การเพิ่มหรือการเอาข้อมูลออกจากแผนภูมิ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถลบข้อมูลจากทั้งแผ่นข้อมูลและแผนภูมิที่สัมพันธ์กับแผ่นข้อมูลนั้น เมื่อคุณลบข้อมูลจากแผ่นข้อมูล Microsoft Graph จะปรับปรุงแผนภูมิโดยอัตโนมัติ คุณสามารถควบคุมว่าข้อมูลใดจากแผ่นข้อมูลจะปรากฏในแผนภูมิได้ด้วยการเลือกทิ้งหรือรวมแถวหรือคอลัมน์ของแผ่นข้อมูลบางแถวหรือบางคอลัมน์ เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลลงในแผนภูมิ คุณสามารถพิมพ์ในแผ่นข้อมูลโดยตรง หรือคัดลอกและวางข้อมูลจากโปรแกรมประยุกต์อื่นลงบนแผ่นข้อมูลได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ใส่ข้อมูลบนแผ่นข้อมูล

คัดลอกข้อมูลจากแอปพลิเคชันอื่น

แยก หรือรวมแถวหรือคอลัมน์แรกของแผ่นข้อมูลจากแผนภูมิ

ลบเซลล์ แถว หรือคอลัมน์บนแผ่นข้อมูล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×