การเพิ่มหรือการโหลด Add-in ของ PowerPoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Add-in จะโปรแกรมเพิ่มเติมที่เพิ่มคำสั่งแบบกำหนดเองหรือลักษณะการทำงานแบบกำหนดเองลงในโปรแกรม Office

คุณสามารถดูเพิ่มเติมสำหรับ PowerPoint ที่ดาวน์โหลด Office ที่ได้รับความนิยมหรือ บนเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายของบริษัทอื่น ถ้าคุณเป็นนักพัฒนา คุณสามารถเขียนของคุณเองเพิ่มในโปรแกรมที่กำหนดเอง โดยใช้ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูโซลูชัน PowerPoint

เพิ่ม Add-in ของ PowerPoint

ถ้าคุณดาวน์โหลด add-in ใด add-in หรือเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนส่งเป็น add-in คุณสามารถบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ และติดตั้ง add-in ที่แล้ว โดยการเพิ่มลงในรายการที่พร้อมใช้งาน Add-in ของ

 1. คลิกไฟล์ >ตัวเลือก แล้ว คลิกAdd-in

 2. ในรายการ จัดการ ให้คลิก Add-in ของ PowerPoint แล้วคลิก ไป

 3. ในกล่องโต้ตอบ Add-In ให้คลิก เพิ่มใหม่

 4. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่ม Add-In ของ PowerPoint ใหม่ ให้เรียกดู Add-in ที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก ตกลง

 5. การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยปรากฏขึ้น ถ้าคุณแน่ใจว่า ที่เพิ่มเข้ามาจากแหล่งเชื่อถือ คลิกเปิดใช้งานแมโคร แล้ว คลิ กปิด

โหลด Add-in ของ PowerPoint

เมื่อคุณโหลด Add-in ใด Add-in หนึ่ง คุณจะเริ่ม Add-in ที่คุณเพิ่มลงใน PowerPoint

 1. คลิกไฟล์ >ตัวเลือก แล้ว คลิกAdd-in

 2. ในรายการ จัดการ ให้คลิก Add-in ของ PowerPoint แล้วคลิก ไป

 3. ในรายการ Add-in ที่มีอยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก Add-in ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก ปิด

เพิ่ม Add-in ของ PowerPoint

ถ้าคุณดาวน์โหลด add-in ใด add-in หรือเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนส่งเป็น add-in คุณสามารถบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ และติดตั้ง add-in ที่แล้ว โดยการเพิ่มลงในรายการที่พร้อมใช้งาน Add-in ของ

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกตัวเลือกของ PowerPoint นั้นแล้ว คลิกAdd-in

 2. ในรายการ จัดการ ให้คลิก Add-in ของ PowerPoint แล้วคลิก ไป

 3. ในกล่องโต้ตอบ Add-In ให้คลิก เพิ่มใหม่

 4. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่ม Add-In ของ PowerPoint ใหม่ ให้เรียกดู Add-in ที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก ตกลง

 5. การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยปรากฏขึ้น ถ้าคุณแน่ใจว่า ที่เพิ่มเข้ามาจากแหล่งเชื่อถือ คลิกเปิดใช้งานแมโคร แล้ว คลิ กปิด

โหลด Add-in ของ PowerPoint

เมื่อคุณโหลด Add-in ใด Add-in หนึ่ง คุณจะเริ่ม Add-in ที่คุณเพิ่มลงใน PowerPoint

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกตัวเลือกของ PowerPoint นั้นแล้ว คลิกAdd-in

 2. ในรายการ จัดการ ให้คลิก Add-in ของ PowerPoint แล้วคลิก ไป

 3. ในรายการ Add-in ที่มีอยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก Add-in ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก ปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×