การเพิ่มวงกลม สี่เหลี่ยม หรือรูปร่างอัตโนมัติอื่นๆ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มรูปร่างอัตโนมัติและวัตถุรูปวาดอื่นๆ ลงในแผนภูมิเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มรูปร่างอัตโนมัติหรือวัตถลงในแผ่นข้อมูลได้

  1. บนแถบเครื่องมือ รูปวาด ให้คลิก รูปร่างอัตโนมัติ ชี้ไปที่ประเภท แล้วคลิกรูปร่างอัตโนมัติที่คุณต้องการ

  2. เมื่อต้องการแทรกรูปร่างที่มีขนาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้คลิกแผนภูมิ

    เมื่อต้องการแทรกรูปร่างที่มีขนาดต่างกัน ให้ลากตัวชี้เพื่อทำให้รูปร่างมีขนาดที่คุณต้องการ

    เมื่อต้องการรักษาอัตราส่วนกว้างยาวของรูปร่าง ให้กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากตัวชี้

เคล็ดลับ

  • เมื่อต้องการวาดวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส คลิกวงรี รูปปุ่ม หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือการวาด แล้ว คลิ กแผนภูมิ

  • เมื่อต้องการเพิ่มสี เปลี่ยนเส้นขอบ หมุน หรือเพิ่มเงาหรือลักษณะพิเศษสามมิติลงในรูปร่าง ให้เลือกรูปร่าง แล้วใช้เครื่องมือบนแถบเครื่องมือ รูปวาด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×