การเพิ่มวันในวันที่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้การสูตร ในMicrosoft Office InfoPath 2007 เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนวันระบุเป็นวันที่ในตัวควบคุมบนฟอร์มแม่ของคุณโดยอัตโนมัติ

บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่มจำนวนวันเฉพาะเจาะจงไปยังวัน และแสดงผลลัพธ์ในตัวควบคุมบนฟอร์ม โดยใช้ฟังก์ชันaddDaysและวันนี้

ในบทความนี้

สูตรคืออะไร

ขั้นตอนที่ 1: แทรกตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่แสดงวันปัจจุบันตามค่าเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 2: แทรกกล่องข้อความที่ประกอบด้วยฟังก์ชัน addDays

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนวิธีแสดงวันที่ในกล่องข้อความ

สูตรคืออะไร

สูตรมีนิพจน์ XPath ที่ประกอบด้วยค่า เขตข้อมูล หรือกลุ่ม ฟังก์ชัน และตัวดำเนินใช้การคำนวณ และแสดงค่าอื่น ๆ คุณสามารถใช้สูตรเพื่อทำงานต่อไปนี้:

 • คำนวณค่าทางคณิตศาสตร์จากค่าที่คุณระบุเมื่อออกแบบเทมเพลตฟอร์มหรือค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมเมื่อพวกเขากรอกฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม ...

 • แสดงเฉพาะวันและเวลา

 • แสดงค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมหนึ่งในตัวควบคุมอื่น

 • ตั้งค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม

 • เรียกใช้กฎโดยยึดตามค่าจากคำนวณ โดยใช้สูตร

แต่ละ XPath นิพจน์ที่ใช้ในสูตรคือการ รวมค่า ฟังก์ชัน และตัวดำเนินการที่ประเมินเป็นค่า ๆ เดียว สูตรสามารถประกอบด้วยนิพจน์หลาย คุณสามารถนึกถึงของสูตรเป็นประโยคประกอบอย่าง น้อยหนึ่งวลี กับแต่ละวลีที่แสดงถึงนิพจน์หนึ่งในสูตร

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสูตรและนิพจน์

สูตรประกอบด้วยนิพจน์หนึ่งรายการหรือหลายรายการ นิพจน์ คือการรวมกันของตัวดำเนินการ ชื่อเขตข้อมูล ฟังก์ชัน สัญพจน์ และค่าคงที่ที่ประเมินออกมาเป็นค่าเดียว

ฟังก์ชันคือ นิพจน์ที่ส่งกลับค่าโดยยึดตามผลลัพธ์ของการคำนวณ ค่าที่ใช้ในฟังก์ชันจะเรียกว่าอาร์กิวเมนต์ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน XPath 1.0 มาตรฐานที่รวมอยู่ใน InfoPath ตลอดจนบางฟังก์ชัน InfoPath ที่เฉพาะเจาะจง ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน InfoPath ในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: แทรกตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่แสดงวันปัจจุบันตามค่าเริ่มต้น

ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ถูกออกแบบอย่างชัดเจนสำหรับจัดเก็บวัน เมื่อต้องเพิ่มหมายเลขชุดของวันที่ไปยังวันที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุม คุณต้องเพิ่มตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถสร้างสูตรที่ใช้ฟังก์ชันวันนี้เพื่อแสดงวันปัจจุบันในตัวควบคุมนั้นตามค่าเริ่มต้น

 1. บนเทมเพลตฟอร์ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวใช้เลือกข้อมูล

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้แทรกตัวควบคุม ในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม คลิกตัวเลือกวันที่

 4. ในแม่แบบของฟอร์ม พิมพ์วันของวันนี้ด้านหน้าของตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่คุณแทรก

 5. ดับเบิลคลิกที่ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่คุณแทรกไว้

 6. คลิกแท็บ ข้อมูล

 7. ในกล่องชื่อเขตข้อมูล พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูล

  เคล็ดลับ: เป็นความคิดดีที่จะใช้ชื่อที่อธิบายเนื้อหาของเขตข้อมูล ชื่อที่สื่อความหมายทำให้เทมเพลตฟอร์ง่ายขึ้นเพื่อทำความเข้าใจสำหรับคุณหรือใครก็ตามที่ปรับเปลี่ยนเทมเพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์dteToday

 8. คลิก นำไปใช้

 9. คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

 10. คลิกแทรกฟังก์ชัน ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร

 11. ภายใต้ประเภท ในกล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน คลิกวันและเวลา แล้ว ภายใต้ฟังก์ชัน คลิ กวันนี้

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: แทรกกล่องข้อความที่ประกอบด้วยฟังก์ชัน addDays

หลังจากที่คุณเพิ่มตัวควบคุมตัวใช้เลือกวัน และสร้างสูตรที่ใช้ฟังก์ชันวันนี้คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความลงในแม่แบบของฟอร์ม และสร้างสูตรที่ใช้ฟังก์ชันaddDays

 1. บนเทมเพลตฟอร์ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกกล่องข้อความ

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้แทรกตัวควบคุม ในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม คลิกกล่องข้อความ

 4. ในแม่แบบของฟอร์ม พิมพ์30 วันในภายหลังด้านหน้าของตัวควบคุมกล่องข้อความที่คุณแทรก

 5. คลิกสองครั้งที่กล่องข้อความที่คุณแทรก

 6. คลิกแท็บ ข้อมูล

 7. ในกล่องชื่อเขตข้อมูล พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูล แล้ว คลิ กนำไปใช้

  เคล็ดลับ: เป็นความคิดดีที่จะใช้ชื่อที่อธิบายเนื้อหาของเขตข้อมูล ชื่อที่สื่อความหมายทำให้เทมเพลตฟอร์ง่ายขึ้นเพื่อทำความเข้าใจสำหรับคุณหรือใครก็ตามที่ปรับเปลี่ยนเทมเพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์txtAdd30Days

 8. คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

 9. คลิกแทรกฟังก์ชัน ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร

 10. ภายใต้ประเภท ในกล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน คลิกวันและเวลา และภายใต้ฟังก์ชัน คลิกaddDays

 11. คลิก ตกลง

 12. ในกล่องสูตร ดับเบิลคลิกที่อินสแตนซ์แรกของดับเบิลคลิกที่เมื่อต้องการแทรกเขตข้อมูล

 13. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกdteToday นั้นแล้ว คลิกตกลง

 14. คลิกอินสแตนซ์ที่สองของดับเบิลคลิกที่เมื่อต้องการแทรกเขตข้อมูล กด DELETE และจากนั้น พิมพ์หมายเลขของวันที่คุณต้องการเพิ่มวันปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่ม 30 วันกับวันของวันนี้ คุณจะพิมพ์30

 15. เมื่อต้องการทดสอบว่า จะใส่สูตรของคุณอย่างถูกต้อง คลิกตรวจสอบสูตร

  สูตรของฉันประกอบด้วยข้อผิดพลาด

  คลิกแสดงรายละเอียด ในกล่องโต้ตอบของMicrosoft Office InfoPath เพื่อดูข้อผิดพลาดในสูตร ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังใช้ฟังก์ชันในสูตรของคุณ ตรวจสอบว่า คุณกำลังใช้อาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชันถูกต้องหรือไม่ ฟังก์ชันบางอย่างจำเป็นต้องมีเขตข้อมูลหรือกลุ่มในขณะที่ฟังก์ชันอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมีค่าที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันในส่วนดูเพิ่มเติม

  • ลบ และพิมพ์สูตรของคุณเพื่อให้แน่ใจว่า ได้อย่างถูกต้องพิมพ์

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนวิธีแสดงวันที่ในกล่องข้อความ

หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องข้อความ และสร้างสูตรเพื่อแสดงวันใหม่ คุณสามารถจัดรูปแบบวิธีแสดงวันที่ในกล่องข้อความ

 1. ในเทมเพลตฟอร์ คลิกสองครั้งที่กล่องข้อความ

 2. คลิกแท็บ ข้อมูล

 3. ในรายการชนิดข้อมูล คลิกวัน นั้นแล้ว คลิกรูปแบบ

 4. ในรายการแสดงวันที่เช่นนี้ คลิกสไตล์แสดงที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ลักษณะการแสดงผลที่มีเครื่องหมายดอกจันจะอัปเดโดยยึดตามการตั้งค่าระบบของผู้ใช้

 5. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×