การเพิ่มสารบัญพร้อมเส้นโยง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณไม่สามารถสร้างสารบัญโดยอัตโนมัติในสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณลักษณะนี้ไม่มีอยู่ใน Publisher คุณลักษณะนี้มีอยู่ใน Microsoft Office Word

สารบัญที่มีเส้นโยงแบบจุด

เมื่อต้องการสร้างสารบัญในสิ่งพิมพ์ของคุณด้วยตนเอง ให้เพิ่มกล่องข้อความและตั้งค่าแท็บที่จัดชิดขวาพร้อมเส้นโยง เส้นโยงคือเส้นแบบจุด เส้นประ หรือเส้นตรง ที่ตามหลังชื่อบทหรือ ชื่อส่วนในสารบัญ และจัดเรียงชื่อดังกล่าวโดยใช้หมายเลข หน้า จากนั้นคุณสามารถพิมพ์รายการสารบัญของคุณ กดปุ่ม TAB เพื่อสร้างเส้นโยง แล้วพิมพ์หมายเลขหน้าสำหรับรายการนั้น

กล่องโต้ตอบ แท็บ ที่มีตัวเลือกการตั้งค่าแท็บ

1. คลิกสองครั้งที่ไม้บรรทัดแนวนอนที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏขึ้น

2. ใช้แท็บที่จัดชิดขวาเพื่อจัดแถวหมายเลขในสารบัญ

3. คลิกอักขระเส้นโยงที่คุณต้องการ จุด เส้นประ หรือเส้นตรงที่ตามหลังชื่อบทหรือ ชื่อส่วนในสารบัญจะจัดเรียงชื่อดังกล่าวโดยใช้หมายเลข หน้า

 1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

 2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้คลิกตำแหน่งซึ่งคุณต้องการให้มุมหนึ่งของข้อความปรากฏขึ้น แล้วลากตามแนวทแยงมุมจนกว่าคุณจะมีขนาดกล่องที่คุณต้องการ

 3. พิมพ์ชื่อของสารบัญของคุณ แล้วกด ENTER

 4. คลิกสองครั้งที่ไม้บรรทัดแนวนอนที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏขึ้น

 5. ในกล่องโต้ตอบ แท็บ ภายใต้ การจัดแนว ให้คลิก ขวา

  หมายเหตุ: ถ้ามีการเปิดใช้งานการสนับสนุนภาษา ขวาไปซ้าย ผ่านทางการตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office และคุณกำลังพิมพ์ข้อความในภาษาจากขวาไปซ้าย ให้คลิก ช่องว่างตามหลัง แทน ขวา

 6. ภายใต้ เส้นโยง ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 7. ในสารบัญของคุณ ให้พิมพ์ชื่อของรายการแรก แล้วกดปุ่ม TAB

 8. พิมพ์หมายเลขหน้าสำหรับรายการนั้น แล้วกด ENTER

 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 และ 8 จนกว่าคุณจะทำสารบัญ เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×