การเพิ่มวิธีใช้แบบกำหนดเองลงในไซต์คอลเลกชัน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในฐานะผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถสร้างวิธีใช้ใหม่โดยเฉพาะสำหรับไซต์คอลเลกชันใดไซต์คอลเลกชันหนึ่งได้

ในบทความนี้

องค์ประกอบของวิธีใช้ไซต์

ขั้นตอนที่ 7 ไปยังวิธีใช้แบบกำหนดเอง

สร้างใหม่วิธีใช้ไซต์คอลเลกชันไลบรารี

สร้างโฟลเดอร์ชุดรวมวิธีใช้แบบใหม่

สร้างประเภทวิธีใช้

สร้างบทความวิธีใช้ที่มีรูปภาพ

เพิ่มบทความวิธีใช้ของคุณลงในชุดรวมวิธีใช้ของคุณ

แสดงชุดรวมวิธีใช้ของคุณใหม่ในไซต์คอลเลกชันของคุณ

ดูชุดรวมวิธีใช้

องค์ประกอบของวิธีใช้ไซต์

ผู้ใช้ไซต์ของคุณสามารถเปิดวิธีใช้ไซต์ โดยการคลิกที่ไอคอนวิธีใช้ วิธีใช้ เมื่อพวกเขาทำ Viewer ช่วยให้เปิด และแสดงตารางสารบัญและกล่องค้นหาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหา หรือเรียกดูเพื่อค้นหาข้อมูลที่จำเป็น

ในฐานะผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถสร้างและปรับใช้เนื้อหาวิธีใช้แบบกำหนดเองสำหรับไซต์คอลเลกชันได้ และยังสามารถกำหนดว่าเนื้อหาวิธีใช้ใดที่จะแสดงสำหรับไซต์คอลเลกชันแต่ละไซต์คอลเลกชันได้อีกด้วย

วิธีใช้ถูกเก็บไว้ในวิธีใช้คอลเลกชัน,คอลเลกชันของไฟล์ HTML รูป และทรัพยากรอื่น ๆ เช่นเช่นไฟล์ CSS และ JS — ที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์

ชุดรวมไฟล์วิธีใช้ที่ใช้กับแต่ละไซต์คอลเลกชันโดยเฉพาะจะถูกเก็บไว้ในไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันนั้น

7 ขั้นตอนในการกำหนดวิธีใช้เอง

เมื่อต้องการเพิ่มวิธีใช้ใหม่ลงในไซต์คอลเลกชัน ให้ทำดังนี้

 1. สร้างไลบรารีวิธีใช้ไซต์คอลเลกชันใหม่

 2. สร้างโฟลเดอร์ชุดรวมไฟล์วิธีใช้ใหม่

 3. สร้างประเภทสำหรับวิธีใช้ของคุณ ซึ่งก็คือหัวเรื่องสำหรับสารบัญ

 4. สร้างและอัปโหลดบทความและสื่อ

 5. เพิ่มบทความวิธีใช้ของคุณลงในชุดรวมไฟล์วิธีใช้

 6. แสดงชุดรวมไฟล์วิธีใช้ใหม่ในไซต์คอลเลกชันของคุณ

 7. ดูชุดรวมไฟล์วิธีใช้

ด้านบนของหน้า

สร้างไลบรารีวิธีใช้ไซต์คอลเลกชันใหม่

ก่อนที่คุณจะเริ่มขั้นตอนที่ 1 ด้านบน ให้เปิดฟีเจอร์ วิธีใช้ไซต์คอลเลกชันแบบกำหนดเอง บนหน้า ฟีเจอร์ของไซต์คอลเลกชัน

เมื่อต้องการเปิดฟีเจอร์ วิธีใช้ไซต์คอลเลกชันแบบกำหนดเอง ให้ทำดังนี้

 1. คลิกการตั้งค่า รูปเกียร์การตั้งค่าขนาดเล็กที่อยู่ที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ฟีเจอร์ของไซต์คอลเลกชัน
  หน้า ฟีเจอร์ของไซต์คอลเลกชัน จะเปิดขึ้น

 3. ถัดจากตัวเลือก วิธีใช้ไซต์คอลเลกชันแบบกำหนดเอง ให้คลิก เปิดใช้งาน

เมื่อคุณเปิด วิธีใช้ไซต์คอลเลกชันแบบกำหนดเอง SharePoint จะสร้างไลบรารีใหม่ในไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชัน ไลบรารีใหม่นี้เรียกว่า วิธีใช้ไซต์คอลเลกชัน

ด้านบนของหน้า

สร้างโฟลเดอร์ชุดรวมไฟล์วิธีใช้ใหม่

 1. บนไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชัน บน เปิดใช้ด่วน ให้คลิก เนื้อหาของไซต์

 2. บนหน้า เนื้อหาของไซต์ ให้คลิกไลบรารี วิธีใช้ไซต์คอลเลกชัน

 3. คลิกแท็บ ไฟล์ บน Ribbon จากนั้นคลิกลูกศรถัดจาก เอกสารใหม่ แล้วคลิก ชุดรวมไฟล์วิธีใช้

 4. บนหน้า วิธีใช้ไซต์คอลเลกชัน ให้ทำดังต่อไปนี้

  • ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อภายในสำหรับโฟลเดอร์ (ชื่อนี้จะต้องไม่ซ้ำ แต่ผู้ใช้จะไม่เห็นชื่อนี้)

  • ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับชุดรวมไฟล์วิธีใช้ที่ผู้ใช้จะมองเห็น

  • ในกล่องID ระบบภาษา ระบุภาษาที่คุณต้องการใช้ในชุดรวมวิธีใช้นี้ (ตัวอย่างเช่น1033หมายความ ว่า ในคอลเลกชันของวิธีใช้ในภาษาอังกฤษ) สำหรับรายการสมบูรณ์ของ id ของตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับการสนับสนุน ดูค่า ID ระบบภาษาของ Microsoft

  • ในกล่อง ผลิตภัณฑ์ ให้พิมพ์ตัวระบุสำหรับชุดรวมไฟล์วิธีใช้นี้

  • (เลือกได้) ในกล่องเวอร์ชัน SharePoint พิมพ์รุ่นของ SharePoint ที่คอลเลกชันนี้ช่วยนำไปใช้กับ

  • (ใส่หรือไม่ก็ได้) ในกล่อง ทรัพยากร ให้พิมพ์ชื่อของไฟล์ CSS และ JavaScript ที่คุณใช้เมื่อคุณแสดงเอกสารในชุดรวมไฟล์วิธีใช้นี้

  • (ใส่หรือไม่ก็ได้) ในกล่อง ตำแหน่งที่แสดง ให้พิมพ์ตำแหน่งที่แสดงของรายการนี้ในประเภทแม่ของรายการ

   เคล็ดลับ: คุณสามารถสร้างชุดรวมไฟล์วิธีใช้ชุดเดียวกันในหลายภาษาได้ เพียงแค่สร้างชุดรวมไฟล์วิธีใช้อีกชุดหนึ่งที่มีค่าผลิตภัณฑ์เดียวกัน แต่มี ID ตำแหน่งกระทำการที่ต่างกัน

ด้านบนของหน้า

สร้างประเภทวิธีใช้

ประเภทวิธีใช้คือโฟลเดอร์ที่มีชื่อซึ่งคุณสามารถวางบทความวิธีใช้ของคุณ และทำการจัดกลุ่มตามเรื่องเพื่อแสดงเป็นสารบัญสำหรับผู้อ่านของคุณ

 1. บนไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันของคุณ บน เปิดใช้ด่วน ให้คลิก เนื้อหาของไซต์ แล้วคลิกไลบรารี วิธีใช้ไซต์คอลเลกชัน

 2. เลือกโฟลเดอร์ชุดรวมไฟล์วิธีใช้ที่คุณต้องการเพิ่มประเภทวิธีใช้

 3. คลิกแท็บ ไฟล์ บน Ribbon จากนั้นคลิกลูกศรถัดจาก เอกสารใหม่ แล้วคลิก ประเภทวิธีใช้

 4. บนหน้า วิธีใช้ไซต์คอลเลกชัน สำหรับประเภทวิธีใช้ ให้ทำดังต่อไปนี้

  • ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อภายในสำหรับประเภทวิธีใช้นี้ (ชื่อนี้จะต้องไม่ซ้ำ แต่ผู้ใช้จะไม่เห็นชื่อนี้)

  • ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับประเภทวิธีใช้ที่ผู้ใช้จะมองเห็น

  • (ใส่หรือไม่ก็ได้) ในกล่อง คีย์บริบท ให้พิมพ์ค่าที่จะใช้ในการเชื่อมต่อเอกสารหรือโฟลเดอร์วิธีใช้ไปยังจุดป้อนข้อมูลในผลิตภัณฑ์

  • (ใส่หรือไม่ก็ได้) ในกล่อง ตำแหน่งที่แสดง ให้พิมพ์ตำแหน่งที่แสดงของรายการนี้ในประเภทแม่ของรายการ

ด้านบนของหน้า

สร้างบทความวิธีใช้ที่มีรูปภาพ

บทความวิธีใช้คือไฟล์ HTML ที่จะแสดงเป็นเว็บเพจ บทความวิธีใช้จะต้องเป็นไฟล์ HTML ที่เข้ารหัส UTF-8 คุณสามารถใช้เครื่องมือเขียน HTML เครื่องมือใดก็ได้ แต่สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะใช้ Microsoft Office Word

 1. อัปโหลดและเช็คอินรูปภาพที่คุณต้องการรวมไว้ในบทความวิธีใช้ไปยังประเภทที่เหมาะสมที่คุณได้สร้างขึ้นในไลบรารีวิธีใช้ของคุณ

 2. เปิดเอกสาร Word ใหม่ และพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏขึ้นในบทความวิธีใช้ของคุณ

 3. ในไลบรารีวิธีใช้ ให้นำทางไปยังรูปภาพที่คุณได้อัปโหลด ให้คลิกขวาที่รูปภาพนั้น แล้วคลิก คัดลอกทางลัด

 4. ใน Word ให้คลิกแท็บ แทรก แล้วคลิก รูปภาพ

 5. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้วาง URL ที่คุณคัดลอกไว้ในขั้นตอนที่ 3

 6. คลิกลูกศรดรอปดาวน์ถัดจากปุ่ม แทรก แล้วคลิก ลิงก์ไปยังไฟล์

ด้านบนของหน้า

เพิ่มบทความวิธีใช้ของคุณลงในชุดรวมไฟล์วิธีใช้

 1. ใน Word ให้คลิกเมนู ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word ให้คลิก ขั้นสูง

 3. เลื่อนลงไปยังด้านล่างของหน้า แล้วคลิกปุ่ม ตัวเลือกเว็บ

 4. บนแท็บ การเข้ารหัส ในกล่อง บันทึกเอกสารนี้เป็น ให้คลิก Unicode (UTF-8)

 5. บันทึกเอกสาร Word เป็น Web Page (*.htm;*.html)

 6. อัปโหลดบทความวิธีใช้ไปยังประเภทที่เหมาะสมซึ่งคุณได้สร้างไว้ในไลบรารีวิธีใช้ของคุณ

ด้านบนของหน้า

แสดงชุดรวมไฟล์วิธีใช้ใหม่ในไซต์คอลเลกชันของคุณ

 1. คลิกการตั้งค่า รูปเกียร์การตั้งค่าขนาดเล็กที่อยู่ที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การตั้งค่าวิธีใช้

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชุดรวมไฟล์วิธีใช้ใหม่ของคุณ

 4. คลิก ตกลง

ดูชุดรวมไฟล์วิธีใช้

 • บนไซต์ SharePoint ของคุณ คลิกวิธีใช้ วิธีใช้ หน้าต่างวิธีใช้แสดงลิงก์ลงในชุดรวมวิธีใช้ของคุณแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×