การเพิ่มระเบียนในตารางโดยการใช้แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล

การเพิ่มระเบียนในตารางโดยการใช้แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างและเรียกใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล คุณใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลเมื่อคุณต้องเพิ่มระเบียนใหม่ไปยังตารางที่มีอยู่โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในชุดระเบียนที่มีอยู่ เช่น อัปเดตค่าของเขตข้อมูล คุณสามารถใช้คิวรีอัปเดต ถ้าคุณต้องการสร้างตารางใหม่จากข้อมูลที่เลือก หรือผสานสองตารางให้เป็นตารางใหม่หนึ่งตาราง คุณสามารถใช้คิวรีสร้างตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคิวรีอัปเดตหรือคิวรีสร้างตาราง หรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีอื่นๆ ในการเพิ่มระเบียนไปยังฐานข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีอยู่ ให้ดูส่วน ดูเพิ่มเติม

ในบทความนี้

ภาพรวม

การสร้างและเรียกใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

หยุด โหมดปิดใช้งาน จากการบล็อกคิวรี

ภาพรวม

คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลจะเลือกระเบียนจากแหล่งข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งแหล่งและคัดลอกระเบียนที่เลือกไปยังตารางที่มีอยู่

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณได้รับฐานข้อมูลที่มีตารางของลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ และคุณมีตารางในฐานข้อมูลที่มีอยู่อยู่แล้วที่จัดเก็บข้อมูลประเภทนั้น คุณต้องการจัดเก็บข้อมูลในที่เดียว คุณจึงตัดสินใจคัดลอกจากฐานข้อมูลใหม่ลงในตารางที่มีอยู่ของคุณ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลใหม่ด้วยตนเอง คุณสามารถใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลเพื่อคัดลอกระเบียน

ประโยชน์ของการใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

โดยใช้คิวรีเพื่อคัดลอกข้อมูล คุณสามารถ:

 • ผนวกระเบียนหลายระเบียนในครั้งเดียว    ถ้าคุณคัดลอกข้อมูลด้วยตนเอง คุณจะต้องดำเนินการคัดลอก/วางหลายครั้ง แต่เมื่อใช้คิวรี คุณสามารถเลือกข้อมูลทั้งหมดได้พร้อมกันแล้วจึงทำการคัดลอกข้อมูล

 • รีวิวการเลือกของคุณได้ก่อนคัดลอก    คุณสามารถดูการเลือกของคุณในมุมมองแผ่นข้อมูล และสามารถปรับการเลือกของคุณได้ตามต้องการก่อนจะคัดลอกข้อมูล ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นพิเศษในกรณีที่คิวรีของคุณมีเกณฑ์หรือนิพจน์หลายรายการ และคุณต้องลองทำหลายครั้งเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ คุณไม่สามารถเลิกทำคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลได้ ถ้าคุณทำผิดพลาด คุณต้องคืนค่าฐานข้อมูลของคุณจากไฟล์สำรอง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแก้ไขด้วยตนเองหรือใช้คิวรีแบบใช้ลบข้อมูล

 • ใช้เกณฑ์เพื่อปรับปรุงการเลือกของคุณ    ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการผนวกเฉพาะระเบียนของลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเมืองของคุณเท่านั้น

 • ผนวกระเบียนเมื่อเขตข้อมูลบางส่วนในแหล่งข้อมูลไม่มีอยู่ในตารางปลายทาง     ตัวอย่างเช่น สมมติว่าตารางลูกค้าที่มีอยู่ของคุณมี 11 เขตข้อมูล และตารางใหม่ที่คุณต้องการคัดลอกมามีเพียงแค่ 9 เขตข้อมูลใน 11 เขตข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลเพื่อคัดลอกข้อมูลจาก 9 เขตข้อมูลดังกล่าวที่ตรงกัน และทิ้งให้อีกสองเขตข้อมูลว่างไว้ได้

ขั้นตอนพื้นฐานของคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

กระบวนการของการสร้างคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลคือตามขั้นตอนพื้นฐานเหล่านี้:

 • สร้างคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล    คุณเริ่มต้นด้วยการเลือกข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอก คุณสามารถปรับคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลของคุณได้ตามต้องการแล้วเรียกใช้งานได้หลายครั้งตามที่คุณต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอก

 • แปลงคิวรีเลือกเป็นคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล    หลังจากการเลือกของคุณพร้อมแล้ว คุณต้องเปลี่ยนชนิดคิวรีเป็น ผนวก

 • เลือกเขตข้อมูลปลายทางสำหรับแต่ละคอลัมน์ในคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล    ในบางกรณี Access จะเลือกเขตข้อมูลปลายทางให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปรับเขตข้อมูลปลายทาง หรือเลือกเองถ้า Access ไมได้เลือกไว้่

 • แสดงตัวอย่างและเรียกใช้คิวรีเพื่อผนวกระเบียน    ก่อนที่คุณจะผนวกระเบียน คุณสามารถสลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลสำหรับตัวอย่างของระเบียนที่ถูกผนวกได้

สิ่งสำคัญ: คุณไม่สามารถเลิกทำคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลได้ ให้พิจารณาสำรองฐานข้อมูลหรือตารางปลายทางของคุณ

การสร้างและเรียกใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

ในส่วนนี้

ขั้นตอนที่ 1: สร้างคิวรีเพื่อเลือกระเบียนเพื่อคัดลอก

ขั้นตอนที่ 2 แปลงคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลให้เป็นคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเขตข้อมูลปลายทาง

ขั้นตอนที่ 4 แสดงตัวอย่างและเรียกใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1: สร้างคิวรีเพื่อเลือกระเบียนเพื่อคัดลอก

 1. เปิดฐานข้อมูลที่มีระเบียนที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม คิวรี ให้คลิก ออกแบบคิวรี 

  กลุ่มคิวรีใน Ribbon ของ Access แสดงตัวเลือกสองตัวเลือก: ตัวช่วยสร้างคิวรีและการออกแบบคิวรี

  ตัวออกแบบคิวรีจะเปิดออก และกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้น

  กล่องโต้ตอบแสดงตารางใน Access แสดงชื่อตาราง
 3. ดับเบิลคลิกที่ตารางหรือคิวรีซึ่งมีระเบียนที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้นให้คลิก ปิด

  ตารางหรือคิวรีจะปรากฏเป็นหน้าต่างอย่างน้อยหนึ่งหน้าต่างในตัวออกแบบคิวรี แต่ละหน้าต่างแสดงรายการเขตข้อมูลในตารางหรือคิวรี รูปนี้แสดงตารางที่พบทั่วไปในตัวออกแบบคิวรี

  ตารางในตัวออกแบบคิวรี

  1. ตารางแอสเซทแสดงในตัวออกแบบคิวรี

  2. ตารางออกแบบคิวรี

 4. ดับเบิลคลิกที่แต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการผนวก เขตข้อมูลที่เลือกจะปรากฏในแถว เขตข้อมูล ในตารางออกแบบคิวรี

  ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลในตารางต้นฉบับต้องเข้ากันได้กับชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลในตารางปลายทาง เขตข้อมูลข้อความเข้ากันได้กับเขตข้อมูลชนิดอื่นโดยส่วนใหญ่ เขตข้อมูลตัวเลขเข้ากันได้กับเขตข้อมูลตัวเลขอื่นๆ เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถผนวกตัวเลขเข้าไปในเขตข้อมูลข้อความ แต่คุณไม่สามารถผนวกข้อความเข้าไปในเขตข้อมูลตัวเลขได้

  นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้นิพจน์เป็นเขตข้อมูลเช่น= date ()เพื่อส่งกลับวันที่ของวันนี้โดยอัตโนมัติและคุณสามารถใช้นิพจน์ที่มีเขตข้อมูลตารางหรือคิวรีในตารางออกแบบเพื่อกำหนดข้อมูลที่คุณเลือกเอง ตัวอย่างเช่นถ้าตารางปลายทางของคุณมีเขตข้อมูลที่จัดเก็บปีแบบสี่หลักและตารางต้นฉบับจะมีเขตข้อมูลวันที่/เวลาปกติคุณอาจใช้ฟังก์ชันDatePartกับเขตข้อมูลต้นฉบับเพื่อเลือกเฉพาะปีเท่านั้น

  เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมดในตารางอย่างรวดเร็ว ให้ดับเบิลคลิกที่เครื่องหมายดอกจัน (*) ด้านบนสุดของรายการเขตข้อมูลตาราง รูปนี้แสดงตารางออกแบบโดยมีการเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมด

  คิวรีที่มีการเพิ่มเขตข้อมูลตารางทั้งหมดแล้ว

 5. นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่เกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งเกณฑ์ในแถว เกณฑ์ ของตารางออกแบบได้อีกด้วย ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างเกณฑ์และอธิบายผลของเกณฑ์ที่มีต่อคิวรี

เอฟเฟ็กต์

> 234

ส่งกลับตัวเลขทั้งหมดที่มากกว่า 234 เมื่อต้องการหาตัวเลขทั้งหมดที่น้อยกว่า 234 ให้ใช้ < 234

>= "สิทธิชัย"

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดตั้งแต่ 'สิทธิชัย' จนถึงอักษรตัวสุดท้าย

ระหว่าง #2/2/2017# และ #12/1/2017#

ส่งกลับวันตั้งแต่ 2 ก.พ. 17 ถึง 1 ธ.ค. 17 (ANSI-89) ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้อักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') แทนเครื่องหมายเลขที่ ตัวอย่างเช่น Between '2/2/2017' And '1/12/2017'

Not "Germany"

ค้นหาระเบียนทั้งหมดที่เนื้อหาจริงของเขตข้อมูลมีคำอื่นร่วมกับคำว่า "Germany" อยู่ด้วย เกณฑ์นี้จะส่งกลับระเบียนที่มีอักขระนอกเหนือจากคำว่า "Germany," เช่น "Germany (euro)" หรือ "Europe (Germany)"

Not "T*"

ค้นหาระเบียนทั้งหมดยกเว้นที่ขึ้นต้นด้วย T ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ ( % ) แทนเครื่องหมายดอกจัน ( * )

Not "*t"

ค้นหาระเบียนทั้งหมดที่ไม่ลงท้ายด้วย t ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แทนการใช้เครื่องหมายดอกจัน

In(Canada,UK)

ค้นหาทุกระเบียนที่มีคำว่า Canada หรือ UK ในรายการ

Like "[A-D]*"

ในเขตข้อมูลข้อความ ค้นหาระเบียนทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A ถึง D ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แทนการใช้เครื่องหมายดอกจัน

Like "*ar*"

ค้นหาระเบียนทั้งหมดที่มีชุดลำดับอักษร "ar" รวมอยู่ด้วย ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แทนการใช้เครื่องหมายดอกจัน

Like "Maison Dewe?"

ค้นหาระเบียนทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย "Maison" และมีสตริงชุดที่สองที่มี 5 ตัวอักษรโดยที่ตัวอักษร 4 ตัวแรกคือ "Dewe" ขณะที่อักษรตัวสุดท้ายไม่ทราบค่า (ระบุด้วยเครื่องหมายคำถาม) ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้ขีดล่าง (_) แทนเครื่องหมายคำถาม

#2/2/2017#

ค้นหา 2 กุมภาพันธ์ 2017 จากระเบียนทั้งหมด ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้กำกับวันที่ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวแทนเครื่องหมายเลขที่ (#) ตัวอย่าง: '2/2/2017'

< Date( ) - 30

ส่งกลับวันที่ทั้งหมดที่เลย 30 วันมาแล้ว

Date()

ส่งกลับทุกระเบียนที่มีวันที่เป็นวันนี้

Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่อยู่ระหว่างวันที่ของวันนี้กับวันที่ในอีกสามเดือนถัดไปนับจากวันนี้

Is Null

ส่งกลับทุกระเบียนที่มีค่า Null (ว่างหรือไม่ได้ระบุ)

Is Not Null

ส่งกลับทุกระเบียนที่มีค่า

""

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่มีสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ คุณใช้สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์เมื่อคุณต้องการเพิ่มค่าให้กับเขตข้อมูลที่ต้องการ แต่คุณยังไม่ทราบว่าค่าที่เพิ่มคืออะไร ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลต้องการหมายเลขโทรสาร แต่ลูกค้าของคุณบางรายอาจไม่มีเครื่องโทรสาร ในกรณีนี้ คุณจะใส่เครื่องหมายอัญประกาศโดยไม่เว้นวรรคระหว่างกลาง ( "" ) แทนหมายเลข

 1. บนแท็บออกแบบในกลุ่มผลลัพธ์ให้คลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม

 2. ตรวจสอบว่าคิวรีส่งกลับระเบียนที่คุณต้องการคัดลอก ถ้าคุณต้องการเพิ่มหรือเอาเขตข้อมูลออกจากคิวรีให้สลับกลับไปยังมุมมองออกแบบและเพิ่มเขตข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้หรือเลือกเขตข้อมูลที่คุณไม่ต้องการแล้วกด DELETE เพื่อเอาออกจากคิวรี

ขั้นตอนที่ 2 แปลงคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลให้เป็นคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิดของคิวรี ให้คลิก ผนวก

  กล่องโต้ตอบ ผนวก จะปรากฏขึ้น

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

 3. ขั้นต่อไป คุณต้องระบุว่าจะผนวกระเบียนเข้ากับตารางในฐานข้อมูลปัจจุบัน หรือเข้ากับตารางในฐานข้อมูลอื่น

  เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่องโต้ตอบ ผนวก ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน เลือกตารางปลายทางจากกล่องคำสั่งผสม ชื่อตาราง แล้วคลิก ตกลง

   -หรือ-

  • ในกล่องโต้ตอบ ผนวก ให้คลิก ฐานข้อมูลอื่น

  • ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ป้อนตำแหน่งที่ตั้งและชื่อของฐานข้อมูลปลายทาง

  • ในกล่องคำสั่งผสม ชื่อตาราง ให้ใส่ชื่อของตารางปลายทาง แล้วคลิก ตกลง

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเขตข้อมูลปลายทาง

วิธีที่คุณเลือกเขตข้อมูลปลายทางจะขึ้นกับวิธีที่คุณใช้สร้างคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลในขั้นตอนที่ 1

ถ้าคุณ...

Access...

เพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมดจากตารางต้นฉบับหรือคิวรี

เพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมดในตารางปลายทางไปยังแถว ผนวกไปยัง ในตารางออกแบบ

เพิ่มแต่ละเขตข้อมูลเข้าไปในคิวรีหรือใช้นิพจน์ และชื่อเขตข้อมูลในตารางต้นฉบับและตารางปลายทางตรงกัน

เพิ่มเขตข้อมูลปลายทางตรงกันไปยังแถว ผนวกไปยัง ในคิวรีโดยอัตโนมัติ

เพิ่มแต่ละเขตข้อมูลหรือใช้นิพจน์ และชื่อใดก็ตามในตารางต้นฉบับและตารางปลายทางไม่ตรงกัน

เพิ่มเขตข้อมูลที่ตรงกันและปล่อยให้เขตข้อมูลที่ไม่ตรงกันว่างเปล่า

ถ้า Access ปล่อยให้เขตข้อมูลว่างเปล่า คุณสามารถคลิกที่เซลล์ในแถว ผนวกไปยัง และเลือกเขตข้อมูลปลายทางได้

รูปนี้จะแสดงการคลิกเซลล์ในแถว ผนวกไปยัง และการเลือกเขตข้อมูลปลายทาง

รายการดรอปดาวน์ในแถวผนวกไปยัง

หมายเหตุ: ถ้าคุณปล่อยให้เขตข้อมูลปลายทางว่าง คิวรีจะไม่ผนวกข้อมูลไปยังเขตข้อมูลนั้น

ขั้นตอนที่ 4 แสดงตัวอย่างและเรียกใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

 1. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้สลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูล

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสลับมุมมองอย่างรวดเร็ว ให้คลิกขวาที่แท็บด้านบนสุดของคิวรี แล้วคลิกมุมมองที่คุณต้องการ

 2. กลับไปยังมุมมองออกแบบแล้วคลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม เพื่อผนวกระเบียน

  หมายเหตุ:  ขณะเรียกใช้คิวรีที่ส่งกลับข้อมูลจำนวนมาก คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่าคุณจะไม่สามารถเลิกทำคิวรีได้ ลองเพิ่มขีดจำกัดของขนาดหน่วยความจำเป็น 3 เมกะไบต์ เพื่อให้คิวรีสามารถดำเนินการได้

ด้านบนของหน้า

หยุด โหมดปิดใช้งาน จากการบล็อกคิวรี

ถ้าคุณพยายามเรียกใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลและดูเหมือนว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น ให้ตรวจสอบข้อความต่อไปนี้บนแถบสถานะ Access:

การกระทำหรือเหตุการณ์นี้ถูกบล็อกโดยโหมดปิดใช้งาน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา ในแถบข้อความเพื่อเปิดใช้งานคิวรี

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดใช้งานคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล คุณจะเปิดใช้งานเนื้อหาฐานข้อมูลอื่นทั้งหมดด้วย

ถ้าคุณไม่เห็นแถบข้อความอาจถูกซ่อนไว้ คุณสามารถแสดงได้เว้นแต่ว่ายังไม่ได้ถูกปิดใช้งาน ถ้าแถบข้อความถูกปิดใช้งานคุณสามารถเปิดใช้งานได้ 

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

สร้างและเรียกใช้คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูล

การเพิ่มระเบียนลงในฐานข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งระเบียน

การสร้างแบบสอบถามแบบใช้สร้างตาราง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×