การเพิ่มหรือการโหลด Add-in ของ PowerPoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Add-in คือโปรแกรมเพิ่มเติมที่เพิ่มคำสั่งแบบกำหนดเองหรือคุณลักษณะแบบกำหนดเองลงใน Microsoft PowerPoint 2010

คุณสามารถขอรับเพิ่มเติมสำหรับ PowerPoint บนOffice.com หรือผู้จัดจำหน่ายเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ถ้าคุณเป็นนักพัฒนา คุณสามารถเขียนของคุณเองเพิ่มในโปรแกรมที่กำหนดเอง โดยใช้Visual Basic for Applications (VBA) )

เมื่อต้องการใช้ Add-in ขั้นแรก คุณจะต้องเพิ่ม Add-in ของคุณลงในรายการ Add-In ที่มีอยู่ ก่อน จากนั้นจึงทำการโหลด Add-in นั้น

การเพิ่ม Add-in ของ PowerPoint

ถ้าคุณดาวน์โหลด Add-in หรือถ้าเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนของคุณส่ง Add-in ให้คุณ คุณสามารถบันทึก Add-in นั้นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วทำการติดตั้งได้โดยการเพิ่ม Add-in นั้นลงในรายการ Add-In ที่มีอยู่

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. ภายใต้ PowerPoint ให้คลิก ตัวเลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ PowerPoint ให้คลิก Add-In

 4. ในรายการ จัดการ ให้คลิก Add-in ของ PowerPoint แล้วคลิก ไป

 5. ในกล่องโต้ตอบ Add-In ให้คลิก เพิ่มใหม่

 6. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่ม Add-In ของ PowerPoint ใหม่ ให้เรียกดู Add-in ที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก ตกลง

 7. ข้อมูลด้านความปลอดภัยจะแสดงขึ้น ถ้าคุณแน่ใจว่า Add-in นั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ให้คลิก เปิดใช้งานแมโคร แล้วคลิก ปิด

การโหลด Add-in ของ PowerPoint

เมื่อคุณโหลด Add-in ใด Add-in หนึ่ง คุณจะเริ่ม Add-in ที่คุณเพิ่มลงใน PowerPoint

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. ภายใต้ PowerPoint ให้คลิก ตัวเลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ PowerPoint ให้คลิก Add-In

 4. ในรายการ จัดการ ให้คลิก Add-in ของ PowerPoint แล้วคลิก ไป

 5. ในรายการ Add-in ที่มีอยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก Add-in ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×