การเพิ่มรายการใหม่ในเครื่องมือฟอร์มที่กำหนดเอง 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สร้าง แล้วคลิกฟอร์มที่คุณต้องการจากรายการ

  รายละเอียด

  มีฟอร์มสองประเภทที่คุณสามารถดูได้ในเมนูนี้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ เครื่องมือที่กำหนดเองดังนี้

  • ฟอร์มหลักใหม่ (ระดับสูง) เครื่องมือที่กำหนดเองต้องมีฟอร์มหลักอย่างน้อย หนึ่งฟอร์ม

  • ฟอร์มตอบกลับ ซึ่งก็คือ ฟอร์มสำหรับสร้างรายการที่ เชื่อมโยงกับรายการ "หลัก" ที่มีอยู่ตามลำดับชั้น ไม่ใช่ทุกเครื่องมือ ที่กำหนดเองทั้งหมด จะมีฟอร์มชนิดนี้อยู่ โดยทั่วไป ฟอร์มตอบกลับจะมีชื่อ เช่น "ตอบกลับ" หรือ "ข้อคิดเห็น" ที่จะบอกให้คุณทราบถึงชนิดของฟอร์ม

   ก่อนสร้างรายการตอบกลับ ให้เลือกรายการหลัก ที่คุณจะตอบกลับ

 2. กรอกเขตข้อมูลในฟอร์ม

  เขตข้อมูลที่ต้องการจะมีเครื่องหมายดอกจันสีแดงแสดงอยู่

  ฟอร์มบางประเภทในเครื่องมือที่กำหนดเองมี "มุมมองฟอร์ม" มุมมองฟอร์มให้คุณแสดงฟอร์มด้วยเขตข้อมูลที่แตกต่างกัน ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ถ้าต้องการเปลี่ยนมุมมองฟอร์ม ในเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ เปลี่ยนมุมมองฟอร์ม แล้วคลิกมุมมองฟอร์มที่คุณต้องการ

 3. บันทึกรายการใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×