การเพิ่มวิธีใช้แบบกำหนดเองลงในไซต์คอลเลกชัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในฐานะผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถสร้างวิธีใช้ใหม่ขึ้นโดยเฉพาะสำหรับไซต์คอลเลกชันหนึ่งๆ ได้

ในบทความนี้

องค์ประกอบของวิธีใช้ไซต์

ขั้นตอนที่ 6 ไปยังวิธีใช้แบบกำหนดเอง

สร้างใหม่วิธีใช้ไซต์คอลเลกชันไลบรารี

สร้างโฟลเดอร์ช่วยคอลเลกชันใหม่

สร้างประเภทวิธีใช้

สร้างบทความวิธีใช้ที่มีรูปภาพ

เพิ่มบทความวิธีใช้ของคุณเมื่อต้องการเรียกเก็บเงินของคุณวิธีใช้

แสดงของคุณช่วยคอลเลกชันใหม่ในไซต์คอลเลกชันของคุณ

องค์ประกอบของวิธีใช้ไซต์

ผู้ใช้สามารถเปิดวิธีใช้ในไซต์ได้โดยการคลิกไอคอน วิธีใช้ เมื่อผู้ใช้คลิกที่ไอคอนนี้ ตัวแสดงวิธีใช้จะเปิดขึ้นและแสดงสารบัญพร้อมกล่องการค้นหา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาหรือเรียกดูข้อมูลที่พวกเขาต้องการได้

ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถสร้างและปรับใช้เนื้อหาวิธีใช้แบบกำหนดเองสำหรับไซต์คอลเลกชันได้ และยังสามารถกำหนดเนื้อหาวิธีใช้ที่จะแสดงสำหรับแต่ละไซต์คอลเลกชันได้อีกด้วย

วิธีใช้ถูกเก็บไว้ในคอลเลกชันของวิธีใช้ คอลเลกชันของวิธีใช้คือ ชุดของไฟล์ HTML รูป และทรัพยากรอื่น ๆ เช่นไฟล์ CSS และ JS ที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์

ชุดรวมแฟ้มวิธีใช้ที่ใช้กับแต่ละไซต์คอลเลกชันโดยเฉพาะจะถูกเก็บไว้ในไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันนั้น

6 ขั้นตอนในการกำหนดวิธีใช้เอง

เมื่อต้องการเพิ่มวิธีใช้ใหม่ลงในไซต์คอลเลกชัน คุณจะต้องทำสิ่งต่อไปนี้

 1. สร้างไลบรารีวิธีใช้ไซต์คอลเลกชันใหม่

 2. สร้างโฟลเดอร์ชุดรวมแฟ้มวิธีใช้ใหม่

 3. สร้างประเภทสำหรับวิธีใช้ของคุณ ซึ่งก็คือหัวเรื่องสำหรับสารบัญ

 4. สร้างและอัปโหลดบทความและสื่อ

 5. เพิ่มบทความวิธีใช้ของคุณลงในชุดรวมแฟ้มวิธีใช้

 6. แสดงชุดรวมแฟ้มวิธีใช้ใหม่ในไซต์คอลเลกชันของคุณ

ด้านบนของหน้า

การสร้างไลบรารีวิธีใช้ไซต์คอลเลกชันใหม่

ในการทำขั้นตอนที่ 1 ให้เสร็จสมบูรณ์ ให้สร้างไลบรารีวิธีใช้ไซต์คอลเลกชันใหม่ โดยขั้นแรก คุณจะต้องเปิดคุณลักษณะ วิธีใช้ไซต์คอลเลกชันแบบกำหนดเอง ในเพจ คุณลักษณะของไซต์คอลเลกชัน เสียก่อน

เมื่อต้องการเปิดคุณลักษณะ วิธีใช้ไซต์คอลเลกชันแบบกำหนดเอง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก คุณลักษณะของไซต์คอลเลกชัน เพจ คุณลักษณะของไซต์คอลเลกชัน จะเปิดขึ้น

 3. สำหรับตัวเลือก วิธีใช้ไซต์คอลเลกชันแบบกำหนดเอง ให้คลิก เปิดใช้งาน

เมื่อคุณเปิดใช้งาน วิธีใช้ไซต์คอลเลกชันแบบกำหนดเอง SharePoint จะสร้างไลบรารีใหม่ขึ้นในไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชัน ไลบรารีใหม่นี้เรียกว่า วิธีใช้ไซต์คอลเลกชัน

ด้านบนของหน้า

การสร้างโฟลเดอร์ชุดรวมแฟ้มวิธีใช้ใหม่

 1. บนไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันของคุณ ให้คลิก เนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วเลือกไลบรารี วิธีใช้ไซต์คอลเลกชัน

 2. คลิกแท็บ เอกสาร บน Ribbon จากนั้นคลิกที่ลูกศรถัดจาก สร้างเอกสาร แล้วคลิก ชุดรวมแฟ้มวิธีใช้ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ชุดรวมแฟ้มวิธีใช้ใหม่

 3. กรอกเขตข้อมูลสำหรับชุดรวมแฟ้มวิธีใช้ ดังต่อไปนี้

ชื่อ:    พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ภายใน (ชื่อนี้ต้องไม่ซ้ำกัน แต่ผู้ใช้จะไม่เห็น)

ชื่อเรื่อง:    พิมพ์ชื่อเรื่องที่ผู้ใช้จะมองเห็นสำหรับชุดข้อมูลวิธีใช้

ID ระบบภาษา:    ระบุว่า คอลเลกชันนี้ช่วยให้เป็นนิ้วภาษา (ตัวอย่างเช่น1033หมายความว่า ในคอลเลกชันช่วยให้อยู่ในภาษาอังกฤษอยู่)

ผลิตภัณฑ์:    พิมพ์ตัวระบุสำหรับชุดรวมวิธีใช้นี้

เคล็ดลับ: คุณสามารถสร้างคอลเลกชันการช่วยเดียวกันในหลายภาษา สร้างคอลเลกชันช่วยอื่นเพียงแค่ มีค่าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ แต่ กับ id ระบบภาษาอื่น

ด้านบนของหน้า

การสร้างประเภทวิธีใช้

ประเภทวิธีใช้คือโฟลเดอร์ที่มีชื่อซึ่งคุณสามารถวางบทความวิธีใช้ของคุณ และทำการจัดกลุ่มตามเรื่องเพื่อแสดงเป็นสารบัญสำหรับผู้อ่านของคุณ

 1. บนไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันของคุณ ให้คลิก เนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วเลือกไลบรารี วิธีใช้ไซต์คอลเลกชัน

 2. เรียกดูโฟลเดอร์ชุดรวมแฟ้มวิธีใช้ที่คุณต้องการเพิ่มประเภทวิธีใช้

 3. คลิกแท็บ เอกสาร บน Ribbon จากนั้นคลิกที่ลูกศรถัดจาก สร้างเอกสาร แล้วคลิก ประเภทวิธีใช้ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ประเภทวิธีใช้ใหม่

 4. กรอกเขตข้อมูลสำหรับ ประเภทวิธีใช้

ด้านบนของหน้า

การสร้างบทความวิธีใช้ที่มีรูปภาพ

บทความวิธีใช้คือแฟ้ม HTML ที่จะใช้แสดงเป็นบทความวิธีใช้ บทความวิธีใช้จะต้องเป็นแฟ้ม HTML ที่เข้ารหัส UTF-8 คุณสามารถใช้เครื่องมือเขียน HTML เครื่องมือใดก็ได้ แต่สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะใช้ Microsoft Office Word

 1. อัปโหลดและเช็คอินรูปภาพที่คุณต้องการรวมไว้ในบทความวิธีใช้ไปยังประเภทที่เหมาะสมที่คุณได้สร้างขึ้นในไลบรารีวิธีใช้ของคุณ

 2. เปิดเอกสาร Word ใหม่ และพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏขึ้นในบทความวิธีใช้ของคุณ

 3. ในไลบรารีวิธีใช้ ให้นำทางไปยังรูปภาพที่คุณได้อัปโหลดไว้ คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก คัดลอกทางลัด

 4. ใน Word บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปภาพ

 5. วาง URL ไปยังรูปภาพลงในเขตข้อมูล ชื่อแฟ้ม

 6. คลิกลูกศรแบบหล่นลงที่อยู่ข้างปุ่ม แทรก แล้วเลือก เชื่อมโยงไปยังแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มบทความวิธีใช้ของคุณลงในชุดรวมแฟ้มวิธีใช้

 1. ใน Word ให้คลิกเมนู แฟ้ม

 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ขั้นสูง

 3. เลื่อนลงไปยังด้านล่างของเพจ และคลิกปุ่ม ตัวเลือกเว็บ

 4. บนแท็บ การเข้ารหัส ให้เลือก บันทึกเอกสารนี้เป็น แล้วเลือก Unicode (UTF-8)

 5. บันทึกเอกสาร Word เป็นเว็บเพจ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก บันทึกเป็น ป้อนชื่อสำหรับเอกสาร และใน รายการแบบหล่นลง บันทึกเป็นชนิด ให้เลือก เว็บเพจ

 6. อัปโหลดบทความวิธีใช้ไปยังประเภทที่เหมาะสมที่คุณได้สร้างไว้ในไลบรารีวิธีใช้ของคุณ

ด้านบนของหน้า

การแสดงชุดรวมแฟ้มวิธีใช้ใหม่ในไซต์คอลเลกชันของคุณ

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การตั้งค่าวิธีใช้

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับชุดรวมแฟ้มวิธีใช้ใหม่ของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×