การเพิ่มฟอร์มใหม่ในเครื่องมือรายการแบบกำหนดเอง

คุณสามารถเพิ่มฟอร์มลงในเครื่องมือรายการแบบกำหนดเองได้โดยการนำเข้าแฟ้มโซลูชันแม่แบบฟอร์ม (.xsn) ที่ออกแบบใน Microsoft Office InfoPath

ผู้ออกแบบสามารถนำเข้าโซลูชันแม่แบบฟอร์มใดๆ ที่มีต้นกำเนิดมาจาก InfoPath ได้ อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแม่แบบฟอร์มใหม่ คือ เริ่มต้นในตัวออกแบบเครื่องมือรายการของ SharePoint Workspace เนื่องจากแม่แบบฟอร์มใหม่ทั้งหมดที่เริ่มต้นจากตัวออกแบบเครื่องมือรายการจะมีคุณลักษณะที่มีอยู่แล้วภายในซึ่งออกแบบให้ทำงานกับ SharePoint Workspace ดังต่อไปนี้

 • "ตัวเลือกการส่ง" ได้รับการตั้งค่าเป็น "ส่งไปยังโฮสต์"

 • "ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ" ในตัวเลือกฟอร์มได้รับการตั้งค่าเป็น "โดเมน (ฟอร์มไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่อยู่ภายนอกฟอร์มได้)"

 • เขตข้อมูลระบบ "_Created", "_CreatedBy", "_Modified" และ "ModifiedBy" มีอยู่แล้วในรายการเขตข้อมูล

 • <ค้นหาการตั้งค่าเขตข้อมูล ... ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม>

ในโซลูชันแม่แบบฟอร์มอื่นๆ ของ InfoPath คุณต้องเพิ่มคุณลักษณะเหล่านี้ด้วยตนเอง

 1. เข้าสู่ตัวออกแบบเครื่องมือรายการ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สร้างฟอร์ม

  Microsoft Office InfoPath จะเปิดฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่าใน InfoPath Designer

 3. เพิ่มเขตข้อมูลและคุณลักษณะการออกแบบอื่นๆ ทั้งหมดที่คุณต้องการในแม่แบบฟอร์มใน InfoPath

  สำหรับวิธีใช้ในการจัดเค้าโครงแม่แบบฟอร์มใน InfoPath โปรดดูในวิธีใช้ออนไลน์สำหรับ InfoPath

 4. บันทึกแม่แบบฟอร์มลงในตำแหน่งที่ตั้งดิสก์ในรูปแบบของแฟ้มแม่แบบฟอร์มของ SharePoint Workspace (.xsn)

  เคล็ดลับ: คุณสามารถบันทึกแม่แบบฟอร์มลงในโฟลเดอร์เอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็ว โดยคลิกที่แท็บ แฟ้ม คลิก ประกาศ แล้วคลิก SharePoint Workspace เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ของ Windows

 5. กลับไปยังตัวออกแบบเครื่องมือรายการใน SharePoint Workspace

 6. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก นำเข้าฟอร์ม

 7. เรียกดูแฟ้มแม่แบบฟอร์มที่คุณบันทึกไว้บนดิสก์ แล้วคลิก เปิด

  ถ้าตรวจไม่พบปัญหาใดๆ ในแม่แบบฟอร์มดังกล่าว ฟอร์มจะถูกเพิ่มลงในการออกแบบเครื่องมือรายการ และมุมมองที่ใช้กับฟอร์มใหม่ดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับฟอร์มนั้นๆ

  ถ้า SharePoint Workspace ตรวจพบว่ามีปัญหาในแม่แบบฟอร์มนั้น กล่องโด้ตอบข้อผิดพลาดการนำเข้าจะแสดงขึ้น ซึ่งอาจรายงานปัญหาทั้งที่เป็นคำเตือนและข้อผิดพลาด โดยทั่วไปแล้ว คำเตือนจะหมายถึงคุณลักษณะที่ไม่สนับสนุน เช่น บานหน้าต่างงาน เมนู และแถบเครื่องมือที่จะไม่แสดงในฟอร์มที่นำเข้า คุณสามารถละเว้นคำเตือนเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องกังวล แต่ข้อผิดพลาดเป็นปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถนำเข้าฟอร์มได้ ตัวอย่างเช่น แม่แบบฟอร์มจะไม่สามารถนำเข้าได้ ถ้ามีการใช้ลายเซ็นเอกสาร

  ถ้าข้อความแสดงข้อผิดพลาดการนำเข้ามีข้อผิดพลาดอยู่ คุณจะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ในแม่แบบฟอร์มก่อนที่คุณจะนำเข้า

  วิธีหลีกเลี่ยงการเกิดข้อผิดพลาดในแม่แบบฟอร์มอย่างได้ผล คือ การสร้างฟอร์มใหม่โดยตรงจากตัวออกแบบเครื่องมือรายการ ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×