การเพิ่มฟังก์ชันลงในนิพจน์ Access

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Access มีฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วภายในจำนวนมากซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้างนิพจน์ได้ ถ้าคุณได้อ่าน การสร้างนิพจน์ คุณอาจจำได้ว่าฟังก์ชันนั้นเป็นหนึ่งในส่วนประกอบหลักๆ ของนิพจน์ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถทำอะไรกับนิพจน์ได้มาก ถ้าไม่มีการเรียนรู้วิธีการเพิ่มฟังก์ชันลงในนิพจน์

หมายเหตุ: คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชัน custom-built ในนิพจน์ของคุณ แต่ถ้าคุณทราบวิธีการสร้างที่ โอกาสคุณจะไม่ต้องบทความดังนี้ คุณอาจสามารถค้นหาในรายการฟังก์ชันทั้งหมดของ Access ที่พร้อมใช้งานเพียง

ขั้นแรก นี่คือพื้นฐานสองสามข้อเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชัน:

 • ในการใช้งานฟังก์ชัน ให้พิมพ์คำสำคัญ เปิดเครื่องหมายวงเล็บ ใส่อาร์กิวเมนต์ (ค่า) ที่คุณต้องการส่งเข้า แล้วปิดเครื่องหมายวงเล็บ

 • บางฟังก์ชันไม่จำเป็นต้องมีอาร์กิวเมนต์ใดๆ แต่บางฟังก์ชันต้องใช้หลายอาร์กิวเมนต์ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น คุณต้องคั่นอาร์กิวเมนต์เหล่านั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

 • อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันสามารถเป็นตัวระบุ ค่าคงที่ หรือเป็นฟังก์ชันอื่นๆ คุณสามารถรวมส่วนประกอบเหล่านี้ได้มากขึ้นโดยการใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์มาตรฐาน (ได้แก่ +, -, *, หรือ /) หรือตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (ได้แก่ <, >, หรือ =)

 • ฟังก์ชันจะนำข้อมูลใดๆ ที่คุณมีเป็นอาร์กิวเมนต์ แล้วเรียกใช้โค้ดบางตัวในเบื้องหลัง แล้วจะส่งกลับค่าไปยังตำแหน่งที่คุณพิมพ์ฟังก์ชัน กล่าวคือ คุณสามารถเป็นโปรแกรมเมอร์โดยไม่ต้องทำอะไรที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเลย!

ฟังดูน่าวิตกหรือ ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก บางทีตัวอย่างสักหนึ่งหรือสองตัวอย่างอาจช่วยได้:

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน IIf ในนิพจน์

นิพจน์นี้จะแปลงค่าทั้งหมดของฟังก์ชัน IIf (อักขระสีเขียว) หมายเหตุเครื่องหมายจุลภาคสีเขียวแยกอาร์กิวเมนต์สาม ในตัวอย่างนี้ เราใช้ฟังก์ชัน IIf เพื่อเปรียบเทียบเขตข้อมูลชื่อ DueDate วันที่ของวันนี้ ถ้าเขตข้อมูล DueDate มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับวันของวันนี้ นั้นจะส่งกลับสตริงที่ "OK" มิฉะนั้น นั้นจะส่งกลับ "Overdue"

 • อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน IIf แรกคือ การทดสอบตรรกะซึ่งประกอบด้วยตัวระบุสำหรับเขตข้อมูล DueDate (สีส้ม) สองสามตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (สีแดง), และฟังก์ชัน Date (เป็นสีน้ำเงิน), ซึ่งไม่มีอาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นต้องใช้

 • อาร์กิวเมนต์ที่สองและสามของฟังก์ชัน IIf จะเป็นค่าคงที่ที่เป็นสตริงทั้งคู่ (สีดำ) ซึ่งอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ อาร์กิวเมนต์ทั้งสองเหล่านี้ยังสามารถเป็นฟังก์ชันหรือนิพจน์ที่ส่งกลับตัวเลขหรือข้อความได้

คุณอาจใช้นิพจน์เช่นนี้ในกล่องข้อความบนฟอร์มหรือมุมมอง หรือในเขตข้อมูลจากการคำนวณในตาราง นอกเหนือจากตำแหน่งอื่นๆ ได้

นี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งใช้ฟังก์ชันในนิพจน์เพื่อสร้างสตริงข้อความ:

ตัวอย่างของการใช้ฟังก์ชัน Left ในนิพจน์

ในที่นี้ นิพจน์จะเริ่มต้นด้วยค่าคงที่ของสตริง (สีดำ)

 • เครื่องหมายและ (สีแดง) เป็นตัวดำเนินการเรียงต่อกันซึ่งใช้ในการรวมสตริงเข้าด้วยกัน

 • ไปทางซ้ายฟังก์ชัน (สีเขียว) รับอาร์กิวเมนต์ที่สอง:

  • ตัวระบุเขตข้อมูล (สีส้ม) และ

  • ค่าคงที่ของจำนวนเต็ม (สีดำ) ในกรณีนี้ เราเพียงต้องการแค่อักขระที่อยู่ซ้ายสุดของเขตข้อมูลสองตัว ดังนั้นให้ใส่ 2

ถ้าเขตข้อมูล ProductCode ประกอบด้วย “CD22035” ผลลัพธ์ของนิพจน์นี้ควรจะเป็น “Prefix: CD”

ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับนิพจน์และฟังก์ชันเพิ่มเติมอีกหรือไม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×