ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การเพิ่มสีเติมไล่ระดับลงในรูปร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สุดท้ายปรับปรุงแผน-10-23

คุณสามารถนำสีเติมไล่ระดับไปใช้กับรูปร่าง กล่องข้อความ และกราฟิก SmartArt ใน Excel, PowerPoint และ Word ได้ สีเติมไล่ระดับคือการเติมสีรูปร่างที่ค่อยๆ เปลี่ยนจากสีหนึ่งไปเป็นอีกสีหนึ่งทั่วทั้งพื้นผิวของรูปร่าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มรูปร่าง ดูเพิ่ม เปลี่ยน หรือลบรูปร่าง

ในบทความนี้

ภาพรวมของสีเติมไล่ระดับ

การนำการไล่ระดับสีแบบธรรมดาไปใช้กับรูปร่างของคุณ

การนำการไล่ระดับสีที่มีอยู่ภายในไปใช้กับรูปร่างของคุณ

สร้างสีเติมไล่ระดับสีแบบกำหนดเองสำหรับรูปร่างของคุณ

ภาพรวมของสีเติมไล่ระดับ

สีเติมไล่ระดับคือการค่อยๆ ผสมสีเติมอย่างน้อยสองสีเข้าด้วยกัน

ไดอะแกรมแสดงรูปร่างที่มีสีเติมไล่ระดับและสีสามสีที่เป็นส่วนประกอบของการไล่ระดับสี

สีเติมรูปร่างที่ค่อย ๆ เปลี่ยนระดับสีระหว่างสามสี

การไล่ระดับสีอาจเป็นการไล่สีอ่อนหรือสีเข้มอย่างง่ายๆ ของสีเติมรูปร่างในปัจจุบัน ดังเช่นตัวอย่างข้างต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกจากสีเติมไล่ระดับมากมายที่มีอยู่แล้วภายในสีใดสีหนึ่ง หรือจะสร้างสีเติมไล่ระดับที่กำหนดด้วยตัวคุณเองก็ได้

ตัวอย่างของสีเติมไล่ระดับที่มีอยู่แล้วภายใน

ตัวอย่างของสีเติมไล่ระดับขอบฟ้า อยู่แล้วภายใน

ตัวอย่างของการไล่ระดับสีแบบกำหนดเอง

ตัวอย่างของสีเติมไล่ระดับสีแบบกำหนดเอง

การนำการไล่ระดับสีอย่างง่ายไปใช้กับรูปร่างของคุณ

 1. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการนำสีเติมไล่ระดับไปใช้

  หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะใช้ได้ดีที่สุดเมื่อรูปร่างมีสีเติมแบบทึบที่คุณต้องการอยู่แล้ว

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก เติมสีรูปร่าง ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วเลือกการไล่ระดับสีที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปร่างแล้ว คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่รูปร่างเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

  การไล่ระดับสีมีอยู่ในเมนู เติมสีรูปร่าง

การนำการไล่ระดับสีที่มีอยู่แล้วภายในไปใช้กับรูปร่างของคุณ

 1. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการนำสีเติมไล่ระดับไปใช้

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก เติมสีรูปร่าง ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วเลือก การไล่ระดับสีเพิ่มเติม

  แท็บ รูปแบบ ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปร่างแล้ว คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่รูปร่างเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

  การไล่ระดับสีมีอยู่ในเมนู เติมสีรูปร่าง

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง บนแท็บ เติม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สีเติมไล่ระดับ

  สีเติมไล่ระดับในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 4. ในรายการ สีที่ตั้งไว้ ให้เลือกการไล่ระดับสีที่คุณต้องการ

การสร้างสีเติมไล่ระดับแบบกำหนดเองเพื่อใช้กับรูปร่างของคุณ

 1. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการนำสีเติมไล่ระดับไปใช้

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก เติมสีรูปร่าง ชี้ไปที่ ไล่ระดับสี แล้วเลือก การไล่ระดับสีเพิ่มเติม

  แท็บ รูปแบบ ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปร่างแล้ว คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่รูปร่างเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

  การไล่ระดับสีมีอยู่ในเมนู เติมสีรูปร่าง

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง บนแท็บ เติม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สีเติมไล่ระดับ

  สีเติมไล่ระดับในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง

 4. ในรายการ ชนิด ให้เลือกชนิดของการไล่ระดับสีที่คุณต้องการ

 5. ในรายการ ทิศทาง ให้เลือกทิศทางที่คุณต้องการสำหรับการไล่ระดับสี

 6. ภายใต้หยุดการไล่ระดับสี คลิกหยุดการไล่ระดับสีเพิ่ม ปุ่ม เพิ่มจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี หรือเอาการไล่ระดับ เอาปุ่ม จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี ออก จนกระทั่งคุณได้หยุดสำหรับแต่ละสีที่คุณต้องการเติมการไล่ระดับสีของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • "จุดเปลี่ยน" คือจุดที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของการผสมของสองสีที่อยู่ติดกันในการไล่ระดับสี

  • หยุดที่สามารถตั้งค่าจำนวนสูงสุดคือ 10 หยุดที่สามารถตั้งค่าจำนวนน้อยที่สุดเป็น 2

 7. สำหรับสีเติมแต่ละสีที่คุณต้องการในการไล่ระดับสีของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกจุดเปลี่ยนจุดใดจุดหนึ่ง

  2. ในรายการ สี ให้เลือกสีที่คุณต้องการ

  3. ในกล่อง ตำแหน่ง ให้พิมพ์ตำแหน่งที่คุณต้องการ

  4. คุณสามารถปรับ ความสว่าง หรือ ความโปร่งใส ของสีได้ถ้าต้องการ

 8. เมื่อคุณกำหนดสีเติมไล่ระดับเองเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ปิด

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการหมุนรูปร่าง และคุณยังต้องทิศทางของสีเติมไล่ระดับยังคงสัมพันธ์กับการวางแนวของรูปร่าง เลือกกล่องกาเครื่องหมายหมุนไปกับรูปร่าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×