การเพิ่มรูปภาพให้กับกราฟิก SmartArt

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รูปภาพหรือรูปสามารถมีส่วนหนึ่งของการสร้างน่าสนใจเอกสาร แผ่นงาน หรืองานนำเสนอ นั้นเป็นเรื่องง่ายเมื่อต้องการแทรกรูปภาพลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับการสร้างกราฟิก SmartArt ในเค้าโครงแผนผังองค์กรแบบรูปภาพ ดูที่การสร้างแผนผังองค์กรที่ มีรูปภาพ

การเติม คือส่วนที่อยู่ภายในรูปร่าง คุณสามารถเพิ่มการเติมรูปภาพให้กับรูปร่างใดๆ ได้ และบางรูปร่างในกราฟิก SmartArt ก็ได้รับการออกแบบให้เป็นตัวยึดตำแหน่งสำหรับรูปภาพ เมื่อใช้เค้าโครงที่มีรูปร่างตัวยึดตำแหน่งรูปภาพ คุณก็สามารถทำให้กราฟิก SmartArt ดูราวกับได้รับการออกแบบจากมืออาชีพได้มากขึ้น เพราะตัวยึดตำแหน่งรูปภาพได้รับการออกแบบให้ทำงานได้ดีกับกราฟิก SmartArt ทั้งภาพ

กราฟิก SmartArt กับตัวแทนรูปภาพ

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพรูปร่างแต่ละการ หรือคุณสามารถเพิ่มรูปภาพลงในพื้นหลังทั้งหมดของกราฟิก SmartArt ของคุณ รูปร่างส่วนใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่สำรองไว้สำหรับข้อความที่อ่าน[ข้อความ] เมื่อคุณเพิ่มรูปภาพลงในรูปร่างที่ประกอบด้วยพื้นที่สำรองไว้สำหรับข้อความ พื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความยังคงอยู่ในรูปร่าง พื้นที่สำรองไว้สำหรับข้อความจะพิมพ์ หรือแสดงในงานนำเสนอ

เมื่อต้องการเอาพื้นที่สำรองไว้สำหรับข้อความจากรูปร่างเพื่อให้ปรากฏเมื่อคุณกำลังแก้ไขกราฟิก SmartArt ของคุณ คลิกรูปร่า พิมพ์บางข้อความ คลิกด้านนอกรูปร่าง แล้วคลิกที่รูปร่างอีกครั้ง และลบข้อความที่คุณเพิ่มไว้

ตัวยึดตำแหน่งรูปภาพไม่สามารถลบออกได้ แต่คุณสามารถนำการเติมไปใช้เพื่อให้มองไม่เห็นได้ ถ้าคุณเพิ่มรูปภาพแล้วลบออกในภายหลัง ตัวยึดตำแหน่งรูปภาพจะกลับมา ตัวยึดตำแหน่งรูปภาพนั้นไม่สามารถคัดลอกได้ ไม่สามารถพิมพ์ได้ และจะไม่แสดงขึ้นในงานนำเสนอ

กราฟิก SmartArt ไม่ได้มีตัวยึดตำแหน่งรูปภาพได้ทุกภาพ ถ้าคุณเลือกเค้าโครงที่ไม่มีตัวยึดตำแหน่งรูปภาพ คุณก็สามารถเพิ่มการเติมรูปภาพให้กับรูปร่างหรือสลับไปที่เค้าโครงอื่นได้

 1. คลิกศูนย์ของตัวแทนรูปภาพภายในรูปร่างกราฟิก SmartArt

  ตัวยึดตำแหน่งรูปภาพ
  ตัวยึดตำแหน่งรูปภาพ
 2. จากกล่องแทรกรูปภาพ ค้นหารูปภาพคุณต้องการใช้จากไฟล์ แบบออนไลน์ หรือ จากไอคอนสะดวกคอลเลกชัน

 3. คลิกรูปภาพหรือไอคอนที่คุณต้อง แล้ว คลิ กแทรก

 4. เมื่อต้องการแก้ไขคุณสมบัติของรูปภาพหลังจากที่คุณได้แทรก คลิกขวารูปภาพ คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • บนบานหน้าต่างการจัดรูปแบบรูปภาพ คลิกไอคอนรูปภาพ เพื่อค้นหาตัวเลือกเพื่อปรับเปลี่ยนสีรูปภาพ ความสว่าง หรือความคมชัด

  • บนบานหน้าต่างการจัดรูปแบบรูปภาพ คลิกไอคอนเติม & เส้น คลิ กเติม ตัวเลือกเพื่อปรับความโปร่งใส และย้ายรูปภาพที่คุณต้องการค้นหา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพมากกว่าหนึ่งลงในรูปร่างกราฟิก SmartArt เดียว จัดกลุ่มรูปภาพลงในรูปภาพเดียวที่คุณบันทึก หรือคัดลอกก่อนที่จะเพิ่ม

 1. คลิกรูปร่างกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มสีเติมรูปภาพ

  เมื่อต้องการเพิ่มการเติมแบบเดียวกันให้กับรูปร่างหลายรูปร่าง ให้เลือกรูปร่างแรก แล้วจึงกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่เลือกรูปร่างอื่น

 2. บนแท็บรูปแบบ ภายใต้เครื่องมือ SmartArt คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือ SmartArt หรือจัดรูปแบบ ทำให้แน่ใจว่า คุณเลือกกราฟิก SmartArt

 3. คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ คลิกแฟ้มรูปภาพ แล้วคลิก แทรก

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกรูปร่างหลายรูปร่างและนำการเติมรูปภาพไปใช้ แต่ละรูปร่างจะถูกเติมด้วยรูปภาพทั้งรูป รูปภาพจะไม่ขยายครอบคลุมรูปร่างที่เลือก

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพหลังจากที่คุณได้แทรก คลิกขวารูปภาพ คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลาง ยืด หรือลดขนาดรูปภาพ: บนบานหน้าต่างการจัดรูปแบบรูปภาพ คลิกไอคอนเติม & บรรทัด เพื่อค้นหาออฟเซตตัวเลือกในการย้ายรูปภาพ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเท่าใดคุณสามารถมองเห็นถึงรูปภาพ: บนบานหน้าต่างการจัดรูปแบบรูปภาพ คลิกไอคอนเติม & เส้น แล้ว คลิกสีเติม เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพมากกว่าหนึ่งลงในรูปร่างกราฟิก SmartArt เดียว จัดกลุ่มรูปภาพลงในรูปภาพเดียวที่คุณบันทึก หรือคัดลอกก่อนที่จะเพิ่ม

 1. คัดลอกรูปหรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้

 2. คลิกที่รูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการวางรูปภาพ

  เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพเดียวกันลงในหลายรูปร่าง ให้เลือกรูปร่างแรก แล้วจึงกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่เลือกรูปร่างอื่น

 3. บนแท็บ บ้าน ให้คลิก วาง

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพหลังจากที่คุณได้แทรก คลิกขวารูปภาพ คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลาง ยืด หรือลดขนาดรูปภาพ: บนบานหน้าต่างการจัดรูปแบบรูปภาพ คลิกไอคอนเติม & บรรทัด เพื่อค้นหาออฟเซตตัวเลือกในการย้ายรูปภาพ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเท่าใดคุณสามารถมองเห็นถึงรูปภาพ: บนบานหน้าต่างการจัดรูปแบบรูปภาพ คลิกไอคอนเติม & เส้น แล้ว คลิกสีเติม เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพมากกว่าหนึ่งลงในรูปร่างกราฟิก SmartArt เดียว จัดกลุ่มรูปภาพลงในรูปภาพเดียวที่คุณบันทึก หรือคัดลอกก่อนที่จะเพิ่ม

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพพื้นหลัง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบวัตถุ

 2. บนบานหน้าต่างการจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกไอคอน& เติมเส้น คลิกเติม นั้นแล้ว คลิกเติมรูปภาพหรือพื้นผิว

 3. ภายใต้ แทรกจาก ให้คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากแฟ้ม ให้คลิก แฟ้ม แล้วค้นหาโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ คลิกแฟ้มรูปภาพ แล้วจึงคลิก แทรก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่คุณคัดลอกไปไว้ที่คลิปบอร์ด ให้คลิก คลิปบอร์ด

  • เมื่อต้องการค้นหารูปภาพที่พร้อมใช้งานแบบออนไลน์ คลิกออนไลน์

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพหลังจากที่คุณได้แทรก คลิกขวารูปภาพ คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลาง ยืด หรือลดขนาดรูปภาพ: บนบานหน้าต่างการจัดรูปแบบรูปภาพ คลิกไอคอนเติม & บรรทัด เพื่อค้นหาออฟเซตตัวเลือกในการย้ายรูปภาพ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเท่าใดคุณสามารถมองเห็นถึงรูปภาพ: บนบานหน้าต่างการจัดรูปแบบรูปภาพ คลิกไอคอนเติม & เส้น แล้ว คลิกสีเติม เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพมากกว่าหนึ่งลงในรูปร่างกราฟิก SmartArt เดียว จัดกลุ่มรูปภาพลงในรูปภาพเดียวที่คุณบันทึก หรือคัดลอกก่อนที่จะเพิ่ม

การเติม คือส่วนที่อยู่ภายในรูปร่าง คุณสามารถเพิ่มการเติมรูปภาพให้กับรูปร่างใดๆ ได้ และบางรูปร่างในกราฟิก SmartArt ก็ได้รับการออกแบบให้เป็นตัวยึดตำแหน่งสำหรับรูปภาพ เมื่อใช้เค้าโครงที่มีรูปร่างตัวยึดตำแหน่งรูปภาพ คุณก็สามารถทำให้กราฟิก SmartArt ดูราวกับได้รับการออกแบบจากมืออาชีพได้มากขึ้น เพราะตัวยึดตำแหน่งรูปภาพได้รับการออกแบบให้ทำงานได้ดีกับกราฟิก SmartArt ทั้งภาพ

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพรูปร่างแต่ละการ หรือคุณสามารถเพิ่มรูปภาพลงในพื้นหลังทั้งหมดของกราฟิก SmartArt ของคุณ รูปร่างส่วนใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่สำรองไว้สำหรับข้อความที่อ่าน[ข้อความ] เมื่อคุณเพิ่มรูปภาพลงในรูปร่างที่ประกอบด้วยพื้นที่สำรองไว้สำหรับข้อความ พื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความยังคงอยู่ในรูปร่าง พื้นที่สำรองไว้สำหรับข้อความจะพิมพ์ หรือแสดงในงานนำเสนอ

เมื่อต้องการเอาพื้นที่สำรองไว้สำหรับข้อความจากรูปร่างเพื่อให้ปรากฏเมื่อคุณกำลังแก้ไขกราฟิก SmartArt ของคุณ คลิกรูปร่า พิมพ์บางข้อความ คลิกด้านนอกรูปร่าง แล้วคลิกที่รูปร่างอีกครั้ง และลบข้อความที่คุณเพิ่มไว้

ตัวยึดตำแหน่งรูปภาพไม่สามารถลบออกได้ แต่คุณสามารถนำการเติมไปใช้เพื่อให้มองไม่เห็นได้ ถ้าคุณเพิ่มรูปภาพแล้วลบออกในภายหลัง ตัวยึดตำแหน่งรูปภาพจะกลับมา ตัวยึดตำแหน่งรูปภาพนั้นไม่สามารถคัดลอกได้ ไม่สามารถพิมพ์ได้ และจะไม่แสดงขึ้นในงานนำเสนอ

กราฟิก SmartArt ไม่ได้มีตัวยึดตำแหน่งรูปภาพได้ทุกภาพ ถ้าคุณเลือกเค้าโครงที่ไม่มีตัวยึดตำแหน่งรูปภาพ คุณก็สามารถเพิ่มการเติมรูปภาพให้กับรูปร่างหรือสลับไปที่เค้าโครงอื่นได้

เค้าโครงรูปภาพแผนผังองค์กร

 1. คลิกตัวยึดตำแหน่งรูปภาพภายในรูปร่างในกราฟิก SmartArt

  ตัวยึดตำแหน่งรูปภาพ
  รูปร่างที่เป็นตัวยึดตำแหน่งรูปภาพ
 2. ค้นหาโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ คลิกแฟ้มรูปภาพ แล้วคลิก แทรก

 3. เมื่อต้องการแก้ไขคุณสมบัติของรูปภาพหลังจากที่คุณได้แทรก คลิกขวารูปภาพ คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในบานหน้าต่างภาพ ปรับสี ความสว่าง หรือความคมชัด

  • คลิกสีเติม และในหน้าต่างเติม ปรับเปลี่ยนตัวเลือกปรับพอดีหรือความโปร่งใส

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพมากกว่าหนึ่งลงในรูปร่างกราฟิก SmartArt เดียว จัดกลุ่มรูปภาพลงในรูปภาพเดียวที่คุณบันทึก หรือคัดลอกก่อนที่จะเพิ่ม

 1. คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มการเติมรูปภาพลงไป

  เมื่อต้องการเพิ่มการเติมแบบเดียวกันให้กับรูปร่างหลายรูปร่าง ให้เลือกรูปร่างแรก แล้วจึงกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่เลือกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ เติมสีรูปร่าง

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 3. คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ คลิกแฟ้มรูปภาพ แล้วคลิก แทรก

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกรูปร่างหลายรูปร่างและนำการเติมรูปภาพไปใช้ แต่ละรูปร่างจะถูกเติมด้วยรูปภาพทั้งรูป รูปภาพจะไม่ขยายครอบคลุมรูปร่างที่เลือก

 4. เมื่อต้องการจัดกึ่งกลาง ยืด หรือลดขนาดรูปภาพ ปรับตัวยืด

 5. เมื่อต้องการระบุเท่าใดคุณสามารถเห็นถึงรูปภาพ เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพมากกว่าหนึ่งลงในรูปร่างกราฟิก SmartArt เดียว จัดกลุ่มรูปภาพลงในรูปภาพเดียวที่คุณบันทึก หรือคัดลอกก่อนที่จะเพิ่ม

 1. คัดลอกรูปหรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้

 2. คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการวางรูปภาพลงไป

  เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพเดียวกันลงในหลายรูปร่าง ให้เลือกรูปร่างแรก แล้วจึงกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่เลือกรูปร่างอื่น

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

 4. เมื่อต้องการจัดกึ่งกลาง ยืด หรือลดขนาดรูปภาพ ปรับตัวยืด

 5. เมื่อต้องการระบุเท่าใดคุณสามารถเห็นถึงรูปภาพ เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพมากกว่าหนึ่งลงในรูปร่างกราฟิก SmartArt เดียว จัดกลุ่มรูปภาพลงในรูปภาพเดียวที่คุณบันทึก หรือคัดลอกก่อนที่จะเพิ่ม

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพพื้นหลังเพื่อ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบวัตถุ

 2. คลิก เติม แล้วคลิก การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว

 3. ภายใต้ แทรกจาก ให้คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากแฟ้ม ให้คลิก แฟ้ม แล้วค้นหาโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ คลิกแฟ้มรูปภาพ แล้วจึงคลิก แทรก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่คุณคัดลอกไปไว้ที่คลิปบอร์ด ให้คลิก คลิปบอร์ด

 4. เมื่อต้องการจัดกึ่งกลาง ยืด หรือลดขนาดรูปภาพ ปรับตัวยืด

 5. เมื่อต้องการระบุเท่าใดคุณสามารถเห็นถึงรูปภาพ เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน

 6. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิก ปิด

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพมากกว่าหนึ่งลงในรูปร่างกราฟิก SmartArt เดียว จัดกลุ่มรูปภาพลงในรูปภาพเดียวที่คุณบันทึก หรือคัดลอกก่อนที่จะเพิ่ม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×