การเพิ่มวัตถุรูปแบบอิสระ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มรูปแบบอิสระและวัตถุรูปวาดอื่น ๆ ลงในแผนภูมิเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มได้แผ่นข้อมูล

  1. บนแถบเครื่องมือ รูปวาด ให้คลิก รูปร่างอัตโนมัติ แล้วชี้ไปที่ เส้น

  2. คลิก รูปแบบอิสระ รูปปุ่ม เพื่อวาดวัตถุที่มีทั้งส่วนที่เป็นเส้นโค้งและส่วนที่เป็นเส้นตรง ลากเพื่อวาดรูปร่างอิสระ คลิกและย้ายเมาส์เพื่อลากเส้นตรง

    คลิก การเขียน รูปปุ่ม เมื่อคุณต้องการให้วัตถุมีลักษณะเหมือนกับวาดด้วยปากกา

  3. เมื่อต้องการสิ้นสุดรูปร่าง และปล่อยให้รูปร่างเปิดไว้ ให้คลิกสองครั้งรูปร่างที่จุดใดๆ ก็ได้

    เมื่อต้องการปิดรูปร่าง ให้คลิกใกล้ๆ จุดเริ่มต้นของรูปร่าง

เคล็ดลับ หลังจากคุณสร้างรูปแบบอิสระเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถปิดหรือเปิดรูปร่างได้ คุณสามารถปิดหรือเปิดรูปร่าง หรือเปิดรูปร่างที่ปิดไว้แล้วได้ คลิกขวารูปร่าง แล้วคลิก ปิดเส้นโค้ง หรือ เปิดเส้นโค้ง บนเมนูทางลัด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×