การเพิ่มลายน้ำให้ปรากฏบนทุกหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในMicrosoft Office Publisher 2007 คุณสามารถจำลอง translucence ของลายน้ำแบบดั้งเดิม โดยการเพิ่มข้อความหรือรูปภาพลงในพื้นหลังของหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มลายน้ำข้อความ

เพิ่มลายน้ำรูปภาพ

เพิ่มลายน้ำอักษรศิลป์

เพิ่มลายน้ำที่แตกต่างกันไปชุดของหน้า

เพิ่มลายน้ำข้อความ

เพิ่มคำต่าง ๆ เช่นแบบร่างหรืออย่างลงในหน้าในสิ่งพิมพ์ โดยใช้เทคนิคนี้อย่างง่าย

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หน้าต้นแบบ

 2. ในบานหน้าต่างงานการแก้ไขหน้าต้นแบบ ชี้ไปชื่อของหน้าต้นแบบที่คุณต้องการเพิ่มลายน้ำ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กแก้ไข

 3. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าแถบเครื่องมือวัตถุ ไม่เปิด คลิกแถบเครื่องมือ บนเมนูมุมมอง แล้ว คลิ กวัตถุ

 4. บนหน้าต้นแบบ ให้คลิกเพื่อสร้างกล่องข้อความ

 5. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ จากนั้นเลือกข้อความนั้น

 6. บนแมนู รูปแบบ คลิกฟอนต์

 7. ในกล่องโต้ตอบฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรายการสี แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์แบบเติม

 8. ในกล่องโต้ตอบ เติมลักษณะพิเศษ ให้คลิกระดับสีอ่อนที่ค่า 30 เปอร์เซ็นต์ หรืออ่อนกว่า

  หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนสีโดยคลิกลูกศรถัดจาก สีพื้นฐาน แล้วเลือกตัวเลือกสีใดสีหนึ่ง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการจำลองแบบลายน้ำแบบดั้งเดิม เลือกนูน หรือจารึก ภายใต้เอฟเฟ็กต์ ในกล่องโต้ตอบฟอนต์

 9. เมื่อต้องการกลับไปที่หน้าสิ่งพิมพ์ ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ บนแถบเครื่องมือ แก้ไขหน้าต้นแบบ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มลายน้ำกราฟิก

รูปต่างๆ ขนาดตั้งแต่เล็กจนถึงเต็มหน้าจะทำหน้าที่เป็นพื้นหลังของข้อความได้ดีเมื่อสีข้อความตัดกันกับสีของรูปอยู่เสมอ คุณสามารถใช้รูปภาพ ภาพตัดปะ หรือรูปอื่น เช่น โลโก้บริษัท ขั้นแรก ให้คุณเพิ่มกรอบลงในหน้า จากนั้น ให้คุณแทรกรูปลงในกรอบ สุดท้าย ให้คุณจัดรูปแบบรูป

ตั้งค่ากรอบ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หน้าต้นแบบ

 2. ในบานหน้าต่างงานการแก้ไขหน้าต้นแบบ ชี้ไปชื่อของหน้าต้นแบบที่คุณต้องการเพิ่มลายน้ำ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กแก้ไข

 3. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกรอบรูปภาพ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กกรอบรูปภาพว่าง รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าแถบเครื่องมือวัตถุ ไม่เปิด คลิกแถบเครื่องมือ บนเมนูมุมมอง แล้ว คลิ กวัตถุ

 4. คลิกที่ตำแหน่งในสิ่งพิมพ์ของคุณตรงที่คุณต้องการระบุตำแหน่งรูปภาพ แล้วลากจุดจับปรับรูปร่างของกรอบรูปภาพที่ว่างเปล่าจนคุณได้ขนาดตามต้องการ

  ขนาดของสี่เหลี่ยมที่คุณสร้างจะกำหนดด้านที่ยาวที่สุดของรูปภาพ รูปภาพที่คุณแทรกลงในกรอบรูปภาพจะลดขนาดหรือขยายขนาดเพื่อให้ด้านที่ยาวกว่าพอดีกับขอบของกรอบรูปภาพ

เพิ่มรูป

เมื่อต้องการเพิ่มรูป ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

แทรกภาพตัดปะ

 1. คลิกขวากรอบรูปภาพที่ว่าง ชี้ไปที่การเปลี่ยนรูปภาพ แล้ว คลิ กภาพตัดปะ

 2. ในบานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ ให้พิมพ์คำที่ใช้ค้นหาลงในกล่อง ค้นหา แล้วคลิก ไป

 3. คลิกหนึ่งคลิปเหล่านั้นแสดงเมื่อต้องการแทรกลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ

แทรกรูปภาพจากแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. คลิกขวากรอบรูปภาพที่ว่าง ชี้ไปที่การเปลี่ยนรูปภาพ นั้นแล้ว คลิกจากแฟ้ม

 2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ระบุตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิกรูปภาพเพื่อเลือก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการฝังรูปภาพ คลิกแทรก

  • เมื่อต้องการลิงก์รูปภาพไปยังไฟล์รูปภาพบนฮาร์ดดิสก์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรก ทางแล้ว คลิกลิงก์ไปยังไฟล์

แทรกรูปภาพจากสแกนเนอร์หรือกล้อง

 1. คลิกขวากรอบรูปภาพที่ว่าง ชี้ไปที่การเปลี่ยนรูปภาพ นั้นแล้ว เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ (ถ้าคุณมีหลายอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ)

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าอุปกรณ์ที่เลือกคือ สแกนเนอร์ และคุณต้องการใช้ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการสแกนรูปภาพ ให้คลิก คุณภาพของเว็บ (สำหรับรูปภาพที่คุณต้องการให้แสดงบนหน้าจอ) หรือ คุณภาพการพิมพ์ (สำหรับรูปภาพที่คุณต้องการพิมพ์) แล้วคลิก แทรก เพื่อสแกนรูปภาพของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้าไม่สามารถใช้ปุ่ม แทรก ได้ ซอฟต์แวร์ของสแกนเนอร์อาจไม่สนับสนุนการสแกนอัตโนมัติ ให้คลิก แทรกแบบกำหนดเอง แทน

  • ถ้าอุปกรณ์ที่เลือกไม่ใช่สแกนเนอร์ (ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นกล้องดิจิทัล) หรือถ้าคุณต้องการกำหนดค่าใดๆ ด้วยตนเองก่อนที่จะสแกนรูปภาพ ให้คลิก แทรกแบบกำหนดเอง แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการฝังรูปภาพ คลิกแทรก

  • เมื่อต้องการลิงก์รูปภาพไปยังไฟล์รูปภาพบนฮาร์ดดิสก์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรก แล้ว คลิ กลิงก์ไปยังไฟล์

จัดรูปแบบรูปภาพ

เมื่อต้องการลดการเน้นรูปภาพเพื่อไม่ให้ดึงความสนใจไปจากวัตถุบนหน้าสิ่งพิมพ์ ให้ปรับสีในรูปภาพนั้น

 1. คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปภาพ บนเมนูทางลัด

 2. คลิกแท็บ รูปภาพ และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • จางออก    เมื่อต้องการเลือนสม่ำเสมอเมื่อเทียบเคียง สีทั้งหมดภายใต้ตัวควบคุมรูปภาพ ในรายการสี คลิกจาง

  • ระดับสีเทา    เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพเป็นระดับสีเทา ภายใต้การควบคุมรูป ในรายการสี คลิกระดับสีเทา

  • สีเดียว    เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพเมื่อต้องการแรเงาสีเดียว ภายใต้ตัวควบคุมรูปภาพ คลิกเปลี่ยนสี แล้วในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนสีรูปภาพ ให้คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสี และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการนำสีหนึ่งสีใดในแบบแผนชุดสีปัจจุบันไปใช้ ให้คลิกสีที่คุณต้องการ

   • เมื่อต้องการใช้TE000128424 หรือสีอ่อน คลิกเติมเอฟเฟ็กต์ เลือกตัวเลือกที่คุณต้อง ทางแล้ว คลิกตกลง

   • เมื่อต้องการดูตัวเลือกสีเพิ่มเติม ให้คลิก สีเพิ่มเติม เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

    หมายเหตุ: ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณใช้สีพิเศษสีเพิ่มเติม จะไม่พร้อมใช้งาน

เมื่อต้องการกลับไปที่หน้าสิ่งพิมพ์ ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ บนแถบเครื่องมือ แก้ไขหน้าต้นแบบ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มลายน้ำแบบอักษรศิลป์

กระบวนการในการเพิ่มลายน้ำแบบอักษรศิลป์จะคล้ายกับกระบวนการในการเพิ่มข้อความเป็นลายน้ำในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หน้าต้นแบบ

 2. ในบานหน้าต่างงานการแก้ไขหน้าต้นแบบ ชี้ไปชื่อของหน้าต้นแบบที่คุณต้องการเพิ่มลายน้ำ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กแก้ไข

 3. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกแทรกอักษรศิลป์ รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าแถบเครื่องมือวัตถุ ไม่เปิด คลิกแถบเครื่องมือ บนเมนูมุมมอง แล้ว คลิ กวัตถุ

 4. เลือกลักษณะอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขข้อความอักษรศิลป์ พิมพ์ และจัดรูปแบบข้อความที่คุณต้อง นั้นแล้ว คลิกตกลง

 6. บนแถบเครื่องมืออักษรศิลป์ คลิกจัดรูปแบบอักษรศิลป์ รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกแท็บสีและเส้น

 7. เลือกสีที่คุณต้องการ แล้วเพิ่มการตั้งค่าความโปร่งใสให้มีค่าอย่างน้อยที่สุด 70 เปอร์เซ็นต์

 8. เมื่อต้องการกลับไปที่หน้าสิ่งพิมพ์ ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ บนแถบเครื่องมือ แก้ไขหน้าต้นแบบ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มลายน้ำที่แตกต่างไปยังชุดของหน้า

เมื่อสิ่งพิมพ์ของคุณใช้หน้าต้นแบบเพียงหน้าเดียวและคุณเพิ่มลายน้ำไปยังหน้าต้นแบบนั้น ลายน้ำจะปรากฏในสิ่งพิมพ์ของคุณทุกหน้า เมื่อต้องการเพิ่มลายน้ำที่จะปรากฏบนหน้าที่เลือกเท่านั้น ให้วางข้อความหรือรูปภาพไว้บนหน้าสิ่งพิมพ์ แทนที่จะวางไว้บนหน้าต้นแบบ แล้วย้ายรูปภาพหรือกล่องข้อความไปไว้ข้างหลังสุด

เมื่อต้องการเพิ่มลายน้ำที่แตกต่างไปยังชุดของหน้า เช่น บทหรือลายเซ็นของหนังสือ ให้สร้างหน้าต้นแบบที่แตกต่าง แล้วแทรกลายน้ำที่เหมาะสมลงในหน้าต้นแบบแต่ละหน้า จากนั้นนำหน้าต้นแบบแต่ละหน้าไปใช้กับช่วงของหน้าสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มลายน้ำที่ครอบคลุมหน้าต้นแบบสองหน้าได้อีกด้วย

ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าต้นแบบในส่วนดูเพิ่มเติม

เคล็ดลับ: ถ้าลายน้ำถูกวางไว้ด้านหลังวัตถุอื่นบนหน้า วัตถุที่ซ่อนลายน้ำอยู่อาจดูทึบ เมื่อต้องการทำให้วัตถุทึบโปร่งใส ให้คลิกวัตถุเพื่อเลือก (ถ้าวัตถุเป็นตาราง ให้เลือกทั้งตาราง) แล้วกด CTRL+T ถ้าวัตถุนั้นทึบ วัตถุจะกลายเป็นโปร่งใส ถ้าวัตถุนั้นโปร่งใสอยู่แล้ว วัตถุจะกลายเป็นสีขาว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×