การเพิ่มรูปร่างไปยังกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณไม่ได้พยายามเพิ่มรูปร่างลงในกราฟิก SmartArt คุณจะมีประโยชน์ลิงก์ต่อไปนี้:

คุณสามารถเพิ่มรูปร่างกราฟิก SmartArt ของคุณอาจจากภายในกราฟิก SmartArtหรือจากภายในบานหน้าต่างข้อความได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของเค้าโครงกราฟิก SmartArt ที่คุณกำลังใช้งาน คุณอาจไม่สามารถใช้คำสั่งที่อธิบายไว้ด้านล่าง เค้าโครงกราฟิก SmartArt บางอย่างมีขีดจำกัดจำนวนระดับต่าง ๆ ที่คุณสามารถมี หรือข้อจำกัดบนรูปร่างกี่กราฟิก SmartArt สามารถประกอบด้วยได้ ตัวอย่างเช่น เค้าโครงเมทริกซ์พื้นฐานจะถูกจำกัดรูปร่างสี่ และคุณไม่สามารถเพิ่มรูปร่างนั้น ถ้าคุณพยายามที่จะเพิ่มรูปร่างเพิ่มเติมลงในเค้าโครงกราฟิก SmartArt ที่ประกอบด้วยจำนวนสูงสุดของรูปร่าง หรือ ถ้าคุณพยายามสร้างรูปร่างในระดับที่ไม่สนับสนุนเค้าโครงกราฟิก SmartArt รูปร่าง และข้อความใด ๆ ที่คุณเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อของในบานหน้าต่างข้อความ ไม่ปรากฏขึ้น รูปร่างที่จะไม่แสดงในกราฟิก SmartArt ของคุณยังคงปรากฏอยู่ในบานหน้าต่างข้อความ แต่สัญลักษณ์ของพวกเขาถูกทำเครื่องหมาย ด้วยสีแดง X สัญลักษณ์ รูปร่างไม่ได้แสดงอยู่ ถ้าคุณเปลี่ยนกราฟิก SmartArt ของคุณเค้าโครงที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับรูปร่างสูงกว่าเวอร์ชันที่ใหม่กว่า รูปร่างที่ซ่อนอยู่เหล่านี้จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดของรูปร่าง ดูเค้าโครงกราฟิก SmartArt ซึ่งมีรูปร่างไม่จำกัดได้อย่างไร

เพิ่มรูปร่างจากภายในกราฟิก SmartArt

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างเมื่อต้องการ

 2. คลิกรูปร่างที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่มากที่สุด

 3. ภายใต้เครื่องมือ SmartArt คลิกที่แท็บออกแบบ

  รูปภาพแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 4. ในกลุ่มสร้างกราฟิก คลิกลูกศรภายใต้เพิ่มรูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับรูปร่างใหม่:

  รูป สร้างกลุ่มกราฟิก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างในระดับเดียว กับรูปร่างที่เลือก แต่ข้าง คลิกเพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างในระดับเดียว กับรูปร่างที่เลือก แต่ ก่อนที่จะ คลิกเพิ่มรูปร่างก่อน

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างเหนือรูปร่างที่เลือกหนึ่งระดับ คลิกเพิ่มรูปร่างเหนือ

   รูปร่างใหม่แทนที่ตำแหน่งของรูปร่างที่เลือก และรูปร่างที่เลือกทั้งหมดของรูปร่างด้านล่างนี้จะลดระดับหนึ่งระดับสำหรับแต่ละรายการ

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างหนึ่งระดับด้านล่างรูปร่างที่เลือก คลิกเพิ่มรูปร่างใต้

   รูปร่างใหม่จะถูกเพิ่มที่ส่วนท้ายของรูปร่างอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างที่ตรงกับที่มีในกราฟิก SmartArt ของคุณได้อย่างรวดเร็ว คลิกเพิ่มรูปร่าง แทนที่จะเป็นลูกศรภายใต้เพิ่มรูปร่าง in ขั้นตอนที่ 4 ข้างบน

 • ถ้าคุณคลิกเพิ่มรูปร่าง เมื่อคุณไม่มีรูปร่างที่เลือก รูปร่างจะถูกเพิ่ม ที่ส่วนท้าย ของรูปร่างระดับบนสุด หรือต่ำ กว่ารูปร่างระดับบนสุดที่จะเก็บกราฟิก SmartArt ของคุณสมดุลอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • รูปร่างผู้ช่วยเพิ่ม จะพร้อมใช้งานถ้าคุณเลือกเค้าโครงแผนผังองค์กรเท่านั้น

เพิ่มรูปร่างจากภายในบานหน้าต่างข้อความ

เพิ่มรูปร่างก่อนรูปร่างที่มีอยู่

 1. ในบานหน้าต่างข้อความ วางเคอร์เซอร์ของคุณที่จุดเริ่มต้นของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง

 2. พิมพ์ข้อความของคุณ นั้นแล้ว กด ENTER

เพิ่มรูปร่างหลังจากรูปร่างที่มีอยู่

 1. ในบานหน้าต่างข้อความ วางเคอร์เซอร์ของคุณที่ส่วนท้ายของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง

 2. กด ENTER แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเยื้องรูปร่างใหม่ กด TAB จากภายในบานหน้าต่างข้อความ เมื่อต้องการลบการเยื้อง กด SHIFT + TAB

 • ถ้าคุณเลือกรูปร่างที่เชื่อมต่อ หรือรูปร่างอื่น เช่นเส้นหรือลูกศร การเชื่อมโยง แล้ว คลิกเพิ่มรูปร่าง ทั้งรูปร่างเชื่อมต่อและรูปร่างอยู่ถัดจากนั้นจะถูกเพิ่มนั่นคือการรักษายอดคงเหลือของการออกแบบเค้าโครงดังนั้น เมื่อต้องการแทรกการเชื่อมต่อรูปร่างเท่านั้นเพิ่มเส้นหรือรูปร่างอื่นลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างที่แตกต่างจากรูปร่างทั้งหมดที่อยู่ในปัจจุบันในเค้าโครง ก่อนเพิ่มรูปร่างเริ่มต้น แล้วแทนรูปร่าง

 • ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูปร่างแบบกำหนดเอง ไปยังกราฟิก SmartArt เดียวกัน หรือกราฟิก SmartArt อื่นที่มีชื่อเดียวกันกับเค้าโครง คัดลอก และวางรูปร่าง คุณไม่จำเป็นต้องทำซ้ำการกำหนดเองของคุณทั้งหมดหลังจากเพิ่มรูปร่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้เปลี่ยนรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าในกระบวนการพื้นฐาน 1A หนึ่งไปเป็นรูปสามเหลี่ยมสีแดง คุณสามารถคัดลอก และวางรูปสามเหลี่ยมสีแดงเพื่อ1B กระบวนการพื้นฐาน โดยไม่ต้องการทำซ้ำการกำหนดเองของคุณสี สามเหลี่ยมที่กำหนดเองจะไม่สามารถรักษาเว้นแต่ว่าคุณกำลังคัดลอก และวางภายในกราฟิก SmartArt เดียวกัน

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างผู้ช่วย เพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว วางเคอร์เซอร์ของคุณที่ส่วนท้ายของข้อความแสดงถึงผู้ช่วย จากนั้น กด ENTER

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×