การเพิ่มหรือนำเข้าใบรับรองลงในที่ติดต่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

Microsoft Outlook ใช้ใบรับรองในอีเมลที่เข้ารหัสลับข้อความเพื่อช่วยให้การติดต่อสื่อสารความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อต้องการใช้การเข้ารหัสเมื่อคุณส่ง และรับข้อความอีเมล ก่อนอื่นคุณต้องรับแบบรหัสดิจิทัล จากใบรับรอง (ca) การเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในข้อความใช้ใบรับรองของผู้ส่งและคีย์สาธารณะ กับข้อความ ใบรับรองของคุณจะถูกส่งไปกับข้อความเพื่อช่วยให้การรับรองความถูกต้องคุณไปยังผู้รับ

ใบรับรองจะมีคีย์สาธารณะของที่ติดต่อ หลังจากที่คุณเพิ่มหรือนำเข้าใบรับรองไปยังรายการที่ติดต่อของคุณแล้ว Outlook จะสามารถใช้ใบรับรองนี้ในการตรวจสอบความถูกต้องของจดหมายที่มีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลจากที่ติดต่อได้

คุณต้องการทำอะไร

เพิ่มที่ติดต่อและใบรับรองที่ได้รับในข้อความอีเมลลงในรายการที่ติดต่อของคุณ

นำเข้าใบรับรองแบบลงในรายการที่ติดต่อของคุณ

เพิ่มใบรับรองแบบลงในรายชื่อส่วนกลาง

เพิ่มที่ติดต่อและใบรับรองที่ได้รับจากข้อความอีเมลลงในรายการที่ติดต่อของคุณ

 1. เปิดข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลจากผู้รับ

 2. คลิกขวาที่ชื่อในกล่อง จาก แล้วคลิก เพิ่มในที่ติดต่อ บนเมนูทางลัด

 3. ถ้าคุณมีรายการที่ติดต่อของบุคคลนี้แล้ว ให้เลือก ใช้ข้อมูลใหม่จากที่ติดต่อนี้ปรับปรุงที่ติดต่อที่มีอยู่

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการแสดงใบรับรองสำหรับที่ติดต่อ ในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ให้คลิกสองครั้งที่ที่ติดต่อเพื่อเปิดที่ติดต่อ แล้วคลิกแท็บ ใบรับรอง

 • เมื่อต้องการนำเข้าไฟล์ใบรับรอง (.cer) สำหรับติดต่อลงใน Outlook เมื่อดูแท็บใบรับรอง คลิกนำเข้า คุณมักจะนำเข้าใบรับรองเมื่อติดต่อส่งให้คุณเป็นสิ่งที่แนบมา

ด้านบนของหน้า

นำเข้าใบรับรองลงในรายการที่ติดต่อของคุณ

 1. ใน ที่ติดต่อ ให้เปิดฟอร์มที่ติดต่อของที่ติดต่อซึ่งมีใบรับรองที่คุณต้องการนำเข้า

 2. บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ใบรับรอง แล้วคลิก นำเข้า

 3. ระบุตำแหน่งและเลือกแฟ้มใบรับรองที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

หมายเหตุ: แฟ้มใบรับรองจะมีนามสกุลแฟ้มเป็น .p7c หรือ .cer อย่างใดอย่างหนึ่ง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มใบรับรองลงในสมุดรายชื่อส่วนกลาง

ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 หรือ Exchange Server 2007 ไว้ ส่วนใหญ่ personal และ home บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ Microsoft Exchange

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก ความปลอดภัยของอีเมล

 3. คลิก ประกาศไปยัง GAL

หมายเหตุ: 

 • เซิร์ฟเวอร์จะเก็บใบรับรองของผู้ใช้แต่ละคนไว้ในสมุดรายชื่อส่วนกลางโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อความอีเมลที่เข้ารหัสลับภายในองค์กรของคุณได้สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มใบรับรองการเข้ารหัสลับเริ่มต้นจากแหล่งอื่นได้ด้วยการบันทึกใบรับรองลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วประกาศไปยังสมุดรายชื่อส่วนกลาง

 • ขณะที่คุณประกาศใบรับรองไปยังสมุดรายชื่อส่วนกลาง การตั้งค่าความปลอดภัยปัจจุบันของคุณจะถูกใช้งาน แต่ถ้ายังไม่มีการกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยของคุณ ใบรับรองจะถูกลบออกจากสมุดรายชื่อส่วนกลาง

 • เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนใบรับรองของคุณในสมุดรายชื่อส่วนกลาง (เช่น เมื่อใบรับรองหมดอายุ) ให้ติดตั้งใบรับรองใหม่ลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วประกาศใบรับรองดังกล่าวโดยทำตามขั้นตอนที่แสดงรายการไว้ข้างต้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×