การเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขให้กับข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขเพื่อช่วยจัดระเบียบข้อความของคุณ หรือแสดงขั้นตอนตามลำดับในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

  มุมมอง ribbon กับปกติที่ถูกเน้น
 2. ทางด้านซ้ายมือของหน้าต่าง PowerPoint ให้คลิกรูปขนาดย่อของภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

  แกลเลอรีรูปขนาดย่อซ้ายกับภาพนิ่งที่เลือก
 3. บนภาพนิ่ง ให้เลือกบรรทัดข้อความในตัวแทนข้อความหรือตารางที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงไป

 4. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกสัญลักษณ์ รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หรือลำดับเลข รูปปุ่ม   

  เลือกข้อความ ด้วยสัญลักษณ์ที่ถูกนำไปใช้

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนบรรทัดข้อความทั้งหมด ให้เลือกเค้าร่างของวัตถุข้อความ แล้วนำสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขไปใช้

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลดการเยื้อง เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หรือตัวเลข และข้อ ความ เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ สี หรือขนาดของหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข การเปลี่ยนแปลงตัวเลขที่คุณต้องการเริ่มต้นจาก และอื่น ๆ ดูปรับการเยื้องในรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

ใช้แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขเพื่อนำเสนอข้อความจำนวนมากหรือขั้นตอนตามลำดับในงานนำเสนอMicrosoft PowerPoint 2010

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกปกติ

  Ribbon มุมมองปกติปุ่มที่เลือก
 2. ทางด้านซ้ายของหน้าต่าง PowerPoint ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยเค้าร่าง และแท็บสไลด์ คลิกแท็บสไลด์ แล้ว คลิกรูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มลำดับเลข หรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ ความ บานหน้าต่างซึ่งมีแท็บเค้าร่างและภาพนิ่ง

 3. บนภาพนิ่ง ให้เลือกบรรทัดข้อความในตัวแทนข้อความหรือตารางที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงไป

  เลือกข้อความและปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ถูกเน้น
 4. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกสัญลักษณ์ รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หรือลำดับเลข รูปปุ่ม   

  หมายเหตุ: 

ใช้แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขเพื่อนำเสนอจำนวนมากข้อความหรือขั้นตอนตามลำดับในงานนำเสนอMicrosoft Office PowerPoint 2007

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกปกติ

  Ribbon มุมมองปกติปุ่มที่เลือก
 2. ในบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ คลิกรูปขนาดย่อของสไลด์

  แกลเลอรีรูปขนาดย่อซ้ายกับภาพนิ่งที่เลือก
 3. บนภาพนิ่ง ให้เลือกบรรทัดข้อความในตัวแทนข้อความหรือตารางที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงไป

  เลือกปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ถูกเน้นข้อความ
 4. บนแท็บ Home ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์ หรือตัวเลข สี หรือ ขนาด การเปลี่ยนแปลง ตัวเลขที่คุณต้อง การเริ่มต้นจาก เพื่อเพิ่ม หรือลดระยะห่างระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อและข้อความ และอื่นๆ เห็นการเปลี่ยนแปลงทำให้การแสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนสีและสไตล์ของสัญลักษณ์ และเข้าใจถึงข้อจำกัดต่าง ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบและการกำหนดรายการใน PowerPoint เอง ให้ดู เปลี่ยนสีและสไตล์ของรายการที่มีสัญลักษณ์หรือลำดับเลข

ฉันกำลังเท่านั้นจึงเห็นตัวเดียวสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ เสมอไม่ว่าจะเพิ่มจำนวนบรรทัด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังย้ายแสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในกล่องข้อความ และไม่ได้ในกล่องชื่อเรื่อง ในกล่องข้อความ คุณได้รับตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อทุกครั้งที่คุณกดEnter. ถ้าคุณกดCTRL + Enterคุณได้รับบรรทัด โดยไม่มีสัญลักษณ์เพิ่มเติม (ที่ดีสำหรับรายละเอียดหรือบันทึกย่อบนบรรทัดหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข)

รูปภาพของชื่อเรื่องว่างและกล่องข้อความว่างเพื่อแสดงตำแหน่งที่จะทำงานสัญลักษณ์

ในกล่องชื่อเรื่อง ข้อความจะคาดว่าจะ หัวเรื่องบรรทัดเดียวหรือชื่อเรื่อง คุณสามารถใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ แต่ไว้ถือว่าบรรทัดของข้อความทั้งหมดเป็นเส้นเดียว เกิดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อหนึ่งหรือตัวเลข

ฉันจะหยุดมีสัญลักษณ์ทุกครั้งที่จะเพิ่มเส้นได้อย่างไร

เมื่อต้องการหยุดการสร้างหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข และกลับไปยังข้อความ คลิกสัญลักษณ์   รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หรือลำดับเลข   รูปปุ่ม อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน

คุณยังสามารถกดEnter จากนั้นกด Backspaceเมื่อต้องการลบหมายเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ แล้วคุณสามารถเริ่มเพิ่มข้อความ หรือกดEnterเมื่อต้องการเพิ่มบรรทัดว่างพิเศษ

ฉันทำให้มีหลายระดับหัวได้อย่างไร

เมื่อต้องการสร้างรายการหลายระดับ คลิกเพิ่มการเยื้อง เพิ่มการเยื้อง เพื่อทำให้บรรทัดที่เยื้อง เมื่อต้องการกลับไปหนึ่งระดับ คลิกลดการเยื้อง ลดการเยื้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปลี่ยนสีและสไตล์ของหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

ฉันจะเปลี่ยนสัญลักษณ์เริ่มต้นให้สัญลักษณ์อื่นได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์เริ่มต้น ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

  แสดงปุ่ม ต้นแบบสไลด์ บน Ribbon ใน PowerPoint

 2. เลือกต้นแบบสไลด์ (มีขนาดใหญ่ แรกสไลด์ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ)

  ต้นแบบภาพนิ่งที่เลือกจากแผงรูปขนาดย่อ
 3. คลิกแท็บ หน้าแรก

 4. เลือกอย่างน้อยหนึ่งบรรทัดหัวข้อย่อยในตัวอย่าง

 5. คลิกลูกศรบนปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ และเลือกสไตล์คุณต้องการสำหรับการเริ่มต้น

  การตั้งค่าสัญลักษณ์แสดงหัวข้อเริ่มต้นสำหรับทุกระดับ
 6. ทำซ้ำถ้า คุณมีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อแตกต่างกันสำหรับเส้นอื่น

 7. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วให้อัปเดสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ คลิกที่แท็บต้นแบบสไลด์ และการแล้ว คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

เมื่อคุณแทรกสไลด์หรือกล่องข้อความสำหรับสัญลักษณ์ นั้นจะแสดงค่าเริ่มต้นของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่การทำงานกับต้นแบบ ดูที่การเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ทำให้ข้อความปรากฏขึ้นทีละบรรทัดใน PowerPoint

จัดรูปแบบหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขรายการสำหรับ PowerPoint 2010

เปลี่ยนสีและสไตล์ของรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

เรายินดีรับฟัง!

อัปเดตเมื่อ 20 มิถุนายน 2017

หัวข้อนี้ไม่ได้ตอบคำถามของคุณได้อย่างไร ถ้าใช่ พูดนั้นได้ ถ้าคุณ ไม่เห็น โปรดแจ้งให้เราทราบใต้สิ่งที่คุณต้องการทำงานให้สำเร็จและ PowerPoint และ Windows เวอร์ชันใดที่คุณกำลังใช้ เราจะใช้คำติชมนั้นเพื่อปรับปรุง และเพิ่มข้อมูลที่จะตอบคำถามของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×