การเพิ่มสารบัญลงในเค้าโครงเพจการประกาศ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้แสดงวิธีการแทรกตารางของเนื้อหาของ Web Part ลงในเค้าโครงหน้า ด้วยการเพิ่ม Web Part ลงในเค้าโครงหน้า คุณทำให้เกิดสารบัญปรากฏบนทุกหน้าการประกาศที่ถูกสร้างขึ้นจากเค้าโครงหน้านั้น เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครงหน้า ดูบทความการสร้างเค้าโครงหน้าการประกาศ

สิ่งสำคัญ: Web Part สำหรับสารบัญจะพร้อมใช้งานเฉพาะในไซต์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Office SharePoint Server 2007ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ต้องทำให้ Web Part นี้ พร้อมใช้งานในแกลเลอรี Web Parts ของไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันก่อน นอกจากนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ในการเขียนแก้สำหรับไซต์ระดับบนสุด จึงจะสามารถเปิดและแก้ไขเค้าโครงเพจได้

ในบทความนี้

ในตารางของ Web part สำหรับสารบัญคืออะไร

ค้นหา และเปิดเค้าโครงหน้า

แทรกตารางของ Web part สำหรับสารบัญ

สารบัญแบบกำหนดเอง

Web Part สำหรับสารบัญคืออะไร

ถ้าคุณเคยจัดการเว็บไซต์ คุณย่อมทราบดีว่าการปรับปรุงแผนผังเว็บไซต์หรือสารบัญเป็นเรื่องยากเพียงใด ทุกครั้งที่มีการเพิ่มเพจหรือเอาเพจออกจากไซต์ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนชื่อเพจหรือย้ายเพจ คุณต้องปรับปรุงแผนผังเว็บไซต์ด้วยตนเอง Office SharePoint Server 2007 อย่างไรก็ตาม ด้วยไซต์การประกาศ คุณไม่ต้องคอยปรับปรุงแผนผังเว็บไซต์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ระบบจะปรับปรุงให้คุณโดยอัตโนมัติ

การใช้คุณลักษณะการประกาศของ Office SharePoint Server 2007จะทำให้คุณสามารถสร้างแม่แบบเพจชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเค้าโครงเพจ ไซต์การประกาศช่วยให้ผู้สนับสนุนเนื้อหาสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อสร้างเพจและเพิ่มเนื้อหาลงในเขตข้อมูลในเพจที่กำหนดอยู่ในแม่แบบ จากนั้น เมื่อมีการประกาศข้อมูลที่เพิ่มไว้ เพจนั้นจะกลายเป็นเว็บเพจที่มีการทำงานอย่างสมบูรณ์

เมื่อคุณแทรก Web Part สำหรับสารบัญลงในเค้าโครงเพจ เพจทั้งหมดที่สร้างขึ้นจากเค้าโครงเพจนั้นจะมีสารบัญเดียวกัน และ Web Part สำหรับสารบัญจะแสดงรายการเพจปัจจุบันในไซต์เสมอ เนื่องจากเพจจะปรับปรุงเพจเองโดยอัตโนมัติ ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของสารบัญ

Web Part สำหรับสารบัญ

ด้านบนของหน้า

การค้นหาตำแหน่งและเปิดเค้าโครงเพจ

คุณสามารถเพิ่ม Web Part สำหรับสารบัญลงในเพจของ Web Part ได้ แต่ด้วยการเพิ่ม Web Part ลงในเค้าโครงเพจนั้น คุณทำให้แผนผังเว็บไซต์ปรากฏบนทุกเพจการประกาศที่สร้างจากเค้าโครงเพจนั้น อันดับแรก ให้ระบุเค้าโครงเพจที่คุณต้องการใช้ก่อน ดังนี้

 1. ใน Microsoft Office SharePoint Designer 2007ให้เปิดไซต์ที่มีเค้าโครงเพจที่คุณต้องการแสดงสารบัญ

 2. คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากโฟลเดอร์ _catalogs เพื่อขยาย แล้วคลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากโฟลเดอร์ masterpages เพื่อขยาย จากนั้น คลิกสองครั้งที่เค้าโครงเพจที่คุณต้องการแทรก Web Part สำหรับสารบัญ เค้าโครงเพจจะเปิดขึ้นสำหรับแก้ไข

  หมายเหตุ: เค้าโครงเพจมีนามสกุลแฟ้ม .aspx ถ้าเค้าโครงเพจที่คุณมองหาไม่อยู่ในรายการของแฟ้ม .aspx ให้คลิกขวาที่แต่ละแฟ้ม แล้วคลิก คุณสมบัติ บนเมนูทางลัด แท็บ ทั่วไป แสดงชื่อเรื่องของเค้าโครงเพจ ที่อาจเป็นที่คุ้นเคยกับคุณมากกว่าชื่อแฟ้มเนื่องจากชื่อเรื่องของเค้าโครงเพจถูกใช้ในส่วนติดต่อผู้ใช้ของเบราว์เซอร์ ให้แสดงชื่อเรื่องเพื่อช่วยให้คุณระบุเค้าโครงเพจที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

การแทรก Web Part สำหรับสารบัญ

ขณะที่เค้าโครงเพจยังคงเปิดอยู่ คุณพร้อมที่จะแทรก Web Part สำหรับสารบัญ

คุณอาจคุ้นเคยกับการแทรก Web Parts ลงในโซน Web Part อย่างไรก็ตาม ในกระบวนงานต่อไปนี้ คุณจะไม่ใช้โซน Web Part เมื่อ Web Part ถูกแทรกลงในเค้าโครงเพจ และเพจการประกาศถูกสร้างขึ้นจากเค้าโครงเพจนั้น อาจมีสองสิ่งเกิดขึ้น ดังนี้

 • ถ้า Web Part บนเค้าโครงเพจอยู่ในโซน Web Part Web Part นั้นจะถูกคัดลอกไปยังแต่ละเพจการประกาศใหม่ที่สร้างขึ้นจากเค้าโครงเพจนั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ Web Part บนเค้าโครงเพจในเวลาต่อมาจะไม่ถูกส่งต่อไปยังเพจการประกาศ

 • ถ้า Web Part บนเค้าโครงเพจไม่ได้อยู่ในโซน Web Part การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ Web Part บนเค้าโครงเพจในเวลาต่อมาจะถูกส่งต่อไปยังเพจการประกาศ Web Part จะแสดงข้อมูลเดียวกันบนเพจการประกาศทั้งหมดที่สร้างขึ้นจากเค้าโครงเพจนั้น

คุณกำลังแทรก Web Part สำหรับสารบัญลงในเค้าโครงเพจ เนื่องจากคุณต้องการให้เพจการประกาศทั้งหมดสร้างขึ้นจากเค้าโครงเพจนั้น เพื่อแสดง Web Part รุ่นเดียวกัน ดังนั้น บนเค้าโครงเพจ คุณจึงไม่แทรก Web Part ลงในโซน Web Part

 1. ขณะที่เค้าโครงเพจเปิดอยู่ใน Office SharePoint Designer 2007ให้คลิกตัวยึดที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อหา คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก สร้างเนื้อหาแบบกำหนดเอง เพื่อปลดล็อกตัวยึดสำหรับแก้ไข

  ตัวยึดที่มีเมนูเนื้อหาเปิดใช้งาน

 2. บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก Web Parts

 3. ในบานหน้าต่างงาน Web Parts ให้เรียกดูแกลเลอรีสำหรับเว็บไซต์ของคุณ เช่น แกลเลอรี Fabrikam Publishing สำหรับ Web Part สำหรับสารบัญ

  บานหน้าต่างงาน Web Parts ที่มีการเลือก Web Part สำหรับสารบัญ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็น Web Part สำหรับสารบัญ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังดู Web Parts จากแกลเลอรีที่ถูกต้อง และตัวกรองได้รับการกำหนดอย่างถูกต้อง ให้คลิก ตัวกรอง แล้วคลิกตัวเลือกในรายการ แสดง เพื่อเปลี่ยน Web Parts ในแกลเลอรีปัจจุบันที่แสดงอยู่ในรายการ

 4. ลาก Web Part สำหรับสารบัญ ไปยังตัวยึดเนื้อหา

  Web Part จะถูกแทรกในเพจ

 5. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเค้าโครงเพจที่มี Web Part สำหรับสารบัญอยู่ในนั้น ให้คลิก แสดงตัวอย่างในเบราว์เซอร์ บนแถบเครื่องมือ ทั่วไป

  เพจแสดงอยู่ในเบราว์เซอร์

  Web Part สำหรับสารบัญตามที่แสดงอยู่ในเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

การกำหนดสารบัญเอง

คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการแสดงผลสำหรับ Web Part สำหรับสารบัญ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ตามค่าเริ่มต้น Web Part สำหรับสารบัญจะแสดงข้อมูลในสามคอลัมน์ แต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าว เพื่อแสดงคอลัมน์มากขึ้นหรือน้อยลงได้ คุณยังสามารถปรับปรุงจำนวนระดับที่แสดงอยู่ในสารบัญของคุณ หรือเปลี่ยนลักษณะการแสดงผลและการวางแนว จากแนวนอนเป็นแนวตั้งหรือจากแนวตั้งเป็นแนวนอนได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนการเรียงลำดับของรายการในสารบัญได้ด้วย

กล่องโต้ตอบ Web Part สำหรับสารบัญ

เปลี่ยนจำนวนคอลัมน์ที่แสดง

 1. ขณะที่เค้าโครงเพจเปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ ให้คลิกสองครั้งที่ Web Part สำหรับสารบัญ

 2. ในกล่องโต้ตอบ Web Part สำหรับสารบัญ ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากส่วน การนำเสนอ เพื่อขยาย

 3. ในรายการ การแสดงผลคอลัมน์ ให้คลิกจำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการให้สารบัญของคุณแสดง

 4. คลิก ตกลง

  ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงสารบัญในเบราว์เซอร์ที่มีสองคอลัมน์ แทนที่จะเป็นสามคอลัมน์

  Web Part สำหรับสารบัญที่แสดง 2 คอลัมน์

การเปลี่ยนจำนวนระดับที่แสดง

 1. ขณะที่เค้าโครงเพจเปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ ให้คลิกสองครั้งที่ Web Part สำหรับสารบัญ

 2. ในกล่องโต้ตอบ Web Part สำหรับสารบัญ ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากส่วน เนื้อหา เพื่อขยาย

 3. ในรายการ ระดับที่จะแสดง ให้คลิกจำนวนระดับที่คุณต้องการให้แสดงในสารบัญของคุณ

 4. คลิก ตกลง

  ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงสารบัญในเบราว์เซอร์ที่แสดงสองระดับ

  Web Part สำหรับสารบัญที่แสดงสองระดับ

การเปลี่ยนลักษณะและการวางแนวในแนวตั้งและแนวนอน

 1. ขณะที่เค้าโครงเพจเปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ ให้คลิกสองครั้งที่ Web Part สำหรับสารบัญ

 2. ในกล่องโต้ตอบ Web Part สำหรับสารบัญ ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากส่วน การนำเสนอ เพื่อขยาย

 3. เลือกทำดังต่อไปนี้

  • ในรายการ ลักษณะระดับที่ 1 ให้คลิกลักษณะสำหรับเนื้อหาที่ระดับบนสุดของสารบัญ

  • ในรายการ ลักษณะระดับที่ 2 ให้คลิกลักษณะสำหรับเนื้อหาภายใต้ระดับบนสุดของสารบัญ

  • ในรายการ ลักษณะระดับที่ 3 ให้คลิกลักษณะสำหรับเนื้อหาที่ระดับที่สองภายใต้ระดับบนสุดของสารบัญ

 4. คลิก ตกลง

  ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงสารบัญในเบราว์เซอร์ที่มีหนึ่งระดับ และระดับนี้มีลักษณะ แนวนอน

  Web Part สำหรับสารบัญที่มีการวางแนวในแนวนอน

การเปลี่ยนการเรียงลำดับสำหรับรายการในสารบัญของคุณ

 1. ขณะที่เค้าโครงเพจเปิดอยู่ในมุมองออกแบบ ให้คลิกสองครั้งที่ Web Part สำหรับสารบัญ

 2. ในกล่องโต้ตอบ Web Part สำหรับสารบัญ ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากส่วน องค์กร เพื่อขยาย

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก เรียงลำดับเนื้อหาตามที่จะถูกจัดเรียงในการนำทาง เพื่อเรียงลำดับเนื้อหาของไซต์ตามที่คุณเห็นเมื่อคุณคลิก การนำทาง บนเมนู ไซต์

  • คลิก เรียงลำดับเนื้อหาโดยใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ แล้วเลือกตัวเลือกในส่วนนี้ เพื่อเรียงลำดับไซต์หรือเพจตามชื่อเรื่องหรือวันที่ หรือเปลี่ยนทิศทางการเรียงลำดับ

 4. คลิก ตกลง

  ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงสารบัญในเบราว์เซอร์ที่เรียงลำดับตามวันที่สร้าง

  Web Part สำหรับสารบัญหลังจากการเรียงลำดับ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×