การเพิ่มหรือการโหลด Add-in ของ PowerPoint

Add-in คือโปรแกรมเสริมที่เพิ่มคำสั่งหรือฟีเจอร์ลงไปใน Microsoft PowerPoint 2013 คุณสามารถรับ Add-in ของ PowerPoint จาก Office.com หรือเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายรายอื่น หรือคุณสามารถเขียนโปรแกรม Add-in ของคุณเองได้โดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA))

สิ่งสำคัญ: ฟีเจอร์นี้ไม่สามารถใช้งานได้ใน Office บนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานโดยใช้ Windows RT ต้องการดูว่าคุณกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดใช่หรือไม่

เมื่อต้องการใช้ Add-in คุณจะต้องเพิ่มรายการ Add-In ที่มีอยู่ ใน PowerPoint เสียก่อน จากนั้นจึงจะทำการโหลด Add-in นั้นได้

เพิ่ม Add-in ของ PowerPoint

คุณสามารถบันทึก Add-in ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วติดตั้งโดยการเพิ่มลงไปในรายการ Add-In ที่มีอยู่

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ PowerPoint ให้คลิก Add-In

  3. ในรายการ จัดการ ให้คลิก Add-in ของ PowerPoint แล้วคลิก ไป

  4. ในกล่องโต้ตอบ Add-In ให้คลิก เพิ่มใหม่

  5. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่ม Add-In ของ PowerPoint ใหม่ ให้เรียกดู Add-in ที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก ตกลง

ข้อมูลด้านความปลอดภัยจะแสดงขึ้น ถ้าคุณแน่ใจว่า Add-in นั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ให้คลิก เปิดใช้งานแมโคร แล้วคลิก ปิด

โหลด Add-in ของ PowerPoint

เมื่อคุณโหลด Add-in ใด Add-in หนึ่ง คุณจะเริ่ม Add-in ที่คุณเพิ่มลงใน PowerPoint

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ PowerPoint ให้คลิก Add-In

  3. ในรายการ จัดการ ให้คลิก Add-in ของ PowerPoint แล้วคลิก ไป

  4. ในรายการ Add-in ที่มีอยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก Add-in ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก ปิด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×