การเพิ่มหน้าปก

Microsoft Word มีแกลเลอรีของหน้าปกที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถนำไปใช้ได้สะดวก ให้เลือกหน้าปกและแทนที่ข้อความตัวอย่างด้วยข้อความคุณเอง

หน้าปกจะถูกแทรกลงในตำแหน่งเริ่มต้นของเอกสารเสมอ ไม่ว่าเคอร์เซอร์จะปรากฏอยู่ที่ใดในเอกสาร

  1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หน้า ให้คลิก หน้าปก

    Ribbon ของ Office 14

  2. คลิกเค้าโครงหน้าปกจากแกลเลอรีของตัวเลือก

    หลังจากที่คุณแทรกหน้าปกแล้ว คุณสามารถแทนที่ข้อความตัวอย่างด้วยข้อความของคุณเองได้ โดยคลิกเพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าปก เช่น ชื่อเรื่อง และพิมพ์ข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณแทรกหน้าปกอีกอันหนึ่งลงในเอกสาร หน้าปกใหม่นี้จะแทนที่หน้าปกแรกที่คุณได้แทรกไว้

  • ถ้าต้องการแทนที่หน้าปกที่สร้างไว้ใน Word รุ่นก่อนหน้านี้ คุณต้องลบหน้าปกแรกด้วยตนเองออกก่อน แล้วจึงเพิ่มหน้าปกที่มีการออกแบบจากแกลเลอรีของ Word

  • เมื่อต้องการลบหน้าปกที่แทรกไว้ด้วย Word ให้คลิกที่แท็บ แทรก คลิก หน้าปก ในกลุ่ม หน้า แล้วคลิก ลบหน้าปกปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×