การเพิ่มรูปร่าง

คุณสามารถเพิ่มรูปร่าง เช่น กล่อง วงกลม และลูกศร ลงในเอกสาร ข้อความอีเมล การนำเสนอสไลด์ และสเปรดชีตของคุณได้ เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างให้คลิก แทรก คลิก รูปร่าง จากนั้นเลือกรูปร่างแล้วลากเพื่อวาดรูปร่างนั้น

หลังจากที่คุณเพิ่มหนึ่งรูปร่างหรือมากกว่า คุณสามารถเพิ่มข้อความ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขไปยังรูปร่าง และคุณสามารถเปลี่ยนการเติม เค้าร่าง และเอฟเฟ็กต์อื่นๆ บนแท็บ รูปแบบ

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มรูปร่างลงในแผนภูมิ หรือเพิ่มรูปร่างไว้ด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อกำหนดแผนภูมิหรือกราฟิกด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แผนภูมิหรือ SmartArt ในเอกสารของคุณ ให้ดู ฉันควรใช้กราฟิก SmartArt เมื่อไรและฉันควรใช้แผนภูมิเมื่อไร

เพิ่มรูปร่างใน Excel, Outlook, Word และ PowerPoint

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง

  ปุ่มแทรกรูปร่างใน Excel

  ปุ่มแทรกรูปร่าง

 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเวิร์กสเปซแล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

  การวาดรูปร่าง

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

เพิ่มรูปร่างใน Project

ในการที่จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้คุณจำเป็นต้องเปิดหรือสร้างรายงาน เมื่อต้องการทำเช่นนั้น บนแท็บ รายงาน ให้คลิก ล่าสุด เพื่อเปิดรายงานที่มีอยู่ หรือคลิก รายงานเพิ่มเติม เพื่อเลือกรายงานจากรายการในกล่องโต้ตอบ รายงาน หรือสร้างรายงานใหม่

 1. ในรายงานที่เปิดอยู่ บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก รูปร่าง

  ปุ่มแทรกรูปร่าง
 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเวิร์กสเปซแล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

  การวาดรูปร่าง

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

คุณต้องการทำอะไรอีก

เพิ่มข้อความลงในรูปร่าง

เปลี่ยนจากรูปร่างหนึ่งไปเป็นอีกรูปร่างหนึ่ง

เพิ่มรูปร่างเดียวกันหลายครั้ง

เพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขลงในรูปร่าง

เพิ่มสไตล์ด่วนลงในรูปร่าง

เปลี่ยนสีรูปร่าง

ลบรูปร่าง

เพิ่มข้อความลงในรูปร่าง

แทรกรูปร่าง หรือคลิกรูปร่างที่มีอยู่ จากนั้นป้อนข้อความ

 1. คลิกขวาที่รูปร่างแล้วคลิก เพิ่มข้อความ หรือ แก้ไขข้อความ หรือเริ่มพิมพ์

  หมายเหตุ: ข้อความที่คุณเพิ่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ถ้าคุณหมุนหรือพลิกรูปร่าง ข้อความก็จะหมุนหรือพลิกตามไปด้วย

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบและจัดแนวข้อความของคุณ ให้คลิกแท็บ หน้าแรก แล้วเลือกตัวเลือกจากกลุ่ม ฟอนต์ย่อหน้า หรือ การจัดแนว โดยขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณใช้และชนิดของการจัดรูปแบบที่คุณต้องการนำไปใช้ (ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความจะถูกจำกัดใน Project)

เปลี่ยนจากรูปร่างหนึ่งไปเป็นอีกรูปร่างหนึ่ง

หมายเหตุ: คำสั่งเหล่านี้จะไม่พร้อมใช้งานใน Project

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าจะเปลี่ยนหลายรูปร่าง ให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่างที่คุณต้องการจัเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิก แก้ไขรูปร่าง ปุ่มแก้ไขรูปร่าง จากนั้นให้ชี้ไปที่ เปลี่ยนรูปร่าง แล้วคลิกรูปร่างใหม่ที่คุณต้องการ

เพิ่มรูปร่างเดียวกันหลายครั้ง

ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปร่างเดิมซ้ำๆ คุณสามารถทำได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้โหมดล็อกการวาด

หมายเหตุ: คุณอาจต้องการสร้างกราฟิก SmartArt แทนการเพิ่มแต่ละรูปร่างเพื่อสร้างรูปวาด ในกราฟิก SmartArt การจัดเรียงรูปร่างและขนาดฟอนต์ในรูปร่างเหล่านั้นจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มหรือเอารูปร่างออกและแก้ไขข้อความของคุณ

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง

  ปุ่มแทรกรูปร่างใน Excel

  ปุ่มแทรกรูปร่าง

 2. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด

  โหมดล็อกการวาด
 3. คลิกที่ใดก็ได้ในเวิร์กสเปซ แล้วลากเพื่อวางรูปร่างนั้น

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 เพื่อเพิ่มรูปร่างหลายครั้งตามที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 5. หลังจากเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว ให้กด Esc

เพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขลงในรูปร่าง

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Project

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก และบนเมนูทางลัด ชี้ไปที่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วคลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิกแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข ให้คลิกแท็บ ลำดับเลข แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เพิ่มสไตล์ด่วนลงในรูปร่าง

สไตล์ด่วนช่วยให้คุณนำสไตล์ไปใช้กับรูปร่างได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณจะพบสไตล์ในแกลเลอรี สไตล์ด่วน เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของสไตล์ด่วน คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่สไตล์ด่วนมีต่อรูปร่างของคุณได้

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการใช้

  กลุ่มสไตล์รูปร่าง

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

เปลี่ยนสีของรูปร่าง

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนสีเติม สีเส้นขอบ หรือสีข้อความ ให้ดู เปลี่ยนสีในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ลบรูปร่าง

 • คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้วกด Delete เมื่อต้องการลบหลายรูปร่างพร้อมกัน ให้กด Ctrl ขณะที่คลิกรูปร่างคุณที่ต้องการลบ แล้วกด Delete

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

วาดหรือลบเส้น ตัวเชื่อมต่อ หรือรูปร่างอิสระ

หมุนกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

เปลี่ยนสีในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เลือกเค้าโครงกราฟิก SmartArt

สร้างแผนภูมินับจากวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุด

ค้นหารูปภาพหรือคลิปอาร์ตแบบออนไลน์

วาดและร่างบนหน้าใน OneNote

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×