การเพิ่มหมายเลขการติดตามลงในบัตรของขวัญหรือคูปอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งเสริมการขายคูปองของขวัญและสามารถเล่นบทบาทสำคัญในกลยุทธ์การตลาดของคุณ โดยการวาดลูกค้าใหม่ และทำซ้ำไปยังธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณทราบว่า พวกเขาจริง ๆ ทำงานเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาธุรกิจของคุณได้อย่างไร เมื่อต้องการติดตามความสำเร็จของพยายามทางการตลาดของคุณเพื่อให้คุณสามารถกำหนดกลวิธีใดทางการตลาดจะมีผลบังคับใช้สำหรับลูกค้าที่ทำให้ส่วนใหญ่เวลาของคุณและงบประมาณของคุณทางการตลาด

วิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อติดตามความสำเร็จชิ้นทางการตลาดเช่นคูปองของขวัญและจะเพิ่มหมายเลขการติดตามหรือรหัสลงในแต่ละรายการของขวัญหรือคูปองปที่คุณแจกจ่าย เมื่อแลกขวัญหรือคูปอง คุณสามารถใช้หมายเลขการติดตามเหล่านี้เพื่อบันทึก และจัดตอบกลับลูกค้า

บทความนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถเพิ่มหมายเลขการติดตามไปยังชุดของขวัญหรือคูปองที่คุณสร้างขึ้นใน Publisher

วิธีการติดตาม

คุณสามารถดำเนินการสองสามวิธีอื่นเมื่อคุณรวมข้อมูลการติดตามลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เพิ่มหมายเลขไม่ซ้ำกันในบัตรของขวัญ     โดยใช้ตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละใบรับรอง คุณสามารถติดตามเมื่อขวัญจะแลก โดยใคร และ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดบ้าง นอกจากนี้ โดยการเพิ่ม หมายเลข การติดตามเฉพาะคุณสามารถมั่นใจว่า ขวัญไม่ซ้ำกัน หรือแลกมากกว่าหนึ่งครั้ง

 • เพิ่มโค้ดเฉพาะเพื่อคูปองเพื่อติดตามการตอบรับของลูกค้า     ใช้โค้ดที่แตกต่างกันสำหรับข้อความทางการตลาดที่แตกต่างกัน โฆษณา หรือส่งเสริมการขาย โค้ดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถติดตามของฉันลูกค้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อเสนอของคุณ ยิ่งคุณเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ที่ออกไปยังธุรกิจของคุณและอะไร attracts ความสนใจของลูกค้า ที่ดีกว่าเดิมคุณสามารถเน้นพยายามทางการตลาดในอนาคต

บัตรของขวัญที่แสดงหมายเลขการติดตามที่ไม่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้วิธีเดียวกันเมื่อคุณต้องการเพิ่มหมายเลขตามลำดับ การตอบรับ และตั๋วจับฉลาก ใบแจ้งหนี้ ชนิดอื่น ๆ ของสิ่งพิมพ์

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแหล่งข้อมูลที่แสดงรายการหมายเลขการติดตาม

เมื่อต้องการใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างชุดของขวัญหรือคูปองที่ มีหมายเลขการติดตาม คุณต้องการตั้งค่าแหล่งข้อมูลที่ประกอบด้วยคอลัมน์รายการหมายเลขการติดตาม ถ้าคุณวางแผนที่จะเพิ่มหมายเลขการติดตามเท่านั้นลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ สร้างแหล่งข้อมูลสำหรับหมายเลขการติดตาม ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้จดหมายเวียนเพื่อแทรกข้อมูลเพิ่มเติมลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ เช่นลูกค้าชื่อหรือที่อยู่ นอกจากนี้คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ของการติดตามตัวเลขไปยังแหล่งข้อมูลที่แสดงข้อมูลชื่อและที่อยู่ที่คุณต้องการใช้

คุณสามารถใช้ Publisher, Excel, Access หรือ Outlook เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลสำหรับจดหมายเวียนโครงการของคุณ ถ้าคุณต้องการสร้างรายการขนาดใหญ่ของตัวเลขที่ไม่ซ้ำกัน ตามลำดับการใช้เป็นการติดตามรหัสสำหรับบัตรของขวัญหรือคูปอง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ Excel เพื่อสร้างรายการนี้ได้อย่างรวดเร็ว

ใช้ Excel เพื่อสร้างรายการตัวเลขติดตามที่ไม่ซ้ำกัน

 1. ใน Excel เปิดในแผ่นงานใหม่ หรือที่มีอยู่

 2. ในเซลล์แรกของคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขการติดตาม พิมพ์ป้ายชื่อ เช่นตัวเลขที่ติดตามแล้ว กด ENTER เพื่อย้ายไปยังแถวด้านล่าง

 3. ในเซลล์ในคอลัมน์ที่สอง พิมพ์ตัวเลขสำหรับหมายเลขการติดตามแรกในชุดข้อมูล ตัวอย่าง พิมพ์1000

 4. ในเซลล์ด้านล่าง 1 เพื่อเพิ่มหมายเลขที่คุณใส่ในเซลล์ด้านบน แล้ว พิมพ์ตัวเลขดังกล่าว ตัวอย่าง พิมพ์1,001

  ซึ่งสร้างรูปแบบสำหรับชุดข้อมูลของตัวเลขที่คุณกำลังสร้าง

 5. เลือกเซลล์ที่มีค่าเริ่มต้น

 6. ลากเติมจัดการ จุดจับเติม ผ่านช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเติม

 7. เมื่อคุณได้สร้างหมายเลขการติดตามตามจำนวนที่คุณต้อง บันทึกไฟล์ของคุณ

เพิ่มรหัสการติดตามเฉพาะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปยังแหล่งข้อมูล

ถ้าคุณได้พัฒนาชุดตัวเลขเฉพาะโค้ดที่คุณต้องการใช้เพื่อติดตาม และจัดตอบกลับลูกค้า คุณสามารถพิมพ์หมายเลขเหล่านี้ลงในคอลัมน์ของแหล่งข้อมูลที่คุณวางแผนที่จะใช้สำหรับจดหมายเวียน

 1. ใน Excel เปิดในแผ่นงานใหม่ หรือที่มีอยู่

 2. คลิกเซลล์แรกในคอลัมน์ที่คุณต้องการใส่ข้อมูล

 3. พิมพ์ป้ายชื่อ เช่นรหัสการติดตามจากนั้น กด ENTER เพื่อย้ายไปยังแถวด้านล่าง

 4. พิมพ์รหัสการติดตาม นั้นแล้ว กด ENTER เพื่อย้ายไปยังแถวด้านล่าง

 5. ทำซ้ำจนกระทั่งคุณได้แสดงอยู่ในรายการการติดตามโค้ดที่คุณวางแผนที่จะใช้ทั้งหมด

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างสำเนาหลายชุดของขวัญหรือคูปองที่ทั้งหมดแชร์รหัสติดตามที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถพิมพ์ตัวเลขที่เหมือนกันหลายครั้งภายในคอลัมน์

 6. เมื่อคุณได้สร้างโค้ดติดตามตามจำนวนที่คุณจำเป็นต้อง บันทึกไฟล์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ใช้ Publisher เมื่อต้องการสร้างใบรับรองที่ระลึกหรือตราสาร

คุณสามารถสร้างใบรับรองที่ระลึกหรือคูปองสิ่งพิมพ์โดยใช้ Publisher โดยเริ่มต้นด้วยสิ่งพิมพ์ของขวัญออกแบบไว้ล่วงหน้า หรือ โดยการออกแบบของขวัญตั้งแต่เริ่มต้น

 • เมื่อต้องการเลือกสิ่งที่พิมพ์ออกแบบไว้ล่วงหน้า เลือกประเภทของขวัญ เพื่อค้นหาเทมเพลตบัตรของขวัญของคุณ ต้อง แล้วเปิด ออกแบบ และบันทึกใบรับรองของคุณโดยยึดตามเทมเพล

 • เมื่อต้องการออกใบรับรองตั้งแต่ คุณสามารถเริ่มต้น ด้วยสิ่งพิมพ์ว่างทั้งหมด หรือปรับเปลี่ยนในสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ ชนิดของสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดเล็ก เช่นนามบัตร ไปรษณียบัตร ป้ายชื่อ และสามารถจให้ทำหน้าที่เป็นคูปอง ใบปลิวหรือแผ่นพับสามารถจให้เพื่อใช้เป็นขวัญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างสิ่งพิมพ์ใน Publisher

ขั้นตอนที่ 3: ใช้จดหมายเวียนเพื่อเพิ่มโค้ดติดตามลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ

หลังจากที่คุณตั้งค่ารายการของการติดตามตัวเลขในแหล่งข้อมูล และสิ่งพิมพ์ของคุณในการออกแบบ คุณพร้อมที่จะผสานรายการของการติดตามตัวเลขที่ มีสิ่งพิมพ์ของคุณเพื่อสร้างชุดของขวัญหรือคูปองที่แต่ละรายการแสดงหมายเลขการติดตามที่ไม่ซ้ำกัน

จดหมายเวียนเฉพาะโครงการนี้เกี่ยวข้องกับสี่ขั้นตอนคร่าว ๆ:

 1. เชื่อมต่อของคุณบัตรของขวัญหรือสิ่งพิมพ์ตราสารไปยังแหล่งข้อมูล

 2. แทรกเขตข้อมูลลงในสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นพื้นที่สำรองไว้สำหรับการติดตามเลขข้อมูล

 3. แสดงตัวอย่างการผสานการปรับเค้าโครง

 4. พิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ผสานเพื่อสร้าง หรือพิมพ์ชุดของขวัญหรือคูปองที่แสดงตัวเลขติดตามจากแหล่งข้อมูล

เชื่อมต่อสิ่งพิมพ์ของคุณไปยังแหล่งข้อมูล

 1. บันทึก และปิดแหล่งข้อมูลที่ประกอบด้วยรายการของหมายเลขการติดตาม

 2. เปิดบัตรของขวัญ Publisher หรือคูปองสิ่งพิมพ์ของคุณ

 3. บนแท็บการส่งจดหมาย คลิกเมนูจดหมายเวียน แล้ว คลิ กตัวช่วยสร้างจดหมายเวียน Step-by-Step

 4. ในจดหมายเวียน บานหน้าต่างงาน ภายใต้สร้างรายชื่อผู้รับ เลือกใช้รายการที่มีอยู่ จากนั้น คลิกถัดไป: สร้าง หรือการเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

 5. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ค้นหาแหล่งข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวเลขที่ติดตามของคุณ เลือกไฟล์ จากนั้น คลิ

 6. ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณเป็นแผ่นงาน Excel เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการจากรายการในกล่องโต้ตอบเลือกตาราง

 7. ในกล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน คุณสามารถเลือกการติดตามโค้ดที่คุณต้องการรวมไว้ในการผสาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากระเบียนที่คุณต้องการรวม และล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากระเบียนที่คุณต้องการรวม

  ถ้าคุณต้องการใช้เฉพาะบางรายการในรายการของคุณ คุณสามารถกรองรายการของคุณ ด้วยเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือเกณฑ์ หลังจากที่คุณกรองรายการ คุณสามารถใช้กล่องกาเครื่องหมายเพื่อรวม และแยกระเบียน

  กรองข้อมูลในรายการ

  1. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากส่วนหัวของคอลัมน์ของข้อมูลที่คุณต้องการกรองตาม

  2. คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • (ว่าง) แสดงระเบียนทั้งหมดที่เขตข้อมูลสอดคล้องกันว่างเปล่า

   • (ไม่ว่าง) แสดงระเบียนทั้งหมดที่เขตข้อมูลสอดคล้องกันประกอบด้วยข้อมูล

   • (ขั้นสูง) เปิดตัวกรองและจัดเรียง กล่องโต้ตอบ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อกรองด้วยการใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิตัวกรอง ภายใต้ปรับปรุงรายชื่อผู้รับ ในกล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวกรองและเรียงลำดับ

    เคล็ดลับ: ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณประกอบด้วยระเบียนที่แชร์ข้อมูลเดียวกัน และมีสิบ หรือน้อยกว่าค่าที่ไม่ซ้ำกันในคอลัมน์ คุณสามารถกรองข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ถ้ามีระเบียนหลายรายการนั้นออสเตรเลียเป็นประเทศ/ภูมิภาค คุณสามารถกรองบนออสเตรเลีย

    กล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน แสดงเฉพาะระเบียนที่กำหนด เมื่อต้องการแสดงระเบียนทั้งหมดอีกครั้ง คลิก(ทั้งหมด)

  เรียงลำดับข้อมูลในรายการ

  1. ในกล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ของรายการคุณต้องการเรียงลำดับตาม

  2. เมื่อต้องการเลือก หรือยกเลิกเลือกรายการทั้งหมดอย่างรวดเร็ว เลือก หรือยกเลิกเลือกส่วนหัวของคอลัมน์ที่กล่องกาเครื่องหมาย

  3. เมื่อต้องการเรียงลำดับโดยใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ คลิกเรียงลำดับ ภายใต้การปรับปรุงรายชื่อผู้รับ ในกล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน ในกล่องโต้ตอบตัวกรองและเรียงลำดับ เลือกเงื่อนไขคุณต้องการเรียงลำดับ

 8. คลิก ตกลง

 1. บันทึก และปิดแหล่งข้อมูลที่ประกอบด้วยรายการของหมายเลขการติดตาม

 2. เปิดบัตรของขวัญ Publisher หรือคูปองสิ่งพิมพ์ของคุณ

 3. บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่การส่งจดหมายและแค็ตตาล็อก แล้ว คลิ กจดหมายเวียน

 4. ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน ภายใต้สร้างรายชื่อผู้รับ คลิกใช้รายการที่มีอยู่ จากนั้น คลิกถัดไป: สร้าง หรือการเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

 5. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ค้นหาแหล่งข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวเลขที่ติดตามของคุณ เลือกไฟล์ จากนั้น คลิ

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น Publisher เปิดโฟลเดอร์แหล่งข้อมูลของฉัน ก่อน ถ้าคุณบันทึกแหล่งข้อมูลของคุณในตำแหน่งที่ตั้งอื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์แหล่งข้อมูลของฉัน เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกแหล่งข้อมูลของคุณ

 6. ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณเป็นแผ่นงาน Excel เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการจากรายการในกล่องโต้ตอบเลือกตาราง

 7. ในกล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน คุณสามารถเลือกการติดตามโค้ดที่คุณต้องการรวมไว้ในการผสาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากระเบียนที่คุณต้องการรวม และล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากระเบียนที่คุณต้องการรวม

  ถ้าคุณต้องการใช้เฉพาะบางรายการในรายการของคุณ คุณสามารถกรองรายการของคุณ ด้วยเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือเกณฑ์ หลังจากที่คุณกรองรายการ คุณสามารถใช้กล่องกาเครื่องหมายเพื่อรวม และแยกระเบียน

  กรองข้อมูลในรายการ

  1. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากส่วนหัวของคอลัมน์ของข้อมูลที่คุณต้องการกรองตาม

  2. คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • (ว่าง) แสดงระเบียนทั้งหมดที่เขตข้อมูลสอดคล้องกันว่างเปล่า

   • (ไม่ว่าง) แสดงระเบียนทั้งหมดที่เขตข้อมูลสอดคล้องกันประกอบด้วยข้อมูล

   • (ขั้นสูง) เปิดตัวกรองและจัดเรียง กล่องโต้ตอบ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อกรองด้วยการใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิตัวกรอง ภายใต้ปรับปรุงรายชื่อผู้รับ ในกล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวกรองและเรียงลำดับ

    เคล็ดลับ: ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณประกอบด้วยระเบียนที่แชร์ข้อมูลเดียวกัน และมีสิบ หรือน้อยกว่าค่าที่ไม่ซ้ำกันในคอลัมน์ คุณสามารถกรองข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ถ้ามีระเบียนหลายรายการนั้นออสเตรเลียเป็นประเทศ/ภูมิภาค คุณสามารถกรองบนออสเตรเลีย

    กล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน แสดงเฉพาะระเบียนที่กำหนด เมื่อต้องการแสดงระเบียนทั้งหมดอีกครั้ง คลิก(ทั้งหมด)

  เรียงลำดับข้อมูลในรายการ

  1. ในกล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ของรายการคุณต้องการเรียงลำดับตาม

  2. เมื่อต้องการเลือก หรือยกเลิกเลือกรายการทั้งหมดอย่างรวดเร็ว เลือก หรือยกเลิกเลือกส่วนหัวของคอลัมน์ที่กล่องกาเครื่องหมาย

  3. เมื่อต้องการเรียงลำดับโดยใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ คลิกเรียงลำดับ ภายใต้การปรับปรุงรายชื่อผู้รับ ในกล่องโต้ตอบผู้รับจดหมายเวียน ในกล่องโต้ตอบตัวกรองและเรียงลำดับ เลือกเงื่อนไขคุณต้องการเรียงลำดับ

 8. คลิก ตกลง

 9. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างจดหมายเวียน คลิกถัดไป: สร้างสิ่งพิมพ์ที่ผสาน

แทรกเขตข้อมูลลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อสิ่งพิมพ์ของคุณไปยังแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถแทรกเขตข้อมูลลงในสิ่งพิมพ์ของคุณในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการให้แสดงหมายเลขการติดตาม

 1. ในจดหมายเวียน บานหน้าต่างงาน ภายใต้เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ คลิกการติดตามข้อมูลเขตข้อมูลตัวเลข นั้นแล้ว ลากลงในตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการของคุณบนบัตรของขวัญใบรับรอง

 2. ถ้าคุณต้องการแทรกเขตข้อมูลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในแหล่งข้อมูล เช่นลูกค้าชื่อหรือที่อยู่ ลากชื่อเขตข้อมูลเหล่านั้นลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 3. ถ้าคุณต้องการนำการจัดรูปแบบไปยังเขตข้อมูลข้อมูลเมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อมูลที่ผสาน เลือกเขตข้อมูล คลิกที่แท็บรูปแบบ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างจดหมายเวียน คลิกถัดไป: สร้างสิ่งพิมพ์ที่ผสาน

 5. บันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. ในสิ่งพิมพ์ของคุณจดหมายเวียน คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเขตข้อมูลตัวเลขของการติดตาม คุณอาจจำเป็นต้องสร้างกล่องข้อความสำหรับตำแหน่งของเขตข้อมูลข้อมูลถ้าหนึ่งไม่มีอยู่แล้ว

 2. ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน งาน ในรายการภายใต้เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ค้นหาชื่อเขตข้อมูลที่สอดคล้องกับส่วนหัวของคอลัมน์สำหรับรายการของการติดตามตัวเลขในแหล่งข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้การติดตาม Numbลำเป็นส่วนหัวของคอลัมน์สำหรับรายการของการติดตามตัวเลขในสเปรดชีตของคุณ ค้นหาหมายเลขการติดตาม ลากเขตข้อมูลตัวเลขการติดตามลงในกล่องข้อความที่คุณสร้างขึ้นสำหรับไฟล์นั้น

 3. ถ้าคุณต้องการแทรกเขตข้อมูลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในแหล่งข้อมูล เช่นลูกค้าชื่อหรือที่อยู่ ลากชื่อเขตข้อมูลเหล่านั้นลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 4. ถ้าคุณต้องการนำการจัดรูปแบบไปยังเขตข้อมูลข้อมูลเมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อมูลที่ผสาน เลือกเขตข้อมูล คลิกที่แบบอักษร บนเมนูรูปแบบ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 5. หลังจากที่คุณแทรกเขตข้อมูลทั้งหมด บันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณ

แสดงตัวอย่างการผสาน

ก่อนที่คุณทำการผสาน แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ผสานเพื่อให้แน่ใจว่า จะแสดงหมายเลขการติดตาม ตามที่คุณต้องการให้ในสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถแสดงตัวอย่างการผสานได้สองวิธี: ใน ขณะที่คุณจะปรับเค้าโครงเพื่อตรวจทานเค้าโครงของแต่ละคูปองหรือบัตรของขวัญ หรือ เมื่อคุณได้รับพร้อมที่ จะพิมพ์ เพื่อแสดงตัวอย่างการจัดเรียงของคูปองหรือบัตรของขวัญบนแผ่นงานพิมพ์ออกมาได้

 1. บนแท็บการส่งจดหมาย คลิกแสดงตัวอย่างผลลัพธ์

 2. คลิกการนำทางปุ่ม ปุ่มไปข้างหน้า ปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อดูวิธีดูรายการจากแหล่งข้อมูลของคุณในสิ่งพิมพ์ของคุณ

แสดงตัวอย่างเค้าโครงของคูปองหรือบัตรของขวัญ

ข้อมูลจากระเบียนแรกของแหล่งข้อมูลของคุณสร้างเขตข้อมูล คุณสามารถใช้ปุ่มนำทางเพื่อแสดงตัวอย่างข้อมูลจากแหล่งระเบียนที่เหลือของข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน คลิกการนำทางปุ่ม ปุ่มไปข้างหน้า ปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อดูวิธีดูรายการจากแหล่งข้อมูลของคุณในสิ่งพิมพ์ของคุณ

  คุณไม่สามารถแก้ไขรายการแหล่งที่มาของคุณข้อมูลต่อไปนี้ แต่คุณสามารถจัดรูปแบบ ย้าย หรือลบข้อมูล ด้วยการจัดรูปแบบ ย้าย หรือการลบเขตข้อมูล

 2. ถ้าตัวเลขจะถูกตัดเศษ ปรับการจัดรูปแบบและเค้าโครงของสิ่งพิมพ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มขนาดของกล่องข้อความที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลสำหรับหมายเลขการติดตามของคุณ หรือคุณอาจต้องการลดขนาดฟอนต์ของเขตข้อมูล

 3. ถ้าคุณพอใจกับการแสดงตัวอย่าง ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงาน คลิกถัดไป: สร้างสิ่งพิมพ์ที่ผสาน

แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์แผ่นงาน

คุณสามารถทำเครื่องหมายขั้นสุดท้ายของสิ่งพิมพ์เวียนก่อนพิมพ์ โดยการแสดงตัวอย่างการผสาน

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตั้งค่าการพิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการพิมพ์ คลิกหลายหน้าต่อแผ่น นั้นแล้ว คลิกตกลง

 3. ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน ภายใต้สร้างสิ่งพิมพ์ที่ผสาน คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่จัดแนวอย่างถูกต้องบนแผ่นงานของขวัญหรือคูปอง

 4. คลิกปิด เพื่อปิดหน้าต่างแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

พิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ผสาน

 1. ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน ภายใต้สร้างสิ่งพิมพ์ที่ผสาน คลิกพิมพ์

 2. บนหน้าที่พิมพ์ แสดงตัวอย่างของเค้าโครงเหมือนพิมพ์ เลือกตัวเลือกการพิมพ์ที่คุณต้อง แล้ว คลิ กพิมพ์

 1. ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน ภายใต้สร้างสิ่งพิมพ์ที่ผสาน คลิกพิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ เลือกตัวเลือกการพิมพ์ที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

 3. บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึก เพื่อบันทึกสิ่งพิมพ์

  หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่า สิ่งที่คุณต้องการบันทึกจะไม่ชุดของคูปอง หรือซื้อของขวัญใบรับรองที่คุณได้พิมพ์ แทนที่จะ คุณต้องการบันทึกสิ่งพิมพ์ที่ มีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของคุณและเขตข้อมูลของพื้นที่ที่สำรองไว้ ด้วยการบันทึกสิ่งพิมพ์ คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วสร้างชุดของขวัญหรือคูปองอื่นเมื่อคุณต้องการ สิ่งพิมพ์รักษาลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลที่คุณเชื่อมต่อนั้นเพื่อให้คุณสามารถข้ามไปขั้นตอนการแสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×