ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การเพิ่มรูปร่าง

คุณสามารถเพิ่มรูปร่าง เช่น กล่อง วงกลม และลูกศร ลงในเอกสาร ข้อความอีเมล การนำเสนอสไลด์ และสเปรดชีตของคุณได้ เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างให้คลิก แทรก คลิก รูปร่าง จากนั้นเลือกรูปร่างแล้วลากเพื่อวาดรูปร่างนั้น

หลังจากที่คุณเพิ่มหนึ่งรูปร่างหรือมากกว่า คุณสามารถเพิ่มข้อความ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขไปยังรูปร่าง และคุณสามารถเปลี่ยนการเติม เค้าร่าง และเอฟเฟ็กต์อื่นๆ บนแท็บ รูปแบบ

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิหรือเพิ่มรูปร่างที่ด้านบนของ กราฟิก SmartArt เพื่อกำหนดแผนภูมิหรือกราฟิกเองได้

เพิ่มรูปร่างใน Excel, Outlook, Word หรือ PowerPoint

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง

  ปุ่มแทรกรูปร่างใน Excel    ปุ่มแทรกรูปร่าง

 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเวิร์กสเปซแล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

  การวาดรูปร่าง

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

ในการที่จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้คุณจำเป็นต้องเปิดหรือสร้างรายงาน เมื่อต้องการทำเช่นนั้น บนแท็บ รายงาน ให้คลิก ล่าสุด เพื่อเปิดรายงานที่มีอยู่ หรือคลิก รายงานเพิ่มเติม เพื่อเลือกรายงานจากรายการในกล่องโต้ตอบ รายงาน หรือสร้างรายงานใหม่

 1. ในรายงานที่เปิดอยู่ บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก รูปร่าง

  ปุ่มแทรกรูปร่าง
 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเวิร์กสเปซแล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

  การวาดรูปร่าง

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

แทรกรูปร่าง หรือคลิกรูปร่างที่มีอยู่ จากนั้นป้อนข้อความ

 1. คลิกขวาที่รูปร่างแล้วคลิก เพิ่มข้อความ หรือ แก้ไขข้อความ หรือเริ่มพิมพ์

  หมายเหตุ: ข้อความที่คุณเพิ่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ถ้าคุณหมุนหรือพลิกรูปร่าง ข้อความก็จะหมุนหรือพลิกตามไปด้วย

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบและจัดแนวข้อความของคุณ ให้คลิกแท็บ หน้าแรก แล้วเลือกตัวเลือกจากกลุ่ม ฟอนต์ย่อหน้า หรือ การจัดแนว โดยขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณใช้และชนิดของการจัดรูปแบบที่คุณต้องการนำไปใช้ (ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความจะถูกจำกัดใน Project)

หมายเหตุ: คำสั่งเหล่านี้จะไม่พร้อมใช้งานใน Project

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าจะเปลี่ยนหลายรูปร่าง ให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่างที่คุณต้องการจัเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิก แก้ไขรูปร่าง ปุ่มแก้ไขรูปร่าง จากนั้นให้ชี้ไปที่ เปลี่ยนรูปร่าง แล้วคลิกรูปร่างใหม่ที่คุณต้องการ

ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปร่างเดิมซ้ำๆ คุณสามารถทำได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้โหมดล็อกการวาด

หมายเหตุ: แทนที่จะเพิ่มแต่ละรูปร่างเพื่อสร้างรูปวาดคุณอาจต้องการเลือกกราฟิก SmartArt ใน กราฟิก SmartArt การจัดเรียงรูปร่างและขนาดฟอนต์ในรูปร่างเหล่านั้นจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มหรือเอารูปร่างและแก้ไขข้อความของคุณ

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง

  ปุ่มแทรกรูปร่างใน Excel

  ปุ่มแทรกรูปร่าง

 2. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด

  โหมดล็อกการวาด
 3. คลิกที่ใดก็ได้ในเวิร์กสเปซ แล้วลากเพื่อวางรูปร่างนั้น

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 เพื่อเพิ่มรูปร่างหลายครั้งตามที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 5. หลังจากที่คุณเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการแล้วให้กด Esc เพื่อปิดโหมดการวาดล็อก

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Project

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. เลือกแท็บหน้าแรกบน ribbon และในกลุ่มย่อหน้าให้เลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

  ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขบนแท็บหน้าแรก

  คุณสามารถค้นหาลักษณะสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรูปแบบลำดับเลขในแบบต่างๆ ได้โดยการคลิกลูกศรชี้ลงที่อยู่ถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

สไตล์ด่วนช่วยให้คุณนำสไตล์ไปใช้กับรูปร่างได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณจะพบสไตล์ในแกลเลอรี สไตล์ด่วน เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของสไตล์ด่วน คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่สไตล์ด่วนมีต่อรูปร่างของคุณได้

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. เลือกแท็บรูปแบบและในกลุ่มสไตล์รูปร่างให้เลือกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการใช้

  กลุ่มสไตล์รูปร่าง

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนสีเติม สีเส้นขอบ หรือสีข้อความ ให้ดู เปลี่ยนสีในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้วกด Delete เมื่อต้องการลบหลายรูปร่างพร้อมกัน ให้กด Ctrl ขณะที่คลิกรูปร่างคุณที่ต้องการลบ แล้วกด Delete

ดูเพิ่มเติม

วาดหรือลบเส้น ตัวเชื่อมต่อ หรือรูปร่างอิสระ

หมุนกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

เปลี่ยนสีในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

การเลือกกราฟิก SmartArt

สร้างแผนภูมินับจากวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด

เพิ่มภาพตัดปะลงในไฟล์

วาดและร่างบันทึกย่อบนหน้า

หลังจากเพิ่มรูปร่างลงในเอกสารแล้วคุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้โดยการเพิ่มเส้นเชื่อมต่อการเปลี่ยนสไตล์การเพิ่มรูปมิเรอร์การเปลี่ยนสีและการใช้เอฟเฟ็กต์อื่นๆที่หลากหลายเช่นเงาการเรืองแสงและสามมิติ

การเพิ่มรูปร่าง

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง

  ปุ่มรูปร่างบนแท็บแทรก
 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเวิร์กสเปซแล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

 1. คลิกขวาที่รูปร่างแล้วคลิกเพิ่มข้อความหรือแก้ไขข้อความหรือเพียงแค่คลิกภายในรูปร่างแล้วเริ่มพิมพ์

  หมายเหตุ: ข้อความที่คุณเพิ่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ถ้าคุณหมุนหรือพลิกรูปร่าง ข้อความก็จะหมุนหรือพลิกตามไปด้วย

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบและจัดแนวข้อความของคุณให้คลิกแท็บหน้าแรกแล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเปลี่ยนสีฟอนต์สไตล์ขนาดเปลี่ยนการจัดแนวหรือการเยื้องเปลี่ยนการวางแนวข้อความเพื่อตั้งชื่อไม่กี่

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหลายรูปร่างให้กด คำสั่ง ขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่างให้คลิก แก้ไขรูปร่าง ชี้ไปที่เปลี่ยนรูปร่างแล้วคลิกตัวเลือกใหม่ที่คุณต้องการ

 1. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการคัดลอก

 2. กดแป้นoptionแล้วลากรูปร่างที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการ ปล่อยเมาส์และสำเนาของรูปร่างถูกสร้างขึ้น คุณสามารถลากแล้วปล่อยรูปร่างได้หลายครั้งตามความจำเป็น

หมายเหตุ: การเพิ่มรายการไม่พร้อมใช้งานใน Excel 2016 for Mac

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. บนแท็บหน้าแรกให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

  แท็บหน้าแรกที่มีแกลเลอรีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะแสดงขึ้น
 3. กด Enter ทุกครั้งที่คุณต้องการแสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใหม่หรือกด Enter สองครั้งเพื่อสิ้นสุดรายการ

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกแท็บรูปแบบรูปร่างและในแกลเลอรีสไตล์ให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกในกลุ่มสไตล์รูปร่าง

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติมให้คลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของแกลเลอรีสไตล์

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกแท็บรูปแบบรูปร่างแล้วคลิก ไอคอน เติมสีรูปร่าง (ไอคอนเติมรูปร่าง)

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการใช้สีเติมอื่น ภายใต้ ชุดสีของชุดรูปแบบ หรือ ชุดสีมาตรฐาน ให้คลิกสีที่คุณต้องการใช้งาน

  2. เมื่อต้องการนำสีออกจากองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก ให้คลิก ไม่เติม

  3. เมื่อต้องการใช้สีเติมที่ไม่พร้อมใช้งานภายใต้ สีของธีม หรือ สีมาตรฐาน ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบ สี ให้ใช้ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานเพื่อเลือกสี แล้วคลิก ตกลง

  4. เมื่อต้องการเติมรูปร่างด้วยรูปภาพ ให้คลิก รูปภาพ ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ คลิกรูปภาพที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก แทรก

  5. เมื่อต้องการใส่เอฟเฟ็กต์ไล่ระดับสีสำหรับสีเติมที่เลือก ให้คลิก ไล่ระดับสี แล้วคลิกสไตล์การไล่ระดับสีที่คุณต้องการใช้

   สำหรับสไตล์การไล่ระดับสีเพิ่มเติม ให้คลิก การไล่ระดับสีเพิ่มเติม จากนั้น ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ ภายใต้ สีเติม ให้คลิกตัวเลือกการไล่ระดับสีที่คุณต้องการใช้

  6. เมื่อต้องการใช้การเติมพื้นผิว ให้คลิก พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการใช้

 1. คลิกที่รูปร่างของคุณแล้วคลิกแท็บรูปแบบรูปร่าง

 2. ในกลุ่มสไตล์รูปร่างให้คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่างชี้ไปที่ประเภทของเอฟเฟ็กต์แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกบนเมนูเอฟเฟ็กต์รูปร่าง

 1. บนแท็บรูปแบบรูปร่างให้คลิกบานหน้าต่างจัดรูปแบบ

  ปุ่ม บานหน้าต่างการจัดรูปแบบ

 2. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างให้คลิกแท็บเติม & บรรทัดแล้วคลิกสีเติมหรือเส้น

 3. ลากตัวเลื่อนความโปร่งใสเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

  บานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบแล้วกด Delete เมื่อต้องการลบหลายรูปร่างให้กดCommandขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบแล้วกด delete

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนขนาดของวัตถุ

ครอบตัดรูปภาพ

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

จัดแนววัตถุใน Word for Mac

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุ

คุณสามารถเพิ่มรูปร่างเช่นกล่องวงกลมและลูกศรไปยังเวิร์กบุ๊กและงานนำเสนอของคุณได้ (Word สำหรับเว็บ ไม่สนับสนุนรูปร่าง) เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างให้เลือกแทรกบน Ribbon เลือกรูปร่างแล้วเลือกรูปร่าง

หลังจากที่คุณเพิ่มรูปร่างแล้วคุณสามารถย้ายและปรับขนาดรูปร่างได้ เพิ่มข้อความสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข และคุณสามารถเปลี่ยนสีเติมหรือเค้าร่างได้

 1. บนแท็บแทรกให้เลือกรูปร่าง

  ปุ่มแทรกรูปร่างใน Office สำหรับเว็บ
 2. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการจากแกลเลอรีแบบดรอปดาวน์

  รูปร่างที่มีขนาดเริ่มต้นจะถูกแทรกทันทีตรงกลางของหน้าที่มองเห็นได้

 3. เลือกจุดจับสำหรับปรับขนาดบนเส้นขอบของรูปร่างและลากเข้ามาหรือออกไปด้านนอกเพื่อเปลี่ยนขนาดของรูปร่าง

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก 

 4. เมื่อต้องการย้ายรูปร่างให้ชี้เมาส์ไปที่ตำแหน่งดังกล่าวจนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรสี่หัว จากนั้นคลิกแล้วลากเพื่อย้ายรูปร่างไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

  เมื่อมีการเลือกรูปร่างในเอกสารของคุณแล้วแท็บรูปร่างจะปรากฏบน ribbon ของแถบเครื่องมือ มีปุ่มสำหรับสิ่งต่างๆที่คุณสามารถทำได้กับรูปร่างเช่นการเพิ่มสีเติมหรือเส้นกรอบหรือเลือกสไตล์รูปร่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  หมายเหตุ: ถ้าคุณปิดใช้งาน Ribbon แบบง่ายชื่อแท็บในขั้นตอนที่ #4 คือรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ribbon แบบง่ายให้ดูที่รูปลักษณ์ใหม่ของ Office

แทรกรูปร่างหรือคลิกรูปร่างที่มีอยู่แล้วใส่ข้อความดังต่อไปนี้:

 1. คลิกขวาที่รูปร่างแล้วเลือกแก้ไขข้อความ

  เคอร์เซอร์ที่กะพริบจะปรากฏในกึ่งกลางของรูปร่าง

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการเพิ่มลงในรูปร่าง

 3. เมื่อต้องการจัดรูปแบบและจัดแนวข้อความของคุณให้เลือกแท็บหน้าแรกจากนั้นเลือกตัวเลือกจากกลุ่มฟอนต์ย่อหน้าหรือกลุ่มการจัดแนว 

  ตัวเลือกฟอนต์ย่อหน้าและการจัดแนวใน PowerPoint Online

สไตล์ด่วนจะช่วยให้คุณสามารถนำสไตล์ไปใช้กับรูปร่างของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณจะพบสไตล์ในแกลเลอรีรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน 

 2. บนแท็บรูปร่าง(หรือแท็บรูปแบบถ้าคุณปิดใช้งาน Ribbon แบบง่าย) ให้เปิดแกลเลอรีสไตล์รูปร่างแล้วเลือกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการใช้ 

  เครื่องมือรูปร่างใน Office สำหรับเว็บ

  เลือกลูกศรลงที่ส่วนท้ายของแกลเลอรีเพื่อเปิดและดูรายการตัวเลือกทั้งหมด:

  เลือกลูกศรลงบนแกลเลอรีเพื่อดูชุดของสไตล์ด่วนของรูปร่างที่สมบูรณ์

  คุณสามารถหยุดตัวชี้เมาส์ไว้เหนือตัวเลือกในแกลเลอรีเพื่อดูคำอธิบายสั้นๆของตัวชี้เมาส์ได้

 1. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน 

 2. บนแท็บรูปร่าง(หรือแท็บรูปแบบถ้าคุณปิดใช้งาน Ribbon แบบง่าย) ให้เลือกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากเติมเพื่อเปิดแกลเลอรีสีเติม

 3. เลือกสี

 4. เมื่อต้องการทำให้รูปร่างโปร่งใสให้เลือกไม่เติมที่ด้านล่างของแกลเลอรีสี  

 1. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน 

 2. บนแท็บรูปร่าง(หรือรูปแบบถ้าคุณยังคงใช้ ribbon แบบคลาสสิก) เลือกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากเค้าร่างเพื่อเปิดแกลเลอรีของสีเค้าร่าง 

 3. เลือกสี

 4. ที่ด้านล่างของแกลเลอรีนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสำหรับความหนา (น้ำหนัก) ของเค้าร่างและระบุว่าเค้าร่างเป็นแบบทึบจุดหรือเส้นประ ชี้ไปที่น้ำหนักหรือเส้นประเพื่อดูรายการตัวเลือกป็อปอัพ

คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบแล้วกดแป้น Delete เมื่อต้องการลบหลายรูปร่างให้กด Ctrl ในขณะที่คุณเลือกรูปร่างที่คุณต้องการลบแล้วกด Delete

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×