การเพิ่มรูปร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มรูปร่าง เช่น กล่อง วงกลม และลูกศร ลงในเอกสาร ข้อความอีเมล การนำเสนอสไลด์ และสเปรดชีตของคุณได้ เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างให้คลิก แทรก คลิก รูปร่าง จากนั้นเลือกรูปร่างแล้วลากเพื่อวาดรูปร่างนั้น

หลังจากที่คุณเพิ่มอย่าง น้อยหนึ่งรูปร่าง คุณสามารถเพิ่มข้อความ สัญลักษณ์ และลำดับเลขเหล่านั้น และคุณสามารถเปลี่ยนสีเติมของพวกเขา เค้าร่าง และเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ บนแท็บรูปแบบ

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิ หรือเพิ่มรูปร่างด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อปรับแต่งแผนภูมิหรือกราฟิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แผนภูมิหรือ SmartArt ในเอกสารของคุณ ดูเมื่อฉันควรใช้กราฟิก SmartArt และเมื่อฉันควรใช้แผนภูมิได้อย่างไร

เพิ่มรูปร่างใน Excel, Outlook, Word และ PowerPoint

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง

  แทรกรูปร่างปุ่มใน Excel

  แทรกรูปร่างปุ่ม

 2. คลิกรูปร่า งที่คุณต้อง คลิกที่ใดก็ได้ในพื้นที่ทำงาน แล้ว ลากเพื่อวางรูปร่าง

  วาดรูปร่าง

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

เพิ่มรูปร่างใน Project

เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณต้องการเปิด หรือสร้างรายงาน เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว บนแท็บรายงาน คลิกล่าสุด เมื่อต้องการเปิดรายงานที่มีอยู่ หรือคลิกรายงานเพิ่มเติม เพื่อเลือกรายงานจากรายการในกล่องโต้ตอบรายงาน หรือสร้างรายงานใหม่

 1. ในการเปิดรายงาน บนแท็บออกแบบ คลิกรูปร่าง

  แทรกรูปร่างปุ่ม
 2. คลิกรูปร่า งที่คุณต้อง คลิกที่ใดก็ได้ในพื้นที่ทำงาน แล้ว ลากเพื่อวางรูปร่าง

  วาดรูปร่าง

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

คุณต้องการทำอะไรอีก

เพิ่มข้อความลงในรูปร่าง

เปลี่ยนจากรูปร่างหนึ่งไปเป็นอีกรูปร่างหนึ่ง

เพิ่มรูปร่างเดียวกันหลายครั้ง

เพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขลงในรูปร่าง

เพิ่มสไตล์ด่วนลงในรูปร่าง

เปลี่ยนสีของรูปร่าง

ลบรูปร่าง

เพิ่มข้อความลงในรูปร่าง

แทรกรูปร่าง หรือคลิกรูปร่างที่มีอยู่ จากนั้นป้อนข้อความ

 1. คลิกขวารูปร่าง แล้วคลิกเพิ่ม หรือแก้ไขข้อความ หรือเพียงแค่เริ่มพิมพ์

  หมายเหตุ: ข้อความที่คุณเพิ่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ถ้าคุณหมุนหรือพลิกรูปร่าง ข้อความก็จะหมุนหรือพลิกตามไปด้วย

 2. การจัดรูปแบบ และจัดแนวข้อความของคุณ คลิกแท็บหน้าแรก จากนั้น เลือกตัวเลือกจากฟอนต์ย่อหน้า หรือการจัดแนว กลุ่ม ขึ้นอยู่กับโปรแกรมคุณกำลังใช้และชนิดของการจัดรูปแบบที่คุณต้องการนำการ (ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความจะถูกจำกัดในโครงการ)

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนจากรูปร่างหนึ่งไปเป็นอีกรูปร่างหนึ่ง

หมายเหตุ: คำสั่งเหล่านี้จะไม่พร้อมใช้งานใน Project

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าจะเปลี่ยนหลายรูปร่าง ให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่างที่คุณต้องการจัเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มแทรกรูปร่าง คลิกแก้ไขรูปร่าง รูปร่างปุ่มแก้ไข ชี้ไปที่การเปลี่ยนรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกที่รูปร่างใหม่ที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรูปร่างเดียวกันหลายครั้ง

ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปร่างเดียวกันซ้ำ ๆ คุณสามารถทำได้ดังนั้นอย่างรวดเร็ว โดยใช้โหมดล็อกการวาด

หมายเหตุ: แทนที่จะเพิ่มแต่ละรูปร่างเพื่อสร้างรูปวาด คุณอาจต้องการสร้างกราฟิก SmartArt ในกราฟิก SmartArt การจัดเรียงของรูปร่างและขนาดฟอนต์ในรูปร่างเหล่านั้นมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่ม หรือเอารูปร่าง และแก้ไขข้อความของคุณ

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง

  แทรกรูปร่างปุ่มใน Excel

  แทรกรูปร่างปุ่ม

 2. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด

  โหมดล็อกการวาด
 3. คลิกที่ใดก็ได้ในพื้นที่ทำงาน นั้นแล้ว ลากเพื่อวางรูปร่าง

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถ้าต้องการเพิ่มรูปร่างได้หลายครั้ง ตามที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 5. หลังจากเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว ให้กด Esc

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขลงในรูปร่าง

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Project

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก และบนเมนูทางลัด ชี้ไปที่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วคลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิกแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข ให้คลิกแท็บ ลำดับเลข แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มสไตล์ด่วนลงในรูปร่าง

สไตล์ด่วนช่วยให้คุณนำสไตล์ไปใช้กับรูปร่างได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณจะพบสไตล์ในแกลเลอรี สไตล์ด่วน เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของสไตล์ด่วน คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่สไตล์ด่วนมีต่อรูปร่างของคุณได้

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการใช้

  กลุ่มสไตล์รูปร่าง

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีรูปร่าง

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนสีเติม สีเส้นขอบ หรือสีข้อความ ดูเปลี่ยนสีในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ลบรูปร่าง

 • คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้วกด Delete เมื่อต้องการลบหลายรูปร่างพร้อมกัน ให้กด Ctrl ขณะที่คลิกรูปร่างคุณที่ต้องการลบ แล้วกด Delete

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

วาด หรือลบเส้น connector หรือรูปร่างอิสระ

หมุนกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

เปลี่ยนสีในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เลือกเค้าโครงกราฟิก SmartArt

สร้างแผนภูมิ

ค้นหารูปภาพหรือคลิปอาร์ตแบบออนไลน์

วาด และร่างบนหน้าใน OneNote

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×