การเพิ่มวิดีโอหรือเสียงลงในเพจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณแก้ไขเพจในเบราว์เซอร์ คุณสามารถเพิ่มคลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอลงในเพจ SharePoint ได้หลายวิธีด้วยกัน คุณสามารถเพิ่ม Web Part สื่อลงในเพจเพื่อเล่นแฟ้มเสียงหรือแฟ้มวิดีโอแต่ละแฟ้ม คุณสามารถกำหนดค่าการแสดงวิดีโอหรือเสียงในแบบไดนามิกโดยการกำหนดค่า Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาเพื่อแสดงแฟ้มเสียงหรือแฟ้มวิดีโอ หรือคุณสามารถฝังวิดีโอจากไซต์ที่ใช้วิดีโอร่วมกันรายอื่นโดยการใช้โค้ดฝังตัว

ในบทความนี้

เพิ่ม Web Part สื่อลงในหน้า

กำหนดค่า Web Part ของคิวรีเนื้อหาแสดงวิดีโอ

ฝังวิดีโอบนหน้า โดยใช้โค้ดฝังตัว

การเพิ่ม Web Part สื่อลงในเพจ

คุณสามารถใช้ Web Part สื่อเพื่อเล่นคลิปเสียง หรือวิดีโอบนหน้า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเฉพาะเจาะจงวิดีโอ และเสียงรูปแบบได้รับการสนับสนุน โดย Web Part สื่อ ดูสื่อได้รับการสนับสนุนรูปแบบและโพรโทคอลใน Silverlight

คุณจะต้องมีสิทธิ์ในการแก้ไขเพจจึงจะสามารถดำเนินการตามกระบวนงานนี้ได้

 1. ไปยังเพจที่คุณต้องการปรับปรุง

 2. บนแท็บ เพจ ของ Ribbon ให้คลิก แก้ไข

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขเพจ Wiki หรือเพจการประกาศ ให้คลิกตำแหน่งที่สามารถแก้ไขได้บนเพจที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part สื่อ แล้วคลิกแท็บ แทรก ภายใต้ เครื่องมือการแก้ไข บน Ribbon แล้วคลิก วิดีโอและเสียง

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขเพจ Web Part ให้คลิก เพิ่ม Web Part ในคอลัมน์หรือโซนที่คุณต้องการฝังสื่อ ภายใต้ ประเภท ให้คลิก สื่อและเนื้อหา ภายใต้ Web Parts ให้คลิก Web Part สื่อ แล้วคลิก เพิ่ม

 4. เมื่อ Web Part สื่อปรากฏบนหน้า คลิกข้อความลที่คลิกที่นี่เพื่อกำหนดค่า
  Web Part สื่อที่แทรกใหม่

 5. คลิก ตัวเลือกสื่อ บน Ribbon

 6. เมื่อต้องการกำหนดค่า Web Part สื่อ เพื่อแสดงแฟ้มเสียงหรือแฟ้มวิดีโอแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ให้ชี้ไปที่ เปลี่ยนสื่อ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการอัปโหลดแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก จากคอมพิวเตอร์ จากนั้นให้เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการฝังวิดีโอที่ได้บันทึกไว้แล้วลงในไซต์ SharePoint ให้คลิก จาก SharePoint แล้วเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งบนไซต์ของคุณ เช่น ไลบรารีสินทรัพย์ ที่ได้บันทึกแฟ้มวิดีโอและแฟ้มเสียงไว้ เลือกแฟ้มที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  • การฝังวิดีโอจากเว็บไซต์ที่แชร์วิดีโอ คลิกที่อยู่จาก แล้ว พิมพ์ URL ของไฟล์คุณต้องการใช้ และ แล้ว คลิกตกลง

   Web Part สำหรับสื่อสนับสนุนการเล่นไฟล์จากที่อยู่ URL ที่ชี้ไปยังไฟล์วิดีโอโดยตรง ตัวอย่าง: http://contoso.com/VideoFile.wmv ถ้าคุณใช้ โค้ดฝังตัว หรือแชร์ลิงก์สำหรับหน้าที่โฮสต์วิดีโอ พวกเขาจะไม่ทำงาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการฝังวิดีโอที่ใช้โค้ดฝังตัว ดูที่ฝังวิดีโอบนหน้าการใช้โค้ดฝังตัว

 7. เมื่อคุณได้เลือกแฟ้มที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก ตกลง

 8. ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง ให้ชี้ไปที่ เปลี่ยนรูป และเลือกแฟ้มรูปที่คุณต้องการให้แสดงเป็นตัวอย่างสำหรับแฟ้มเสียงหรือแฟ้มวิดีโอนั้น ถ้าคุณไม่ปรับปรุงรูปตัวอย่าง รูปเริ่มต้นสำหรับชนิดแฟ้มนั้นก็จะแสดงขึ้น

 9. ในกลุ่ม คุณสมบัติ ให้ระบุชื่อเรื่องที่คุณต้องการให้แสดงสำหรับ Web Part คุณยังสามารถระบุว่าคุณต้องการให้แฟ้มนั้นเล่นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการโหลดเพจ หรือให้เล่นวนรอบจนกว่าจะมีคำสั่งให้หยุด ได้อีกด้วย

 10. ในกลุ่ม ลักษณะของ Player บน Ribbon ให้ชี้ไปที่ ลักษณะ แล้วเลือกลักษณะที่คุณต้องการสำหรับโปรแกรมเล่น

 11. ในกลุ่ม ขนาด บน Ribbon คุณสามารถเลือกที่จะกำหนดการเปลี่ยนแปลงขนาดตามแนวนอนและแนวตั้งของโปรแกรมเล่นได้ตามที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่า Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาเพื่อแสดงวิดีโอ

คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาเพื่อเพิ่มการแสดงแฟ้มวิดีโอหรือแฟ้มเสียงในแบบไดนามิกลงในเพจได้ การดำเนินการนี้เป็นประโยชน์อย่างมากถ้าคุณต้องการเพิ่มส่วนหนึ่งลงในเพจของคุณเพื่อแสดงวิดีโอ “อันดับสูงสุด” หรือวิดีโอทั้งหมดที่มีแท็ก Metadata ที่กำหนด

ตัวอย่างของ Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา

เมื่อคุณเพิ่ม Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาลงในเพจ คุณสามารถกำหนดค่า Web Part ให้ทำการสอบถามเพื่อหารายการเนื้อหาทั้งหมดบนไซต์ที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด จากนั้นจะแสดงผลลัพธ์ของแบบสอบถามนั้นบนเพจ ถ้ามีการเพิ่มเนื้อหาใหม่ลงในไซต์ และเนื้อหานั้นตรงตามเกณฑ์ของแบบสอบถาม เนื้อหาดังกล่าวจะแสดงใน Web Part ด้วย Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาสามารถส่งกลับเนื้อหาจากแต่ละรายการหรือแต่ละไลบรารี หรือจากหลายรายการหรือหลายไลบรารีภายในไซต์คอลเลกชันหนึ่งๆ ได้

คุณจะต้องมีสิทธิ์ในการแก้ไขเพจจึงจะสามารถดำเนินการตามกระบวนงานนี้ได้

กระบวนงานนี้จะสมมติว่าคุณต้องการแสดงวิดีโอ แต่ก็สามารถใช้กับแฟ้มเสียงหรือแฟ้มรูปได้เช่นกัน

 1. ไปยังเพจที่คุณต้องการปรับปรุง

 2. บนแท็บเพจของ Ribbon ให้คลิก แก้ไข เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขเพจ Wiki หรือเพจการประกาศ ให้คลิกพื้นที่ซึ่งสามารถแก้ไขได้บนเพจที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา คลิกแท็บ แทรก ของ Ribbon เครื่องมือการแก้ไข แล้วคลิก Web Part ภายใต้ ประเภท ให้คลิก Rollup เนื้อหา ภายใต้ Web Parts ให้คลิก แบบสอบถามเนื้อหา แล้วคลิก เพิ่ม

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขเพจ Web Part ให้คลิก เพิ่ม Web Part ในคอลัมน์หรือโซนที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา ภายใต้ ประเภท ให้คลิก Rollup เนื้อหา ภายใต้ Web Parts ให้คลิก แบบสอบถามเนื้อหา แล้วคลิก เพิ่ม

 3. ใน Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา ให้คลิกลูกศร แล้วคลิก แก้ไข Web Part

 4. คลิกการเชื่อมโยง เปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

 5. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ แบบสอบถามเนื้อหา ให้คลิกเพื่อขยาย แบบสอบถาม

 6. ภายใต้ แหล่งที่มา ให้ระบุตำแหน่งที่ตั้งสำหรับรายการที่คุณต้องการให้แสดง ถ้าจำเป็น ให้เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ ไซต์ย่อย หรือรายการที่ระบุ

 7. ถ้าคุณจำกัดขอบเขตแบบสอบถามของคุณไว้ภายในไซต์ ภายใต้ ชนิดรายการ ให้ระบุชนิดของรายการที่คุณต้องการให้แสดงข้อมูล ถ้าคุณได้เลือกรายการหรือไลบรารีที่ระบุในขั้นตอนที่ 6 ไว้แล้ว เขตข้อมูลนี้จะใส่ข้อมูลให้คุณโดยอัตโนมัติ

 8. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ภายใต้ แสดงรายการของกลุ่มชนิดเนื้อหานี้ ให้เลือก ชนิดเนื้อหาสินทรัพย์ดิจิทัล

 9. ภายใต้ แสดงรายการที่มีชนิดเนื้อหานี้ ให้เลือก วิดีโอ ถ้าองค์กรของคุณได้สร้างรุ่นของชนิดเนื้อหาสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกำหนดเองไว้แล้ว คุณอาจต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมชนิดเนื้อหาลูก ด้วย

 10. หรืออีกทางเลือกหนึ่ง ภายใต้ การกำหนดผู้ชมเป้าหมาย คุณสามารถเลือกใช้การกรองผู้ชม ซึ่งจะแสดงรายการบางชนิดแก่ผู้ชมบางราย โดยขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าของการกำหนดผู้ชมเป้าหมายสำหรับไซต์ของคุณ

 11. ภายใต้ ตัวกรองเพิ่มเติม คุณสามารถใช้รายการ Metadata เพื่อกรองสิ่งที่จะแสดงได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการแสดงวิดีโอที่มีการแท็กด้วยคำสำคัญคำใดคำหนึ่งไว้ ให้เลือก คำสำคัญขององค์กร พร้อมด้วยตัวดำเนินการ มีส่วนใดส่วนหนึ่งของ แล้วพิมพ์ค่าที่คุณต้องการ

 12. ถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติม ให้คลิก และ หรือ หรือ แล้วระบุตัวกรองเพิ่มเติม

 13. ขยายงานนำเสนอ ทำการกำหนดเองใด ๆ ที่คุณต้องการภายใต้จัดกลุ่มและเรียงลำดับสไตล์ และเขตข้อมูลเพื่อแสดง ภายใต้ลักษณะ จะมีประโยชน์เพื่อให้แน่ใจว่า เลือกกล่องกาเครื่องหมายเล่นสื่อลิงก์ในเบราว์เซอร์ ถ้าคุณต้องการให้ผู้เยี่ยมชมไซต์สามารถเล่นมีเดียคลิปที่โดยตรงในเบราว์เซอร์

  เมื่อคุณเริ่มต้นกำหนดค่า Web Part ของคิวรีเนื้อหา คุณอาจไม่ทราบว่าคุณต้องการกำหนดค่ารายการภายใต้นำเสนอ ได้ อาจเป็นประโยชน์แรก แสดงตัวอย่างแบบสอบถามของคุณใน Web Part จากนั้น แก้ไขอีกครั้งเพื่อทำให้การกำหนดเองลักษณะที่ปรากฏของข้อมูลนั้น

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ปรับแต่งการตั้งค่าภายใต้นำเสนอ วิดีโออาจแสดง ด้วยตัวอย่างขนาดใหญ่รูป ซึ่งอาจทำงานร่วมกับการออกแบบของหน้า ได้ ในกรณี คุณอาจต้องการเลือกขนาดของรูปคง ภายใต้สไตล์| รายการสไตล์ การให้ผู้เยี่ยมชมไซต์ มีรูปตัวอย่างขนาดเล็กของพวกเขาสามารถคลิเพื่อเล่นวิดีโอ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงเนื้อหาแบบสอบถาม Web Part ที่จะแสดงวิดีโอสาม จะมีการกำหนดค่าขนาดของรูปคง
  Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาที่กำหนดค่าด้วยขนาดรูปคงที่

 14. คลิก ตกลง

 15. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณลงในเพจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part สำหรับคิวรีเนื้อหา ดูแสดงมุมมองแบบไดนามิกของเนื้อหาบนหน้าด้วยการเพิ่ม Web Part สำหรับคิวรีเนื้อหา

ด้านบนของหน้า

การฝังวิดีโอบนเพจโดยใช้โค้ดฝังตัว

ถ้าคุณต้องการใช้โค้ดฝังตัวจากเว็บไซต์ที่ใช้วิดีโอร่วมกันรายอื่นเพื่อเพิ่มวิดีโอลงในเพจ คุณสามารถทำได้โดยการเพิ่มโค้ดฝังตัวลงใน Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา

คุณต้องมีสิทธิ์ ผู้ออกแบบ จึงจะสามารถดำเนินการตามกระบวนงานนี้ได้

 1. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของวิดีโอที่คุณต้องการฝังบนเพจแล้วคัดลอกโค้ดฝังตัว

 2. ไปยังเพจที่คุณต้องการปรับปรุง

 3. บนแท็บ เพจ ของ Ribbon ให้คลิก แก้ไข เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขหน้า wiki คลิกตำแหน่งที่ตั้งบนหน้าตำแหน่งที่คุณต้อง การเพิ่ม Web Part ตัวแก้ไขเนื้อหา คลิกแท็บแทรก ของ ribbonเครื่องมือการแก้ไข แล้ว คลิกWeb Part ภายใต้ประเภท คลิกสื่อและเนื้อหา ภายใต้Web Part สำหรับ คลิกแก้ไขเนื้อหา แล้ว คลิ กเพิ่ม

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขเพจ Web Part ให้คลิก เพิ่ม Web Part ในคอลัมน์หรือโซนที่คุณต้องการฝังสื่อ ภายใต้ ประเภท ให้คลิก สื่อและเนื้อหา ภายใต้ Web Parts ให้คลิก ตัวแก้ไขเนื้อหา แล้วคลิก เพิ่ม

 4. ใน Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา ให้ชี้ไปที่ลูกศร แล้วคลิก แก้ไข Web Part

 5. ใน Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา ให้พิมพ์ข้อความใดๆ ที่คุณต้องการให้แสดงเพื่อแนะนำวิดีโอ

 6. บนแท็บรูปแบบข้อความ ของ ribbonเครื่องมือการแก้ไข ในกลุ่มมาร์กอัป คลิกHTML แล้ว คลิ กแก้ไขแหล่งข้อมูล HTML
  คำสั่ง แก้ไขโค้ดต้นฉบับ HTML

 7. วางโค้ดฝังตัวลงในกล่องโต้ตอบต้นฉบับ HTML แล้ว คลิ กตกลง
  ตัวแก้ไขโค้ดต้นฉบับ HTML สำหรับ Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหาที่มีโค้ดฝังตัวสำหรับวิดีโอ

 8. บันทึกเพจ (หรือถ้ามีการกำหนดให้จำเป็นต้องเช็คเอาท์สำหรับเพจบนไซต์ไว้ ให้บันทึกและเช็คอิน )

 9. คลิกปุ่มเล่นบนโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังตัวเพื่อเล่นวิดีโอ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×