีอยู่แล้วภายในเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสงเอง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิกขนาดของขอบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการสร้างลักษณะพิเศษแบบกำหนดเองด้วยการเพิ่มลักษณะพิเศษแต่ละอย่างหลายครั้ง ให้ทำขั้นตอนที่สองด้านบนซ้ำ

   • ถ้าคุณเพิ่มลักษณะพิเศษสามมิติ เช่น การยกนูน และการหมุนสามมิติ ในรูปร่างแล้วเพิ่มขอบนุ่ม คุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนที่มองเห็นได้ใดๆ ของรูปร่างเนื่องจากลักษณะพิเศษสามมิติจะมีลำดับเหนือกว่า อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลบลักษณะพิเศษสามมิติ ลักษณะพิเศษขอบนุ่มจะมองเห็นได้

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ

  เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ดับเบิลคลิกที่ร่างเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเลือกได้ ถ้าคุณเห็น[โหมดความเข้ากันได้] ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของหน้าต่าง Office 2007 ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นเอกสาร Office 2007 แทนที่จะการเอกสาร Office 2003 นั้นแล้ว ลองอีกครั้ง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเงา ในกลุ่ม ลักษณะพิเศษเงา ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ ลักษณะพิเศษเงา แล้วเลือกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเงาเอง ให้ชี้ไปที่ สีเงา แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีอยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเงาเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนเอง สีแบบกำหนดเองหรือสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะพิเศษสามมิติ ในกลุ่ม ลักษณะพิเศษสามมิติ ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ ลักษณะพิเศษสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ

  เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ แถบเครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก ลักษณะพิเศษของรูปร่าง จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ดับเบิลคลิกที่ร่างเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเลือกได้ ถ้าคุณเห็น[โหมดความเข้ากันได้] ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของหน้าต่าง Office 2007 ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นเอกสาร Office 2007 แทนที่เป็นเอกสารที่มี Office 2003 นั้นแล้ว ลองอีกครั้ง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการผสมผสานลักษณะพิเศษมีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดลักษณะพิเศษที่มีอยู่แล้วภายในเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสงเอง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิกขนาดของขอบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการสร้างลักษณะพิเศษแบบกำหนดเองด้วยการเพิ่มลักษณะพิเศษแต่ละอย่างหลายครั้ง ให้ทำขั้นตอนที่สองด้านบนซ้ำ

   • ถ้าคุณเพิ่มลักษณะพิเศษสามมิติ เช่น การยกนูน และการหมุนสามมิติ ในรูปร่างแล้วเพิ่มขอบนุ่ม คุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนที่มองเห็นได้ใดๆ ของรูปร่างเนื่องจากลักษณะพิเศษสามมิติจะมีลำดับเหนือกว่า อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลบลักษณะพิเศษสามมิติ ลักษณะพิเศษขอบนุ่มจะมองเห็นได้

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ

  เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนการจัดรูปแบบแถบเครื่องมือ คลิกสไตล์เงา รูปปุ่ม แล้ว คลิ กสไตล์เงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งเงาหรือสีเงาเอง ให้คลิก การตั้งค่าเงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแถบเครื่องมือ การตั้งค่าเงา

  • ในการจัดรูปแบบแถบเครื่องมือ คลิกสไตล์สามมิติ รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกลักษณะสามมิติที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสี การหมุน ความลึก ทิศทาง การจัดแสง หรือลายพิ้นผิวของลักษณะพิเศษสามมิติ ให้คลิก การตั้งค่าสามมิติ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแถบเครื่องมือ การตั้งค่าสามมิติ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถนำทั้งเงาและลักษณะพิเศษสามมิติไปใช้ในรูปร่างเดียวกันได้

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ

  เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ ของเครื่องมือการวาด หรือ ดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกไว้ ถ้าคุณเห็น[โหมดความเข้ากันได้] ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของหน้าต่าง Office 2007 ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นเอกสาร Office 2007 แทนที่เป็นเอกสารที่มี Office 2003 นั้นแล้ว ลองอีกครั้ง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเงา ในกลุ่ม ลักษณะพิเศษเงา ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ ลักษณะพิเศษเงา แล้วเลือกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเงาเอง ให้ชี้ไปที่ สีเงา แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีอยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเงาเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนเอง สีแบบกำหนดเองหรือสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะพิเศษสามมิติ ในกลุ่ม ลักษณะพิเศษสามมิติ ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ ลักษณะพิเศษสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ลบการเติมสีรูปร่าง

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Excel

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบการเติมออก

  เมื่อต้องการลบการเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เติมสีรูปร่าง แล้วคลิก ไม่เติม

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเลือกไว้ ถ้าคุณเห็น[โหมดความเข้ากันได้] ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของหน้าต่าง Office 2007 ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นเอกสาร Office 2007 แทนที่เป็นเอกสารที่มี Office 2003 นั้นแล้ว ลองอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบการเติมออก

  เมื่อต้องการลบการเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เติมสีรูปร่าง แล้วคลิก ไม่เติม

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ ของเครื่องมือการวาด หรือ ดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกไว้ ถ้าคุณเห็น[โหมดความเข้ากันได้] ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของหน้าต่าง Office 2007 ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นเอกสาร Office 2007 แทนที่เป็นเอกสารที่มี Office 2003 นั้นแล้ว ลองอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบการเติมออก

  เมื่อต้องการลบการเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เติมสีรูปร่าง แล้วคลิก ไม่เติม

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเลือกไว้ ถ้าคุณเห็น[โหมดความเข้ากันได้] ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของหน้าต่าง Office 2007 ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นเอกสาร Office 2007 แทนที่จะการเอกสาร Office 2003 นั้นแล้ว ลองอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบการเติมออก

  เมื่อต้องการลบการเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ในการจัดรูปแบบแถบเครื่องมือ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกไม่เติม

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบการเติมออก

  เมื่อต้องการลบการเติมที่เหมือนกันในหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เติมสีรูปร่าง แล้วคลิก ไม่เติม

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ดับเบิลคลิกที่ร่างเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเลือกได้ ถ้าคุณเห็น[โหมดความเข้ากันได้] ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของหน้าต่าง Office 2007 ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นเอกสาร Office 2007 แทนที่เป็นเอกสารที่มี Office 2003 นั้นแล้ว ลองอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

ลบลักษณะพิเศษของรูปร่าง

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Excel

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออก

  เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษที่เหมือนกันออกจากหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก ลักษณะพิเศษของรูปร่าง จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเลือกไว้ ถ้าคุณเห็น[โหมดความเข้ากัน] อยู่ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของหน้าต่าง Office 2007 ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นเอกสาร Office 2007 แทนที่เป็นเอกสารที่มี Office 2003 นั้นแล้ว ลองอีกครั้ง

  • เมื่อต้องการลบการรวมของลักษณะพิเศษที่มีอยู่แล้วภายในจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้

  • เมื่อต้องการลบเงาออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อนจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบการเรืองแสงออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบนุ่มออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิก ไม่มีขอบนุ่ม

  • เมื่อต้องการลบขอบออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิก ไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุน

ถ้าคุณได้เพิ่มลักษณะพิเศษแต่ละอย่างหลายครั้ง ให้ทำขั้นตอนที่สองด้านบนซ้ำเพื่อลบลักษณะพิเศษทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออก

  เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษที่เหมือนกันออกจากหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปกลุ่ม ลักษณะพิเศษเงา และ ลักษรณะพิเศษสามมิติ บนแท็บ รูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ ของเครื่องมือการวาด หรือ ดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกไว้ ถ้าคุณเห็น[โหมดความเข้า] ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของหน้าต่าง Office 2007 ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นเอกสาร Office 2007 แทนที่จะการเอกสาร Office 2003 นั้นแล้ว ลองอีกครั้ง

  • เมื่อต้องการลบเงา ในกลุ่ม ลักษณะพิเศษเงา ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ ลักษณะพิเศษเงา แล้วคลิก ไม่มีลักษณะพิเศษเงา

  • เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษสามมิติ ในกลุ่ม ลักษณะพิเศษสามมิติ ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ ลักษณะพิเศษสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีลักษณะพิเศษสามมิติ

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออก

  เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษที่เหมือนกันออกจากหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก ลักษณะพิเศษของรูปร่าง จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเลือกไว้ ถ้าคุณเห็น[โหมดความเข้ากัน] อยู่ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของหน้าต่าง Office 2007 ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นเอกสาร Office 2007 แทนที่เป็นเอกสารที่มี Office 2003 นั้นแล้ว ลองอีกครั้ง

  • เมื่อต้องการลบการรวมของลักษณะพิเศษที่มีอยู่แล้วภายในจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิก ไม่มีค่าที่ตั้งไว้

  • เมื่อต้องการลบเงาออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อนจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบการเรืองแสงออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกไม่มีการเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบนุ่มออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิก ไม่มีขอบนุ่ม

  • เมื่อต้องการลบขอบออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิก ไม่มียกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติออกจากรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีการหมุน

ถ้าคุณได้เพิ่มลักษณะพิเศษแต่ละอย่างหลายครั้ง ให้ทำขั้นตอนที่สองด้านบนซ้ำเพื่อลบลักษณะพิเศษทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออก

  เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษออกจากหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบเงา ในการจัดรูปแบบแถบเครื่องมือ คลิกสไตล์เงา รูปปุ่ม แล้ว คลิ กไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบแบบสามมิติ ผลกระทบต่อการจัดรูปแบบแถบเครื่องมือ คลิกสไตล์สามมิติ รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกไม่มีสามมิติ

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบลักษณะพิเศษออก

  เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษที่เหมือนกันออกจากหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปกลุ่ม ลักษณะพิเศษเงา และ ลักษรณะพิเศษสามมิติ บนแท็บ รูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ดับเบิลคลิกที่ร่างเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเลือกได้ ถ้าคุณเห็น[โหมดความเข้า] ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของหน้าต่าง Office 2007 ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นเอกสาร Office 2007 แทนที่จะการเอกสาร Office 2003 นั้นแล้ว ลองอีกครั้ง

  • เมื่อต้องการลบเงา ในกลุ่ม ลักษณะพิเศษเงา ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ ลักษณะพิเศษเงา แล้วคลิก ไม่มีลักษณะพิเศษเงา

  • เมื่อต้องการลบลักษณะพิเศษสามมิติ ในกลุ่ม ลักษณะพิเศษสามมิติ ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ ลักษณะพิเศษสามมิติ แล้วคลิก ไม่มีลักษณะพิเศษสามมิติ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×