การเพิ่มหรือการแก้ไขวัตถุรูปวาดอักษรศิลป์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มลักษณะพิเศษในข้อความบนแผนภูมิได้โดยใช้เครื่องมือ แทรกอักษรศิลป์ บนแถบเครื่องมือ รูปวาด คุณสามารถสร้างข้อความที่แรเงา บิด หมุม และยืดได้เช่นเดียวกับข้อความที่ถูกปรับให้พอดีกับรูปร่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เนื่องจากลักษณะพิเศษข้อความเป็นวัตถุรูปวาด ดังนั้นคุณยังสามารถใช้เครื่องมือบนแถบเครื่องมือ รูปวาด เพื่อเปลี่ยนลักษณะพิเศษได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อเติมลักษณะพิเศษข้อความด้วยรูปภาพ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มวัตถุรูปวาดของอักษรศิลป์

เปลี่ยนข้อความในวัตถุรูปวาดของอักษรศิลป์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×