การเพิ่มระเบียนลงในฐานข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งระเบียน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีการป้อนข้อมูลลงในฐานข้อมูลAccess และจะช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการป้อนข้อมูลต่าง ๆ บทความอธิบายวิธีการใช้เทคนิครายการข้อมูลต่าง ๆ ในการเข้าถึง

ในบทความนี้

พื้นฐานของการเพิ่มระเบียน

เพิ่มระเบียนโดยตรงลงในตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

เพิ่มระเบียน โดยใช้ฟอร์ม

แก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลจากการค้นหา

ใส่สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์

เพิ่มระเบียน ด้วยการนำเข้า หรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูล

วิธีการบันทึกเวลาในการใส่ข้อมูล

พื้นฐานของการเพิ่มระเบียน

เมื่อต้องการใส่ข้อมูลอย่างถูกต้อง และได้อย่างรวดเร็วในฐานข้อมูล Access จะช่วยให้การทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการทำงานของฐานข้อมูล ข้อมูลในส่วนต่อไปนี้อธิบายหลักพื้นฐานโครงสร้างและดีไซน์ที่ควบคุมวิธีที่คุณใส่ข้อมูลบางอย่าง

วิธีการออกแบบฐานข้อมูลมีผลต่อการป้อนข้อมูล

ฐานข้อมูล Access ไม่ใช่ไฟล์ในแง่เดียวกันเป็นเอกสาร Microsoft Word หรือชุดสไลด์ Microsoft PowerPoint แทน ฐานข้อมูล Access จะคอลเลกชันของวัตถุเช่นตาราง ฟอร์ม รายงาน แบบสอบถาม และอื่น ๆ ได้แก่ที่ต้องทำงานร่วมกันสำหรับฐานข้อมูลเพื่อทำงานอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ วัตถุเหล่านั้นต้องยึดตามชุดดีไซน์หลัก หรือฐานข้อมูลจะทำงานได้ดี หรือล้มเหลวเนื่องจากหมดเลยก็ ในทางกลับ หลักเหล่านั้นออกแบบมีผลกระทบต่อวิธีที่คุณป้อนข้อมูล จะช่วยให้คุณจดจำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุฐานข้อมูล และเมื่อคุณดำเนินการออกแบบ

 • Access เก็บข้อมูลทั้งหมดในตารางอย่าง น้อยหนึ่งตาราง จำนวนของตารางที่คุณใช้ขึ้นอยู่กับการออกแบบและความซับซ้อนของฐานข้อมูล แม้ว่าคุณอาจดูข้อมูลในฟอร์ม รายงาน หรือในผลลัพธ์ส่งกลับ โดยแบบสอบถาม Access เก็บข้อมูลเฉพาะในตารางและวัตถุอื่น ๆ ในฐานข้อมูลสร้างขึ้นด้านบนของตารางเหล่านั้น

 • แต่ละตารางควรยอมรับเฉพาะหนึ่งชนิดของข้อมูล ตัวอย่างเช่น ตารางของข้อมูลที่ติดต่อทางธุรกิจควรไม่ประกอบด้วยข้อมูลการขาย ถ้าไม่มี ค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องสามารถกลายเป็นเรื่องยาก ถ้าไม่อาจไม่

 • โดยทั่วไปแล้ว แต่ละเขตข้อมูลในตารางยอมรับเฉพาะหนึ่งชนิดของข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเก็บบันทึกย่อในเขตข้อมูลจากการตั้งค่าเพื่อยอมรับตัวเลข ถ้าคุณพยายามที่จะใส่ข้อความในเขตข้อมูล Access แสดงข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม ที่อยู่ไม่กฎเสีย อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเก็บหมายเลข (เช่นรหัสไปรษณีย์) ในเขตข้อมูลจากการตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูลของข้อความสั้น แต่คุณไม่สามารถทำการคำนวณข้อมูลนั้นเนื่องจาก Access พิจารณาว่าจะเป็น piece ของข้อความ

 • มีบางข้อยกเว้น เขตข้อมูลในระเบียนควรยอมรับค่าเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถไม่ใส่มากกว่าหนึ่งที่อยู่ในเขตข้อมูลที่มีอยู่ นี่คือซึ่งแตกต่างจาก Microsoft Excel ซึ่ง ตามค่าเริ่มต้น ช่วยให้คุณสามารถใส่ชื่อ หรือที่อยู่ หรือรูปจำนวนในเซลล์เดียวเว้นแต่ว่าคุณตั้งค่าเซลล์นั้นเพื่อยอมรับชนิดของข้อมูลที่จำกัด

  อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใส่รายการมีตัวคั่นของข้อมูลในเขตข้อมูลที่ตั้งค่าเป็นข้อความสั้น (Text) หรือชนิดข้อมูลของข้อความยาว (บันทึก) นอกจากนี้Access มีคุณลักษณะเรียกว่าเขตข้อมูลมีหลายค่า คุณใช้เขตข้อมูลที่มีหลายค่า เพื่อแนบหลาย ๆ ส่วนของข้อมูลไปยังระเบียนเดียว และสร้างรายการที่ยอมรับค่าหลายค่า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแนบชุดสไลด์ Microsoft PowerPoint และอักขระจำนวนรูปกับระเบียนในฐานข้อมูลของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างรายการของชื่อ แล้วเลือกเป็นจำนวนมากชื่อเหล่านั้นตามที่จำเป็น การใช้เขตข้อมูลที่มีหลายค่าอาจดูเหมือนหยุดการกฎของดีไซน์ฐานข้อมูลเนื่องจากคุณสามารถเก็บมากกว่าหนึ่งระเบียนสำหรับแต่ละเขตข้อมูลตาราง แต่ ไม่จริง เนื่องจาก Access บังคับใช้กฎ "เบื้อง ด้วยการเก็บข้อมูลในตารางที่ซ่อนอยู่ พิเศษ

 • ในเวอร์ชันเก่าของ Access (ก่อนปี 2550), คุณจะต้องออกแบบ และสร้างตารางอย่างน้อยหนึ่งก่อนที่คุณสามารถใส่ข้อมูล คุณมีการตัดสินใจว่า เขตข้อมูลเพื่อเพิ่มลงในตาราง และคุณได้ตั้งค่าชนิดข้อมูลสำหรับแต่ละเขตข้อมูล ในเวอร์ชันใหม่กว่าAccess คุณตอนนี้สามารถเปิดตารางเปล่า และเริ่มใส่ข้อมูลอยู่ Access จะอ้างถึงชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลโดยยึดตามสิ่งที่คุณใส่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลในส่วนนี้สัมผัสบนดีไซน์ฐานข้อมูล ตารางออกแบบ และคุณลักษณะเรียกว่าเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

ลิงก์ต่อไปนี้นำคุณไปยังบทความที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

วิธีที่ชนิดข้อมูลที่มีผลต่อวิธีคุณใส่ข้อมูล

เมื่อคุณออกแบบตารางฐานข้อมูล คุณเลือกชนิดข้อมูลสำหรับแต่ละเขตข้อมูลในตารางนั้น กระบวนการซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณเปิดตารางเปล่า และใส่ชุดของยอดขาย เข้าถึง infers เป็นชนิดข้อมูล Number สำหรับเขตข้อมูลนั้น ถ้าบางคนพยายามที่จะใส่ข้อความในเขตข้อมูลนั้น Access แสดงข้อผิดพลาดข้อความ และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่บันทึกระเบียนมีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือขั้นตอนที่ช่วยปกป้องข้อมูลของคุณ

แสดงวิธีการดูชนิดข้อมูลของฉัน

ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ดับเบิลคลิกตารางที่คุณต้อง การตรวจสอบ การเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล บนแท็บเขตข้อมูล ในกลุ่มการจัดรูปแบบ ดูที่ค่าในรายการชนิดข้อมูล หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 คุณจะค้นหารายการนี้บนแท็บแผ่นข้อมูล ในกลุ่มชนิดข้อมูลและจัดรูปแบบ การเปลี่ยนแปลงค่าตามที่คุณวางเคอร์เซอร์ไว้ในเขตข้อมูลต่าง ๆ ในตารางของคุณ รูปนี้แสดงรายการ:

  รายการ ชนิดข้อมูล

 • คลิกขวาตารางที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วคลิกมุมมองออกแบบ

  Access เปิดตารางในตารางออกแบบ และส่วนบนของตารางชื่อและชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลแต่ละตารางที่แสดง รูปนี้แสดงตารางทั่วไปในตารางออกแบบ

  เขตข้อมูลใน 'มุมมองออกแบบ'

ชนิดข้อมูลที่คุณตั้งค่าสำหรับแต่ละเขตข้อมูลจากตารางแสดงระดับแรกการควบคุมข้อมูลชนิดใดที่ได้รับอนุญาตลงในเขตข้อมูล ในบางกรณี เช่นเมื่อต้องการทำงานกับเขตข้อมูลข้อความยาว คุณสามารถใส่ข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการ ในบางกรณี เช่นเมื่อต้องการทำงานกับเขตข้อมูล AutoNumber ชนิดข้อมูลที่ ตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูลป้องกันไม่ให้คุณใส่ข้อมูลใด ๆ ก็ได้ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดข้อมูลที่Access แสดง และอธิบายว่า พวกเขามีผลต่อการป้อนข้อมูล

ชนิดข้อมูล

เอฟเฟ็กต์บนรายการข้อมูล

ข้อความสั้น

หมายเหตุ จุดเริ่มต้นใน Access 2013 ข้อมูลแบบข้อความจะถูกเปลี่ยนชื่อชนิดเป็นข้อความสั้น

เขตข้อมูลข้อความสั้นยอมรับข้อความหรืออักขระเป็นตัวเลข รวมถึงรายการของรายการที่คั่นด้วย เขตข้อมูลข้อความมีขนาดเล็กอักขระตามจำนวนมากกว่าที่ไม่เขตข้อมูลข้อความยาวที่ยอมรับนั่นคือตั้งแต่ 0 ถึง 255 อักขระ ในบางกรณี คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน conversion เพื่อทำการคำนวณข้อมูลในเขตข้อมูลข้อความสั้น

ข้อความยาว

หมายเหตุ จุดเริ่มต้นใน Access 2013 ข้อมูล Memo จะถูกเปลี่ยนชื่อชนิดเป็นข้อความที่ยาว

คุณสามารถใส่จำนวนมากของข้อความและตัวเลขข้อมูลในเขตข้อมูลชนิดนี้ นอกจากนี้ ถ้าตัวออกแบบฐานข้อมูลตั้งค่าเขตข้อมูลไปยังสนับสนุนการจัดรูปแบบ rich text คุณสามารถใช้ชนิดของการจัดรูปแบบที่คุณพบโดยปกติในโปรแกรมการประมวลผล word เช่น Word ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟอนต์แบบต่าง ๆ และฟอนต์กับอักขระที่เฉพาะเจาะจงในข้อความของคุณ และทำให้เป็นตัวหนา หรือตัวเอียง และอื่น ๆ คุณยังสามารถเพิ่มแท็ก Hypertext Markup Language (HTML) ไปยังข้อมูล

นอกจากนี้ เขตข้อมูลข้อความยาวมีคุณสมบัติที่มีการเรียกว่าใช้ผนวกข้อมูลเท่านั้น เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติ คุณสามารถผนวกข้อมูลใหม่ไปยังเขตข้อมูลข้อความยาว แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีอยู่ ฟีเจอร์นี้มีไว้สำหรับใช้ในแอปพลิเคชันเช่นปัญหาการติดตามฐานข้อมูล ตำแหน่งที่คุณอาจต้องการเก็บถาวรระเบียนที่ยังคงไม่สามารถเปลี่ยนได้ เมื่อคุณวางเคอร์เซอร์ไว้ในเขตข้อมูลข้อความยาว ด้วยการผนวกเฉพาะเปิดใช้งานคุณสมบัติ ตามค่าเริ่มต้น ข้อความในเขตข้อมูลหายไป คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ หรืออื่น ๆ นำไปใช้กับข้อความ

เช่นเขตข้อมูลข้อความสั้น คุณยังสามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน conversion กับข้อมูลในเขตข้อมูลข้อความยาว

หมายเลข

คุณสามารถใส่ตัวเลขเท่านั้นในเขตข้อมูลชนิดนี้ และคุณสามารถทำการคำนวณค่าในเขตข้อมูลตัวเลข

ตัวเลขขนาดใหญ่

หมายเหตุ ชนิดข้อมูลจำนวนมากจะพร้อมใช้งานเฉพาะในเวอร์ชันการสมัครใช้งาน Office 365 การเข้าถึง

คุณสามารถใส่ตัวเลขเท่านั้นในเขตข้อมูลชนิดนี้ และคุณสามารถทำการคำนวณค่าในเขตข้อมูลเป็นจำนวนมาก

วันที่/เวลา

คุณสามารถใส่เฉพาะวันและเวลาในเขตข้อมูลชนิดนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีตัวออกแบบฐานข้อมูลตั้งค่าเขตข้อมูล คุณอาจพบเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • ถ้าตัวออกแบบฐานข้อมูลชุดรูปแบบการป้อนข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล (ชุดของอักขระสัญพจน์และพื้นที่ที่สำรองไว้ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกเขตข้อมูล), คุณต้องใส่ข้อมูลในช่องว่างและรูปแบบที่มีรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเห็นรูปแบบเช่น MMM_DD_YYYY คุณต้องพิมพ์ 11 oct 2017 ในว่าง คุณไม่สามารถใส่ชื่อเต็มของเดือน หรือค่าปีสองหลัก

 • ถ้าไม่ได้สร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลเพื่อควบคุมวิธีที่คุณใส่วันหรือเวลาตัวออกแบบ คุณสามารถใส่ค่าใช้รูปแบบเวลาหรือวันที่ถูกต้องใด ๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ 11 2017 oct., 10/11/17, 11 ตุลาคม 2017 และต่อไปเรื่อย ๆ ได้

 • ตัวออกแบบฐานข้อมูลอาจนำรูปแบบการแสดงลงในเขตข้อมูล ในกรณี ถ้าไม่มีรูปแบบการป้อนข้อมูลมีอยู่ คุณสามารถใส่ค่าในรูปแบบเกือบทุก แต่ Access แสดงวันสอดคล้องกับรูปแบบการแสดง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใส่ 10/11/2017 แต่อาจถูกตั้งค่ารูปแบบแสดงเพื่อที่จะแสดงค่าเป็น 11 2017 oct

สกุลเงิน

คุณสามารถใส่สกุลเงินค่าในเขตข้อมูลชนิดนี้ นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องใส่สัญลักษณ์สกุลเงินด้วยตนเอง ตามค่าเริ่มต้น Access ใช้สัญลักษณ์สกุลเงิน (¥, และอื่น ๆ) ระบุชื่อไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows คุณสามารถเปลี่ยนสัญลักษณ์สกุลเงินนี้เพื่อแสดงสกุลเงินที่แตกต่างกัน ถ้าจำเป็น

AutoNumber

คุณไม่สามารถใส่ หรือเปลี่ยนข้อมูลในเขตข้อมูลชนิดนี้ได้ตลอดเวลา Access เพิ่มค่าในเขตข้อมูล AutoNumber เมื่อใดก็ ตามที่คุณเพิ่มระเบียนใหม่ลงในตาราง

คำนวณ

หมายเหตุ ชนิดข้อมูลจากการคำนวณถูกเพิ่มไปจุดเริ่มต้น Access ใน Access 2010

คุณไม่สามารถใส่ หรือเปลี่ยนข้อมูลในเขตข้อมูลชนิดนี้ได้ตลอดเวลา ผลลัพธ์ของเขตข้อมูลนี้จะถูกกำหนด โดยนิพจน์ที่คุณระบุไว้ Access อัปเดค่าในเขตข้อมูลจากการคำนวณเมื่อใดก็ ตามที่คุณเพิ่ม หรือแก้ไขระเบียนใหม่ลงในตาราง

ใช่/ไม่ใช่

เมื่อคุณคลิกเขตข้อมูลที่ถูกตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูลนี้ Access แสดงในกล่องกาเครื่องหมายหรือรายการดรอปดาวน์ โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณจัดรูปแบบเขตข้อมูล ถ้าคุณจัดรูปแบบเขตข้อมูลเพื่อแสดงรายการ คุณสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่หรือไม่ใช่จริงหรือเท็จหรือเปิดหรือปิดจากรายการ โดยขึ้นอยู่กับการจัดรูปแบบนำไปใช้กับเขตข้อมูลอีกครั้ง คุณไม่สามารถป้อนค่าในรายการ หรือเปลี่ยนค่าในรายการโดยตรงจากฟอร์มหรือตาราง

วัตถุ OLE

คุณสามารถใช้เขตข้อมูลชนิดนี้เมื่อคุณต้องการแสดงข้อมูลจากไฟล์ถูกสร้างขึ้น ด้วยโปรแกรมอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงไฟล์ข้อความ แผนภูมิ Excel หรือชุดสไลด์ PowerPoint ในเขตข้อมูลที่มีวัตถุ OLE

สิ่งที่แนบมาแสดงวิธีรวดเร็ว ง่าย และมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อต้องการดูข้อมูลจากโปรแกรมอื่น ๆ ดูรายการสิ่งที่แนบมา ในภายหลังในตารางนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ไฮเปอร์ลิงก์

คุณสามารถใส่ข้อมูลใด ๆ ในเขตข้อมูลชนิดนี้ และเข้าถึงตัดไว้ในที่อยู่เว็บ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ค่าในเขตข้อมูล Access ล้อมรอบข้อความของคุณด้วยhttp://www your_text.com ถ้าคุณใส่ที่อยู่เว็บใช่ ลิงก์ของคุณจะทำงาน มิฉะนั้น ลิงก์ของคุณจะทำให้ข้อผิดพลาด นอกจากนี้ แก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ที่มีอยู่อาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากคลิกเขตข้อมูลจากการเชื่อมโยงหลายมิติ ด้วยเมาส์ของคุณเริ่มต้นเบราว์เซอร์ของคุณ และนำคุณไปยังไซต์ที่ระบุในการเชื่อมโยง เมื่อต้องการแก้ไขเขตข้อมูลจากการเชื่อมโยงหลายมิติ คุณเลือกเขตข้อมูลที่มีอยู่ติดกัน ใช้แป้น TAB หรือลูกศรเพื่อย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลการเชื่อมโยงหลายมิติ นั้นแล้ว กด F2 เพื่อเปิดใช้งานการแก้ไข

สิ่งที่แนบมา

คุณสามารถแนบข้อมูลจากโปรแกรมอื่น ๆ ในเขตข้อมูลชนิดนี้ แต่คุณไม่สามารถพิมพ์ หรือมิฉะนั้น ให้ใส่ข้อความหรือข้อมูลตัวเลข

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เขตข้อมูลสิ่งที่แนบมา ดูบทความการแนบไฟล์และกราฟิกกับระเบียนในฐานข้อมูลของคุณ

ตัวช่วยสร้างการค้นหา

ตัวช่วยสร้างการค้นหาไม่ใช่ชนิดข้อมูล แทน คุณใช้ตัวช่วยสร้างเพื่อสร้างรายการดรอปดาวน์สองชนิด: ค่ารายการและเขตข้อมูลการค้นหา รายการค่าใช้ในรายการที่คุณป้อนด้วยตนเองเมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาที่ มีตัวคั่น ค่าเหล่านั้นอาจขึ้นอยู่กับอื่น ๆ ข้อมูลหรือวัตถุในฐานข้อมูลของคุณ

ในทางตรงข้าม เขตข้อมูลจากการค้นหาใช้คิวรีเพื่อเรียกใช้ข้อมูลจากตารางอื่น ๆ ในฐานข้อมูล หรือ ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นเช่นเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง SharePoint อย่างน้อยหนึ่งอย่าง เขตข้อมูลการค้นหาแสดงข้อมูลในรายการดรอปดาวน์แล้ว ตามค่าเริ่มต้น ตัวช่วยสร้างการค้นหาชุดของเขตข้อมูลตารางชนิดข้อมูล Number

คุณสามารถทำงานกับเขตข้อมูลการค้นหาได้โดยตรง ในตาราง และ ในฟอร์มและรายงาน ตามค่าเริ่มต้น ค่าในเขตข้อมูลจากการค้นหาปรากฏในชนิดของตัวควบคุมรายการที่เรียกว่ากล่องคำสั่งผสมนั่นคือรายการที่มีลูกศรดรอปดาวน์: รายการการค้นหาที่ว่างเปล่า ขึ้นอยู่กับวิธีตัวออกแบบฐานข้อมูลได้ตั้งค่าเขตข้อมูลการค้นหาและกล่องคำสั่งผสม คุณสามารถแก้ไขข้อมูลในรายการ และเพิ่มรายการลงในรายการ เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว ตัวออกแบบฐานข้อมูลต้องตั้งค่าคุณสมบัติของเขตข้อมูลการค้นหา (คุณสมบัติถูกเรียกว่ารายชื่อเพื่อจำกัดและตัวออกแบบที่มีการปิดใช้งานได้)

ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขค่าในรายการค้นหาได้โดยตรง คุณต้องเพิ่ม หรือเปลี่ยนข้อมูล ในรายการของค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือ ในตารางที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลการค้นหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำเช่นนั้น ดูแก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลจากการค้นหาในภายหลังในบทความนี้

สุดท้าย เมื่อคุณสร้างเขตข้อมูลการค้นหา คุณสามารถเลือกตั้งเพื่อสนับสนุนค่าหลายค่า เมื่อคุณทำเช่นนั้น กล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากแต่ละรายการที่แสดงรายการผลลัพธ์ และคุณสามารถเลือก หรือล้างเป็นรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ รูปนี้แสดงรายการหลายค่าทั่วไป:

รายการกล่องกาเครื่องหมาย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเขตข้อมูลการค้นหา และการใช้รายการเป็นผลลัพธ์ ดูบทความคู่มือไปยังเขตข้อมูลที่มีหลายค่าและการใช้รายการที่เก็บค่าหลายค่า

หมายเหตุ: ชนิดข้อมูลสิ่งที่แนบมา จากการคำนวณ และตัว เลขขนาดใหญ่ไม่พร้อมใช้งานในรูปแบบไฟล์.mdb

วิธีที่คุณสมบัติของเขตข้อมูลตารางมีผลต่อวิธีคุณใส่ข้อมูล

นอกเหนือจากหลักดีไซน์ที่ควบคุมโครงสร้างของฐานข้อมูลและชนิดข้อมูลที่ควบคุมสิ่งที่คุณสามารถใส่ในเขตข้อมูลที่ระบุ คุณสมบัติเขตข้อมูลจากหลายสามารถยังมีผลกระทบต่อวิธีป้อนข้อมูลลงในฐานข้อมูล Access

ดูคุณสมบัติสำหรับเขตข้อมูลตาราง

Access มีสองวิธีในการดูคุณสมบัติของเขตข้อมูลตาราง คุณสามารถใช้ตัวควบคุมบนแท็บแผ่นข้อมูล หรือคุณสามารถเปิดตารางในมุมมองออกแบบ ชุดของขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้เทคนิคทั้งสองอย่าง

คุณสมบัติของตารางมุมมองบนแท็บแผ่นข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกตารางที่คุณต้องการใช้

 2. คลิกที่แท็บเขตข้อมูล และใช้ตัวควบคุมในกลุ่มการจัดรูปแบบ เพื่อดูคุณสมบัติของเขตข้อมูลแต่ละตาราง หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 คุณจะค้นหารายการนี้บนแท็บแผ่นข้อมูล ในกลุ่มชนิดข้อมูลและจัดรูปแบบ

ดูคุณสมบัติของตารางในมุมมองออกแบบ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่คุณต้องการ แล้วคลิกมุมมองออกแบบ รูปภาพปุ่ม บนเมนูทางลัด

  Access เปิดตารางในตารางออกแบบ

 2. ในส่วนล่างของตาราง คลิกแท็บทั่วไป ถ้ายังไม่ได้เลือก

  หรือ

  เมื่อต้องการดูคุณสมบัติสำหรับเขตข้อมูลจากการค้นหา คลิกที่แท็บค้นหา

  เขตข้อมูลจากการค้นหาที่มีเขตข้อมูลในตารางที่ใช้คิวรีเพื่อรับค่าจากตารางอย่าง น้อยหนึ่งตารางในฐานข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูลการค้นหาแสดงค่าดังกล่าวให้คุณเห็นในรูปแบบของรายการ ขึ้นอยู่กับวิธีตัวออกแบบฐานข้อมูลตั้งค่าเขตข้อมูลการค้นหา คุณสามารถเลือกรายการอย่าง น้อยหนึ่งรายการจากรายการนั้น

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการคุณสมบัติที่มีผลกระทบมากที่สุดในการป้อนข้อมูล และอธิบายว่า พวกเขามีผลต่อการป้อนข้อมูล

คุณสมบัติ

ตำแหน่งที่ตั้งในตารางออกแบบตาราง

ค่าที่เป็นไปได้

ลักษณะการทำงานเมื่อคุณพยายามที่จะใส่ข้อมูล

ขนาดเขตข้อมูล

แท็บ ทั่วไป

0 255

ขีดจำกัดจำนวนอักขระนำไปใช้เฉพาะกับเขตข้อมูลที่ตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูล Text ถ้าคุณพยายามที่จะใส่มากกว่าจำนวนอักขระที่ระบุ เขตข้อมูลตัดเหล่านั้น

ต้องมี

แท็บ ทั่วไป

ใช่/ไม่ใช่

เมื่อเปิดใช้งาน คุณสมบัตินี้บังคับให้คุณใส่ค่าในเขตข้อมูล และ Access จะทำให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลใด ๆ ใหม่จนกว่าคุณทำให้สมบูรณ์เขตข้อมูลจำเป็น เมื่อถูกปิดใช้งาน เขตข้อมูลจะยอมรับค่า null ซึ่งหมายความว่า เขตข้อมูลสามารถยังคงว่างอยู่

หมายเหตุ: ค่า null จะไม่เหมือนกับเป็นค่าศูนย์ ศูนย์เป็นตัวเลข และ "null" เป็นค่าหายไป undefined หรือไม่รู้จัก

อนุญาตให้มีสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์

แท็บ ทั่วไป

ใช่/ไม่ใช่

เมื่อเปิดใช้งาน คุณสามารถใส่สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ — สตริงที่ประกอบด้วยอักขระที่ไม่ได้ เมื่อต้องการสร้างสตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ คุณใส่เครื่องหมายอัญประกาศคู่คู่ในเขตข้อมูล ("")

ใส่ดัชนี

แท็บ ทั่วไป

ใช่/ไม่ใช่

เมื่อคุณทำดัชนีเขตข้อมูลตาราง Access ป้องกันไม่ให้คุณเพิ่มค่าที่ซ้ำกัน คุณยังสามารถสร้างดัชนีจากเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่ง ถ้าคุณทำเช่นนี้ คุณสามารถทำซ้ำค่า ในเขตข้อมูลหนึ่ง ไม่ ใช่ทั้งสองเขตข้อมูล

รูปแบบการป้อนข้อมูล

แท็บ ทั่วไป

ชุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือแบบกำหนดเองของอักขระสัญพจน์และพื้นที่ที่สำรองไว้

รูปแบบการป้อนข้อมูลบังคับให้คุณใส่ข้อมูลในรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รูปแบบปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกเขตข้อมูลในตารางหรือตัวควบคุมบนฟอร์ม ตัวอย่าง สมมติว่า คุณคลิกเขตข้อมูลวัน และดูการตั้งค่าของอักขระ: MMM-DD-YYYY นั่นเป็นรูปแบบการป้อนข้อมูล บังคับให้คุณใส่ค่าเดือนเป็นอักษรสามตัวย่อ เช่นต.ค. และค่าปีเป็นตัวเลข 4 หลักซึ่งตัวอย่าง ต.ค.-15-2017

หมายเหตุ: จำรูปแบบการป้อนข้อมูล เฉพาะ ควบคุมวิธีที่คุณใส่ข้อมูลไม่วิธีการเข้าถึงร้านค้า หรือแสดงข้อมูลนั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และใช้รูปแบบการป้อนข้อมูล ดูบทความในรูปแบบการป้อนข้อมูลควบคุม ด้วยรูปแบบการป้อนข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงเก็บ และแสดงข้อมูล Date/Time ดูบทความใส่ค่าวันหรือเวลา

จำกัดแค่ในรายการ

แท็บค้นหา

ใช่/ไม่ใช่

เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับข้อมูลในเขตข้อมูลจากการค้นหา บางครั้งผู้ใช้เข้าถึงใหม่ลองทำการเปลี่ยนแปลงรายการในเขตข้อมูลจากการค้นหาด้วยตนเอง เมื่อ Access จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงรายการในเขตข้อมูล คุณสมบัตินี้ถูกตั้งค่าเป็นใช่ ถ้าคุณสมบัตินี้ถูกเปิดใช้งาน และคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายการ คุณต้องเปิดรายการ (ถ้าคุณต้องการแก้ไขรายการค่า) หรือตารางที่ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลของรายการ (ถ้าคุณต้องการแก้ไขเขตข้อมูลจากการค้นหา) และค่ามีการเปลี่ยนแปลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เขตข้อมูลการค้นหา ดูแก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลจากการค้นหาในภายหลังในบทความนี้

อนุญาตให้แก้ไขรายการค่าได้

แท็บค้นหา

ใช่/ไม่ใช่

เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานคำสั่งแก้ไขข้อมูลในรายการ สำหรับรายการค่า แต่ไม่ใช้ สำหรับเขตข้อมูลการค้นหา เมื่อต้องการเปิดใช้งานคำสั่งสำหรับเขตข้อมูลการค้นหา ใส่ชื่อฟอร์มที่ถูกต้องในฟอร์มข้อมูลในรายการแก้ไขคุณสมบัติ คำสั่งอนุญาตให้แก้ไขรายการค่าปรากฏขึ้นบนเมนูทางลัดที่คุณเปิด ด้วยการคลิกขวาคำสั่งผสมหรือกล่องตัวควบคุมกล่องรายการ เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง กล่องโต้ตอบแก้ไขข้อมูลในรายการ ปรากฏขึ้น มาระหว่าง ถ้าคุณระบุชื่อของฟอร์มในฟอร์มข้อมูลในรายการแก้ไขคุณสมบัติ Access เริ่มต้นฟอร์มนั้นแทนที่จะแสดงกล่องโต้ตอบ

หมายเหตุ: คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งแก้ไขข้อมูลในรายการ จากกล่องรายการ และตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสมบนฟอร์ม จากตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสมที่อยู่ในตารางและผลลัพธ์ของคิวรีตั้งค่า ฟอร์มต้องถูกเปิดในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเรียกดู ตารางและชุดผลลัพธ์คิวรีต้องถูกเปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล

ฟอร์มแก้ไขข้อมูลในรายการ

แท็บค้นหา

ชื่อของฟอร์มการป้อนข้อมูล

ถ้าคุณใส่ชื่อของฟอร์มการป้อนข้อมูลเป็นค่าในคุณสมบัติตารางนี้ ฟอร์มที่เปิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เรียกใช้คำสั่งแก้ไขข้อมูลในรายการ มิฉะนั้น กล่องโต้ตอบแก้ไขข้อมูลในรายการ ปรากฏเมื่อผู้ใช้เรียกใช้คำสั่ง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มระเบียนโดยตรงลงในตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

การเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูลคล้ายคลึงกับแผ่นงาน Excel และคุณสามารถพิมพ์ หรือวางข้อมูลลงในเขตข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่งนั่นคือเหมือนกับเซลล์ในเวิร์กชีต

โปรดจำไว้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ในขณะที่คุณดำเนินการ

 • คุณไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลของคุณอย่างชัดเจน เข้าถึงยอมรับการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังตาราง เมื่อคุณย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลใหม่ในแถวเดียวกัน หรือ เมื่อคุณย้ายเคอร์เซอร์ไปยังแถวอื่น

 • ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูลในฐานข้อมูล Access จะตั้งค่าเพื่อยอมรับเฉพาะบางชนิดข้อมูล เช่นข้อความหรือตัวเลข คุณต้องใส่ชนิดของข้อมูลที่เขตข้อมูลถูกตั้งค่าเพื่อยอมรับ ถ้าคุณไม่ต้อง Access แสดงข้อผิดพลาด:

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของค่าที่ไม่ถูกต้อง

 • เขตข้อมูลอาจมีรูปแบบการป้อนข้อมูลที่ถูกนำไปใช้ รูปแบบการป้อนข้อมูลคือ ชุดของอักขระสัญพจน์และพื้นที่ที่สำรองไว้ที่บังคับให้คุณสามารถใส่ข้อมูลลงในรูปแบบเฉพาะเจาะจง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการป้อนข้อมูล ดูบทความในรูปแบบการป้อนข้อมูลควบคุม ด้วยรูปแบบการป้อนข้อมูล

 • ยกเว้นสิ่งที่แนบมาและรายการที่มีหลายค่า คุณสามารถใส่ระเบียนเดียวเท่านั้นในเขตข้อมูลส่วนใหญ่ ถ้าคุณไม่ทราบว่าเขตข้อมูลจากการยอมรับสิ่งที่แนบมา คุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของเขตข้อมูล เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ดูขั้นตอนในการดูคุณสมบัติสำหรับเขตข้อมูลตารางก่อนหน้านี้ในบทความนี้ คุณสามารถระบุรายการมีหลายค่าเสมอเนื่องจาก Access แสดงในกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละรายการ

ใส่ข้อมูลในตาราง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกตารางที่คุณต้องการใช้

  ตามค่าเริ่มต้น Access เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูลทั้งตารางที่คล้ายคลึงกับแผ่นงาน Excel

 2. คลิก หรือวางโฟกัสบนเขตข้อมูลแรกที่คุณต้องการใช้มิฉะนั้น แล้ว ใส่ข้อมูลของคุณ

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไปในแถวเดียวกัน กดแป้น TAB ใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้าย หรือคลิกเซลล์ในเขตข้อมูลถัดไป

  เมื่อคุณกดแป้น TAB ตามค่าเริ่มต้น Access ใช้การตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เพื่อกำหนดว่า จะย้ายเคอร์เซอร์ ไปทางซ้าย หรือ ไปทางขวา ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นภาษาที่อ่านจากซ้ายไปขวา เคอร์เซอร์ย้ายไปด้านขวาเมื่อคุณกดแป้น TAB ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย เคอร์เซอร์ย้ายไปด้านซ้าย

  เมื่อต้องการย้ายไปยังเซลล์ถัดไปในคอลัมน์ ใช้ขึ้น หรือลูกศรลง หรือคลิกเซลล์คุณต้องการ

นำการจัดรูปแบบ rich text ไปยังข้อมูลในเขตข้อมูลข้อความยาว (บันทึก)

 1. ด้วยตารางเปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล เลือกเขตข้อมูลข้อความยาว ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 หรือ Access 2010 ที่ควรจะเป็นเขตข้อมูล Memo

  เขตข้อมูลข้อความยาวปกติ ประกอบด้วยข้อคิดเห็น หรือบันทึก ย่อ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาเขตข้อมูลชื่อ "ข้อคิดเห็น" หรือ "บันทึกย่อ" ถ้าคุณยังคงไม่สามารถค้นหาเขตข้อมูลข้อความยาว ดูขั้นตอนในการดูคุณสมบัติสำหรับเขตข้อมูลตารางก่อนหน้านี้ในบทความนี้

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ ใช้ปุ่มและเมนูการจัดรูปแบบข้อความ

  คำสั่งที่พร้อมใช้งานในกลุ่มฟอนต์ของ Access

  คุณสามารถนำไปใช้ฟอนต์แบบต่าง ๆ และขนาด ทำให้ข้อความเป็นตัวหนา หรือตัวเอียง เปลี่ยนสี และอื่น ๆ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มระเบียน โดยใช้ฟอร์ม

ฟอร์มการป้อนข้อมูลสามารถให้เป็นวิธีที่ง่าย เร็ว และถูกต้องการใส่ข้อมูล โดยปกติคุณสร้างฟอร์มเมื่อคุณต้องการใส่ข้อมูลลงในตารางมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณยังสร้างฟอร์มเมื่อคุณต้องการซ่อนเขตข้อมูลในตาราง บางส่วน เมื่อคุณต้องการทำให้ฐานข้อมูลได้ง่ายขึ้นไปใช้ (ขั้นตอนที่สามารถลดต้นทุนในการฝึกอบรม), และ เมื่อคุณต้องการให้แน่ใจได้ว่า ผู้ใช้ใส่ข้อมูลอย่างถูกต้อง

วิธีที่คุณใช้ฟอร์มการแก้ไขข้อมูลขึ้นอยู่กับการออกแบบฟอร์ม ฟอร์มสามารถประกอบด้วยอักขระควบคุม เช่นรายการ กล่องข้อความ ปุ่ม และแผ่นข้อมูลจำนวนนั่นคือตารางการวิเคราะห์ที่มีลักษณะอย่างไรแผ่นงาน Excel ได้ ในทางกลับ แต่ละรายการของตัวควบคุมบนฟอร์มข้อมูลจากอ่าน หรือเขียนข้อมูลไปยังเขตข้อมูลตารางต้นแบบ สิ่งที่คุณทำกับตัวควบคุมที่ระบุขึ้น อยู่กับชนิดข้อมูลที่คุณได้ตั้งค่าสำหรับตารางเขตข้อมูลต้น คุณสมบัติใด ๆ ที่ตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูลนั้น และอาจ บนหลายคุณสมบัติที่กำหนดตัวออกแบบฐานข้อมูลสำหรับแต่ละตัวควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีชนิดข้อมูลและคุณสมบัติของเขตข้อมูลมีผลต่อการป้อนข้อมูล ดูส่วนวิธีที่ชนิดข้อมูลที่มีผลต่อวิธีคุณใส่ข้อมูลและวิธีที่คุณสมบัติของเขตข้อมูลตารางมีผลต่อวิธีคุณใส่ข้อมูลก่อนหน้านี้ในบทความนี้

ส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้ตัวควบคุมการป้อนข้อมูลโดยทั่วไป ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับฐานข้อมูลของคุณที่เฉพาะเจาะจง ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณหรือออกจากฐานข้อมูล

เพิ่ม หรือแก้ไขข้อความในกล่องข้อความ

เมื่อคุณเพิ่ม หรือแก้ไขข้อความในกล่องข้อความ คุณทำงานกับข้อมูลในเขตข้อมูลข้อความสั้นหรือข้อความยาว เมื่อคุณดำเนินต่อ จำไว้ว่า คุณสามารถตั้งค่าเขตข้อมูลข้อความยาว (หรือตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ไปยังเขตข้อมูลข้อความยาว) เพื่อสนับสนุนการจัดรูปแบบข้อความ rich text และคุณสามารถนั้นแตกต่างกัน ขนาด สไตล์ สีฟอนต์ และนำไปใช้กับข้อความของคุณ

แก้ไขข้อความในกล่องข้อความ

 • วางเคอร์เซอร์ในกล่องข้อความ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณ โปรดจำไว้ว่า คุณไม่สามารถทำการคำนวณตัวเลขในเขตข้อมูลข้อความสั้นหรือข้อความยาว

นำการจัดรูปแบบข้อความ rich text

หมายเหตุ: คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก็ต่อเมื่อกล่องข้อความที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลข้อความยาว (บันทึก) ดูขั้นตอนในการดูคุณสมบัติสำหรับเขตข้อมูลตารางก่อนหน้านี้ในบทความนี้

 1. ด้วยฟอร์มเปิดอยู่ในมุมมองฟอร์มหรือเค้าโครง หรือเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล เลือกเขตข้อมูลข้อความยาว (บันทึก)

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ ใช้ปุ่มและเมนูการจัดรูปแบบข้อความ

  คำสั่งที่พร้อมใช้งานในกลุ่มฟอนต์ของ Access

  คุณสามารถนำไปใช้ฟอนต์แบบต่าง ๆ และขนาด ทำให้ข้อความเป็นตัวหนา หรือตัวเอียง เปลี่ยนสี และอื่น ๆ

ใส่ข้อมูล โดยใช้รายการ

คุณสามารถใช้รายการในฟอร์ม และเปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูลในตารางและคิวรี ผลลัพธ์ชุดนั่นคือตารางที่คล้ายคลึงกับแผ่นงาน Excel

เมื่อคุณใช้รายการบนฟอร์ม คุณอาจเห็นตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสมหรือตัวควบคุมกล่องรายการ ตัวเลขเหล่านี้แสดงกล่องคำสั่งผสม และแสดงรายการตัวควบคุมกล่อง ตามลำดับ

รายการการค้นหาที่ว่างเปล่า

ตัวควบคุมกล่องรายการแบบพื้นฐานบนฟอร์ม

เมื่อคุณใช้รายการในชุดผลลัพธ์ตารางหรือคิวรี Access ใช้กล่องคำสั่งผสม โดยค่าเริ่มต้น

นอกจากนี้ รายการสามารถสนับสนุนค่าหลายค่า ถ้าคุณเห็นในรายการที่ มีกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากแต่ละรายการ คุณสามารถเลือกได้มากถึง 100 รายการบนรายการนั้น รายการที่มีหลายค่าที่คุณสามารถสร้างขึ้น โดยไม่มีการเขียนโปรแกรมสามารถแก้ไขปัญหาธุรกิจทั่วไป ตัวอย่าง สมมติว่า คุณใช้ฐานข้อมูล Access เพื่อติดตามปัญหาการสนับสนุนลูกค้า ถ้าคุณจำเป็นต้องกำหนดบุคคลหลายคนให้ประเด็น คุณสามารถใช้รายการมีหลายค่า ตัวเลขเหล่านี้แสดงรายการที่มีหลายค่าทั่วไป

รายการแบบหล่นลงของกล่องกาเครื่องหมายในสถานะเปิด   รายการกล่องกาเครื่องหมาย

คุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลในรายการ ถ้าคุณหรือตัวออกแบบฐานข้อมูลของคุณเปิดใช้งานคำสั่ง คุณสามารถเพิ่ม เปลี่ยน และเอาข้อมูลในรายการโดยตรงจากรายการ อย่างไรก็ตาม นักออกแบบฐานข้อมูลสามารถเลือกที่จะปิดใช้งานคำสั่ง ดังนั้นอาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับฐานข้อมูลทั้งหมด

ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้ และแก้ไขรายการ

เลือกรายการจากรายการดรอปดาวน์

 1. เปิดฟอร์ม ตาราง หรือชุดผลลัพธ์คิวรีที่ประกอบด้วยรายการ

  หมายเหตุ: คุณต้องเปิดฟอร์มในมุมมองฟอร์มหรือมุมมองเค้าโครง คุณต้องเปิดตาราง และชุดผลลัพธ์คิวรีในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. คลิกลูกศรถัดจากรายการ จากนั้น เลือกรายการคุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการยอมรับตัวเลือกของคุณไปยังฐานข้อมูลของคุณ ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลอื่น

เลือกรายการจากกล่องรายการ

 1. เปิดฟอร์มที่ประกอบด้วยรายการ

 2. เลื่อนลงไปรายการของรายการในกล่องรายการ และเลือกรายการคุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการยอมรับตัวเลือกของคุณไปยังฐานข้อมูลของคุณ ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลอื่น

เลือกรายการจากรายการดรอปดาวน์กล่องกาเครื่องหมาย

 1. เปิดฟอร์ม ตาราง หรือชุดผลลัพธ์คิวรีที่ประกอบด้วยรายการ

  หมายเหตุ: คุณสามารถใช้กล่องกาเครื่องหมายรายการแบบหล่นลงในฟอร์ม ตาราง และชุดผลลัพธ์คิวรี เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณต้องเปิดฟอร์มในมุมมองฟอร์มหรือมุมมองเรียกดู และคุณต้องเปิดตาราง และชุดผลลัพธ์คิวรีในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. คลิกลูกศรถัดจากรายการ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถึง 100 แล้ว คลิ กตกลง

เลือกรายการจากรายการกล่องกาเครื่องหมาย

 1. เปิดฟอร์มที่ประกอบด้วยรายการ

  หมายเหตุ: คุณต้องเปิดฟอร์มในมุมมองฟอร์ม หรือมุมมองเรียกดู

 2. คลิกลูกศรถัดจากรายการ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย 100 มาก แล้ว คลิ กตกลง

แก้ไขข้อมูลในรายการ

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขรายการในฟอร์ม ตาราง หรือชุดผลลัพธ์คิวรีชนิดใดก็ โปรดจำไว้ว่า คุณต้องเปิดฟอร์มในมุมมองฟอร์มหรือมุมมองเรียกดู และคุณต้องเปิดตาราง และชุดผลลัพธ์คิวรีในมุมมองแผ่นข้อมูล นอกจากนี้ยัง โปรดจำไว้ว่า ตัวออกแบบฐานข้อมูลหรือแผนก IT สามารถปิดใช้งานคำสั่งนี้ ดังนั้นอาจไม่พร้อมใช้งานตลอดเวลา

 1. เปิดฟอร์ม ตาราง หรือชุดผลลัพธ์คิวรีที่ประกอบด้วยรายการ

 2. คลิกขวารายการที่คุณต้องการแก้ไข แล้ว คลิ กแก้ไขข้อมูลในรายการ

  กล่องโต้ตอบหรือฟอร์มการป้อนข้อมูลปรากฏขึ้น หน้าจอที่คุณเห็นขึ้นอยู่กับชนิดของรายการที่คุณต้องการแก้ไข Access ใช้สองชนิดของรายการพื้นฐานนั่นคือค่ารายการและค้นหารายการ แสดงรายการค่าเป็นชุดของรายการที่คุณใส่ด้วยตนเอง และรายการการค้นหาใช้คิวรีเพื่อเรียกใช้ข้อมูลจากตารางหนึ่ง หรือหลายตาราง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการแก้ไขรายการค่า ใช้กล่องโต้ตอบแก้ไขข้อมูลในรายการ การแก้ไขข้อมูลรายการ นั้นแล้ว คลิกตกลง เมื่อคุณเสร็จแล้ว

  • ถ้าคุณต้องการแก้ไขรายการการค้นหา ฟอร์มการป้อนข้อมูลปรากฏขึ้น ใช้ฟอร์มการแก้ไขข้อมูลในรายการ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลจากการค้นหา

เขตข้อมูลจากการค้นหาแสดงรายการของข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถใช้เพื่อเลือกรายการอย่าง น้อยหนึ่งรายการ คุณสามารถสร้างรายการการค้นหาอยู่สองชนิด

 • แสดงรายการค่า    ต่อไปนี้ประกอบด้วยตายชุดของค่าที่คุณใส่ด้วยตนเอง ค่าที่อยู่ในคุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถว ของเขตข้อมูลการค้นหา

 • ค้นหาแสดงรายการ    เหล่านี้ใช้แบบสอบถามเพื่อรับค่าจากตารางอื่น คุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถว ของเขตข้อมูลประกอบด้วยคิวรีแบบใช้แทนที่เป็นตายรายการค่า

ตามค่าเริ่มต้น Access แสดงข้อมูลการค้นหาในรายการดรอปดาวน์ แม้ว่าคุณสามารถระบุตัวควบคุมกล่องรายการ ในรายการดรอปดาวน์เปิดขึ้นเพื่อแสดงรายการ แล้ว ปิดเมื่อคุณทำการเลือก กล่องรายการ ข้าม ยังคงเปิดตลอดเวลา

คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งแก้ไขข้อมูลในรายการ หรือคุณสามารถแก้ไขข้อมูลโดยตรงในคุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถว หรือตารางต้นฉบับ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คำสั่งแก้ไขรายการ ดูข้อมูล Enter โดยการใช้รายการก่อนหน้านี้ในบทความนี้ ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการแก้ไขรายการโดยตรงในคุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถว หรือตารางต้นฉบับ กระบวนการต่อไปนี้มีขั้นตอนหลายอย่างคร่าว ๆ

 • ระบุเขตข้อมูลการค้นหา คุณทำตามกระบวนการแตกต่างกันเล็กน้อยเมื่อทำงานกับฟอร์มกว่ากับตาราง

 • ระบุชนิดของเขตข้อมูลการค้นหานั่นคือรายการการค้นหาหรือรายการค่า ถ้าคุณกำลังใช้รายการการค้นหา ระบุตารางต้นฉบับที่มีข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลการค้นหา

 • แก้ไขข้อมูลในรายการค่า

  หรือ

  เปิดตารางต้นฉบับสำหรับรายการการค้นหา และแก้ไขข้อมูลในตารางนั้น

ระบุเขตข้อมูลจากการค้นหาจากฟอร์ม

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์ม แล้วคลิกมุมมองออกแบบ

  หรือ

  ถ้าฟอร์มเปิดอยู่ คุณสามารถคลิกขวาแท็บฟอร์ม และคลิกมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

  หรือ

  บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มมุมมอง คลิกที่ปุ่มมุมมอง เพื่อสลับระหว่างมุมมองที่พร้อมใช้งาน อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถคลิกลูกศรภายใต้มุมมอง แล้ว เลือกมุมมองพร้อมใช้งานจากเมนู

  รูป Ribbon ของ Access

 2. คลิกขวารายการคำสั่งผสมหรือกล่องกล่องตัวควบคุม แล้วคลิกคุณสมบัติ

 3. ในแผ่นคุณสมบัติ คลิกแท็บทั้งหมด และค้นหาคุณสมบัติชนิดแหล่งข้อมูลแถว และแหล่งข้อมูลแถว คุณสมบัติชนิดแหล่งข้อมูลแถว ควรประกอบด้วยรายการค่า หรือตาราง/คิวรี และคุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถว ต้องประกอบด้วยตัวใดตัวหนึ่งในรายการโดยคั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาคหรือแบบสอบถาม ตามที่ต้อง ขยายแผ่นคุณสมบัติเพื่อให้คุณสามารถอ่านรายการของรายการหรือแบบสอบถาม

  โดยทั่วไป รายการค่าใช้ไวยากรณ์นี้พื้นฐาน: "รายการ รายการ รายการ"

  ในกรณีนี้ รายการคือ ชุดของรายการที่ล้อมรอบ ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ และโดยคั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

  เลือกคิวรีแบบใช้ไวยากรณ์นี้พื้นฐาน:เลือก [table_or_query_name] [ field_name] จาก [table_or_query_name]

  ในกรณีนี้ คิวรีประกอบด้วยส่วนของประโยคสอง (เลือกและจาก) ส่วนคำสั่งแรกอ้างอิงไปยังตาราง หรือคิวรี และเขตข้อมูลในตารางหรือคิวรี ส่วนคำสั่งสองอ้างอิงไปยังตารางหรือคิวรีเท่านั้น ต่อไปนี้เป็นประเด็นหลักจดจำ: ส่วนที่เลือกไม่จำเป็นต้องประกอบด้วยชื่อของตารางหรือแบบสอบถาม แม้ว่าควรจะ และพวกเขาต้องประกอบด้วยชื่อของเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดจากส่วนของประโยคต้องอ้างอิงไปยังตารางหรือคิวรี ดังนั้น คุณสามารถเสมอค้นหาตารางต้นฉบับหรือคิวรีแหล่งข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลจากการค้นหา โดยการอ่านคำสั่ง from

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังใช้รายการค่า แก้ไขข้อมูลในรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณวงเล็บคร่อมแต่ละรายการ ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ และคั่นระหว่างแต่ละรายการ ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

  • ถ้าแบบสอบถามในรายการการค้นหาอ้างอิงแบบสอบถามอื่น ในบานหน้าต่างนำทาง เปิดแบบสอบถามที่สองในมุมมองออกแบบ (คลิกขวาคิวรี และคลิกมุมมองออกแบบ ) หมายเหตุชื่อของตารางที่ปรากฏในส่วนบนของตัวออกแบบแบบสอบถาม แล้ว ไปขั้นตอนถัดไป

   หรือ

   ถ้าแบบสอบถามในเขตข้อมูลการค้นหาอ้างอิงตาราง เห็นชื่อของตาราง และไปขั้นตอนถัดไป

 5. ดับเบิลคลิกที่ตารางในบานหน้าต่างนำทางเพื่อเปิดสมุดงานในมุมมองแผ่นข้อมูล จากนั้น แก้ไขในรายการตามต้องการ

ค้นหาเขตข้อมูลจากตารางที่ระบุ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตาราง และคลิกมุมมองออกแบบ

 2. ในส่วนบนของตารางออกแบบคิวรี ในคอลัมน์ชนิดข้อมูล คลิก หรือมิฉะนั้น วางโฟกัสบนข้อความ ตัวเลข หรือเขตข้อมูลใช่/ไม่

 3. ในส่วนล่างของตารางออกแบบตาราง คลิกที่แท็บค้นหา และดูคุณสมบัติชนิดแหล่งข้อมูลแถว และแหล่งข้อมูลแถว แล้ว

  ต้องอ่านคุณสมบัติชนิดแหล่งข้อมูลแถวตาราง/คิวรี หรือรายการค่า คุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถว ต้องประกอบด้วยรายการค่าหรือแบบสอบถาม

  รายการค่าใช้ไวยากรณ์นี้พื้นฐาน: "รายการ รายการ รายการ"

  ในกรณีนี้ รายการคือ ชุดของรายการที่ล้อมรอบ ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ และโดยคั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

  โดยทั่วไปแล้ว แบบสอบถามที่เลือกให้ใช้ไวยากรณ์นี้พื้นฐาน:เลือก [table_or_query_name] [ field_name] จาก [table_or_query_name]

  ในกรณีนี้ คิวรีประกอบด้วยส่วนของประโยคสอง (เลือกและจาก) ส่วนคำสั่งแรกอ้างอิงไปยังตาราง หรือคิวรี และเขตข้อมูลในตารางหรือคิวรี ส่วนคำสั่งสองอ้างอิงไปยังตารางหรือคิวรีเท่านั้น ต่อไปนี้เป็นประเด็นหลักจดจำ: ส่วนที่เลือกไม่จำเป็นต้องประกอบด้วยชื่อของตารางหรือแบบสอบถาม แม้ว่าควรจะ และพวกเขาต้องประกอบด้วยชื่อของเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดจากส่วนของประโยคต้องอ้างอิงไปยังตารางหรือคิวรี ดังนั้น คุณสามารถเสมอค้นหาตารางต้นฉบับหรือคิวรีแหล่งข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลจากการค้นหา โดยการอ่านคำสั่ง from

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังใช้รายการค่า แก้ไขข้อมูลในรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณวงเล็บคร่อมแต่ละรายการ ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ และคั่นระหว่างแต่ละรายการ ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

  • ถ้าแบบสอบถามในเขตข้อมูลการค้นหาอ้างอิงแบบสอบถามอื่น ในบานหน้าต่างนำทาง เปิดแบบสอบถามที่สองในมุมมองออกแบบ (คลิกขวาคิวรี และคลิกมุมมองออกแบบ ) หมายเหตุชื่อของตารางที่ปรากฏในส่วนบนของตัวออกแบบแบบสอบถาม แล้ว ไปขั้นตอนถัดไป

   หรือ

   ถ้าแบบสอบถามในเขตข้อมูลการค้นหาอ้างอิงตาราง เห็นชื่อของตาราง และไปขั้นตอนถัดไป

 5. ดับเบิลคลิกที่ตารางในบานหน้าต่างนำทางเพื่อเปิดสมุดงานในมุมมองแผ่นข้อมูล จากนั้น แก้ไขในรายการตามต้องการ

ด้านบนของหน้า

ใส่สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์

Access ช่วยให้คุณสามารถแยกความแตกต่างระหว่างค่าว่างสองชนิด: Null สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์และค่า ค่า null ระบุค่าที่ไม่รู้จัก และสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ระบุเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยช่องว่าง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตารางของข้อมูลลูกค้า และตารางที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลหมายเลขโทรสาร คุณสามารถปล่อยให้เขตข้อมูลว่างไว้ถ้าคุณไม่แน่ใจของหมายเลขโทรสารของลูกค้า ในกรณี ปล่อยเขตข้อมูลว่างใส่ค่า null ซึ่งหมายความว่า คุณไม่ทราบว่าค่าคืออะไร ถ้าคุณได้ในภายหลังกำหนดว่า ลูกค้าไม่มีเครื่องโทรสาร คุณสามารถใส่สตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ในเขตข้อมูลเพื่อระบุว่า คุณทราบว่า ไม่มีค่า

หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่า คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติที่ป้องกันไม่ให้ยอมรับค่า null เขตข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคุณสมบัติที่ ดูวิธีที่ชนิดข้อมูลที่มีผลต่อวิธีคุณใส่ข้อมูลก่อนหน้านี้ในบทความนี้

 1. เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล หรือฟอร์มในมุมมองฟอร์มหรือมุมมองเรียกดู

 2. เลือกเขตข้อมูลคุณต้อง และพิมพ์สองเครื่องหมายอัญประกาศคู่กับไม่มีช่องว่างระหว่างคอลัมน์ ("")

 3. ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังระเบียนเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังฐานข้อมูลอื่น ตามค่าเริ่มต้น เครื่องหมายอัญประกาศหายไป

ด้านบนของหน้า

เพิ่มระเบียน ด้วยการนำเข้า หรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูล

คุณสามารถนำเข้า หรือลิงก์ไปยังข้อมูลที่อยู่ในแหล่ง ตลอดจนอื่น ๆ ฐานข้อมูล Access เวิร์กบุ๊ก Excel ไฟล์ข้อความ และเอกสาร Word รายการบนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Microsoft SharePoint Services ที่หลากหลาย

อธิบายวิธีการนำเข้า และลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลดังกล่าวจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้ ลิงก์เหล่านี้นำคุณไปยังข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้า และลิงก์ไปยังข้อมูล

วิธีการบันทึกเวลาในการใส่ข้อมูล

Access มีหลากหลายวิธีในการทำให้กระบวนการป้อนข้อมูลได้เร็วขึ้น ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลและรายการในฟอร์มและวิธีการใช้แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการนำมาใช้ใหม่ค่าเมื่อคุณเรียงลำดับข้อมูล

ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม

ถ้าค่าเดียวกันสำหรับเขตข้อมูลที่ระบุ เช่นเมืองหรือประเทศ/ภูมิภาค แชร์ระเบียนจำนวนมากคุณสามารถประหยัดเวลาได้ โดยการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลนั้น เมื่อคุณเปิดฟอร์ม หรือสร้างระเบียนใหม่ ค่าเริ่มต้นของคุณปรากฏในตัวควบคุมนั้น ตามค่าเริ่มต้น

ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุม

 1. เปิดฟอร์มในมุมมองออกแบบ

 2. คลิกขวาที่ตัวควบคุมที่คุณต้อง การทำงานด้วยแล้ว คลิกคุณสมบัติ

 3. บนแท็บข้อมูล ตั้งค่าคุณสมบัติค่าเริ่มต้น ค่าคุณต้องการ

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 เมื่อต้องการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่

ระบุค่าแตกต่างกัน

 • หาค่าในกล่องข้อความ ใส่ข้อมูลใหม่ คุณสามารถเขียนทับค่าเริ่มต้นได้ตลอดเวลา

  หรือ

 • หาค่าในรายการ เลือกค่าใหม่จากรายการ

ค่านำมาใช้ใหม่เมื่อมีการเรียงลำดับ

เมื่อคุณย้ายไปมาระหว่างระเบียน คุณอาจต้องการเรียงลำดับระเบียนแต่ละรายการ โดยใช้ค่าเดียวกัน เมื่อคุณทำ คุณสามารถประหยัดเวลาได้ โดยใช้แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการทำซ้ำที่เรียงลำดับค่าได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเรียงลำดับรายการของใบสั่งซื้อตามชนิดของผลิตภัณฑ์ ในระเบียนแรก คุณพิมพ์เครื่องดื่มนุ่มการเรียงลำดับที่ลูกค้าซื้อเครื่องดื่มนุ่มใบสั่งซื้อ เมื่อคุณย้ายไปยังระเบียนถัดไป คุณสามารถคัดลอก และนำการเรียงลำดับค่านั้น

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้สมมติว่า คุณได้ในฟอร์มที่เปิดในมุมมองฟอร์ม

 1. ย้ายไปยังเขตข้อมูลที่ reuses ค่าจากเขตข้อมูลสอดคล้องกันในระเบียนก่อนหน้า

 2. กด CTRL +' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×