การเพิ่มรูปร่าง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มรูปร่าง เช่น กล่อง วงกลม และลูกศร ลงในเอกสาร ข้อความอีเมล การนำเสนอสไลด์ และสเปรดชีตของคุณได้ เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างให้คลิก แทรก คลิก รูปร่าง จากนั้นเลือกรูปร่างแล้วลากเพื่อวาดรูปร่างนั้น

หลังจากที่คุณเพิ่มหนึ่งรูปร่างหรือมากกว่า คุณสามารถเพิ่มข้อความ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขไปยังรูปร่าง และคุณสามารถเปลี่ยนการเติม เค้าร่าง และเอฟเฟ็กต์อื่นๆ บนแท็บ รูปแบบ

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มแต่ละรูปร่างลงในแผนภูมิ หรือเพิ่มรูปร่างที่ด้านบนของกราฟิก SmartArt เพื่อกำหนดแผนภูมิหรือกราฟิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt ในเอกสารของคุณ ดูเมื่อฉันควรใช้กราฟิก SmartArt และเมื่อฉันควรใช้แผนภูมิได้อย่างไร

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง

  ปุ่มแทรกรูปร่างใน Excel    ปุ่มแทรกรูปร่าง

 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเวิร์กสเปซแล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

  การวาดรูปร่าง

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

ในการที่จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้คุณจำเป็นต้องเปิดหรือสร้างรายงาน เมื่อต้องการทำเช่นนั้น บนแท็บ รายงาน ให้คลิก ล่าสุด เพื่อเปิดรายงานที่มีอยู่ หรือคลิก รายงานเพิ่มเติม เพื่อเลือกรายงานจากรายการในกล่องโต้ตอบ รายงาน หรือสร้างรายงานใหม่

 1. ในรายงานที่เปิดอยู่ บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก รูปร่าง

  ปุ่มแทรกรูปร่าง
 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเวิร์กสเปซแล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

  การวาดรูปร่าง

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

แทรกรูปร่าง หรือคลิกรูปร่างที่มีอยู่ จากนั้นป้อนข้อความ

 1. คลิกขวาที่รูปร่างแล้วคลิก เพิ่มข้อความ หรือ แก้ไขข้อความ หรือเริ่มพิมพ์

  หมายเหตุ: ข้อความที่คุณเพิ่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ถ้าคุณหมุนหรือพลิกรูปร่าง ข้อความก็จะหมุนหรือพลิกตามไปด้วย

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบและจัดแนวข้อความของคุณ ให้คลิกแท็บ หน้าแรก แล้วเลือกตัวเลือกจากกลุ่ม ฟอนต์ย่อหน้า หรือ การจัดแนว โดยขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณใช้และชนิดของการจัดรูปแบบที่คุณต้องการนำไปใช้ (ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความจะถูกจำกัดใน Project)

หมายเหตุ: คำสั่งเหล่านี้จะไม่พร้อมใช้งานใน Project

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าจะเปลี่ยนหลายรูปร่าง ให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่างที่คุณต้องการจัเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิก แก้ไขรูปร่าง ปุ่มแก้ไขรูปร่าง จากนั้นให้ชี้ไปที่ เปลี่ยนรูปร่าง แล้วคลิกรูปร่างใหม่ที่คุณต้องการ

ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปร่างเดิมซ้ำๆ คุณสามารถทำได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้โหมดล็อกการวาด

หมายเหตุ: แทนที่จะเพิ่มแต่ละรูปร่างเพื่อสร้างรูปวาด คุณอาจต้องการสร้างกราฟิก SmartArt ในการกราฟิก SmartArt จัดเรียงของรูปร่างและขนาดฟอนต์ในรูปร่างเหล่านั้นมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่ม หรือเอารูปร่าง และแก้ไขข้อความของคุณ

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง

  ปุ่มแทรกรูปร่างใน Excel

  ปุ่มแทรกรูปร่าง

 2. คลิกขวาที่รูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด

  โหมดล็อกการวาด
 3. คลิกที่ใดก็ได้ในเวิร์กสเปซ แล้วลากเพื่อวางรูปร่างนั้น

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 เพื่อเพิ่มรูปร่างหลายครั้งตามที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 5. หลังจากที่คุณเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้อง กด Esc เพื่อปิดโหมดล็อกการวาด

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Project

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. เลือกแท็บหน้าแรก บน ribbon และ ในกลุ่มย่อหน้า เลือกแสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

  ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขบนแท็บหน้าแรก

  คุณสามารถค้นหาลักษณะสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรูปแบบลำดับเลขในแบบต่างๆ ได้โดยการคลิกลูกศรชี้ลงที่อยู่ถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

สไตล์ด่วนช่วยให้คุณนำสไตล์ไปใช้กับรูปร่างได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณจะพบสไตล์ในแกลเลอรี สไตล์ด่วน เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของสไตล์ด่วน คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่สไตล์ด่วนมีต่อรูปร่างของคุณได้

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. เลือกแท็บรูปแบบ และในกลุ่มสไตล์รูปร่าง เลือกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการใช้

  กลุ่มสไตล์รูปร่าง

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนสีเติม สีเส้นขอบ หรือสีข้อความ ให้ดู เปลี่ยนสีในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 • คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้วกด Delete เมื่อต้องการลบหลายรูปร่างพร้อมกัน ให้กด Ctrl ขณะที่คลิกรูปร่างคุณที่ต้องการลบ แล้วกด Delete

หลังจากเพิ่มรูปร่างลงในเอกสาร คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ ด้วยการเพิ่มเส้นเชื่อมต่อ การเปลี่ยนลักษณะ เพิ่มรูปสะท้อน การเปลี่ยนสี และนำเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ เช่นเงา ที่หลากหลายเรืองแสง และสามมิติ

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง

  รูปร่างปุ่มบนแท็บแทรก
 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ คลิกตำแหน่งใดก็ได้ในเวิร์กสเปซแล้วลากเพื่อวางรูปร่างดังกล่าว

 1. คลิกขวารูปร่าง และคลิกข้อความที่เพิ่ม หรือแก้ไขข้อความ หรือเพียงแค่คลิกภายในรูปร่าง และเริ่มพิมพ์

  หมายเหตุ: ข้อความที่คุณเพิ่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ถ้าคุณหมุนหรือพลิกรูปร่าง ข้อความก็จะหมุนหรือพลิกตามไปด้วย

 2. การจัดรูปแบบ และจัดแนวข้อความของคุณ คลิกที่แท็บหน้าแรก แล้ว เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนสีฟอนต์ สไตล์ ขนาด เปลี่ยนการจัดแนวหรือเยื้อง เปลี่ยนการวางแนวข้อความ การตั้งชื่อกี่

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่าง กด คำสั่ง ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างคุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิก แก้ไขรูปร่าง ชี้ไปที่การเปลี่ยนรูปร่าง และคลิกใหม่ที่คุณต้องการ

 1. เลือกรูปร่างคุณต้องการคัดลอก

 2. กดปุ่มตัวเลือกแล้วลากรูปร่างที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการ ปล่อยเมาส์ และสร้างสำเนาของรูปร่าง คุณสามารถลาก แล้วปล่อยรูปร่างได้หลายครั้งตามความเหมาะสม

หมายเหตุ: เพิ่มรายการจะไม่พร้อมใช้งานในExcel 2016 for Mac

 1. เลือกข้อความในรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

  แท็บหน้าแรก ด้วยแกลเลอรีสัญลักษณ์จะแสดงขึ้น
 3. กด Enter ทุกครั้งที่คุณต้องการสร้างหัวข้อย่อยหรือตัวเลข หรือกด Enter สองครั้งเพื่อสิ้นสุดรายการ

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง ในแกลเลอรีสไตล์ คลิ กสไตล์คุณต้องการ

  ตัวเลือกในกลุ่มสไตล์รูปร่าง

  เมื่อต้องการดูลักษณะเพิ่มเติม คลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม ด้านล่างแกลเลอรีสไตล์

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง คลิ ก ไอคอน เติมสีรูปร่าง (ไอคอนสีเติมรูปร่าง )

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการใช้สีเติมอื่น ภายใต้ ชุดสีของชุดรูปแบบ หรือ ชุดสีมาตรฐาน ให้คลิกสีที่คุณต้องการใช้งาน

  2. เมื่อต้องการนำสีออกจากองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก ให้คลิก ไม่เติม

  3. เมื่อต้องการใช้สีเติมที่ไม่พร้อมใช้งานภายใต้ สีของธีม หรือ สีมาตรฐาน ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบ สี ให้ใช้ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานเพื่อเลือกสี แล้วคลิก ตกลง

  4. เมื่อต้องการเติมรูปร่างด้วยรูปภาพ ให้คลิก รูปภาพ ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ คลิกรูปภาพที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก แทรก

  5. เมื่อต้องการใส่เอฟเฟ็กต์ไล่ระดับสีสำหรับสีเติมที่เลือก ให้คลิก ไล่ระดับสี แล้วคลิกสไตล์การไล่ระดับสีที่คุณต้องการใช้

   สำหรับสไตล์การไล่ระดับสีเพิ่มเติม ให้คลิก การไล่ระดับสีเพิ่มเติม จากนั้น ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ ภายใต้ สีเติม ให้คลิกตัวเลือกการไล่ระดับสีที่คุณต้องการใช้

  6. เมื่อต้องการใช้การเติมพื้นผิว ให้คลิก พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการใช้

 1. คลิกรูปร่างของคุณ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง

 2. ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง ชี้ไปที่มีเอฟเฟ็กต์ประเภท และ แล้ว คลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกบนเมนูเอฟเฟ็กต์รูปร่าง

 1. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกบานหน้าต่างจัดรูปแบบ

  ปุ่ม บานหน้าต่างการจัดรูปแบบ

 2. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกที่แท็บเติมและเส้น แล้ว คลิ กสีเติม หรือเส้น

 3. ลากแถบเลื่อนความโปร่งใส เพื่อให้ได้เอฟเฟ็กต์คุณต้องการ

  บานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด Delete เมื่อต้องการลบหลายรูปร่าง กดคำสั่งในขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ และกด Delete

Word for Mac 2011

 1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่รูปร่างแบบใดก็ได้ จากนั้นคลิกรูปร่างที่คุณต้องการ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก ของ Word

 2. ในเอกสารของคุณ ให้ลากเคอร์เซอร์เพื่อปรับขยาดให้เท่ากับที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรักษาคุณสมบัติของรูปร่าง ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเคอร์เซอร์

PowerPoint for Mac 2011

 1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่รูปร่างแบบใดก็ได้ จากนั้นคลิกรูปร่างที่คุณต้องการ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. ในเอกสารของคุณ ให้ลากเคอร์เซอร์เพื่อปรับขยาดให้เท่ากับที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรักษาคุณสมบัติของรูปร่าง ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเคอร์เซอร์

Excel for Mac 2011

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก แสดงหรือซ่อนเบราว์เซอร์สื่อ  ปุ่มเบราว์เซอร์สื่อ

 2. คลิก รูปร่าง  แท็บรูปร่าง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้คลิก รูปร่างทั้งหมด

 3. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. ในเอกสารของคุณ ให้ลากเคอร์เซอร์เพื่อปรับขยาดให้เท่ากับที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรักษาคุณสมบัติของรูปร่าง ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเคอร์เซอร์

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการแปลงเป็นรูปร่างอื่น

 2. ในแท็บ SmartArt ภายใต้ แก้ไข SmartArt ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่รูปร่างแบบใดก็ได้ จากนั้นคลิกรูปร่างที่คุณต้องการใช้

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แก้ไข SmartArt

Word for Mac 2011

คุณสามารถเพิ่มตัวเชื่อมต่อเส้นระหว่างสองรูปร่างเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับรายการอื่น เช่นเมื่อคุณกำลังสร้างแผนภูมิไหลเวียนหรือแผนผังองค์กร

 1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่ เส้นและตัวเชื่อมต่อ จากนั้นคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก ของ Word

 2. กดปุ่มเมาส์ค้างไว้แล้ววาดเส้นไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ ซึ่งจะเชื่อต่อรูปร่างหนึ่งไปยังอีกรูปร่างหนึ่ง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการวาดเส้นที่มุมที่มีการตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้า เช่น เส้นแนวตั้ง หรือเส้นแนวนอน ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเส้น

 3. เมื่อต้องการจัดกลุ่มเส้นและรูปร่างไว้ด้วยกันเพื่อ ให้เป็นวัตถุเดี่ยวกัน ให้กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้คลิกตัวเชื่อมต่อและรูปร่างแต่ละรูปร่างที่เชื่อมต่อกัน จากนั้นบนแท็บ รูปแบบ ใต้ จัดเรียง คลิก กลุ่ม ปุ่ม กลุ่ม จากนั้นคลิก กลุ่ม

PowerPoint for Mac 2011

คุณสามารถเพิ่มตัวเชื่อมต่อเส้นระหว่างสองรูปร่างเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับรายการอื่น เช่นเมื่อคุณกำลังสร้างแผนภูมิไหลเวียนหรือแผนผังองค์กร

 1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่ เส้นและตัวเชื่อมต่อ จากนั้นคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. กดปุ่มเมาส์ค้างไว้แล้วย้ายตัวชี้เมาส์ไว้เหนือรูปร่างแรกจนกว่าขอบจับการปรับขนาดเปลี่ยนเป็นสีแดง จากนั้นลากจากขอบจับการปรับขนาดสีแดงอันใดอันหนึ่งไปยังขอบจับการปรับขนาดสีแสดงในรูปร่างที่สอง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการวาดเส้นที่มุมที่มีการตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้า เช่น เส้นแนวตั้ง หรือเส้นแนวนอน ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเส้น

 3. เมื่อต้องการจัดกลุ่มเส้นและรูปร่างไว้ด้วยกันเพื่อ ให้เป็นวัตถุเดี่ยวกัน ให้กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้คลิกตัวเชื่อมต่อและรูปร่างแต่ละรูปร่างที่เชื่อมต่อกัน จากนั้นบนแท็บ รูปแบบ ใต้ จัดเรียง คลิก กลุ่ม ปุ่ม กลุ่ม จากนั้นคลิก กลุ่ม

Excel for Mac 2011

คุณสามารถเพิ่มตัวเชื่อมต่อเส้นระหว่างสองรูปร่างเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับรายการอื่น เช่นเมื่อคุณกำลังสร้างแผนภูมิไหลเวียนหรือแผนผังองค์กร

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก แสดงหรือซ่อนเบราว์เซอร์สื่อ  ปุ่มเบราว์เซอร์สื่อ

 2. คลิก รูปร่าง แท็บรูปร่าง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้คลิก เส้นและตัวเชื่อมต่อ

 3. คลิกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

 4. กดปุ่มเมาส์ค้างไว้แล้วย้ายตัวชี้เมาส์ไว้เหนือรูปร่างแรกจนกว่าขอบจับการปรับขนาดเปลี่ยนเป็นสีแดง จากนั้นลากจากขอบจับการปรับขนาดสีแดงอันใดอันหนึ่งไปยังขอบจับการปรับขนาดสีแสดงในรูปร่างที่สอง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการวาดเส้นที่มุมที่มีการตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้า เช่น เส้นแนวตั้ง หรือเส้นแนวนอน ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเส้น

 5. เมื่อต้องการจัดกลุ่มเส้นและรูปร่างไว้ด้วยกันเพื่อ ให้เป็นวัตถุเดี่ยวกัน ให้กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้คลิกตัวเชื่อมต่อและรูปร่างแต่ละรูปร่างที่เชื่อมต่อกัน จากนั้นบนแท็บ รูปแบบ ใต้ จัดเรียง คลิก กลุ่ม ปุ่ม กลุ่ม จากนั้นคลิก กลุ่ม

Word for Mac 2011 และ Excel for Mac 2011

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

PowerPoint for Mac 2011

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ รูปแบบ ให้คลิก สไตล์ด่วน จากนั้นคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ ของ PowerPoint

Word for Mac 2011 และ Excel for Mac 2011

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง คลิก เอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ จากนั้นคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

PowerPoint for Mac 2011

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ รูปแบบ คลิก สไตล์ด่วน ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ แล้วคลิกการสะท้อนที่คุณต้องการ

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ ของ PowerPoint

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตลของ์รูปร่าง ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อทำให้สีของรูปร่างสว่างขึ้น

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลื่อนแถบเลื่อนไปทางขวาจนสุด รูปร่างกลายเป็นโปร่งใสทั้งหมด และจะไม่มีสีใดๆ เลย

คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด Delete เมื่อต้องการลบหลายรูปร่าง กดคำสั่งในขณะที่คุณคลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ และกด Delete

คุณสามารถเพิ่มรูปร่าง เช่นกล่อง วงกลม และลูก ศร เวิร์กบุ๊กและงานนำเสนอของคุณ (Word Online ไม่สนับสนุนการรูปร่าง) เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่าง เลือกแทรก บน ribbon เลือกรูปร่าง จากนั้น เลือกรูปร่าง

หลังจากที่คุณเพิ่มรูปร่าง คุณสามารถย้าย และปรับขนาด เพิ่มข้อความ สัญลักษณ์ หรือลำดับ เลข และคุณสามารถเปลี่ยนสีเติมหรือเค้าร่าง

 1. บนแท็บแทรก เลือกรูปร่าง

  ปุ่มแทรกรูปร่างใน Office Online
 2. เลือกรูปร่างคุณต้องการจากแกลเลอรีแบบหล่นลง

  รูปร่างที่มีขนาดตามค่าเริ่มต้นจะถูกแทรกตรงกลางของหน้าการมองเห็นทันที

 3. เลือกจับสำหรับปรับขนาดบนขอบเขตของรูปร่าง และลากเข้ามาข้างใน หรือขาออกเมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของรูปร่าง

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 4. เมื่อต้องการย้ายรูปร่าง ชี้เมาส์ที่ข้อความนั้นจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรสี่หัว จากนั้นคลิ กและลากเพื่อย้ายรูปร่างที่คุณต้องการ

  เมื่อมีเลือกรูปร่างในเอกสารของคุณ แท็บรูปร่าง ปรากฏบน ribbon เครื่องมือ มีปุ่มสำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำกับรูปร่างเช่นการเพิ่มสีเติมหรือเค้าร่าง หรือเลือกสไตล์ของรูปร่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

แทรกรูปร่าง หรือคลิกรูปร่างที่มีอยู่ แล้ว ใส่ข้อความ ดังนี้:

 1. คลิกขวารูปร่าง และเลือกการแก้ไขข้อความ

  เคอร์เซอร์กระพริบปรากฏขึ้นในศูนย์กลางของรูปร่าง

 2. พิมพ์ข้อความคุณต้องการเพิ่มรูปร่าง

 3. เมื่อต้องการจัดรูปแบบ และจัดแนวข้อความของคุณ เลือกแท็บหน้าแรก ทางแล้ว เลือกตัวเลือกจากกลุ่มแบบอักษรย่อหน้า หรือการจัดแนว

  ตัวเลือกฟอนต์ ย่อหน้า และการจัดแนวใน PowerPoint Online

ลักษณะด่วนให้คุณสามารถนำสไตล์รูปร่างของคุณด้วยการคลิกเพียง คุณจะพบสไตล์ในแกลเลอรีรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่างคุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บรูปร่าง เปิดในแกลเลอรีสไตล์รูปร่าง แล้วเลือกสไตล์ด่วนที่คุณต้องการใช้

  เครื่องมือรูปร่างใน Office Online

  เลือกลูกศรลงบนส่วนท้ายของแกลเลอรีเพื่อเปิดสมุดงาน และดูตัวเลือกรายการทั้งหมด:

  เลือกลูกศรลงในแกลเลอรีเพื่อดูการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ของรูปร่างสไตล์ด่วน

  คุณสามารถหยุดตัวชี้เมาส์ไปไว้เหนือตัวเลือกในแกลเลอรีเพื่อดูคำอธิบายสั้น ๆ ของนั้น

 1. เลือกรูปร่างคุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บรูปร่าง เลือกลูกศรลงถัดจากสีเติม เพื่อเปิดแกลเลอรีสีเติม

 3. เลือกสี

 4. เมื่อต้องการทำให้รูปร่างโปร่งใส เลือกไม่เติม ที่ด้านล่างของแกลเลอรีสี

 1. เลือกรูปร่างคุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บรูปร่าง เลือกลูกศรลงถัดจากเค้าร่าง เพื่อเปิดแกลเลอรีสีเค้าร่าง

 3. เลือกสี

 4. ที่ด้านล่างของแกลเลอรีและยังมีตัวเลือกความหนา (น้ำหนัก ) ของเค้าร่าง และว่าเค้าร่างทึบ จุด หรือเส้นประ ชี้ไปที่น้ำหนัก หรือเส้นประ เมื่อต้องการดูตัวเลือกต่าง ๆ ป๊อปอัพ

 • คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กดแป้น Delete เมื่อต้องการลบหลายรูปร่าง กด Ctrl ในขณะที่คุณเลือกรูปร่างที่คุณต้องการลบ จากนั้น กด Delete

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×