การเพิ่มรูปร่าง

คุณสามารถเพิ่มรูปร่างรูปเดียวหรือหลายรูปลงในสิ่งพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แถบเครื่องมือ วัตถุ

คุณต้องการทำสิ่งใด

การเพิ่มรูปร่างรูปเดียว

การเพิ่มรูปร่างหลายรูป

การเพิ่มรูปร่างรูปเดียว

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างอัตโนมัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น รูปดาวหรือรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ให้คลิก รูปร่างอัตโนมัติ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ วัตถุ ให้ชี้ไปที่ประเภท แล้วคลิกรูปร่างที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้คลิก วงรี หรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ วัตถุ

 2. คลิกตำแหน่งในสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการให้รูปร่างปรากฏขึ้น

 3. หลังจากที่คุณเพิ่มรูปร่างลงในสิ่งพิมพ์แล้ว ให้คลิกรูปร่างแล้วลากจุดจับปรับรูปร่างจนกว่าจะได้ขนาดที่ต้องการ

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มรูปร่างหลายรูป

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างอัตโนมัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น รูปดาวหรือรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ให้คลิก รูปร่างอัตโนมัติ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ วัตถุ ให้ชี้ไปที่ประเภท แล้วชี้ไปที่เส้นประซึ่งอยู่ด้านบนของแถบเครื่องมือประเภท ปุ่มปลดการเชื่อมต่อ จากนั้นลากแถบเครื่องมือไปยังพื้นที่ทำงาน คลิกสองครั้งที่รูปร่างอัตโนมัติที่คุณต้องการแทรกหลายครั้ง แล้วคลิกทุกตำแหน่งในสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการแทรกรูปร่าง

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปวงรีหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายรูป ให้คลิกสองครั้งที่ วงรี หรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ วัตถุ แล้วคลิกทุกตำแหน่งในสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการแทรกรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการหยุดเพิ่มรูปร่าง ให้คลิกปุ่มอื่นบนแถบเครื่องมือ วัตถุ ตัวอย่างเช่น คลิก เลือกวัตถุ

หมายเหตุ: 

 • หลังจากที่ปลดการเชื่อมต่อกับแถบเครื่องมือ 'ประเภท' ตัวอย่างเช่น รูปร่างพื้นฐาน แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงรูปร่างอัตโนมัติประเภทอื่นๆ ได้ เช่น เส้น และ ตัวเชื่อมต่อ โดยคลิก รูปร่างอัตโนมัติ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ วัตถุ

 • เมื่อคุณไม่ต้องการใช้ประเภทรูปร่างอัตโนมัติที่มีการปลดการเชื่อมต่อไปแล้วอีกต่อไป ให้คลิก ปิด

 • เมื่อคุณคลิก รูปร่างอัตโนมัติเพิ่มเติม บานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ จะเปิดขึ้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×