การเพิ่มหมายเลขหน้าหรือรูปแบบหมายเลขที่ต่างกันในส่วนต่างๆ

การเพิ่มหมายเลขหน้าหรือรูปแบบหมายเลขที่ต่างกันในส่วนต่างๆ

สมมติว่าคุณต้องการใช้หมายเลขหน้าหรือรูปแบบหมายเลขและสไตล์ที่แตกต่างกันในส่วนต่างๆ ของเอกสารของคุณ คุณสามารถใช้หมายเลขหน้า เช่น i, ii, iii… สำหรับบทนำและตารางเนื้อหา และ 1, 2, 3… สำหรับทุกอย่างหลังจากนั้น เคล็ดลับคือการแบ่งเอกสารออกเป็นส่วนๆ และตรวจสอบว่าส่วนเหล่านั้นไม่ได้เชื่อมต่อกัน จากนั้น ให้ตั้งค่าการใส่หมายเลขหน้าสำหรับ แต่ละ ส่วนดังกล่าวโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณกำลังใช้ Word Online คุณสามารถเพิ่มตัวแบ่งหน้า แต่ไม่สามารถเพิ่มตัวแบ่งส่วน ถ้าคุณมีแอปพลิเคชัน Word บนเดสก์ท็อป ให้ใช้คำสั่ง เปิดใน Word เพื่อเปิดเอกสาร เมื่อคุณทำเสร็จแล้วและคุณบันทึกเอกสาร เอกสารดังกล่าวจะถูกจัดเก็ยต่อไปในตำแหน่งที่คุณเปิดใน Word Online ถ้าคุณไม่มี Word คุณสามารถ ทดลองใช้ หรือ ซื้อ ใน Office เวอร์ชันล่าสุดได้ในขณะนี้

 1. คลิกที่จุดเริ่มต้นของหน้าแรกที่คุณต้องการเริ่มต้น หยุด หรือเปลี่ยนการใส่หมายเลขหน้า

 2. เลือก เค้าโครง (หรือ เค้าโครงหน้ากระดาษ) > ตัวแบ่ง > หน้าถัดไป

  ตัวเลือกตัวแบ่งแสดงบนแท็บ เค้าโครง

  เคล็ดลับ: คุณอาจพบว่าการเห็นตัวแบ่งส่วนและเครื่องหมายการจัดรูปแบบอื่นขณะที่คุณพิมพ์มีประโยชน์ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให่เลือก แสดง/ซ่อน (¶) เพื่อเปิดการแสดงผลเครื่องหมายการจัดรูปแบบ เลือกปุ่มอีกครั้งเพื่อปิดการแสดงผล

 3. บนหน้าต่อจากตัวแบ่งส่วน ให้ดับเบิลคลิกในพื้นที่ส่วนหัว (ด้านบนของหน้า) หรือส่วนท้าย (ด้านล่างของหน้า) ที่คุณต้องการแสดงหมายเลขหน้า ขั้นตอนนี้จะเปิดแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือส่วนหัวและส่วนท้าย

 4. คลิก ลิงก์ไปก่อนหน้า เพื่อยกเลิกการเลือกปุ่มและยกเลิกการเชื่อมต่อส่วนหัวหรือส่วนท้ายของคุณจากส่วนหัวหรือส่วนท้ายในส่วนก่อนหน้า

  ตัวเลือก ลิงก์ไปก่อนหน้า ถูกเน้นใน เครื่องมือส่วนหัวและส่วนท้าย

  หมายเหตุ: ถ้า ลิงก์ไปก่อนหน้า จางลง หมายความว่าไม่มีตัวแบ่งส่วนระหว่างหน้าที่คุณอยู่และหน้าก่อนหน้า ตรวจสอบว่าคุณได้เพิ่มตัวแบ่งสว่นเรียบร้อยแล้ว (ดูขั้นตอนที่ 2) และคุณได้เปิดส่วนหัวสำหรับส่วนที่เหมาะสม

 5. ในกลุ่ม ส่วนหัวและส่วนท้าย ให้คลิก หมายเลขหน้า เลือกตำแหน่งที่ตั้ง แล้วเลือกสไตล์แกลเลอรี

  ในกลุ่มส่วนหัวและส่วนท้าย ให้เลือกหมายเลขหน้า แล้วเลือก ตําแหน่งปัจจุบัน

  หมายเหตุ: ถ้าการเปลี่ยนแปลงของคุณมีผลกระทบกับหน้าแรกของส่วนเท่านั้น ให้ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือก หน้าแรกต่างกัน ดับเบิลคลิกพื้นที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายของหน้าแรกของส่วน และดูในกลุ่ม ตัวเลือก บนแท็บออกแบบ

 6. เมื่อต้องการเลือกรูปแบบหรือเมื่อต้องการควบคุมหมายเลขเริ่มต้น ในกลุ่ม ส่วนหัวและส่วนท้าย ให้เลือก หมายเลขหน้า > จัดรูปแบบหมายเลขหน้า เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ รูปแบบหมายเลขหน้า

  ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ รูปแบบหมายเลขหน้า จะแสดงขึ้น

 7. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองจากต่อไปนี้:

  • คลิก รูปแบบตัวเลข เพื่อเลือกรูปแบบสำหรับลำดับเลข เช่น a, b, c หรือ i, ii, iii

  • ภายใต้ การใส่หมายเลขหน้า ให้เลือก เริ่มที่ แล้วพิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการให้ส่วนเริ่มต้น

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าคุณแค่ต้องการเปลี่ยนหรือลบหมายเลขส่วนของหน้าแรก ให้ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดส่วนหัวหรือส่วนท้ายบนหน้านั้น และในกลุ่ม ตัวเลือก บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก หน้าแรกต่างกัน จากนั้น ลบหรือจัดรุปแบบหมายเลขหน้าแรกตามที่คุณต้องการ

  • คุณยังสามารถเปลี่ยนลักษณะของหมายเลขหน้า บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก ฟอนต์ แล้วเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น สไตล์และตระกูลฟอนต์ และขนาดและสีฟอนต์

 8. เมื่อคุณทำเสร็จสิ้น ให้เลือก ปิดส่วนหัวและส่วนท้าย หรือดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้ภายนอกพื้นที่ส่วนหัวส่วนท้ายะดาษเพื่อปิด

  ตัวเลือก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ถูกเน้นบนแท็บ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ .

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลขหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×