การเพิ่มลายน้ำให้ปรากฏบนทุกหน้า

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในMicrosoft Publisher 2010 คุณสามารถจำลอง translucence ของลายน้ำแบบดั้งเดิม โดยการเพิ่มข้อความหรือรูปภาพลงในพื้นหลังของหน้า

คุณต้องการทำอะไร

เพิ่มลายน้ำข้อความ

เพิ่มลายน้ำรูปภาพ

เพิ่มลายน้ำอักษรศิลป์

เพิ่มลายน้ำที่แตกต่างกันไปชุดของหน้า

เพิ่มลายน้ำข้อความ

เพิ่มคำต่าง ๆ เช่นแบบร่างหรืออย่างลงในหน้าในสิ่งพิมพ์ โดยใช้เทคนิคนี้อย่างง่าย

 1. บนแท็บ ออกแบบหน้า ให้คลิก หน้าต้นแบบ ชี้ไปที่ชื่อของหน้าต้นแบบที่คุณต้องการเพิ่มลายน้ำ แล้วคลิก แก้ไขหน้าต้นแบบ

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก วาดกล่องข้อความ รูปปุ่ม

 3. บนหน้าต้นแบบ ให้คลิกเพื่อสร้างกล่องข้อความ

 4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ จากนั้นเลือกข้อความนั้น

 5. บนแท็บ เครื่องมือกล่องข้อความ ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกเมนูแบบหล่นลง สีแบบอักษร แล้วคลิก เติมลักษณะพิเศษ

 6. ในกล่องโต้ตอบ เติมลักษณะพิเศษ ให้คลิกระดับสีอ่อนที่ค่า 30 เปอร์เซ็นต์ หรืออ่อนกว่า

  หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนสีโดยคลิกลูกศรถัดจาก สีพื้นฐาน แล้วเลือกตัวเลือกสีใดสีหนึ่ง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการจำลองลายน้ำแบบดั้งเดิม ให้เลือก นูนขึ้น หรือ รอยจารึก ในกลุ่ม ลักษณะพิเศษ

 7. เมื่อต้องการกลับไปที่หน้าสิ่งพิมพ์ ให้คลิก ปิดหน้าต้นแบบ บนแท็บ หน้าต้นแบบ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มลายน้ำกราฟิก

รูปต่างๆ ขนาดตั้งแต่เล็กจนถึงเต็มหน้าจะทำหน้าที่เป็นพื้นหลังของข้อความได้ดีเมื่อสีข้อความตัดกันกับสีของรูปอยู่เสมอ คุณสามารถใช้รูปภาพ ภาพตัดปะ หรือรูปอื่น เช่น โลโก้บริษัท ขั้นแรก ให้คุณเพิ่มกรอบลงในหน้า จากนั้น ให้คุณแทรกรูปลงในกรอบ สุดท้าย ให้คุณจัดรูปแบบรูป

ตั้งค่ากรอบ

 1. บนแท็บ ออกแบบหน้า ให้คลิก หน้าต้นแบบ ชี้ไปที่ชื่อของหน้าต้นแบบที่คุณต้องการเพิ่มลายน้ำ แล้วคลิก แก้ไขหน้าต้นแบบ

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ตัวแทนรูปภาพ

 3. ลากจุดจับปรับรูปร่างของกรอบรูปภาพที่ว่างเปล่าจนกระทั่งได้ขนาดที่ต้องการ

  ขนาดของสี่เหลี่ยมที่คุณสร้างจะกำหนดด้านที่ยาวที่สุดของรูปภาพ รูปภาพที่คุณแทรกลงในกรอบรูปภาพจะลดขนาดหรือขยายขนาดเพื่อให้ด้านที่ยาวกว่าพอดีกับขอบของกรอบรูปภาพ

เพิ่มรูป

เมื่อต้องการเพิ่มรูป ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

แทรกภาพตัดปะ

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ภาพตัดปะ

 2. ในบานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ ให้พิมพ์คำที่ใช้ค้นหาลงในกล่อง ค้นหา แล้วคลิก ไป

  เมื่อคุณค้นหาคลิปอาร์ตและรูปภาพออนไลน์ คุณจะถูกนำไปยัง Bing คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์ และสิทธิ์การใช้งานตัวกรองใน Bing จะช่วยคุณเลือกรูปภาพที่ใช้สามารถใช้ได้

 3. คลิกหนึ่งแสดงรูปภาพเพื่อแทรกลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ

  หมายเหตุ: รูปภาพจะถูกเพิ่มลงตัวแทนรูปภาพโดยใช้ฟีเจอร์เติมของเครื่องมือครอบตัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครอบตัดโปรดดู: Cropping รูปภาพ

แทรกรูปภาพจากแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปภาพ

 2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ระบุตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิกรูปภาพเพื่อเลือก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการฝังรูปภาพ คลิกแทรก

  • เมื่อต้องการลิงก์รูปภาพไปยังไฟล์รูปภาพบนฮาร์ดดิสก์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรก แล้ว คลิ กลิงก์ไปยังไฟล์

   หมายเหตุ: รูปภาพจะถูกเพิ่มลงตัวแทนรูปภาพโดยใช้ฟีเจอร์เติมของเครื่องมือครอบตัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครอบตัดโปรดดู: Cropping รูปภาพ

จัดรูปแบบรูปภาพ

เมื่อต้องการลดการเน้นรูปภาพเพื่อไม่ให้ดึงความสนใจไปจากวัตถุบนหน้าสิ่งพิมพ์ ให้ปรับสีในรูปภาพนั้น

 1. คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปภาพ บนเมนูทางลัด

 2. คลิกแท็บ รูปภาพ และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • จางออก    เมื่อต้องการเลือนสม่ำเสมอเมื่อเทียบเคียง สีทั้งหมดภายใต้ตัวควบคุมรูปภาพ ในรายการสี คลิจางออก

  • ระดับสีเทา    เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพเป็นระดับสีเทา ภายใต้การควบคุมรูป ในรายการสี คลิกระดับสีเทา

  • สีเดียว    เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพเมื่อต้องการแรเงาสีเดียว ภายใต้ตัวควบคุมรูปภาพ คลิกเปลี่ยนสี แล้วในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนสีรูปภาพ ให้คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสี และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการนำสีหนึ่งสีใดในแบบแผนชุดสีปัจจุบันไปใช้ ให้คลิกสีที่คุณต้องการ

   • เมื่อต้องการดูตัวเลือกสีเพิ่มเติม ให้คลิก สีเพิ่มเติม เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

    หมายเหตุ: ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณใช้สีพิเศษสีเพิ่มเติม จะไม่พร้อมใช้งาน

เมื่อต้องการกลับไปที่หน้าสิ่งพิมพ์ ให้คลิก ปิดหน้าต้นแบบ บนแท็บ หน้าต้นแบบ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มลายน้ำแบบอักษรศิลป์

กระบวนการในการเพิ่มลายน้ำแบบอักษรศิลป์จะคล้ายกับกระบวนการในการเพิ่มข้อความเป็นลายน้ำในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. บนแท็บ ออกแบบหน้า ให้คลิก หน้าต้นแบบ ชี้ไปที่ชื่อของหน้าต้นแบบที่คุณต้องการเพิ่มลายน้ำ แล้วคลิก แก้ไขหน้าต้นแบบ

 2. บนแท็บแทรก คลิกอักษรศิลป์ รูปปุ่ม

 3. เลือกลักษณะอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 4. ในกล่องโต้ตอบ ข้อความอักษรศิลป์ ให้พิมพ์และจัดรูปแบบข้อความที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 5. คลิกขวาอักษรศิลป์ และคลิกจัดรูปแบบอักษรศิลป์ รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกแท็บสีและเส้น

 6. เลือกสีที่คุณต้องการ แล้วเพิ่มการตั้งค่าความโปร่งใสให้มีค่าอย่างน้อยที่สุด 70 เปอร์เซ็นต์

 7. เมื่อต้องการกลับไปที่หน้าสิ่งพิมพ์ ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ บนแถบเครื่องมือ แก้ไขหน้าต้นแบบ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มลายน้ำที่แตกต่างไปยังชุดของหน้า

เมื่อสิ่งพิมพ์ของคุณใช้หน้าต้นแบบเพียงหน้าเดียวและคุณเพิ่มลายน้ำไปยังหน้าต้นแบบนั้น ลายน้ำจะปรากฏในสิ่งพิมพ์ของคุณทุกหน้า เมื่อต้องการเพิ่มลายน้ำที่จะปรากฏบนหน้าที่เลือกเท่านั้น ให้วางข้อความหรือรูปภาพไว้บนหน้าสิ่งพิมพ์ แทนที่จะวางไว้บนหน้าต้นแบบ แล้วย้ายรูปภาพหรือกล่องข้อความไปไว้ข้างหลังสุด

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการสร้างหน้าในสิ่งพิมพ์ของคุณที่มีไม่มีลายน้ำ เลือกแต่ละหน้าเหล่านี้ และใช้หน้าต้นแบบกับไม่มีลายน้ำ หรือเพียงแค่ตั้งหน้าต้นแบบเพื่อ(ไม่มี)

เมื่อต้องการเพิ่มลายน้ำที่แตกต่างไปยังชุดของหน้า เช่น บทหรือลายเซ็นของหนังสือ ให้สร้างหน้าต้นแบบที่แตกต่าง แล้วแทรกลายน้ำที่เหมาะสมลงในหน้าต้นแบบแต่ละหน้า จากนั้นนำหน้าต้นแบบแต่ละหน้าไปใช้กับช่วงของหน้าสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มลายน้ำที่ครอบคลุมหน้าต้นแบบสองหน้าได้อีกด้วย

เคล็ดลับ: ถ้าลายน้ำถูกวางไว้ด้านหลังวัตถุอื่นบนหน้า วัตถุที่ซ่อนลายน้ำอยู่อาจดูทึบ เมื่อต้องการทำให้วัตถุทึบโปร่งใส ให้คลิกวัตถุเพื่อเลือก (ถ้าวัตถุเป็นตาราง ให้เลือกทั้งตาราง) แล้วกด CTRL+T ถ้าวัตถุนั้นทึบ วัตถุจะกลายเป็นโปร่งใส ถ้าวัตถุนั้นโปร่งใสอยู่แล้ว วัตถุจะกลายเป็นสีขาว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×