การเพิ่มหรือการเอาข้อมูลออกจากแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถลบข้อมูลจากทั้งแผ่นข้อมูลและแผนภูมิที่สัมพันธ์กับแผ่นข้อมูลนั้น เมื่อคุณลบข้อมูลจากแผ่นข้อมูล Microsoft Graph จะปรับปรุงแผนภูมิโดยอัตโนมัติ คุณสามารถควบคุมว่าข้อมูลใดจากแผ่นข้อมูลจะปรากฏในแผนภูมิได้ด้วยการเลือกทิ้งหรือรวมแถวหรือคอลัมน์ของแผ่นข้อมูลบางแถวหรือบางคอลัมน์ เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลลงในแผนภูมิ คุณสามารถพิมพ์ในแผ่นข้อมูลโดยตรง หรือคัดลอกและวางข้อมูลจากโปรแกรมประยุกต์อื่นลงบนแผ่นข้อมูลได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ใส่ข้อมูลบนแผ่นข้อมูล

คัดลอกข้อมูลจากแอปพลิเคชันอื่น

แยก หรือรวมแถวหรือคอลัมน์แรกของแผ่นข้อมูลจากแผนภูมิ

ลบเซลล์ แถว หรือคอลัมน์บนแผ่นข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×