การเพิ่มลายน้ำให้ปรากฏบนทุกหน้า

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในPublisher คุณสามารถเพิ่มลายน้ำปรากฏบนทุกหน้าหรือเฉพาะบางหน้า ข้อความหรือรูปภาพที่คุณเพิ่มลงในพื้นหลังของหน้าจำลอง translucence ของลายน้ำแบบดั้งเดิม

เพิ่มลายน้ำข้อความ

เพิ่มคำต่าง ๆ เช่นแบบร่างหรืออย่างลงในหน้าในสิ่งพิมพ์ โดยใช้เทคนิคนี้

 1. คลิกมุมมอง >มุมมอง แล้วเลือกหน้าต้นแบบ และ

 2. คลิกหน้าต้นแบบที่คุณต้องการเพิ่มลายน้ำเพื่อแก้ไข หรือคลิกขวาหน้าสำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม เช่นเพิ่ม หรือลบหน้าต้นแบบ และเปลี่ยนเป็นแบบสองหน้าต้นแบบ

 3. บนRibbon คลิกแท็บแทรก แล้ววาดกล่องข้อความ รูปปุ่ม

 4. บนหน้าต้นแบบ คลิก จากวาดกล่องข้อความ

 5. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏเป็นลายน้ำ นั้นแล้ว เลือกข้อความ

 6. คลิกขวาข้อความ และใช้กล่องโต้ตอบรวดเร็วเมนูหรือฟอนต์เพื่อเลือกฟอนต์สีและเติมลักษณะพิเศษ

  1. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรายการสี แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์แบบเติม

  2. ในกล่องโต้ตอบเติมลักษณะพิเศษ คลิกอ่อนของสีที่เป็นเปอร์เซ็นต์ 30 หรืออ่อนลง

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการจำลองแบบลายน้ำแบบดั้งเดิม เลือกนูน หรือจารึก ภายใต้เอฟเฟ็กต์ ในกล่องโต้ตอบฟอนต์

 7. เมื่อต้องการกลับไปยังหน้าสิ่งพิมพ์ บน ribbon คลิกมุมมอง >ปกติ

เพิ่มลายน้ำรูปภาพ

คุณสามารถใช้รูปภาพ ปะ หรือ รูปอื่น ๆ เช่นโลโก้บริษัท รูป ปรับขนาดจากขนาดเล็กให้เต็มหน้า ทำหน้าที่เป็นพื้นหลังอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับข้อความเมื่อข้อความสีตัดอย่างสอดคล้องกันกับสีของรูป

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รูปถ่ายหรือรูปภาพในบทความการสร้างลายน้ำจากรูปถ่ายหรือรูปภาพใน Publisher

เพิ่มลายน้ำอักษรศิลป์

ขั้นตอนสำหรับการเพิ่มลายน้ำอักษรศิลป์จะคล้ายคลึงกับกระบวนการสำหรับการเพิ่มข้อความเป็นลายน้ำลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณจะทำได้ทั้งหมดของข้อความของคุณป้อน เลือกอักษรศิลป์สไตล์ สี และขนาดที่ทำงานในมุมมองต้นแบบหน้า

 1. คลิกมุมมอง >มุมมอง แล้วเลือกหน้าต้นแบบ และ

 2. คลิกหน้าต้นแบบที่คุณต้องการเพิ่มลายน้ำไป จากนั้น บน ribbonแทรก >อักษรศิลป์ รายการย่อ/ขยาย

 3. ใส่ข้อความของคุณในหน้าต่างแก้ไขข้อความอักษรศิลป์ เลือกฟอนต์และสไตล์ คลิ กตกลง

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร สไตล์ หรือสี เลือกสไตล์อักษรศิลป์ บนแท็บรูปแบบ คลิกจัดรูปแบบอักษรศิลป์ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแท็บสี และเส้น ขนาด หรือเค้าโครง

 5. เลือกสีที่คุณต้อง และเพิ่มการตั้งค่าความโปร่งใส 70 เปอร์เซ็นต์อย่างน้อย

 6. เมื่อต้องการกลับไปยังหน้าสิ่งพิมพ์ คลิกมุมมอง >มุมมอง และเลือกบนปกติ

เพิ่มลายน้ำที่แตกต่างกันไปชุดของหน้า

เมื่อสิ่งพิมพ์ของคุณใช้หน้าต้นแบบเดียวเท่านั้น และคุณเพิ่มลายน้ำไปที่หน้าต้นแบบ ลายน้ำปรากฏบนทุกหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณ เมื่อต้องการเพิ่มลายน้ำที่ปรากฏบนหน้าเลือกเท่านั้น วางข้อความหรือรูปภาพบนหน้าสิ่งพิมพ์แทนบนหน้าต้นแบบ แล้ว ส่งในกล่องข้อความหรือรูปภาพไปยังด้านหลัง

เมื่อต้องการเพิ่มลายน้ำที่แตกต่างกันไปชุดของหน้า เช่นบทหรือลายเซ็นหนังสือ สร้างหน้าต้นแบบที่แตกต่างกัน แทรกลายน้ำที่เหมาะสมลงในแต่ละหน้าต้นแบบ และ แล้ว แต่ละหน้าต้นแบบนำไปใช้กับช่วงของหน้าสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสม คุณยังสามารถเพิ่มลายน้ำทั่วทั้งหน้าต้นแบบสองหน้า

เคล็ดลับ: ถ้าลายน้ำจะวางอยู่หลังวัตถุอื่นบนหน้า วัตถุที่ถูกซ่อนอาจทึบ เมื่อต้องการทำให้วัตถุทึบโปร่งใส คลิกวัตถุเพื่อเลือก (ถ้าวัตถุนั้นคือ ตาราง เลือกทั้งตาราง), แล้ว กด CTRL + T ถ้าวัตถุนั้นคือทึบ จะกลายเป็นแบบโปร่งใส ถ้าวัตถุมีอยู่แล้วโปร่งใส จะกลายเป็นสีขาว

หมายเหตุ: Office 2007 แล้วสิ้นสุดระยะเวลาของการสนับสนุน ซึ่งหมายความว่า ไม่มีการปรับปรุงความปลอดภัยใหม่ ปรับปรุงความปลอดภัยไม่ใช่ ตัวเลือกการชำระเงิน หรือฟรีการสนับสนุน หรืออัปเดตเนื้อหาทางเทคนิคแบบออนไลน์ ถ้าคุณผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ Office 2007 และบริการต่าง ๆ เราขอแนะนำให้ คุณย้ายไปยัง Office 365 หรือการอัปเกรดเป็นได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Office และบริการต่าง ๆ เช่น Office 2016 รุ่น

การเพิ่มลายน้ำข้อความ

เพิ่มคำต่าง ๆ เช่นแบบร่างหรืออย่างลงในหน้าในสิ่งพิมพ์ โดยใช้เทคนิคนี้

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกหน้าต้นแบบ

 2. ในบานหน้าต่างงานการแก้ไขหน้าต้นแบบ ชี้ไปชื่อของหน้าต้นแบบที่คุณต้องการเพิ่มลายน้ำ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กแก้ไข

 3. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าแถบเครื่องมือวัตถุ ไม่เปิด คลิกแถบเครื่องมือ บนเมนูมุมมอง แล้ว คลิ กวัตถุ

 4. บนหน้าต้นแบบ คลิกเพื่อสร้างกล่องข้อความ

 5. พิมพ์ข้อความที่คุณต้อง นั้นแล้ว เลือกข้อความ

 6. บนแมนู รูปแบบ คลิกฟอนต์

 7. ในกล่องโต้ตอบฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรายการสี แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์แบบเติม

 8. ในกล่องโต้ตอบเติมลักษณะพิเศษ คลิกอ่อนของสีที่เป็นเปอร์เซ็นต์ 30 หรืออ่อนลง

  หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนสี โดยคลิกลูกศรอยู่ถัดจากยึดตามสี และเลือกหนึ่งในตัวเลือกสี

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการจำลองแบบลายน้ำแบบดั้งเดิม เลือกนูน หรือจารึก ภายใต้เอฟเฟ็กต์ ในกล่องโต้ตอบฟอนต์

 9. เมื่อต้องการกลับไปยังหน้าสิ่งพิมพ์ คลิกปิดมุมมองต้นแบบ บนแถบเครื่องมือการแก้ไขหน้าต้นแบบ

เพิ่มลายน้ำรูปภาพ

รูป ปรับขนาดจากขนาดเล็กให้เต็มหน้า ทำหน้าที่เป็นพื้นหลังอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับข้อความเมื่อข้อความสีตัดอย่างสอดคล้องกันกับสีของรูป คุณสามารถใช้รูปภาพ ปะ หรือ รูปอื่น ๆ เช่นโลโก้บริษัท

ก่อนอื่น คุณเพิ่มกรอบลงในหน้า จาก นั้นคุณสามารถแทรกรูปลงในเฟรม สุดท้าย คุณจัดรูปแบบรูปภาพ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รูปถ่ายหรือรูปภาพในบทความการสร้างลายน้ำจากรูปถ่ายหรือรูปภาพใน Publisher

เพิ่มลายน้ำอักษรศิลป์

ขั้นตอนสำหรับการเพิ่มลายน้ำอักษรศิลป์จะคล้ายคลึงกับกระบวนการสำหรับการเพิ่มข้อความเป็นลายน้ำลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกหน้าต้นแบบ

 2. ในบานหน้าต่างงานการแก้ไขหน้าต้นแบบ ชี้ไปชื่อของหน้าต้นแบบที่คุณต้องการเพิ่มลายน้ำ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กแก้ไข

 3. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกแทรกอักษรศิลป์ รายการย่อ/ขยาย

  หมายเหตุ: ถ้าแถบเครื่องมือวัตถุ ไม่เปิด คลิกแถบเครื่องมือ บนเมนูมุมมอง แล้ว คลิ กวัตถุ

 4. เลือกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขข้อความอักษรศิลป์ พิมพ์ และจัดรูปแบบข้อความที่คุณต้อง นั้นแล้ว คลิกตกลง

 6. บนแถบเครื่องมืออักษรศิลป์ คลิกจัดรูปแบบอักษรศิลป์ รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกแท็บสีและเส้น

 7. เลือกสีที่คุณต้อง และเพิ่มการตั้งค่าความโปร่งใส 70 เปอร์เซ็นต์อย่างน้อย

 8. เมื่อต้องการกลับไปยังหน้าสิ่งพิมพ์ คลิกปิดมุมมองต้นแบบ บนแถบเครื่องมือการแก้ไขหน้าต้นแบบ

เพิ่มลายน้ำที่แตกต่างกันไปชุดของหน้า

เมื่อสิ่งพิมพ์ของคุณใช้หน้าต้นแบบเดียวเท่านั้น และคุณเพิ่มลายน้ำไปที่หน้าต้นแบบ ลายน้ำปรากฏบนทุกหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณ เมื่อต้องการเพิ่มลายน้ำที่ปรากฏบนหน้าเลือกเท่านั้น วางข้อความหรือรูปภาพบนหน้าสิ่งพิมพ์แทนบนหน้าต้นแบบ แล้ว ส่งในกล่องข้อความหรือรูปภาพไปยังด้านหลัง

เมื่อต้องการเพิ่มลายน้ำที่แตกต่างกันไปชุดของหน้า เช่นบทหรือลายเซ็นหนังสือ สร้างหน้าต้นแบบที่แตกต่างกัน แทรกลายน้ำที่เหมาะสมลงในแต่ละหน้าต้นแบบ และ แล้ว แต่ละหน้าต้นแบบนำไปใช้กับช่วงของหน้าสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสม คุณยังสามารถเพิ่มลายน้ำทั่วทั้งหน้าต้นแบบสองหน้า

เคล็ดลับ: ถ้าลายน้ำจะวางอยู่หลังวัตถุอื่นบนหน้า วัตถุที่ถูกซ่อนอาจทึบ เมื่อต้องการทำให้วัตถุทึบโปร่งใส คลิกวัตถุเพื่อเลือก (ถ้าวัตถุนั้นคือ ตาราง เลือกทั้งตาราง), แล้ว กด CTRL + T ถ้าวัตถุนั้นคือทึบ จะกลายเป็นแบบโปร่งใส ถ้าวัตถุมีอยู่แล้วโปร่งใส จะกลายเป็นสีขาว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×