การเพิ่มวัตถุรูปแบบอิสระ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มรูปแบบอิสระและวัตถุรูปวาดอื่น ๆ ลงในแผนภูมิเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มได้แผ่นข้อมูล

  1. บนแถบเครื่องมือ รูปวาด ให้คลิก รูปร่างอัตโนมัติ แล้วชี้ไปที่ เส้น

  2. คลิกรูปแบบอิสระ Button image เพื่อวาดวัตถุที่ มีส่วนโค้ง และตรง ลากเพื่อวาดรูปร่างอิสระ คลิก และย้ายเมาส์เพื่อวาดเส้นตรง

    คลิกเขียน Buttom image เมื่อคุณต้องการให้วัตถุเพื่อดูว่าวาด ด้วยปากกา

  3. เมื่อต้องการสิ้นสุดรูปร่าง และปล่อยให้รูปร่างเปิดไว้ ให้คลิกสองครั้งรูปร่างที่จุดใดๆ ก็ได้

    เมื่อต้องการปิดรูปร่าง ให้คลิกใกล้ๆ จุดเริ่มต้นของรูปร่าง

เคล็ดลับ หลังจากคุณสร้างรูปแบบอิสระเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถปิดหรือเปิดรูปร่างได้ คุณสามารถปิดหรือเปิดรูปร่าง หรือเปิดรูปร่างที่ปิดไว้แล้วได้ คลิกขวารูปร่าง แล้วคลิก ปิดเส้นโค้ง หรือ เปิดเส้นโค้ง บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×