การเพิ่มรูปร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มรูปร่าง เช่น กล่อง วงกลม และลูกศร ลงในเอกสาร ข้อความอีเมล การนำเสนอสไลด์ และสเปรดชีตของคุณได้ เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างให้คลิก แทรก คลิก รูปร่าง จากนั้นเลือกรูปร่างแล้วลากเพื่อวาดรูปร่างนั้น

หลังจากที่คุณเพิ่มหนึ่งรูปร่างหรือมากกว่า คุณสามารถเพิ่มข้อความ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขไปยังรูปร่าง และคุณสามารถเปลี่ยนการเติม เค้าร่าง และเอฟเฟ็กต์อื่นๆ บนแท็บ รูปแบบ

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิ หรือเพิ่มรูปร่างที่ด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อปรับแต่งแผนภูมิหรือกราฟิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แผนภูมิหรือ SmartArt ในเอกสารของคุณ ดูเมื่อฉันควรใช้กราฟิก SmartArt และเมื่อฉันควรใช้แผนภูมิได้อย่างไร

เพิ่มรูปร่างใน Excel, Outlook, Word และ PowerPoint

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง

  ปุ่มแทรกรูปร่างใน Excel

  ปุ่มแทรกรูปร่าง

 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเวิร์กสเปซแล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

  การวาดรูปร่าง

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

เพิ่มรูปร่างใน Project

ในการที่จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้คุณจำเป็นต้องเปิดหรือสร้างรายงาน เมื่อต้องการทำเช่นนั้น บนแท็บ รายงาน ให้คลิก ล่าสุด เพื่อเปิดรายงานที่มีอยู่ หรือคลิก รายงานเพิ่มเติม เพื่อเลือกรายงานจากรายการในกล่องโต้ตอบ รายงาน หรือสร้างรายงานใหม่

 1. ในรายงานที่เปิดอยู่ บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก รูปร่าง

  ปุ่มแทรกรูปร่าง
 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเวิร์กสเปซแล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

  การวาดรูปร่าง

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

คุณต้องการทำอะไรอีก

เพิ่มข้อความลงในรูปร่าง

เปลี่ยนจากรูปร่างหนึ่งไปเป็นอีกรูปร่างหนึ่ง

เพิ่มรูปร่างเดียวกันหลายครั้ง

เพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขลงในรูปร่าง

เพิ่มสไตล์ด่วนลงในรูปร่าง

เปลี่ยนสีรูปร่าง

ลบรูปร่าง

เพิ่มข้อความลงในรูปร่าง

แทรกรูปร่าง หรือคลิกรูปร่างที่มีอยู่ จากนั้นป้อนข้อความ

 1. คลิกขวาที่รูปร่างแล้วคลิก เพิ่มข้อความ หรือ แก้ไขข้อความ หรือเริ่มพิมพ์

  หมายเหตุ: ข้อความที่คุณเพิ่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ถ้าคุณหมุนหรือพลิกรูปร่าง ข้อความก็จะหมุนหรือพลิกตามไปด้วย

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบและจัดแนวข้อความของคุณ ให้คลิกแท็บ หน้าแรก แล้วเลือกตัวเลือกจากกลุ่ม ฟอนต์ย่อหน้า หรือ การจัดแนว โดยขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณใช้และชนิดของการจัดรูปแบบที่คุณต้องการนำไปใช้ (ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความจะถูกจำกัดใน Project)

เปลี่ยนจากรูปร่างหนึ่งไปเป็นอีกรูปร่างหนึ่ง

หมายเหตุ: คำสั่งเหล่านี้จะไม่พร้อมใช้งานใน Project

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าจะเปลี่ยนหลายรูปร่าง ให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่างที่คุณต้องการจัเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิก แก้ไขรูปร่าง ปุ่มแก้ไขรูปร่าง จากนั้นให้ชี้ไปที่ เปลี่ยนรูปร่าง แล้วคลิกรูปร่างใหม่ที่คุณต้องการ

เพิ่มรูปร่างเดียวกันหลายครั้ง

ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปร่างเดิมซ้ำๆ คุณสามารถทำได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้โหมดล็อกการวาด

หมายเหตุ: คุณอาจต้องการสร้างกราฟิก SmartArt แทนการเพิ่มแต่ละรูปร่างเพื่อสร้างรูปวาด ในกราฟิก SmartArt การจัดเรียงรูปร่างและขนาดฟอนต์ในรูปร่างเหล่านั้นจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มหรือเอารูปร่างออกและแก้ไขข้อความของคุณ

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง

  ปุ่มแทรกรูปร่างใน Excel

  ปุ่มแทรกรูปร่าง

 2. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด

  โหมดล็อกการวาด
 3. คลิกที่ใดก็ได้ในเวิร์กสเปซ แล้วลากเพื่อวางรูปร่างนั้น

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 เพื่อเพิ่มรูปร่างหลายครั้งตามที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 5. หลังจากเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว ให้กด Esc

เพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขลงในรูปร่าง

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Project

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก และบนเมนูทางลัด ชี้ไปที่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วคลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิกแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข ให้คลิกแท็บ ลำดับเลข แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เพิ่มสไตล์ด่วนลงในรูปร่าง

สไตล์ด่วนช่วยให้คุณนำสไตล์ไปใช้กับรูปร่างได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณจะพบสไตล์ในแกลเลอรี สไตล์ด่วน เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของสไตล์ด่วน คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่สไตล์ด่วนมีต่อรูปร่างของคุณได้

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการใช้

  กลุ่มสไตล์รูปร่าง

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

เปลี่ยนสีของรูปร่าง

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนสีเติม สีเส้นขอบ หรือสีข้อความ ให้ดู เปลี่ยนสีในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ลบรูปร่าง

 • คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้วกด Delete เมื่อต้องการลบหลายรูปร่างพร้อมกัน ให้กด Ctrl ขณะที่คลิกรูปร่างคุณที่ต้องการลบ แล้วกด Delete

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

วาดหรือลบเส้น ตัวเชื่อมต่อ หรือรูปร่างอิสระ

หมุนกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

เปลี่ยนสีในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เลือกเค้าโครงกราฟิก SmartArt

สร้างแผนภูมินับจากวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุด

ค้นหารูปภาพหรือคลิปอาร์ตแบบออนไลน์

วาดและร่างบนหน้าใน OneNote

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×