การเพิ่มสีเติมไล่ระดับลงในรูปร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณมีตัวเลือกสำหรับการเพิ่มการไล่ระดับสี จากไล่ระดับสีที่มีอยู่แล้วอย่างง่ายเพื่อที่คุณสร้างด้วยตัวคุณเองมากมาย คุณสามารถเพิ่มการไล่ระดับสีรูปร่างพื้นฐาน และกล่องข้อความ รวมทั้งรูปร่างที่เป็นส่วนหนึ่ง ของแผนภูมิ SmartArt อักษรศิลป์ คุณสามารถใช้ได้อย่างรวดเร็วไล่ระดับสีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือคุณสามารถสร้างสีเติมไล่ระดับสีของคุณเอง ด้วยสีที่กำหนดเอง และความสว่างระบุ ความโปร่งใส ทิศทางของการไล่ระดับสี และจัดตำแหน่ง

วิธีง่ายที่สุดคือการ คลิกที่รูปร่างเพื่อเลือก แล้วคลิกที่แท็บรูปแบบ ที่ปรากฏขึ้น:

 • สำหรับรูปร่าง กล่องข้อความ และอักษรศิลป์ แท็บรูปแบบ ปรากฏภายใต้เครื่องมือการวาด

  แท็บรูปแบบภายใต้เครื่องมือการวาด

 • สำหรับรูปร่างแผนภูมิ แท็บรูปแบบปรากฏภายใต้เครื่องมือแผนภูมิ

  แท็บรูปแบบภายใต้เครื่องมือแผนภูมิ

 • สำหรับรูปร่าง SmartArt แท็บรูปแบบ ปรากฏขึ้นภายใต้เครื่องมือ SmartArt

  แท็บรูปแบบภายใต้เครื่องมือ SmartArt

บนแท็บรูปแบบ คลิกสีเติมรูปร่าง คลิกไล่ระดับสี และ เลือกรายการที่คุณต้องการ

แกลเลอรีไล่ระดับสีที่เปิดจากรูปแบบของเครื่องมือการวาด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วนี้สีเติมไล่ระดับเดียวกันนำไปใช้กับรูปร่างอื่น ใช้ตัวคัดวางรูปแบบ

แค่นี้ยังไม่พอใช่ไหม คุณสามารถดำเนินการอีกสองสามขั้นตอนและนำการไล่ระดับสีที่มีให้อยู่แล้วไปใช้

นำการไล่ระดับสีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

 1. คลิกรูปร่า เมื่อแท็บรูปแบบ ปรากฏขึ้น คลิ กสีเติมรูปร่าง

  ปุ่มสีเติมรูปร่างบนแท็บรูปแบบ

 2. คลิก ไล่ระดับสี > การไล่ระดับสีเพิ่มเติม

 3. ภายใต้ เติม คลิก เติมไล่ระดับ > การไล่ระดับสีที่กำหนดไว้ และเลือกแบบที่คุณต้องการ

  บานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างที่มีแกลเลอรีการไล่ระดับสีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเปิดอยู่

เคล็ดลับ:  ใช้ตัวเลือก การไล่ระดับสีที่กำหนดไว้ เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสีเติมไล่ระดับของคุณเอง

ถ้าการไล่ระดับสีที่กำหนดไว้ล่วงหน้ายังคงเป็นสิ่งที่คุณต้องการไม่ คุณสามารถทำการไล่ระดับสีแบบกำหนดเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนเพิ่มเติม

สร้างการไล่ระดับสีแบบกำหนดเอง

หลักสำคัญเพื่อทำการไล่ระดับสีจะหยุดการไล่ระดับสี— ที่ผสมของทั้งสองอยู่ติดกันสีในจุดสิ้นสุดการไล่ระดับสีจุดที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถเพิ่ม หรือเอาการหยุดออกจากแถบเลื่อน และคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่หยุด ด้วยเครื่องหมายหยุดการเลื่อน หรือใช้เปอร์เซ็นต์ตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งที่แน่นอน เมื่อคุณเลือกหยุดการ คุณสามารถใช้ตัวเลือกอื่นเมื่อต้องการปรับแต่งการไล่ระดับสี จำนวนสูงสุดของหยุดคือ 10 และต่ำสุดเป็น 2

แถบเลื่อนการไล่ระดับสีที่มีจุดเปลี่ยน

เมื่อต้องการเพิ่มการไล่ระดับสีแบบ คลิกเพิ่มการไล่ระดับ ปุ่ม เพิ่มจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี เมื่อต้องการเปลี่ยนการไล่ระดับสีแบบ คลิกหยุดบนแถบเลื่อนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเอาการไล่ระดับสีแบบ คลิกเอาการไล่ระดับ เอาปุ่ม จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี ออก

 1. คลิกรูปร่า เมื่อแท็บรูปแบบ ปรากฏขึ้น คลิ กสีเติมรูปร่าง

  ปุ่มสีเติมรูปร่างบนแท็บรูปแบบ

 2. คลิก ไล่ระดับสี > การไล่ระดับสีเพิ่มเติม > เติมไล่ระดับ

 3. เลือก ชนิด จากรายการ

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าทิศทางของการไล่ระดับสี ให้คลิก ทิศทาง

  บานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างที่มีการเลือกตัวเลือก สีเติมไล่ระดับ

สำหรับสีเติมแต่ละสีที่คุณต้องการให้มีในการไล่ระดับสีของคุณ ให้ทำดังนี้

 • เมื่อต้องการนำสีไล่ระดับสีแบบ คลิกหยุดบนแถบจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี แล้ว คลิ กสี เพื่อเลือกสีคุณต้องการ

  นี่คือตัวอย่างของรุ้งเชิงเส้นไล่ระดับสีเติมรูปที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้หยุดการไล่ระดับ 6 แต่ละรายการ ด้วยสีแตกต่างกัน

  การไล่ระดับสีรุ้งใช้หยุดที่หก

 • ถ้าคุณต้องการย้ายการไล่ระดับนั้น ๆ ลงในตำแหน่งที่แน่นอน คลิกเปอร์เซ็นต์ในกล่องตำแหน่ง

 • ถ้าคุณต้องการ ปรับแถบเลื่อนความสว่าง หรือความโปร่งใส สำหรับแต่ละการไล่ระดับ ต้องทำสิ่งนี้อย่างเป็นอิสระสำหรับหยุดแต่ละรายการ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการรักษาทิศทางของสีเติมไล่ระดับให้ไปทิศทางเดียวกับรูปร่างเมื่อคุณหมุนรูปร่างนั้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หมุนไปกับรูปร่าง

  • เมื่อต้องการสร้างการเติมเอฟเฟ็กต์ของสีใดสีหนึ่งจากทึบ 100% เป็นแบบโปร่งใส 100% ให้ตั้งค่าสีสำหรับจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีทั้งหมดให้เป็นค่าสีเดียวกัน

ด้านบนของหน้า

บอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไล่ระดับสี

สีเติมไล่ระดับสีเป็นสีเติมรูปร่างที่ค่อย ๆ เปลี่ยนจากสีหนึ่งไปยังอีกคลุมพื้นผิวของรูปร่าง

ไดอะแกรมแสดงรูปร่างที่มีสีเติมไล่ระดับและสีสามสีที่เป็นส่วนประกอบของการไล่ระดับสี

สีเติมรูปร่างที่ค่อย ๆ เปลี่ยนระดับสีระหว่างสามสี

อาจเป็นชุดรูปแบบสีเดียวตามที่แสดงข้างต้น หรือการผสมของอย่าง น้อยสองสีอื่นเพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์น่าสนใจเช่นตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่างของสีเติมไล่ระดับที่มีอยู่แล้วภายใน

สีเติมไล่ระดับขอบฟ้า ที่กำหนดไว้

ตัวอย่างของการไล่ระดับสีแบบกำหนดเอง

สีเติมไล่ระดับสีแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนสีในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เปลี่ยนสีเติมของรูปร่าง เส้นขอบรูปร่าง หรือกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

เปลี่ยนสี สไตล์ หรือน้ำหนักของเส้น

เปลี่ยนสีฟอนต์ (สีข้อความ)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×