การเพิ่มสคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็นแหล่งข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในMicrosoft SharePoint Designer 2010 คุณสามารถเพิ่มสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เช่นเหลือหรือ RSS เป็นแหล่งข้อมูล ทดสอบการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล จากนั้น ให้แสดงข้อมูลที่ส่งกลับ โดยสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ด้วยการสร้างมุมมองข้อมูลบนไซต์ของคุณ หัวข้อนี้แสดงตัวอย่างเพื่อไปแต่ละตัวอย่างของวิธีที่คุณสามารถใช้สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อสร้างมุมมองข้อมูล rich

สิ่งสำคัญ: ถ้าไซต์ของคุณอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้SharePoint Foundation 2010 การตั้งค่าเริ่มต้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่จำเป็นต้องใช้ว่า ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณก่อนแก้ไขไฟล์ Web.config บนเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ตามที่อธิบายไว้ในส่วนทดสอบ เชื่อมต่อแหล่งข้อมูล ถ้าไซต์ของคุณอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Microsoft SharePoint Server 2010 คุณสามารถเชื่อมต่อกับสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนเซิร์ฟเวอร์

ในหัวข้อนี้ คุณจะสร้างการเชื่อมต่อโดยใช้ตัวดึงข้อมูล RSS จากสภาพอากาศ MSN เป็นแหล่งข้อมูล นอกจากนี้คุณยังจะทดสอบการเชื่อมต่อ และสร้างมุมมองข้อมูลออกจากการเชื่อมต่อเพื่อแสดงรายงานสภาพอากาศสั้น ๆ ในเว็บเพจของคุณ

ในบทความนี้

สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์คืออะไร

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในไลบรารีแหล่งข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2: สร้างมุมมองข้อมูลของสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล

สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์คืออะไร

สคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็นโปรแกรมเล็กๆ ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์และทำงานตอบสนองการกระทำใดการกระทำหนึ่งในเบราว์เซอร์ สคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์สามารถเขียนขึ้นได้ในหลายๆ ภาษารวมทั้ง Perl, PHP และ Microsoft ASP.NET โดยจะแตกต่างจากสคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งไคลเอ็นต์ เช่น JavaScript คือ สคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะถูกเรียกใช้บนเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่เว็บเพจจะปรากฏขึ้นในเบราว์เซอร์ บางตัวอย่างของโปรแกรมประยุกต์สคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้แก่ การสั่งซื้อของ เมนูแบบไดนามิก และแบบสำรวจต่างๆ

เมื่อต้องการสร้างมุมมองข้อมูลที่แสดงข้อมูลที่ได้จากสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ สคริปต์ต้องเรียกใช้ข้อมูลในรูปแบบ XML คุณสามารถเชื่อมต่อกับสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่เขียนในรูปแบบต่าง ๆ ของภาษา และ โดยใช้วิธี ตลอดจน ASP.NET, PHP, AJAX ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม สคริปต์ต้องส่งข้อมูลเป็นผลลัพธ์ในรูปแบบ XML หนึ่งทั่วไปสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งกลับ XML เป็นตัวดึงข้อมูล RSS

ถ้าคุณต้องการเพิ่มการเชื่อมต่อกับตัวดึงข้อมูล RSS ที่สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์และไม่ไฟล์ XML (ตัวอย่างเช่น ตัวดึงข้อมูล RSS ที่มี URL ที่ลงท้าย ด้วย.aspx หรือ.php), การเชื่อมต่อที่ควรจะรวมอยู่ในประเภทสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในไลบรารีแหล่งข้อมูล ตัวดึงข้อมูล RSS ที่เป็นไฟล์ XML (ตัวอย่างเช่น ตัวดึงข้อมูล RSS ที่มี URL ที่ลงท้าย ด้วย.xml) คุณสามารถเพิ่มประเภทสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์หรือประเภทไฟล์ XML

เมื่อต้องการเพิ่มสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็นแหล่งข้อมูล คุณต้องทราบ URL ของสคริปต์และรายละเอียดของพารามิเตอร์ URL ที่จำเป็นใด ๆ

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในไลบรารีแหล่งข้อมูล

กำหนด ด้านล่างมีขั้นตอนในการสร้างสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับ MSN สภาพอากาศ RSS ตัวดึงข้อมูล

 1. คลิกแหล่งข้อมูล ในบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บการเชื่อมต่อข้อมูล ในกลุ่มใหม่ คลิกเชื่อมต่อบริการที่เหลือ

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล บนแท็บต้นฉบับ ตรวจสอบว่าวิธี HTTP เป็นต้น HTTP

  • เมธอดแบบ HTTP Get จะผนวกค่าและชื่อพารามิเตอร์ใดๆ กับ URL

  • เมธอดแบบ HTTP Post จะส่งค่าและชื่อพารามิเตอร์ใดๆ ไปยัง URL ในเนื้อความของการร้องขอ

 4. ในรายการ เลือกว่าจะกำหนดค่าคำสั่งข้อมูลใด จะมีสี่ตัวเลือก ได้แก่

  • คำสั่งเลือก ดึงข้อมูล โดยใช้สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ แล้วคุณสามารถแสดงข้อมูลบนไซต์ของคุณ ด้วยการสร้างมุมมองข้อมูล

  • คำสั่งแทรกอัปเดต และลบ เรียกดูข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ คุณไม่สามารถสร้างมุมมองข้อมูลที่แสดง หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลที่เรียกใช้ โดยใช้คำสั่งเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้มุมมองข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลที่เรียกใช้ โดยใช้คำสั่งที่เลือกเท่านั้น

   ตัวอย่างนี้ คลิกคำสั่งที่เลือก ได้เนื่องจากเราต้องการเรียกใช้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงจากไซต์ MSN สภาพอากาศ

 5. ภายใต้ข้อมูลการเชื่อมต่อที่เลือก ในกล่องใส่ URL ไปยังสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ พิมพ์ URL สำหรับสคริปต์หรือตัวดึงข้อมูล RSS ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

  ตัวอย่างนี้ ใช้ URL ต่อไปนี้:

  http://weather.msn.com/RSS.aspx?wealocations=98052&weadegreetype=F

  สคริปต์ RSS ในแท็บ แหล่งข้อมูล

  สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์บางอย่างจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่งผ่านจากเบราว์เซอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบของพารามิเตอร์ URL ที่คุณใช้ข้างต้นส่งผ่านพารามิเตอร์สองนั่นคือตำแหน่งที่ตั้งในฟอร์มรหัสไปรษณีย์และหน่วยวัดสำหรับอุณหภูมิ (F =ฟาเรนไฮต์และC =เซลเซียส) จำเป็นต้องใช้รหัสไปรษณีย์ที่ถูกต้อง ดังนั้นในตัวอย่างนี้ เราใช้98052, Redmond, WA รหัสไปรษณีย์ URL ตัวบ่งชี้Fที่ส่วนท้ายของสตริเพื่อแสดงอุณหภูมิในฟาเรนไฮต์

  URL ในตัวอย่างนี้ใช้พารามิเตอร์โดยอัตโนมัติ ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนสิ่งใด แต่ถ้าสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของคุณจำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ ให้คลิก เพิ่ม แล้วในกล่องโต้ตอบ พารามิเตอร์ ให้พิมพ์ชื่อและค่าเริ่มต้นสำหรับพารามิเตอร์

   หมายเหตุ: ถ้าพารามิเตอร์ถูกตั้งค่าเวลาเรียกใช้ โดยใช้การเชื่อมต่อ Web Part เลือกกล่องกาเครื่องหมายสามารถตั้งค่าของพารามิเตอร์นี้ผ่านการเชื่อมต่อ Web Part

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ที่มีอยู่ ให้คลิกพารามิเตอร์นั้นในรายการ คลิก ปรับเปลี่ยน แล้วในกล่องโต้ตอบ พารามิเตอร์ ให้ปรับเปลี่ยนชื่อหรือค่าเริ่มต้นสำหรับพารามิเตอร์

  • เมื่อต้องการเอาพารามิเตอร์อยู่ คลิกพารามิเตอร์ในรายการ นั้นแล้ว คลิกเอาออก

 6. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล คลิกที่แท็บทั่วไป และใส่ชื่อสื่อความหมายเช่นสภาพอากาศ MSNสำหรับการเชื่อมต่อ

 7. คลิก ตกลง

  ขณะนี้สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ปรากฏในรายการแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: สร้างมุมมองข้อมูลของสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

หลังจากที่คุณได้เพิ่มสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ลงในรายการแหล่งข้อมูลของคุณ คุณสามารถสร้างมุมมองข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

เคล็ดลับ: 

 • คุณสามารถสร้างมุมมองข้อมูลอย่างรวดเร็ว ด้วยการคลิกที่ไอคอนหมุดยึดที่อยู่ถัดจากแหล่งข้อมูล ในบานหน้าต่างนำทางซึ่งนี้แสดงรายการแหล่งข้อมูลด้านล่างของบานหน้าต่างนำทางได้ จากนั้นลากแหล่งข้อมูลจากรายการ และวางลงในหน้า ASPX ของคุณและแสดงมุมมองข้อมูล

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างมุมมองข้อมูล ดูในส่วนดูเพิ่มเติม

เมื่อคุณสร้างมุมมองข้อมูล ผลลัพธ์เป็นมุมมองเริ่มต้นของข้อมูลในเขตข้อมูลแรกห้าในแหล่งข้อมูลของคุณปรากฏในแต่ละแถวในตารางพื้นฐาน ถ้าเขตข้อมูลแรกห้าปรากฏพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง

มุมมองข้อมูลจะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของ Microsoft ASP.NET เมื่อต้องการสร้างมุมมองข้อมูล คุณต้องเริ่มต้น ด้วยหน้าแบบ ASP.NET (.aspx ไฟล์)

 1. คลิกแท็บไฟล์ แล้วคลิกรายการใหม่ แล้ว คลิกหน้าเพิ่มเติม คลิกASPX จากสุดท้าย คลิกสร้าง

 2. ในกล่องโต้ตอบASPX ใหม่หน้า ใส่ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับหน้า และคลิกตกลง

 3. คลิกใช่ เพื่อยืนยันการเปิดหน้าในโหมดขั้นสูง

  หน้าใหม่ ด้วยฟอร์มแท็กเปิดขึ้น

  แท็ก FORM ของ ASP.NET

 4. คลิกแท็บแทรก และในกลุ่มมุมมองข้อมูลและฟอร์ม คลิกมุมมองข้อมูล จากในรายการดรอปดาวน์ที่ปรากฏขึ้น เลือกการเชื่อมต่อข้อมูลสคริปต์ RSS ที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้า

  มุมมองข้อมูลแสดงในหน้า

  หมายเหตุ: ถ้าบานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล แสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่กำลังทำงานอย่างถูกต้อง ถ้าไม่แสดงมุมมองข้อมูล แล้วข้ามไปยังข้อมูลการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล

  ตัวอย่างนี้ เราจะทำให้เขตข้อมูลคำอธิบายและเอาเขตข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในมุมมองข้อมูล

 5. คลิกภายในมุมมองข้อมูล

  Ribbonเครื่องมือในมุมมองข้อมูล ตามบริบทปรากฏขึ้น

 6. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มเขตข้อมูล คลิกคอลัมน์เพิ่ม/เอาออก

 7. บนกล่องโต้ตอบแก้ไขคอลัมน์ ในรายการคอลัมน์ที่แสดง เอาเขตข้อมูลทั้งหมดยกเว้นคำอธิบาย แล้วคลิกตกลง

 8. คลิกที่ใดก็ได้ในมุมมองข้อมูล และจากนั้น คลิกลูกศรในมุมบนขวา รูปปุ่ม เพื่อแสดงตัวxsl:value ทั่วไป-งาน รายการ

 9. ในรายการดรอปดาวน์ของจัดรูปแบบเป็น คลิกRich Text

 10. ถ้ากล่องโต้ตอบการยืนยัน ปรากฏขึ้น คลิกใช่

  มุมมองข้อมูลมีลักษณะคล้ายกับรูปต่อไปนี้:

  มุมมองข้อมูลของ MSN Weather
  Fig. 1 มุมมองข้อมูลที่สร้างขึ้นจากการเชื่อมต่อข้อมูล MSN สภาพอากาศ

  ตอนนี้คุณสามารถกำหนดหน้าตามความเหมาะสม

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล

ถ้าบานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล ไม่แสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล แต่แทนบานหน้าต่างงานเปล่า หรือแสดงข้อผิดพลาด การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ของคุณกำลังทำงานอยู่Windows SharePoint Services เซิร์ฟเวอร์อยู่หลังพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือไฟร์วอลล์ และการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ระบุไว้ในไฟล์ Web.config สำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และขอให้เขาหรือเธอทำตามกระบวนงานต่อไปนี้ ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ต้องแก้ไขไฟล์ Web.config เพื่อรวมการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ไซต์ของคุณอยู่ ในสภาพแวดล้อมของฟาร์ม server ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ต้องแก้ไขไฟล์ Web.config สำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์เสมือนในทุกเว็บเซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม

หมายเหตุ: เปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นช่วยให้การสื่อสารเซิร์ฟเวอร์- แต่ไม่ได้ ด้วยวิธีใดมีผลต่อการเชื่อมต่อขาเข้า หรือเข้าถึงสิทธิ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

กำหนดค่าไฟล์ Web.config บนเซิร์ฟเวอร์

เมื่อต้องการกำหนดค่าแฟ้ม Web.config ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้SharePoint Foundation 2010:

 1. เริ่มตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad

 2. ค้นหา และเปิดไฟล์ Web.config สำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่คุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับบริการเว็บ XML และแหล่งข้อมูลสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

  โฟลเดอร์ Web.config จะอยู่ในพื้นที่เนื้อหาของเซิร์ฟเวอร์ของคุณนั่นคือตัวอย่าง เส้นทางเริ่มต้นคือ \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80

 3. คัดลอก และวางรายการต่อไปนี้ลงในไฟล์ Web.config ที่ใดก็ได้ในระดับด้านล่างโหน <กำหนดค่า > โดยตรง

  < system.net >

  < defaultProxy >

  < ตรวจหาอัตโนมัติของพร็อกซี = "true" / >

  < / defaultProxy >

  < /system.net >

 4. บันทึกแฟ้ม Web.config แล้ว ออกจากตัวแก้ไขข้อความ

 5. ตั้งค่า Microsoft Internet Information Services (IIS) เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงของคุณ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถตั้งค่าใหม่หลังจากขั้นตอนถัดไปเพื่อนำไปใช้เปลี่ยนแปลงของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์เสมือนหลายในครั้งเดียว เมื่อต้องการตั้งค่าใหม่ IIS เปิดหน้าต่างบรรทัดคำสั่ง และพิมพ์iisresetที่พร้อมท์คำสั่ง

  หมายเหตุ: ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 สำหรับแต่ละเสมือน เซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับบริการเว็บของ XML และสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แหล่งข้อมูล

 6. สร้างมุมมองข้อมูลอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงไปยังส่วนก่อนหน้าขั้นตอนที่ 2: สร้างมุมมองข้อมูลของสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×