การเพิ่มหรือการย้ายเส้นเชื่อมต่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มเส้นเชื่อมต่อและวัตถุรูปวาดอื่นได้เฉพาะในแผนภูมิ คุณไม่สามารถเพิ่มเส้นเชื่อมต่อและวัตถุรูปวาดอื่นในแผ่นข้อมูลได้

 1. บนแถบเครื่องมือ รูปวาด ให้คลิก รูปร่างอัตโนมัติ ชี้ไปที่ ตัวเชื่อมต่อ แล้วคลิกตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการ

 2. ชี้ไปที่วัตถุแรกที่คุณต้องการแนบตัวเชื่อมต่อ

  ไซต์การเชื่อมต่อปรากฏเป็นสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน

 3. คลิกไซต์การเชื่อมต่อแรกที่คุณต้องการ ให้ชี้ไปที่วัตถุอื่น แล้วคลิกไซต์การเชื่อมต่อที่สอง

  ปลายทางตัวเชื่อมต่อที่ล็อกปรากฏเป็นสี่เหลี่ยมสีแดง เส้นเชื่อมต่อที่ล็อกจะย้ายพร้อมกับวัตถุที่เส้นเชื่อมต่อเหล่านั้นเชื่อมต่ออยู่ ปลายทางตัวเชื่อมต่อที่ไม่ล็อกจะปรากฏเป็นสี่เหลี่ยมสีเขียว

  เมื่อต้องการย้ายเส้นเชื่อมต่อ ให้ลากหนึ่งในปลายเส้นเชื่อมต่อนั้น และเชื่อมต่อปลายเส้นกับไซต์หรือวัตถุอื่น เมื่อต้องการแยกเส้นทั้งเส้น ให้ลากตรงกลางเส้น ถ้าเส้นเชื่อมต่อมีจุดจับการปรับขนาด การลากจุดจับจะเปลี่ยนรูปร่างของเส้นเชื่อมต่อ แต่ไม่ได้แยกเส้นเชื่อมต่อออก

  connection sites Locked connectors

  รูปปุ่ม เส้นเชื่อมต่อที่ถูกล็อก

  2 เส้นเชื่อมต่อที่ไม่ได้ถูกล็อก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×