การเพิ่มรายการการเชื่อมโยงสรุปในเค้าโครงเพจการประกาศ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้แสดงวิธีการแทรกลิงก์สรุป Web Part ลงในเค้าโครงหน้า ด้วยการเพิ่ม Web Part ลงในเค้าโครงหน้า ทำให้รายการของไฮเปอร์ลิงก์ที่ปรากฏบนทุกหน้าการประกาศที่ถูกสร้างขึ้นจากเค้าโครงหน้านั้น เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครงหน้า ดูบทความการสร้างเค้าโครงหน้าการประกาศ

สิ่งสำคัญ: Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปจะพร้อมใช้งานกับไซต์ที่ตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Office SharePoint Server 2007 เท่านั้น ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ต้องทำให้ Web Part นี้พร้อมใช้งานในแกลเลอรี Web Parts ของไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันก่อน นอกจากนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ในการเขียนแก้สำหรับไซต์ระดับบนสุดเพื่อเปิดและแก้ไขเค้าโครงเพจ

ในบทความนี้

Web Part เชื่อมโยงสรุปคืออะไร

ค้นหา และเปิดเค้าโครงหน้า

แทรกลิงก์สรุป Web Part

Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปคืออะไร

Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปช่วยให้เจ้าของเนื้อหาสร้างรายการการเชื่อมโยงหลายมิติอิสระซึ่งถูกจัดกลุ่มตามที่เจ้าของต้องการได้อย่างแม่นยำได้ง่ายขึ้น ถ้าคุณรับผิดชอบการสร้างเค้าโครงเพจที่จะใช้โดยเจ้าของเนื้อหา และคุณคิดว่าเจ้าของต้องการรวมรายการการเชื่อมโยงหลายมิติไว้ในเนื้อหาของตน และจัดกลุ่มการเชื่อมโยงตามหัวเรื่องที่ตนต้องการ คุณสามารถแทรก Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปลงในเค้าโครงเพจได้ สำหรับเจ้าของเนื้อหาที่กำลังทำฟอร์มที่ยึดตามเว็บเสร็จสมบูรณ์ Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปจะปรากฏขึ้นตามลักษณะที่ปรากฏในภาพประกอบ ต่อไปนี้

Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปตามที่ปรากฏระหว่างการแก้ไข

ภาพประกอบข้างหน้าแสดงส่วนติดต่อที่เจ้าของเนื้อหาสามารถคลิก การเชื่อมโยงใหม่ เพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงหลายมิติหรือ สร้างกลุ่ม เพื่อเพิ่มหัวเรื่องภายใต้เพื่อแสดงรายการคอลเลกชันของการเชื่อมโยงหลายมิติ ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงวิธีที่ Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปปรากฏต่อผู้เยี่ยมชมหลังจากเพจได้รับการประกาศ เมื่อผู้เยี่ยมชมแสดงเพจในเบราว์เซอร์

Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปตามที่ปรากฏหลังจากการประกาศ

ด้านบนของหน้า

ระบุตำแหน่งที่ตั้งและเปิดเค้าโครงเพจ

สามารถเพิ่ม Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปลงในเพจของ Web Part ได้ แต่ด้วยการเพิ่ม Web Part ลงในเค้าโครงเพจนั้น คุณทำให้รายการการเชื่อมโยงหลายมิติปรากฏบนทุกเพจการประกาศที่สร้างจากเค้าโครงเพจนั้น ให้ระบุเค้าโครงเพจที่คุณต้องการใช้ก่อน ดังนี้

 1. ใน Microsoft Office SharePoint Designer 2007 ให้เปิดไซต์ที่มีเค้าโครงเพจที่คุณต้องการแสดงการเชื่อมโยงสรุป

 2. คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากโฟลเดอร์ _catalogs เพื่อขยายโฟลเดอร์ แล้วคลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากโฟลเดอร์ masterpages เพื่อขยายโฟลเดอร์ จากนั้น คลิกสองครั้งที่เค้าโครงเพจที่คุณต้องการแทรก Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุป เค้าโครงเพจจะเปิดขึ้นสำหรับแก้ไข

  หมายเหตุ: เค้าโครงเพจมีนามสกุลแฟ้ม .aspx ถ้าเค้าโครงเพจที่คุณมองหาไม่อยู่ในรายการของแฟ้ม .aspx ให้คลิกขวาที่แต่ละแฟ้ม แล้วคลิก คุณสมบัติ บนเมนูทางลัด แท็บ ทั่วไป แสดงชื่อเรื่องของเค้าโครงเพจ ที่อาจเป็นที่คุ้นเคยกับคุณมากกว่าชื่อแฟ้มเนื่องจากชื่อเรื่องของเค้าโครงเพจถูกใช้ในส่วนติดต่อผู้ใช้ของเบราว์เซอร์ ให้แสดงชื่อเรื่องเพื่อช่วยให้คุณระบุเค้าโครงเพจที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

แทรก Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุป

โดยที่เค้าโครงเพจยังคงเปิดอยู่ ให้แทรก Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุป

 1. โดยที่เค้าโครงเพจเปิดอยู่ใน Office SharePoint Designer 2007 ให้คลิกตัวยึดที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อหา คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก สร้างเนื้อหาแบบกำหนดเอง เพื่อปลดล็อกตัวยึดสำหรับแก้ไข

  ตัวยึดที่มีเมนูเนื้อหาเปิดใช้งาน

 2. บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก Web Parts

 3. ในบานหน้าต่างงาน Web Parts ให้เรียกดูเว็บไซต์ของคุณผ่านแกลเลอรี เช่น Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปผ่านแกลเลอรี Fabrikam Publishing

  บานหน้าต่างงาน 'Web Parts' ที่มีการเลือก Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุป

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็น Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุป ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังดู Web Parts จากแกลเลอรีที่ถูกต้องและตัวกรองได้รับการกำหนดอย่างถูกต้อง ให้คลิก ตัวกรอง แล้วคลิกตัวเลือกในรายการ แสดง เพื่อเปลี่ยน Web Parts ในแกลเลอรีปัจจุบันที่ได้รับการแสดงในรายการ

 4. ลาก Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุป ไปยังตัวยึดเนื้อหา

  Web Part ถูกแทรกในเพจ

 5. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเค้าโครงเพจที่มี Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปอยู่ด้านบน ให้คลิก การแสดงตัวอย่างในเบราว์เซอร์ บนแถบเครื่องมือ ธรรมดา

  เพจดังกล่าวจะแสดงในเบราว์เซอร์ โดย Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปจะว่างเปล่าจนกระทั่งเจ้าของเนื้อหาสร้างเพจจากเค้าโครงเพจนี้ แล้วเพิ่มการเชื่อมโยงและกลุ่ม และกำหนดค่าลักษณะและเค้าโครงของการเชื่อมโยงเหล่านี้ เจ้าของเนื้อหาสามารถสร้างรายการหรือการสรุปของการเชื่อมโยงได้ ถึงแม้ว่าจะเลือกผ่านทางเบราว์เซอร์ทั้งหมด สามารถค้นหาการเชื่อมโยงได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้และกำหนดค่า Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุปในเบราว์เซอร์

 6. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนเค้าโครงหรือลักษณะที่ปรากฏของ Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุป ให้ปิดเบราว์เซอร์ คลิกขวาที่ Web Part ในมุมมองออกแบบ แล้วคลิก คุณสมบัติ Web Part บนเมนูทางลัด

 7. ในกล่องโต้ตอบ Web Part สำหรับการเชื่อมโยงสรุป ให้เปลี่ยนคุณสมบัติใดๆ ที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×