การเพิ่มสีหรือลวดลายไว้ข้างหลังกลุ่มของวัตถุ หรือข้างหลังของหน้าสิ่งพิมพ์หนึ่งหน้าหรือทุกหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเพิ่มสีหรือลวดลายไว้ข้างหลังกลุ่มของวัตถุ

เมื่อต้องการเพิ่มสีหรือลวดลายไว้ข้างหลังกลุ่มของวัตถุ คุณสามารถวาดรูปร่าง เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า วงกลม หรือรูปร่างอัตโนมัติ แล้วเติมสีหรือลวดลาย จากนั้นย้ายรูปร่างไปไว้ข้างหลังกลุ่มของวัตถุ

 1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกรูปร่างที่คุณต้อง จากนั้น ลากรูปร่างเพื่อที่จะล้อมกลุ่มของวัตถุ

  ตัวอย่างเช่น คลิกสี่เหลี่ยมผืนผ้า Button image นั้นแล้ว ลากเพื่อวาดสี่เหลี่ยมล้อมรอบกลุ่มของวัตถุ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณสามารถลากรูปร่างไปรอบ ๆ หรือผ่าน ทางกล่องข้อความ คุณอาจต้องการเอาออกจากรูปร่างการตัดข้อความ เมื่อต้องการเอาการตัดข้อความ คลิกตัดปุ่ม รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือรูปภาพ ข้อความ แล้ว คลิ กไม่มี

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก รูปร่างอัตโนมัติ แล้วคลิกแท็บ สีและเส้น

 3. ภายใต้เติม ในกล่องสี เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้สีที่คุณเพิ่งใช้ล่าสุด ให้เลือกคลิกสีหนึ่งที่ปรากฏ

  • เมื่อต้องการดูตัวเลือกสีเพิ่มเติม ให้คลิก สีเพิ่มเติม จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • จะใช้การไล่ระดับสี พื้นผิว รูป รูปภาพ หรือสีอ่อน คลิกเติมเอฟเฟ็กต์ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการใช้พื้นผิวหรือรูปภาพของคุณเอง คลิกพื้นผิวอื่น ๆ บนแท็บพื้นผิว หรือคลิกเลือกรูปภาพ บนแท็บรูปภาพ และ แล้ว ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์สำหรับพื้นผิวหรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้

 4. คลิก ตกลง สองครั้ง

 5. บนเมนู จัดเรียง ให้ชี้ไปที่ ลำดับ แล้วคลิก ย้ายไปไว้ข้างหลังสุด

การเพิ่มสีหรือลวดลายไว้ข้างหลังทั้งหน้า หรือทุกหน้าในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกพื้นหลัง

 2. ในบานหน้าต่างงานพื้นหลัง ภายใต้นำไปใช้พื้นหลัง คลิกสี (จากแบบแผนชุดสีของสิ่งพิมพ์) ที่คุณต้องการนำไปใช้กับพื้นหลัง

 3. ชี้ไปยังพื้นหลังที่คุณต้องการ คลิกลูกศรถัดจากรายการนั้น แล้วเลือกทำอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มสีหรือรูปแบบไปยังหน้าเดียว คลิกนำไปใช้กับหน้า

  • เมื่อต้องการเพิ่มสีหรือรูปลงในหน้าทั้งหมดในสิ่งพิมพ์ คลิกนำไปใช้กับหน้าทั้งหมด

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการดูตัวเลือกสีเพิ่มเติม คลิกสีเพิ่มเติม จากนั้น เลือกสีที่คุณต้องการ หรือ คุณสามารถคลิแบบแผนชุดสี เพื่อเลือกแบบแผนชุดสีใหม่ จากนั้น กลับไปยังบานหน้าต่างงานพื้นหลัง เพื่อเลือกสีจากแบบแผนชุดสีใหม่

   • เมื่อต้องการใช้การไล่ระดับสี พื้นผิว รูป รูปภาพ หรือสีอ่อน คลิกเพิ่มเติมพื้นหลัง ทางแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

    เคล็ดลับ: เมื่อต้องการใช้พื้นผิวหรือรูปภาพของคุณเอง คลิกพื้นผิวอื่น ๆ บนแท็บพื้นผิว หรือคลิกเลือกรูปภาพ บนแท็บรูปภาพ และ แล้ว ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์สำหรับพื้นผิวหรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×