การเพิ่มสูตรลงในตัวควบคุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในเทมเพลตฟอร์ม Microsoft Office InfoPath 2007 คุณสามารถใช้สูตรเพื่อสร้างค่าใหม่สำหรับเขตข้อมูล และแสดงค่านั้นในตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลนั้น สูตรมีนิพจน์ XPath ที่ประกอบด้วยค่า เขตข้อมูล หรือกลุ่ม ฟังก์ชัน และตัวดำเนินใช้การคำนวณ และแสดงค่าอื่น ๆ

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะแทรกสูตร โดยใช้สูตรแทรก กล่องโต้ตอบ ซึ่งมีการเข้าถึงในคุณสมบัติของเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม กล่องโต้ตอบนี้ช่วยให้คุณสามารถแทรกเขตข้อมูลและฟังก์ชันลงในสูตรอย่างถูกต้อง และตรวจสอบว่า สูตรนั้นถูกต้อง ถ้าคุณคุ้นเคยกับ XPath คุณสามารถแก้ไขนิพจน์ XPath สำหรับสูตรในกล่องโต้ตอบนี้

ในบทความนี้

สูตรคืออะไร

เพิ่มสูตรลงในตัวควบคุม

แก้ไขนิพจน์ XPath สำหรับสูตร

สูตรคืออะไร

สูตรมีนิพจน์ XPath ที่ประกอบด้วยค่า เขตข้อมูล หรือกลุ่ม ฟังก์ชัน และตัวดำเนินใช้การคำนวณ และแสดงค่าอื่น ๆ คุณสามารถใช้สูตรเพื่อทำงานต่อไปนี้:

 • คำนวณค่าทางคณิตศาสตร์จากค่าที่คุณระบุเมื่อออกแบบเทมเพลตฟอร์มหรือค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมเมื่อพวกเขากรอกฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม ...

 • แสดงเฉพาะวันและเวลา

 • แสดงค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมหนึ่งในตัวควบคุมอื่น

 • ตั้งค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม

 • เรียกใช้กฎโดยยึดตามค่าจากคำนวณ โดยใช้สูตร

แต่ละ XPath นิพจน์ที่ใช้ในสูตรคือการ รวมค่า ฟังก์ชัน และตัวดำเนินการที่ประเมินเป็นค่า ๆ เดียว สูตรสามารถประกอบด้วยนิพจน์หลาย คุณสามารถนึกถึงของสูตรเป็นประโยคประกอบอย่าง น้อยหนึ่งวลี กับแต่ละวลีที่แสดงถึงนิพจน์หนึ่งในสูตร

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสูตรและนิพจน์

สูตรประกอบด้วยนิพจน์หนึ่งรายการหรือหลายรายการ นิพจน์ คือการรวมกันของตัวดำเนินการ ชื่อเขตข้อมูล ฟังก์ชัน สัญพจน์ และค่าคงที่ที่ประเมินออกมาเป็นค่าเดียว

ฟังก์ชันคือ นิพจน์ที่ส่งกลับค่าโดยยึดตามผลลัพธ์ของการคำนวณ ค่าที่ใช้ในฟังก์ชันจะเรียกว่าอาร์กิวเมนต์ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน XPath 1.0 มาตรฐานที่รวมอยู่ใน InfoPath ตลอดจนบางฟังก์ชัน InfoPath ที่เฉพาะเจาะจง ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน InfoPath ในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มสูตรลงในตัวควบคุม

 1. คลิกสองครั้งตัวควบคุมที่คุณต้องการสร้างสูตร

 2. คลิกแท็บ ข้อมูล

 3. คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างสูตรโดยใช้คุณสมบัติของเขตข้อมูล ให้คลิกขวาเขตข้อมูลในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล แล้วคลิก คุณสมบัติ บนเมนูทางลัด

 4. เมื่อต้องการแทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่มลงในสูตร ให้คลิก แทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม แล้วคลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

 5. เมื่อต้องการแทรกฟังก์ชันลงในสูตร ให้คลิก แทรกฟังก์ชัน แล้วเลือกฟังก์ชันในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน

  เคล็ดลับ: ถ้าฟังก์ชันจำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์ เลือกฟังก์ชันในกล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน คลิกตกลง แล้ว ในกล่องสูตร ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม คลิกสองครั้งที่ฟังก์ชันที่คุณเพิ่ม และคลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันในส่วนดูเพิ่มเติม

 6. เมื่อต้องการแทรกค่าหรือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ลงในสูตร ให้พิมพ์ค่าหรือสัญลักษณ์สำหรับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในกล่อง สูตร

  รายการของการดำเนินการทางคณิตศาสตร์

  การดำเนินการ

  สัญลักษณ์

  บวก

  +

  ลบ

  -

  คูณ

  *

  หาร

  /

  หมายเหตุ: ถ้าสูตรของคุณใช้ตัวดำเนินการหาร (/) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีช่องว่างก่อน และ หลังตัวดำเนินการหาร ถ้าตัวดำเนินการหารมีช่องว่างก่อน และหลัง InfoPath อาจตีความ '/' เป็นตัวคั่นสำหรับขั้นตอนในตำแหน่งที่ตั้ง XPath แทนที่จะ เป็นตัวดำเนินการหาร

  เคล็ดลับ: โดยปกติสูตรทางคณิตศาสตร์จะขึ้นอยู่กับค่าจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นอาร์กิวเมนต์ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงค่าว่างในสูตรของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถือค่าว่างเป็นค่าศูนย์ ในประเภท ขั้นสูง ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกฟอร์ม

 7. เมื่อต้องการตรวจสอบสูตรให้มีไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้แทรก ตรวจสอบสูตร

  สูตรของฉันประกอบด้วยข้อผิดพลาด

  คลิก แสดงรายละเอียด ในกล่องโต้ตอบ Microsoft Office InfoPath เพื่อดูข้อผิดพลาดในสูตร ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำบางประการสำหรับแก้ปัญหาข้อผิดพลาดเหล่านี้

  • ถ้าคุณกำลังใช้ฟังก์ชันในสูตรของคุณอยู่ ให้ตรวจสอบความถูกต้องว่าคุณกำลังใช้อาร์กิวเมนต์ที่ถูกต้องสำหรับฟังก์ชันอยู่หรือไม่ บางฟังก์ชันต้องการเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ในขณะที่ฟังก์ชันอื่นต้องการค่าที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

  • ลบสูตร และพิมพ์สูตรซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าสูตรพิมพ์อย่างถูกต้อง

 8. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

การกําหนดนิพจน์ XPath สำหรับสูตร

ถ้าคุณคุ้นเคยกับ XPath คุณสามารถแก้ไขนิพจน์ XPath สำหรับสูตรได้โดยตรงในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร คุณยังสามารถแก้ไขนิพจน์ XPath โดยใช้คุณสมบัติของตัวควบคุม (สำหรับกล่องข้อความ กล่อง Rich Text และตัวใช้เลือกวันที่) หรือคุณสมบัติของเขตข้อมูล

 1. คลิกสองครั้งตัวควบคุมที่มีนิพจน์ที่คุณต้องการแก้ไข

 2. คลิกแท็บ ข้อมูล

 3. คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการแก้ไขนิพจน์ XPath โดยใช้คุณสมบัติของเขตข้อมูล ให้คลิกขวาเขตข้อมูลในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล แล้วคลิก คุณสมบัติ บนเมนูทางลัด

 4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไข XPath (ขั้นสูง)

  สูตรเปลี่ยนเป็นสูตรรุ่นนิพจน์ XPath

 5. ในกล่อง สูตร ให้แก้ไขนิพจน์ XPath ของสูตร เมื่อต้องการรวมเขตข้อมูล กลุ่ม หรือฟังก์ชันในนิพจน์ ให้คลิก แทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม หรือ แทรกฟังก์ชัน

 6. เมื่อต้องการตรวจสอบสูตรให้มีไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้แทรก ตรวจสอบสูตร

  สูตรของฉันประกอบด้วยข้อผิดพลาด

  คลิก แสดงรายละเอียด ในกล่องโต้ตอบ Microsoft Office InfoPath เพื่อดูข้อผิดพลาดในสูตร ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำบางประการสำหรับแก้ปัญหาข้อผิดพลาดเหล่านี้

  • ถ้าคุณกำลังใช้ฟังก์ชันในสูตรของคุณอยู่ ให้ตรวจสอบความถูกต้องว่าคุณกำลังใช้อาร์กิวเมนต์ที่ถูกต้องสำหรับฟังก์ชันอยู่หรือไม่ บางฟังก์ชันต้องการเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ในขณะที่ฟังก์ชันอื่นต้องการค่าที่ระบุเป็นพารามิเตอร์ ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

  • ลบสูตร และพิมพ์สูตรซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าสูตรพิมพ์อย่างถูกต้อง

 7. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×