การเพิ่มหรือลงทะเบียนตัวควบคุม ActiveX

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นอกเหนือจากตัวควบคุมฟอร์มต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ของคุณประกอบด้วยตัวควบคุม ActiveX มากมายที่ติดตั้ง Microsoft Office Excel และโปรแกรมอื่น ๆ เช่น Calendar Control 12.0 และ Windows Media Player เมื่อคุณติดตั้งตัวควบคุม ActiveX ใหม่ โปรแกรมติดตั้งตัวควบคุมลงทะเบียนแต่ละตัวควบคุมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งทำให้พร้อมใช้งานจาก Excel โดยปกติแล้ว ถ้าตัวควบคุมไม่ปรากฏในรายการ คุณต้องลงทะเบียนไว้ด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ: สามารถใช้ตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่ใช่ทั้งหมดบนแผ่นงาน โดยตรง บางสามารถใช้เฉพาะบน Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ฟอร์มผู้ใช้ เมื่อคุณทำงานกับตัวควบคุมเหล่านี้ Excel แสดงข้อความไม่สามารถแทรกวัตถุ ถ้าคุณพยายามเพิ่มลงในแผ่นงาน

เพิ่มตัวควบคุม ActiveX

ลงทะเบียนตัวควบคุม ActiveX

การเพิ่มตัวควบคุม ActiveX

 1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา อยู่ ให้แสดงแท็บขึ้น

  แสดงแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุม ActiveX คลิกตัวควบคุมมาก รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวควบคุมเพิ่มเติม ให้เลือกตัวควบคุมจากรายการตัวควบคุมที่ใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. คลิกตำแหน่งในแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมบนซ้ายของตัวควบคุม ActiveX ปรากฏขึ้น

 5. เมื่อต้องการแก้ไขตัวควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 6. เพื่อระบุคุณสมบัติตัวควบคุม บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่ตัวควบคุม จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติแต่ละรายการ ให้เลือกคุณสมบัตินั้นแล้วกด F1 เพื่อแสดงหัวข้อวิธีใช้ Visual Basic คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อคุณสมบัติในช่อง ค้นหา ของวิธีใช้ Visual Basic ได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

การลงทะเบียนตัวควบคุม ActiveX

 1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา อยู่ ให้แสดงแท็บขึ้น

  แสดงแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุม ActiveX คลิกตัวควบคุมเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 3. คลิกตำแหน่งในแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมบนซ้ายของตัวควบคุม ActiveX ปรากฏขึ้น

 4. เมื่อต้องการแก้ไขตัวควบคุม ActiveX ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 5. ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ ตัวควบคุมเพิ่มเติม ให้คลิก ลงทะเบียนแบบกำหนดเอง

 6. ในกล่องโต้ตอบ Register Custom Control ให้ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มตัวควบคุม (นามสกุลของชื่อแฟ้มเป็น .ocx) หรือแฟ้ม Dynamic Link Library (นามสกุลของชื่อแฟ้มเป็น .dll) สำหรับตัวควบคุมที่คุณต้องการลงทะเบียน

 7. เลือกแฟ้มสำหรับตัวควบคุมของคุณ แล้วคลิก เปิด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×