การเพิ่มรายการใหม่ลงในเครื่องมือรายการ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สร้าง และเลือกฟอร์มจากรายการ

  ฟอร์มที่คุณจะเห็นบนเมนูอาจมีอยู่สองชนิดด้วยกัน โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบเครื่องมือรายการ

  • ฟอร์มหลัก (ระดับบนสุด) ใหม่ เครื่องมือรายการต้องมีฟอร์มหลักอย่างน้อยหนึ่งฟอร์ม

  • ฟอร์มตอบกลับ คือฟอร์มที่ใช้สร้างรายการที่อยู่ภายใต้รายการอื่นตามลำดับชั้น ฟอร์มชนิดนี้ไม่ได้มีอยู่ในเครื่องมือรายการทั้งหมด โดยปกติฟอร์มตอบกลับจะมีชื่ออย่างเช่น "ตอบกลับ" หรือ "ข้อคิดเห็น" เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงชนิดฟอร์ม

   หมายเหตุ: รายการภายนอกจะมีหนึ่งฟอร์มเสมอและมีเฉพาะปุ่ม สร้าง เท่านั้น

 2. ป้อนข้อมูลในเขตข้อมูลฟอร์ม

  ฟิลด์ที่จำเป็นจะมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง

 3. บันทึกรายการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×