การเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ลงในเค้าโครง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

พื้นที่ที่สำรองไว้เป็นกล่องที่ มีเส้นขอบที่ประกอบด้วยเนื้อหา และอยู่ภายในเค้าโครงสไลด์ เค้าโครงสไลด์ที่มีอยู่ทั้งหมดประกอบด้วยตัวแทนเนื้อหา

คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ไปยังพื้นที่มาตรฐานของเค้าโครงสไลด์ที่ว่างเปล่า และเพิ่มข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเองเพื่อพร้อมท์ให้ผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการใส่ชนิดของเนื้อหา ดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเองในขั้นตอนด้านล่าง

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณใช้เค้าโครงสไลด์อย่าง น้อยหนึ่งในงานนำเสนอของคุณ แล้วย้อนกลับ และแก้ไขเค้าโครงนั้น ด้วยการเพิ่มพื้นที่สำรองไว้ ข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง หรือบางดัดแปลงเค้าโครงการดำเนินการอื่น ๆ คุณต้องนำเค้าโครงลงในสไลด์เพื่อให้ภาพนิ่งที่ยึดตาม layo อัปเดตแล้ว วาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูแก้ไข และนำเค้าโครงสไลด์

สิ่งสำคัญ: สามารถเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้กับเค้าโครง ไม่แต่ละสไลด์ในงานนำเสนอภาพนิ่งเท่านั้น ถ้าคุณยังไม่ได้ทำงานกับเค้าโครงสไลด์ เช็คเอาท์เค้าโครงสไลด์คืออะไร?และต้นแบบสไลด์คืออะไรได้อย่างไรเมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมก่อนที่จะอ่านบน

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อด้านซ้าย ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้อย่างน้อยหนึ่งพื้นที่

ดังที่แสดงต่อไปนี้เป็นเค้าโครงสไลด์ของ ชื่อเรื่องและเนื้อหา ซึ่งมีพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับชื่อเรื่อง และอีกพื้นที่สำหรับเนื้อหาชนิดใดก็ได้

แสดงตัวยึดในสไลด์ชื่อเรื่องและเนื้อหาใน PowerPoint
 1. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ คลิก แทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้วคลิกชนิดของพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณต้องการเพิ่ม

  แสดงปุ่ม แทรกตัวยึด ในมุมมองต้นแบบสไลด์ใน PowerPoint

 2. คลิกตำแหน่งบนเค้าโครงสไลด์ นั้นแล้ว ลากเพื่อวาดพื้นที่สำรองไว้ คุณสามารถเพิ่มข้าพื้นที่ที่สำรองไว้ในขณะที่คุณชอบ

 3. ถ้าคุณเพิ่มตัวแทนข้อความ คุณสามารถเพิ่มข้อความแบบกำหนดเอง

  เน้นข้อความเริ่มต้นในพื้นที่สำรองไว้ และแทนที่ ด้วยข้อความพร้อมท์ของคุณเอง

  หมายเหตุ: ถ้ามีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ไม่ต้องการปรากฏอยู่หน้าข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเองของคุณ ให้คลิกแท็บ หน้าแรก แล้วในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรลงถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วคลิก ไม่มี

 4. เมื่อคุณทำเสร็จ แล้ว บนแท็บต้นแบบสไลด์ คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำเค้าโครงที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่จากสไลด์ที่มีอยู่ ในรายการรูปขนาดย่อสไลด์ การเลือกภาพนิ่ง และบนแท็บหน้าแรก คลิกเค้าโครง และ แล้ว เลือกเค้าโครงที่ปรับปรุง

  • เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์ใหม่ที่ประกอบด้วยเค้าโครง (โดยเพิ่มเข้าไปใหม่พื้นที่ที่สำรองไว้), บนแท็บหน้าแรก คลิกสไลด์ใหม่ นั้นแล้ว เลือกเค้าโครงสไลด์ที่ปรับปรุง

คุณสามารถเปลี่ยนพื้นที่สำรองไว้ โดยการปรับขนาด ให้ หรือเปลี่ยนฟอนต์ ขนาด กรณี สี หรือระยะห่างของข้อความภายในนั้น คุณยังสามารถลบพื้นที่สำรองไว้จากเค้าโครงสไลด์หรือจากสไลด์แต่ละรายการได้ โดยเลือกนั้น แล้วกด Delete

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเค้าโครงสไลด์ที่มีอยู่ที่ประกอบด้วยตัวแทนข้อความชื่อเรื่อง คำบรรยายสองตัวแทนข้อความ และพื้นที่ที่สำรองไว้สองซึ่งคุณสามารถเพิ่มเนื้อความ ตาราง แผนภูมิ SmartArt กราฟิก รูปภาพ หรือภาพยนตร์หรือคลิปเสียง

พื้นที่ที่สำรองไว้บนเค้าโครง

คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ที่ใดก็ได้บนเค้าโครงสไลด์ และเพิ่มข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเองเพื่อพร้อมท์ให้ผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการใส่ชนิดของเนื้อหา นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดข้อความสำหรับพร้อมท์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณใช้เค้าโครงสไลด์อย่าง น้อยหนึ่งในงานนำเสนอของคุณ แล้วย้อนกลับ และแก้ไขเค้าโครงนั้น ด้วยการเพิ่มพื้นที่สำรองไว้ ข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง หรือบางดัดแปลงเค้าโครงการดำเนินการอื่น ๆ คุณต้องนำเค้าโครงลงในสไลด์เพื่อให้ภาพนิ่งที่ยึดตาม layo อัปเดตแล้ว วาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูแก้ไข และนำเค้าโครงสไลด์

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยต้นแบบสไลด์และเค้าโครง คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการเพิ่มอย่าง น้อยหนึ่งพื้นที่ที่สำรองไว้

 3. บนแท็บต้นแบบสไลด์ ในกลุ่มเค้าโครงต้นแบบคลิกแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ นั้นแล้ว คลิกชนิดของพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณต้องการ

  แทรกพื้นที่ที่สำรองไว้

 4. คลิกตำแหน่งบนเค้าโครง จากนั้น ลากเพื่อวาดพื้นที่สำรองไว้

 5. ถ้าคุณเพิ่มตัวแทนข้อความ คุณสามารถเพิ่มข้อความแบบกำหนดเอง

  เน้นข้อความเริ่มต้นในพื้นที่สำรองไว้ และแทนที่ ด้วยข้อความพร้อมท์ของคุณเอง

  หมายเหตุ: ถ้ามีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ไม่ต้องการปรากฏอยู่หน้าข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเองของคุณ ให้คลิกแท็บ หน้าแรก แล้วในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรลงถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วคลิก ไม่มี

 6. เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ลงในเค้าโครงให้มากขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ลงในเค้าโครง ถ้าเนื้อหาในพื้นที่ที่สำรองไว้ดังกล่าวเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของเค้าโครง คุณอาจต้องการเปลี่ยนชื่อเค้าโครง การทำเช่นนั้น คลิกขวาที่รูปขนาดย่อของเค้าโครงสไลด์ คลิกเปลี่ยนชื่อเค้าโครง พิมพ์ชื่อใหม่ แล้ว คลิกเปลี่ยนชื่อ

 7. บนแท็บต้นแบบสไลด์ ในกลุ่มปิดคลิกปิดมุมมองต้นแบบ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

 8. ในรายการรูปขนาดย่อสไลด์ เลือกสไลด์ที่คุณต้องการนำเค้าโครงกับตัวแทนที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปอีกครั้ง

 9. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มภาพนิ่ง คลิกเค้าโครง แล้ว คลิ กเค้าโครงที่ปรับปรุง

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครง ดูที่การสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองใหม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×