การเพิ่มสารบัญสำหรับแต่ละส่วน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเพิ่มสารบัญสำหรับแต่ละส่วน ให้คุณสร้างที่คั่นหน้าสำหรับส่วนนั้นและระบุที่คั่นหน้านั้นในโค้ดเขตข้อมูล TOC

ในบทความนี้

เพิ่มบุ๊กมาร์ก

สร้างตารางของเนื้อหา

การเพิ่มที่คั่นหน้า

 1. เลือกส่วนที่คุณต้องการสร้างสารบัญ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก ที่คั่นหน้า

  Ribbon ของ Office 14

 3. ในกล่อง ชื่อที่คั่นหน้า ให้พิมพ์ชื่อของที่คั่นหน้า

  หมายเหตุ: ใช้ชื่อที่สามารถจำได้ เช่น section1 ง่าย

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ำสำหรับแต่ละส่วนที่คุณต้องการเพิ่มสารบัญ

ด้านบนของหน้า

การสร้างสารบัญ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มสารบัญ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก ส่วนประกอบด่วน แล้วคลิก เขตข้อมูล

  กลุ่มข้อความ

 3. ใต้ ชื่อเขตข้อมูล ให้คลิก TOC

 4. คลิก โค้ดเขตข้อมูล แล้วคลิก ตัวเลือก

 5. ในรายการ สวิตช์ ให้คลิก \b คลิก เพิ่มลงในเขตข้อมูล แล้วคลิก ตกลง

 6. ในกล่อง โค้ดเขตข้อมูล ให้พิมพ์ชื่อของที่คั่นหน้าสำหรับส่วนนั้น

  สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ช่องว่างคั่นสวิตช์\b และชื่อคั่นหน้า

 7. คลิก ตกลง

 8. ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 ซ้ำสำหรับสารบัญแต่ละส่วนที่คุณต้องการเพิ่มในเอกสาร

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×