การเพิ่มวงกลม สี่เหลี่ยม หรือรูปร่างอัตโนมัติอื่นๆ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มรูปร่างอัตโนมัติและวัตถุรูปวาดอื่นๆ ลงในแผนภูมิเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มรูปร่างอัตโนมัติหรือวัตถลงในแผ่นข้อมูลได้

  1. บนแถบเครื่องมือ รูปวาด ให้คลิก รูปร่างอัตโนมัติ ชี้ไปที่ประเภท แล้วคลิกรูปร่างอัตโนมัติที่คุณต้องการ

  2. เมื่อต้องการแทรกรูปร่างที่มีขนาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้คลิกแผนภูมิ

    เมื่อต้องการแทรกรูปร่างที่มีขนาดต่างกัน ให้ลากตัวชี้เพื่อทำให้รูปร่างมีขนาดที่คุณต้องการ

    เมื่อต้องการรักษาอัตราส่วนกว้างยาวของรูปร่าง ให้กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากตัวชี้

เคล็ดลับ

  • เมื่อต้องการวาดวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส คลิกวงรี Button image หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า Button image บนแถบเครื่องมือการวาด แล้ว คลิ กแผนภูมิ

  • เมื่อต้องการเพิ่มสี เปลี่ยนเส้นขอบ หมุน หรือเพิ่มเงาหรือลักษณะพิเศษสามมิติลงในรูปร่าง ให้เลือกรูปร่าง แล้วใช้เครื่องมือบนแถบเครื่องมือ รูปวาด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×