การเพิ่มรูปภาพให้กับกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รูปภาพหรือรูปสามารถมีส่วนหนึ่งของการสร้างน่าสนใจเอกสาร แผ่นงาน หรืองานนำเสนอ นั้นเป็นเรื่องง่ายเมื่อต้องการแทรกรูปภาพลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับการสร้างกราฟิก SmartArt ในเค้าโครงแผนผังองค์กรแบบรูปภาพ ดูที่การสร้างแผนผังองค์กรที่ มีรูปภาพ

ในบทความนี้

ภาพรวมของการเพิ่มรูปภาพ

แทรกรูปภาพลงในตัวแทนรูปภาพ

เพิ่มสีเติมรูปภาพลงในรูปร่าง

เพิ่มรูปภาพที่คุณคัดลอกลงในรูปร่าง

เพิ่มรูปภาพพื้นหลังลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ

ภาพรวมของการเพิ่มรูปภาพ

การเติม คือส่วนที่อยู่ภายในรูปร่าง คุณสามารถเพิ่มการเติมรูปภาพให้กับรูปร่างใดๆ ได้ และบางรูปร่างในกราฟิก SmartArt ก็ได้รับการออกแบบให้เป็นตัวยึดตำแหน่งสำหรับรูปภาพ เมื่อใช้เค้าโครงที่มีรูปร่างตัวยึดตำแหน่งรูปภาพ คุณก็สามารถทำให้กราฟิก SmartArt ดูราวกับได้รับการออกแบบจากมืออาชีพได้มากขึ้น เพราะตัวยึดตำแหน่งรูปภาพได้รับการออกแบบให้ทำงานได้ดีกับกราฟิก SmartArt ทั้งภาพ

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพรูปร่างแต่ละการ หรือคุณสามารถเพิ่มรูปภาพลงในพื้นหลังทั้งหมดของกราฟิก SmartArt ของคุณ รูปร่างส่วนใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่สำรองไว้สำหรับข้อความที่อ่าน[ข้อความ] เมื่อคุณเพิ่มรูปภาพลงในรูปร่างที่ประกอบด้วยพื้นที่สำรองไว้สำหรับข้อความ พื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความยังคงอยู่ในรูปร่าง พื้นที่สำรองไว้สำหรับข้อความจะพิมพ์ หรือแสดงในงานนำเสนอ เมื่อต้องการเอาพื้นที่สำรองไว้สำหรับข้อความจากรูปร่างเพื่อให้ปรากฏเมื่อคุณกำลังแก้ไขกราฟิก SmartArt ของคุณ คลิกรูปร่า พิมพ์บางข้อความ คลิกด้านนอกรูปร่าง แล้วคลิกที่รูปร่างอีกครั้ง และลบข้อความที่คุณเพิ่มไว้

ไม่สามารถลบตัวแทนรูปภาพ แต่คุณสามารถนำสีเติมเพื่อให้มองไม่เห็น ถ้า คุณเพิ่มรูปภาพแล้ว ลบได้ในภายหลัง ตัวแทนรูปภาพส่งกลับ ตัวแทนรูปภาพไม่สามารถคัดลอก ไม่ได้พิมพ์ และจะไม่แสดงในงานนำเสนอ

กราฟิก SmartArt ทั้งหมดที่ไม่มีตัวแทนรูปภาพ ถ้าคุณเลือกเค้าโครงที่มีตัวแทนรูปภาพ คุณสามารถลองเพิ่มสีเติมรูปภาพไปยังรูปร่างหรือสลับไปยังเค้าโครงอื่น

เค้าโครงรูปภาพแผนผังองค์กร

ด้านบนของหน้า

แทรกรูปภาพลงในตัวยึดตำแหน่งรูปภาพ

 1. คลิกตัวยึดตำแหน่งรูปภาพภายในรูปร่างในกราฟิก SmartArt

  ตัวยึดตำแหน่งรูปภาพ
  รูปร่างของพื้นที่ที่สำรองไว้
 2. ค้นหาโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ คลิกแฟ้มรูปภาพ แล้วคลิก แทรก

 3. เมื่อต้องการแก้ไขคุณสมบัติของรูปภาพหลังจากที่คุณได้แทรก คลิกขวารูปภาพ คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในบานหน้าต่างภาพ ปรับสี ความสว่าง หรือความคมชัด

  • คลิกสีเติม และในหน้าต่างเติม ปรับเปลี่ยนตัวเลือกปรับพอดีหรือความโปร่งใส

หมายเหตุ: การเพิ่มรูปภาพมากกว่าหนึ่งไปยังรูปร่างกราฟิก SmartArt เดียว จัดกลุ่มรูปภาพลงในรูปภาพเดียวที่คุณบันทึก หรือคัดลอกก่อนที่จะเพิ่ม

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการเติมรูปภาพให้กับรูปร่าง

 1. คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มการเติมรูปภาพลงไป

  เมื่อต้องการเพิ่มการเติมแบบเดียวกันให้กับรูปร่างหลายรูปร่าง ให้เลือกรูปร่างแรก แล้วจึงกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่เลือกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ เติมสีรูปร่าง

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

 3. คลิก รูปภาพ ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ คลิกแฟ้มรูปภาพ แล้วคลิก แทรก

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกรูปร่างหลายรูปร่างและนำการเติมรูปภาพไปใช้ แต่ละรูปร่างจะถูกเติมด้วยรูปภาพทั้งรูป รูปภาพจะไม่ขยายครอบคลุมรูปร่างที่เลือก

 4. เมื่อต้องการจัดกึ่งกลาง ยืด หรือลดขนาดรูปภาพ ปรับตัวยืด

 5. เมื่อต้องการระบุเท่าใดคุณสามารถเห็นถึงรูปภาพ เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพมากกว่าหนึ่งลงในรูปร่างกราฟิก SmartArt เดียว จัดกลุ่มรูปภาพลงในรูปภาพเดียวที่คุณบันทึก หรือคัดลอกก่อนที่จะเพิ่ม

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรูปภาพที่คุณคัดลอกมาให้กับรูปร่าง

 1. คัดลอกรูปหรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้

 2. คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการวางรูปภาพลงไป

  เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพเดียวกันลงในหลายรูปร่าง ให้เลือกรูปร่างแรก แล้วจึงกด CTRL ค้างไว้ในระหว่างที่เลือกรูปร่างอื่น

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

 4. เมื่อต้องการจัดกึ่งกลาง ยืด หรือลดขนาดรูปภาพ ปรับตัวยืด

 5. เมื่อต้องการระบุเท่าใดคุณสามารถเห็นถึงรูปภาพ เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพมากกว่าหนึ่งลงในรูปร่างกราฟิก SmartArt เดียว จัดกลุ่มรูปภาพลงในรูปภาพเดียวที่คุณบันทึก หรือคัดลอกก่อนที่จะเพิ่ม

ด้านบนของหน้า

เพิ่มภาพพื้นหลังใหักับกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพพื้นหลังเพื่อ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบวัตถุ

 2. คลิก เติม แล้วคลิก การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว

 3. ภายใต้ แทรกจาก ให้คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากแฟ้ม ให้คลิก แฟ้ม แล้วค้นหาโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ คลิกแฟ้มรูปภาพ แล้วจึงคลิก แทรก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่คุณคัดลอกไปไว้ที่คลิปบอร์ด ให้คลิก คลิปบอร์ด

 4. เมื่อต้องการจัดกึ่งกลาง ยืด หรือลดขนาดรูปภาพ ปรับตัวยืด

 5. เมื่อต้องการระบุเท่าใดคุณสามารถเห็นถึงรูปภาพ เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน

 6. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิก ปิด

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพมากกว่าหนึ่งลงในรูปร่างกราฟิก SmartArt เดียว จัดกลุ่มรูปภาพลงในรูปภาพเดียวที่คุณบันทึก หรือคัดลอกก่อนที่จะเพิ่ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×