การเพิ่มสีลงในค่าสถานะ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Outlook ค่าสถานะจะไม่มีการเชื่อมโยงกับสีตามการออกแบบ การเชื่อมโยงสีกับรายการถูกตั้งค่าสถานะ คุณต้องกำหนดตัวประเภทสี ไปยังรายการที่ถูกตั้งค่าสถานะ เมื่อต้องการกำหนดสีให้กับรายการที่ถูกตั้งค่าสถานะกับเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง เช่นสำคัญ คุณกำหนดความสัมพันธ์ของรายการ ด้วยประเภทสีที่คุณสร้างขึ้นสำหรับเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างประเภทสีที่เรียกว่าสิ่งสำคัญและมีการเชื่อมโยงสีแดง คุณสามารถกำหนดประเภทสีนั้นไปยังรายการที่ถูกตั้งค่าสถานะเป็นเรื่องสำคัญ

สีของประเภทที่กำหนดจะปรากฏในกล่องจดหมายเข้าของคุณ หรือมุมมองตารางอื่นๆ ถัดจากคอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ ดังนั้น คุณสามารถสแกนหารายการที่จัดประเภทและที่ตั้งค่าสถานะได้อย่างรวดเร็ว

สร้างประเภทสีใหม่

เว้นแต่ว่าคุณต้องการกำหนดความสัมพันธ์ประเภทสีที่มีอยู่กับค่าสถานะ คุณต้องสร้างประเภทสีสำหรับวัตถุประสงค์ของคุณก่อน ให้ตั้งชื่อประเภทสีและกำหนดสีที่มีความหมายต่อคุณ จากนั้นกำหนดประเภทให้กับรายการที่ตั้งค่าสถานะ

 1. บนแถบเครื่องมือ คลิกจัดประเภท รูปปุ่ม

 2. คลิกทุกประเภท เมนู ประเภทสี

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่งประเภททั้งหมด คลิกปุ่มขยาย รูปปุ่ม

 3. คลิก ใหม่

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มประเภทใหม่

 4. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับประเภทสีใหม่

 5. ในรายการ สี ให้เลือกสี แล้วคลิก ตกลง

  จะเลือกแป้นพิมพ์ลัดในรายการ แป้นพิมพ์ลัด หรือไม่ก็ได้

กำหนดประเภทสีให้กับรายการที่ตั้งค่าสถานะ

 1. ในมุมมองจดหมายหรือมุมมองที่ติดต่อ ให้เลือกรายการที่ตั้งค่าสถานะ

 2. บนแถบเครื่องมือ คลิกจัดประเภท รูปปุ่ม

 3. บนเมนู จัดประเภท ให้คลิกประเภทสีที่คุณต้องการกำหนดให้กับรายการ

 4. ถ้าคุณไม่เห็นประเภทสีบนเมนู ให้คลิก ทุกประเภท

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่งประเภททั้งหมด คลิกปุ่มขยาย รูปปุ่ม

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับประเภทสีที่คุณต้องการกำหนดให้กับรายการ

 6. คลิก OK

สีจะแสดงในรายการแต่ละรายการตามที่คุณกำหนดประเภทสีและจะปรากฏในคอลัมน์ของกล่องจดหมายเข้าเพื่อให้สแกนหาได้ง่าย ตามค่าเริ่มต้น คอลัมน์ ประเภท จะแสดงถัดจากคอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ

ใช้ประเภทสีระบุรายการ

มีการเพิ่มเติมประเภทสีเพื่อให้มีวิธีหลากหลายที่จะใช้ระบุและเชื่อมต่อรายการต่างๆ คุณสามารถกำหนดประเภทสีให้กับรายการทั้งหมดใน Outlook ได้ ไม่ใช่แค่เพียงข้อความอีเมลและที่ติดต่อเท่านั้น หลังจากคุณจัดประเภทรายการ คุณสามารถติดตามและจัดระเบียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดของรายการนั้นใน Outlook ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ประเภทคลิกด่วนเพื่อกำหนดประเภทสีเริ่มต้นด้วยการคลิกครั้งเดียวในกล่องจดหมายเข้าของคุณ หรือในมุมมองตารางอื่นๆ

คอลัมน์ประเภทในกล่องจดหมายเข้า

สีสำหรับประเภทสีจะปรากฏในคอลัมน์ ประเภท ถัดจากคอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ เพื่อให้เห็นได้ชัดยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×