การเพิ่มวันในวันที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้สูตรใน Microsoft Office InfoPath 2007 เพื่อเพิ่มจำนวนวันที่แน่นอนให้กับวันที่ในตัวควบคุมบนแม่แบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ

บทความนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มจำนวนวันที่แน่นอนให้กับวันที่ และแสดงผลลัพธ์ในตัวควบคุมบนฟอร์มโดยใช้ฟังก์ชัน addDays และ today

ในบทความนี้

สูตรคืออะไร

ขั้นที่ 1 แทรกตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ที่แสดงวันที่ปัจจุบันตามค่าเริ่มต้น

ขั้นที่ 2 แทรกกล่องข้อความที่มีฟังก์ชัน addDays

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนวิธีแสดงวันที่ในกล่องข้อความ

สูตรคืออะไร

สูตรมีนิพจน์ XPath ที่ประกอบด้วยค่า เขตข้อมูล หรือกลุ่ม ฟังก์ชัน และตัวดำเนินใช้การคำนวณ และแสดงค่าอื่น ๆ คุณสามารถใช้สูตรเพื่อทำงานต่อไปนี้:

 • คำนวณค่าทางคณิตศาสตร์จากค่าที่คุณระบุเมื่อออกแบบเทมเพลตฟอร์มหรือค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมเมื่อพวกเขากรอกฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม ...

 • แสดงเฉพาะวันและเวลา

 • แสดงค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมหนึ่งในตัวควบคุมอื่น

 • ตั้งค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม

 • เรียกใช้กฎโดยยึดตามค่าจากคำนวณ โดยใช้สูตร

แต่ละ XPath นิพจน์ที่ใช้ในสูตรคือการ รวมค่า ฟังก์ชัน และตัวดำเนินการที่ประเมินเป็นค่า ๆ เดียว สูตรสามารถประกอบด้วยนิพจน์หลาย คุณสามารถนึกถึงของสูตรเป็นประโยคประกอบอย่าง น้อยหนึ่งวลี กับแต่ละวลีที่แสดงถึงนิพจน์หนึ่งในสูตร

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสูตรและนิพจน์

สูตรประกอบด้วยนิพจน์หนึ่งรายการหรือหลายรายการ นิพจน์ คือการรวมกันของตัวดำเนินการ ชื่อเขตข้อมูล ฟังก์ชัน สัญพจน์ และค่าคงที่ที่ประเมินออกมาเป็นค่าเดียว

ฟังก์ชันคือ นิพจน์ที่ส่งกลับค่าโดยยึดตามผลลัพธ์ของการคำนวณ ค่าที่ใช้ในฟังก์ชันจะเรียกว่าอาร์กิวเมนต์ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน XPath 1.0 มาตรฐานที่รวมอยู่ใน InfoPath ตลอดจนบางฟังก์ชัน InfoPath เฉพาะ ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน InfoPath ในส่วนการดูข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ขั้นที่ 1 แทรกตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ที่แสดงวันที่ปัจจุบันตามค่าเริ่มต้น

ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ถูกออกแบบอย่างชัดเจนสำหรับเก็บวันที่ เพื่อเพิ่มจำนวนวันที่แน่นอนให้กับวันที่ที่ผู้ใช้ป้อนในตัวควบคุม คุณต้องเพิ่มตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ลงในแม่แบบฟอร์มก่อน จากนั้นคุณสามารถสร้างสูตรซึ่งใช้ฟังก์ชัน today เพื่อแสดงวันที่ปัจจุบันในตัวควบคุมนั้นตามค่าเริ่มต้น

 1. บนแม่แบบฟอร์ม ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวใช้เลือกวันที่

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวใช้เลือกวันที่

 4. ในแม่แบบฟอร์ม ให้พิมพ์ วันที่ของวันนี้ ด้านหน้าตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ที่คุณเพิ่งแทรก

 5. คลิกสองครั้งตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ที่คุณเพิ่งแทรก

 6. คลิกแท็บ ข้อมูล

 7. ในกล่อง ชื่อเขตข้อมูล ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลนั้น

  เคล็ดลับ: เป็นความคิดที่ดีที่จะใช้ชื่อที่อธิบายเนื้อหาในเขตข้อมูลนั้น ชื่อที่ช่วยอธิบายทำให้เข้าใจแม่แบบฟอร์มได้ง่ายขึ้น และง่ายต่อตัวคุณเองหรือผู้อื่นหากต้องการปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ dteToday

 8. คลิก นำไปใช้

 9. คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

 10. คลิก แทรกฟังก์ชัน ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร

 11. ภายใต้ ประเภท ในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน ให้คลิก วันที่และเวลา แล้วภายใต้ ฟังก์ชัน ให้คลิก วันนี้

ด้านบนของหน้า

ขั้นที่ 2 แทรกกล่องข้อความที่มีฟังก์ชัน addDays

หลังจากคุณเพิ่มตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่และสร้างสูตรที่ใช้ฟังก์ชัน today คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ แล้วสร้างสูตรที่ใช้ฟังก์ชัน addDays ได้

 1. บนแม่แบบฟอร์ม ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกกล่องข้อความ

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก กล่องข้อความ

 4. ในแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้พิมพ์ 30 วันต่อมา ด้านหน้าตัวควบคุมกล่องข้อความที่คุณเพิ่งแทรก

 5. คลิกสองครั้งที่กล่องข้อความที่คุณเพิ่งแทรก

 6. คลิกแท็บ ข้อมูล

 7. ในกล่อง ชื่อเขตข้อมูล ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูล แล้วคลิก นำไปใช้

  เคล็ดลับ: เป็นความคิดที่ดีที่จะใช้ชื่อที่อธิบายเนื้อหาในเขตข้อมูลนั้น ชื่อที่ช่วยอธิบายทำให้เข้าใจแม่แบบฟอร์มได้ง่ายขึ้น และง่ายต่อตัวคุณเองหรือผู้อื่นหากต้องการปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ txtAdd30Days

 8. คลิกแทรกสูตร รูปภาพปุ่มกด

 9. คลิก แทรกฟังก์ชัน ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร

 10. ภายใต้ ประเภท ในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน ให้คลิก วันที่และเวลา แล้วภายใต้ ฟังก์ชัน ให้คลิก addDays

 11. คลิก ตกลง

 12. ในกล่อง สูตร ให้คลิกสองครั้งตัวอย่างแรกของ คลิกสองครั้งเพื่อแทรกเขตข้อมูล

 13. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิก dteToday แล้วคลิก ตกลง

 14. คลิกตัวอย่างที่สองของ คลิกสองครั้งเพื่อแทรกเขตข้อมูล กด DELETE แล้วพิมพ์จำนวนวันที่ต้องการเพิ่มให้กับวันที่ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่มวัน 30 วันลงในวันที่ปัจจุบัน ให้พิมพ์ 30

 15. เมื่อต้องการทดสอบว่าป้อนสูตรของคุณถูกต้อง ให้คลิก ตรวจสอบสูตร

  สูตรของฉันมีข้อผิดพลาด

  คลิก แสดงรายละเอียด ในกล่องโต้ตอบ Microsoft Office InfoPath เพื่อดูข้อผิดพลาดในสูตร ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำบางประการสำหรับแก้ปัญหาข้อผิดพลาดเหล่านี้

  • ถ้าคุณกำลังใช้ฟังก์ชันในสูตรของคุณอยู่ ให้ตรวจสอบความถูกต้องว่าคุณกำลังใช้อาร์กิวเมนต์ที่ถูกต้องสำหรับฟังก์ชันอยู่หรือไม่ บางฟังก์ชันต้องการเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ในขณะที่ฟังก์ชันอื่นต้องการค่าที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

  • ลบสูตร และพิมพ์สูตรซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าสูตรพิมพ์อย่างถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

ขั้นที่ 3 เปลี่ยนวิธีการแสดงวันที่ในกล่องข้อความ

หลังจากคุณเพิ่มกล่องข้อความ และสร้างสูตรเพื่อแสดงวันที่ใหม่ คุณสามารถจัดรูปแบบวิธีการแสดงวันที่ในกล่องข้อความได้

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้คลิกสองครั้งกล่องข้อความ

 2. คลิกแท็บ ข้อมูล

 3. ในรายการ ชนิดข้อมูล ให้คลิก วันที่ (date) แล้วคลิก รูปแบบ

 4. ในรายการ แสดงวันที่แบบนี้ ให้คลิกลักษณะการแสดงที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ลักษณะการแสดงที่มีเครื่องหมายดอกจันจะปรับปรุงตามการตั้งค่าระบบของผู้ใช้

 5. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×