การเพิ่มสคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็นแหล่งข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้แสดงวิธีการเพิ่มสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็นแหล่งข้อมูล วิธีการทดสอบการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล แล้ววิธีการแสดงข้อมูลที่ส่งกลับ โดยสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ด้วยการสร้างมุมมองข้อมูลบนไซต์ของคุณ

สิ่งสำคัญ: ถ้าไซต์ของคุณอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Windows SharePoint Services การตั้งค่าเริ่มต้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่จำเป็นต้องใช้ว่า ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณก่อนแก้ไขไฟล์ Web.config บนเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ตามที่อธิบายไว้ในส่วนทดสอบการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล ถ้าไซต์ของคุณอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Microsoft Office SharePoint Server 2007 คุณสามารถเชื่อมต่อกับสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนเซิร์ฟเวอร์

ในบทความนี้

สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์คืออะไร

เพิ่มสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในไลบรารีแหล่งข้อมูล

ทดสอบการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล

สร้างมุมมองข้อมูลของสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์คืออะไร

สคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็นโปรแกรมเล็กๆ ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์และทำงานตอบสนองการกระทำใดการกระทำหนึ่งในเบราว์เซอร์ สคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์สามารถเขียนขึ้นได้ในหลายๆ ภาษารวมทั้ง Perl, PHP และ Microsoft ASP.NET โดยจะแตกต่างจากสคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งไคลเอ็นต์ เช่น JavaScript คือ สคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะถูกเรียกใช้บนเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่เว็บเพจจะปรากฏขึ้นในเบราว์เซอร์ บางตัวอย่างของโปรแกรมประยุกต์สคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้แก่ การสั่งซื้อของ เมนูแบบไดนามิก และแบบสำรวจต่างๆ

เมื่อต้องการสร้างมุมมองข้อมูลที่แสดงข้อมูลที่ได้จากสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ สคริปต์ต้องเรียกใช้ข้อมูลในรูปแบบ XML คุณสามารถเชื่อมต่อกับสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่เขียนในรูปแบบต่าง ๆ ของภาษา และ โดยใช้วิธี ตลอดจน ASP.NET, PHP, AJAX ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม สคริปต์ต้องส่งข้อมูลเป็นผลลัพธ์ในรูปแบบ XML หนึ่งทั่วไปสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งกลับ XML เป็นตัวดึงข้อมูล RSS

ถ้าคุณต้องการเพิ่มการเชื่อมต่อกับตัวดึงข้อมูล RSS ที่สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์และไม่ไฟล์ XML (ตัวอย่างเช่น ตัวดึงข้อมูล RSS ที่มี URL ที่ลงท้าย ด้วย.aspx หรือ.php), การเชื่อมต่อที่ควรจะรวมอยู่ในประเภทสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในไลบรารีแหล่งข้อมูล ตัวดึงข้อมูล RSS ที่เป็นไฟล์ XML (ตัวอย่างเช่น ตัวดึงข้อมูล RSS ที่มี URL ที่ลงท้าย ด้วย.xml) คุณสามารถเพิ่มประเภทสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์หรือประเภทไฟล์ XML

เมื่อต้องการเพิ่มสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็นแหล่งข้อมูล คุณต้องทราบ URL ของสคริปต์และรายละเอียดของพารามิเตอร์ URL ที่จำเป็นใด ๆ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มสคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ลงในไลบรารีแหล่งข้อมูล

 1. ถ้ามองไม่เห็นไลบรารีแหล่งข้อมูล บนเมนูบานหน้าต่างงาน คลิกไลบรารีแหล่งข้อมูล

 2. ในไลบรารีแหล่งข้อมูล ภายใต้สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ คลิกการเชื่อมต่อกับสคริปต์หรือตัวดึงข้อมูล RSS

  หมายเหตุ: ถ้าหัวเรื่อง สคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ถูกยุบลงไป ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายออกมา

 3. บนแท็บ แหล่งข้อมูล ของกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแหล่งข้อมูล ในรายการ เมธอด HTTP ให้คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมธอดแบบ HTTP Get จะผนวกค่าและชื่อพารามิเตอร์ใดๆ กับ URL

  • เมธอดแบบ HTTP Post จะส่งค่าและชื่อพารามิเตอร์ใดๆ ไปยัง URL ในเนื้อความของการร้องขอ

   สำหรับตัวอย่างนี้ ให้คลิก HTTP Get

 4. ในรายการ เลือกว่าจะกำหนดค่าคำสั่งข้อมูลใด จะมีสี่ตัวเลือก ได้แก่

  • คำสั่งเลือก ดึงข้อมูล โดยใช้สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ แล้วคุณสามารถแสดงข้อมูลบนไซต์ของคุณ ด้วยการสร้างมุมมองข้อมูล

  • คำสั่งแทรกอัปเดต และลบ เรียกดูข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ คุณไม่สามารถสร้างมุมมองข้อมูลที่แสดง หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลที่เรียกใช้ โดยใช้คำสั่งเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้มุมมองข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลที่เรียกใช้ โดยใช้คำสั่งที่เลือกเท่านั้น

   ตัวอย่างนี้ คลิกคำสั่งที่เลือก ได้เนื่องจากคุณต้องการสร้างมุมมองข้อมูลของข้อมูลที่ส่งกลับ โดยสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

 5. ภายใต้ข้อมูลการเชื่อมต่อที่เลือก ในกล่องใส่ URL ไปยังสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ พิมพ์ URL สำหรับสคริปต์หรือตัวดึงข้อมูล RSS ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

  ตัวอย่างนี้ พิมพ์http://gotdotnet.com/community/resources/rss.aspxเมื่อต้องการเพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ของบทความที่เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาจาก GotDotNet เว็บไซต์ชุมชน Microsoft .NET

  แท็บ 'แหล่งข้อมูล' ของกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติแหล่งข้อมูล' ที่แสดง URL สคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์

 6. มีบางสคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกส่งผ่านมาจากเบราว์เซอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบพารามิเตอร์ ตัวอย่างที่ใช้ในที่นี้ไม่ต้องการพารามิเตอร์ ถ้าสคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของคุณต้องการพารามิเตอร์ ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ ให้คลิก เพิ่ม แล้วในกล่องโต้ตอบ พารามิเตอร์ ให้พิมพ์ชื่อและค่าเริ่มต้นสำหรับพารามิเตอร์

   หมายเหตุ: ถ้าพารามิเตอร์ถูกตั้งค่าในขณะใช้งานโดยใช้การเชื่อมต่อ Web Part ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สามารถตั้งค่าของพารามิเตอร์นี้ได้โดยการเชื่อมต่อ Web Part

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ที่มีอยู่ ให้คลิกพารามิเตอร์นั้นในรายการ คลิก ปรับเปลี่ยน แล้วในกล่องโต้ตอบ พารามิเตอร์ ให้ปรับเปลี่ยนชื่อหรือค่าเริ่มต้นสำหรับพารามิเตอร์

  • เมื่อต้องการเอาพารามิเตอร์ที่มีอยู่ออก ให้คลิกพารามิเตอร์นั้นในรายการ แล้วคลิก เอาออก

 7. คลิก ตกลง

  ขณะนี้สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ปรากฏในไลบรารีแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ทดสอบการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล

หลังจากที่คุณสร้างการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่ปรากฏในไลบรารีแหล่งข้อมูล คุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า การเชื่อมต่อที่ทำงานอย่างถูกต้อง เมื่อต้องการทดสอบการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล:

 • ในไลบรารีแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล แล้ว คลิ กแสดงข้อมูล บานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล เปิดขึ้น

ถ้าบานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล แสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่กำลังทำงานอย่างถูกต้อง คุณพร้อมที่จะสร้างมุมมองข้อมูลของข้อมูลนี้ ข้ามไปยังส่วนถัดไป

ถ้าบานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล ไม่แสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล แต่แทนบานหน้าต่างงานเปล่า หรือแสดงข้อผิดพลาด การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ของคุณกำลังทำงานอยู่Windows SharePoint Services เซิร์ฟเวอร์อยู่หลังพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือไฟร์วอลล์ และการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ระบุไว้ในไฟล์ Web.config สำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และขอให้เขาหรือเธอทำตามกระบวนงานต่อไปนี้ ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ต้องแก้ไขไฟล์ Web.config เพื่อรวมการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ไซต์ของคุณอยู่ ในสภาพแวดล้อมของฟาร์ม server ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ต้องแก้ไขไฟล์ Web.config สำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์เสมือนในทุกเว็บเซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม

หมายเหตุ: เปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นช่วยให้การสื่อสารเซิร์ฟเวอร์- แต่ไม่ได้ ด้วยวิธีใดมีผลต่อการเชื่อมต่อขาเข้า หรือเข้าถึงสิทธิ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

กำหนดค่าไฟล์ Web.config บนเซิร์ฟเวอร์

เมื่อต้องการกำหนดค่าแฟ้ม Web.config ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Windows SharePoint Services:

 1. เริ่มตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad

 2. ค้นหา และเปิดไฟล์ Web.config สำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่คุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับบริการเว็บ XML และแหล่งข้อมูลสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

  โฟลเดอร์ Web.config จะอยู่ในพื้นที่เนื้อหาของเซิร์ฟเวอร์ของคุณนั่นคือตัวอย่าง เส้นทางเริ่มต้นคือ \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้Windows SharePoint Services 3.0    คัดลอก และวางรายการต่อไปนี้ลงในไฟล์ Web.config ที่ใดก็ได้ในระดับด้านล่างโหน <กำหนดค่า > โดยตรง

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < ตรวจหาอัตโนมัติของพร็อกซี = "true" / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0    คัดลอก และวางรายการต่อไปนี้ลงในไฟล์ Web.config ที่ใดก็ได้ในระดับด้านล่างโหน <กำหนดค่า > โดยตรง เปลี่ยน < ProxyServer > ไปชื่อของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของคุณและ <พอร์ต > พอร์ตที่คุณกำลังใช้

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < proxyaddress พร็อกซี = " http:// < ProxyServer >: < พอร์ต > " bypassonlocal = "true" / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

 4. บันทึกแฟ้ม Web.config แล้ว ออกจากตัวแก้ไขข้อความ

 5. ตั้งค่า Microsoft Internet Information Services (IIS) เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงของคุณ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถตั้งค่าใหม่หลังจากขั้นตอนถัดไปเพื่อนำไปใช้เปลี่ยนแปลงของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์เสมือนหลายในครั้งเดียว เมื่อต้องการตั้งค่าใหม่ IIS เปิดหน้าต่างบรรทัดคำสั่ง และพิมพ์iisresetที่พร้อมท์คำสั่ง

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 สำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่คุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับบริการเว็บ XML และแหล่งข้อมูลสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ด้านบนของหน้า

สร้างมุมมองข้อมูลของสคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ขณะนี้คุณได้เพิ่มสคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ลงในไลบรารีแหล่งข้อมูลของคุณแล้ว คุณจะสามารถสร้างมุมมองข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของสคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้

คุณสามารถสร้างมุมมองข้อมูลอย่างรวดเร็วได้ โดยการลากแหล่งข้อมูลลงบนหน้า เมื่อคุณลากแหล่งข้อมูลลงบนหน้า ผลลัพธ์เป็นมุมมองเริ่มต้นของข้อมูลในเขตข้อมูลแรกห้าในแหล่งข้อมูลของคุณปรากฏในแต่ละแถวในตารางพื้นฐาน ถ้าเขตข้อมูลแรกห้าปรากฏพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง

มุมมองข้อมูลจะยึดตามเทคโนโลยี Microsoft ASP.NET 2.0 เมื่อต้องการสร้างมุมมองข้อมูล คุณต้องเริ่มต้นด้วยเพจ ASP.NET (แฟ้ม .aspx)

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง จากนั้นคลิก ASPX

  เพจใหม่ที่มีแท็ก FORM จะเปิดขึ้น

  แท็ก FORM ของ ASP.NET

 2. บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก ไลบรารีแหล่งข้อมูล ในบานหน้าต่างงาน ไลบรารีแหล่งข้อมูล ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งข้อมูลของคุณ (ในตัวอย่างนี้ คือ rss.aspx บน www.gotdotnet.com) แล้วลากไปวางบนเพจ

  มุมมองข้อมูลที่มีชื่อเรื่องทั้งหมดและ URL ของไซต์ทั้งหมดภายในไซต์คอลเลกชันปัจจุบันก็จะแสดงขึ้นบนเพจของคุณในขณะนี้ และบานหน้าต่างงาน รายละเอียดแหล่งข้อมูล ก็จะเปิดขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองข้อมูล ดูบทความการสร้างมุมมองข้อมูล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×