การเพิ่มป้ายชื่อหรือกล่องข้อความลงในแผ่นงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ป้ายชื่อและกล่องข้อความร่วมกันเพื่อป้อนข้อมูลพื้นฐานได้

คุณต้องการทำอะไร

เรียนรู้เกี่ยวกับป้ายชื่อและกล่องข้อความ

เพิ่มป้ายชื่อ (ตัวควบคุมฟอร์ม)

เพิ่มป้ายชื่อ (ตัวควบคุม ActiveX)

เพิ่มกล่องข้อความ (ตัวควบคุม ActiveX)

เรียนรู้เกี่ยวกับป้ายชื่อและกล่องข้อความ

ป้ายชื่อคือข้อความที่ระบุวัตถุประสงค์ของเซลล์หรือกล่องข้อความ หรือแสดงข้อความอธิบาย เช่น ชื่อเรื่อง ป้ายคำอธิบาย หรือคำแนะนำโดยย่อ นอกจากนี้ ป้ายชื่อยังสามารถแสดงรูปภาพอธิบายได้ด้วย ใช้ป้ายชื่อเพื่อวางคำแนะนำได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อเน้นข้อความ และเมื่อตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์ใดเซลล์หนึ่งที่ระบุหรือเซลล์ที่ผสานไม่ใช่ทางเลือกที่สามารถใช้ได้

กล่องข้อความคือกล่องสี่เหลี่ยมที่คุณสามารถดู ป้อน หรือแก้ไขข้อความหรือข้อมูลที่ผูกอยู่กับเซลล์ได้ กล่องข้อความยังสามารถเป็นเขตข้อมูลข้อความแบบคงที่ที่แสดงข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียวได้ด้วย ใช้กล่องข้อความแทนการป้อนข้อความลงในเซลล์เมื่อคุณต้องการแสดงวัตถุที่ลอยอย่างอิสระ คุณยังสามารถใช้กล่องข้อความเพื่อแสดงหรือดูข้อความที่เป็นอิสระจากขอบเขตแถวและคอลัมน์ ซึ่งจะรักษาเค้าโครงของเส้นตารางหรือตารางข้อมูลในแผ่นงาน

ป้ายชื่อ (ตัวควบคุมฟอร์ม)

ตัวอย่างของตัวควบคุมป้ายชื่อของฟอร์ม

ป้ายชื่อ (ตัวควบคุม ActiveX)

ตัวอย่างของตัวควบคุมป้ายชื่อ ActiveX

กล่องข้อความ (ตัวควบคุม ActiveX)

ตัวอย่างของตัวควบคุมกล่องข้อความ ActiveX

ด้านบนของหน้า

เพิ่มป้ายชื่อ (ตัวควบคุมฟอร์ม)

 1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา อยู่ ให้แสดงแท็บขึ้น

  แสดงแท็บนักพัฒนา

  1. คลิกที่แท็บไฟล์ คลิกตัวเลือก คลิ กกำหนด Ribbon เอง

  2. ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา แล้วคลิก ตกลง

 2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกแทรก แล้ว ภายใต้ตัวควบคุมฟอร์ม คลิ กป้ายชื่อ รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของป้ายชื่อปรากฏขึ้น

 4. เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติตัวควบคุม ให้คลิกขวาที่ตัวควบคุมนั้น แล้วคลิก จัดรูปแบบตัวควบคุม

ด้านบนของหน้า

เพิ่มป้ายชื่อ (ตัวควบคุม ActiveX)

 1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา อยู่ ให้แสดงแท็บขึ้น

  แสดงแท็บนักพัฒนา

  1. คลิกที่แท็บไฟล์ คลิกตัวเลือก คลิ กกำหนด Ribbon เอง

  2. ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา แล้วคลิก ตกลง

 2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกแทรก แล้ว ภายใต้ตัวควบคุม ActiveX คลิ กป้ายชื่อ รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของป้ายชื่อปรากฏขึ้น

 4. เมื่อต้องการแก้ไขตัวควบคุม ActiveX ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 5. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของป้ายชื่อปรากฏขึ้น

 6. เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติตัวควบคุม บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่ป้ายชื่อ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแต่ละคุณสมบัติ ให้เลือกคุณสมบัตินั้น แล้วกด F1 เพื่อแสดงหัวข้อ วิธีใช้ Visual Basic คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อคุณสมบัติในกล่อง ค้นหา ในวิธีใช้ Visual Basic ได้ด้วย ส่วนต่อไปนี้จะสรุปคุณสมบัติที่พร้อมใช้งาน

  สรุปคุณสมบัติตามประเภทหน้าที่การใช้งาน

ถ้าคุณต้องการระบุ

ให้ใช้คุณสมบัตินี้

ทั่วไป:

โหลดตัวควบคุมหรือไม่เมื่อเปิดสมุดงาน (ยกเว้นตัวควบคุม ActiveX)

AutoLoad (Excel)

ตัวควบคุมสามารถรับโฟกัสและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือไม่

Enabled (ฟอร์ม)

แก้ไขตัวควบคุมได้หรือไม่

Locked (ฟอร์ม)

ชื่อของตัวควบคุม

Name (ฟอร์ม)

วิธีการแนบตัวควบคุมไว้กับเซลล์ที่อยู่ใต้ตัวควบคุม (ลอยอย่างอิสระ ย้ายโดยไม่ปรับขนาด หรือย้ายและปรับขนาด)

Placement (Excel)

พิมพ์ตัวควบคุมได้หรือไม่

PrintObject (Excel)

แสดงหรือซ่อนตัวควบคุม

Visible (ฟอร์ม)

ข้อความ:

แอตทริบิวต์ของแบบอักษร (ตัวหนา ตัวเอียง ขนาด ขีดทับ ขีดเส้นใต้ และน้ำหนัก)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (ฟอร์ม)

ข้อความอธิบายบนตัวควบคุมที่ระบุหรืออธิบายตัวควบคุม

Caption (ฟอร์ม)

ลักษณะการจัดแนวข้อความในตัวควบคุม (ซ้าย กึ่งกลาง หรือขวา)

TextAlign (ฟอร์ม)

ตัดข้อความเนื้อหาของตัวควบคุมโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดบรรทัดหรือไม่

WordWrap (ฟอร์ม)

ขนาดและตำแหน่ง:

ปรับขนาดตัวควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเนื้อหาทั้งหมดหรือไม่

AutoSize (ฟอร์ม)

ความสูงหรือความกว้างเป็นพอยต์

Height, Width (ฟอร์ม)

ระยะห่างระหว่างตัวควบคุมและขอบซ้ายหรือขอบบนของแผ่นงาน

Left, Top (ฟอร์ม)

การจัดรูปแบบ:

สีพื้นหลัง

BackColor (ฟอร์ม)

ลักษณะพื้นหลัง (โปร่งใสหรือทึบ)

BackStyle (ฟอร์ม)

สีของเส้นขอบ

BorderColor (ฟอร์ม)

ชนิดของเส้นขอบ (ไม่มีหรือเส้นเดียว)

BorderStyle (ฟอร์ม)

สีพื้นหน้า

ForeColor (ฟอร์ม)

ตัวควบคุมมีเงาหรือไม่

Shadow (Excel)

ลักษณะที่ปรากฏที่มองเห็นได้ของเส้นขอบ (แบน ยกขึ้น ยุบตัว แกะสลัก หรือนูน)

SpecialEffect (ฟอร์ม)

รูป:

บิตแมปที่จะแสดงในตัวควบคุม

Picture (ฟอร์ม)

ตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพที่สัมพันธ์กับป้ายคำอธิบายของรูปภาพ (ซ้าย บน ขวา เป็นต้น)

PicturePosition (ฟอร์ม)

แป้นพิมพ์และเมาส์:

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับตัวควบคุม

Accelerator (ฟอร์ม)

ไอคอนเมาส์แบบกำหนดเอง

MouseIcon (ฟอร์ม)

ชนิดของตัวชี้ที่จะปรากฏเมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือวัตถุใดๆ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน ลูกศร หรือรูปตัว I)

MousePointer (ฟอร์ม)

ด้านบนของหน้า

เพิ่มกล่องข้อความ (ตัวควบคุม ActiveX)

 1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา อยู่ ให้แสดงแท็บขึ้น

  1. แสดงแท็บ นักพัฒนา

  1. คลิกที่แท็บไฟล์ คลิกตัวเลือก คลิ กกำหนด Ribbon เอง

  2. ภายใต้แท็บหลัก เลือกกล่องกาเครื่องหมายนักพัฒนา จากนั้น คลิกตกลง

 2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุม ActiveX คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของกล่องข้อความปรากฏขึ้น

 4. เมื่อต้องการแก้ไขตัวควบคุม ActiveX ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 5. เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติตัวควบคุม บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่กล่องข้อความ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแต่ละคุณสมบัติ ให้เลือกคุณสมบัตินั้น แล้วกด F1 เพื่อแสดงหัวข้อ วิธีใช้ Visual Basic คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อคุณสมบัติในกล่อง ค้นหา ในวิธีใช้ Visual Basic ได้ด้วย ส่วนต่อไปนี้จะสรุปคุณสมบัติที่พร้อมใช้งาน

  สรุปคุณสมบัติตามประเภทหน้าที่การใช้งาน

ถ้าคุณต้องการระบุ

ให้ใช้คุณสมบัตินี้

ทั่วไป:

โหลดตัวควบคุมหรือไม่เมื่อเปิดสมุดงาน (ยกเว้นตัวควบคุม ActiveX)

AutoLoad (Excel)

ตัวควบคุมสามารถรับโฟกัสและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือไม่

Enabled (ฟอร์ม)

แก้ไขตัวควบคุมได้หรือไม่

Locked (ฟอร์ม)

ชื่อของตัวควบคุม

Name (ฟอร์ม)

วิธีการแนบตัวควบคุมไว้กับเซลล์ที่อยู่ใต้ตัวควบคุม (ลอยอย่างอิสระ ย้ายโดยไม่ปรับขนาด หรือย้ายและปรับขนาด)

Placement (Excel)

พิมพ์ตัวควบคุมได้หรือไม่

PrintObject (Excel)

แสดงหรือซ่อนตัวควบคุม

Visible (ฟอร์ม)

ข้อความ:

คำหรืออักขระเป็นหน่วยพื้นฐานที่ใช้ในการขยายส่วนที่เลือกหรือไม่

AutoWordSelect (ฟอร์ม)

แอตทริบิวต์ของแบบอักษร (ตัวหนา ตัวเอียง ขนาด ขีดทับ ขีดเส้นใต้ และน้ำหนัก)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (ฟอร์ม)

ข้อความที่เลือกยังคงถูกเน้นเมื่อตัวควบคุมไม่มีโฟกัสหรือไม่

HideSelection (ฟอร์ม)

โหมดในขณะทำงานเริ่มต้นของตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME)

IMEMode (ฟอร์ม)

ปรับขนาดของตัวควบคุมเพื่อแสดงข้อความหลายบรรทัดแบบเต็มหรือบางส่วน

IntegralHeight (ฟอร์ม)

จำนวนอักขระสูงสุดที่ผู้ใช้สามารถป้อนได้

MaxLength (ฟอร์ม)

ตัวควบคุมสนับสนุนข้อความหลายบรรทัดหรือไม่

MultiLine (ฟอร์ม)

อักขระตัวยึด เช่น เครื่องหมายดอกจัน (*) ที่จะแสดงแทนอักขระจริง

PasswordChar (ฟอร์ม)

ผู้ใช้สามารถเลือกบรรทัดข้อความโดยคลิกทางซ้ายของข้อความได้หรือไม่

SelectionMargin (ฟอร์ม)

ข้อความในตัวควบคุม

Text (ฟอร์ม)

ลักษณะการจัดแนวข้อความในตัวควบคุม (ซ้าย กึ่งกลาง หรือขวา)

TextAlign (ฟอร์ม)

ตัดข้อความเนื้อหาของตัวควบคุมโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดบรรทัดหรือไม่

WordWrap (ฟอร์ม)

ข้อมูลและการผูก:

ช่วงที่เชื่อมโยงกับค่าของตัวควบคุม

LinkedCell (Excel)

เนื้อหาหรือสถานะของตัวควบคุม

Value (ฟอร์ม)

ขนาดและตำแหน่ง:

ปรับขนาดของตัวควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเนื้อหาทั้งหมดหรือไม่

AutoSize (ฟอร์ม)

ความสูงหรือความกว้างเป็นพอยต์

Height, Width (ฟอร์ม)

ระยะห่างระหว่างตัวควบคุมและขอบซ้ายหรือขอบบนของแผ่นงาน

Left, Top (ฟอร์ม)

การจัดรูปแบบ:

สีพื้นหลัง

BackColor (ฟอร์ม)

ลักษณะพื้นหลัง (โปร่งใสหรือทึบ)

BackStyle (ฟอร์ม)

สีของเส้นขอบ

BorderColor (ฟอร์ม)

ชนิดของเส้นขอบ (ไม่มีหรือเส้นเดียว)

BorderStyle (ฟอร์ม)

สีพื้นหน้า

ForeColor (ฟอร์ม)

ตัวควบคุมมีเงาหรือไม่

Shadow (Excel)

ลักษณะที่ปรากฏที่มองเห็นได้ของเส้นขอบ (แบน ยกขึ้น ยุบตัว แกะสลัก หรือนูน)

SpecialEffect (ฟอร์ม)

แท็บอัตโนมัติเกิดขึ้นหรือไม่เมื่อผู้ใช้ป้อนอักขระในจำนวนสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ได้ลงในตัวควบคุม

AutoTab (ฟอร์ม)

แป้นพิมพ์และเมาส์:

เปิดใช้งานการลากแล้วปล่อยหรือไม่

DragBehavior (ฟอร์ม)

ลักษณะการทำงานของการเลือกเมื่อเข้าไปในตัวควบคุม (เลือกทั้งหมดหรือไม่เลือก)

EnterFieldBehavior (ฟอร์ม)

ผลของการกด ENTER (สร้างบรรทัดใหม่หรือย้ายโฟกัส)

EnterKeyBehavior (ฟอร์ม)

ไอคอนเมาส์แบบกำหนดเอง

MouseIcon (ฟอร์ม)

ชนิดของตัวชี้ที่จะปรากฏเมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือวัตถุใดๆ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน ลูกศร หรือรูปตัว I)

MousePointer (ฟอร์ม)

อนุญาตให้ใช้แท็บในขอบเขตการแก้ไขหรือไม่

TabKeyBehavior (ฟอร์ม)

เฉพาะกล่องข้อความ:

ตัวควบคุมมีแถบเลื่อนแนวตั้ง แถบเลื่อนแนวนอน หรือทั้งสองอย่าง

ScrollBars (ฟอร์ม)

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการสร้างกล่องข้อความที่มีชุดอักขระตัวยึดซึ่งยอมรับรหัสผ่าน ให้ใช้คุณสมบัติ PasswordChar ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ป้องกันเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงหรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่เก็บข้อความนั้นไว้

  หมายเหตุด้านความปลอดภัย: 

  • ให้ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ซึ่งประกอบด้วยทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่คาดเดาง่ายจะไม่ได้นำอักขระหลากประเภทดังกล่าวมาผสมกัน รหัสผ่านที่คาดเดายาก เช่น Y6dh!et5 รหัสผ่านที่คาดเดาง่าย เช่น House27 รหัสผ่านควรมีความยาวของอักขระอย่างน้อย 8 ตัว วลีรหัสผ่านที่มีอักขระ 14 ตัวหรือมากกว่าจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องจดจำรหัสผ่านของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านให้ โปรดเก็บรหัสผ่านที่คุณจดบันทึกไว้ในที่ปลอดภัย และห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นเพื่อป้องกัน

 • เมื่อต้องการสร้างกล่องข้อความแบบเลื่อนได้ที่มีหลายบรรทัดพร้อมด้วยแถบเลื่อนแนวนอนและแนวตั้ง ให้ตั้งค่า MultiLine เป็น True, AutoSize และ WordWrap เป็น False, ScrollBars เป็น 3 และ LinkedCell เป็นที่อยู่เซลล์ (เช่น D1) ที่คุณต้องการใส่ข้อความ เมื่อต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ ผู้ใช้ต้องกด CTRL+ENTER หรือ SHIFT+ENTER ซึ่งจะสร้างอักขระพิเศษที่เก็บอยู่ในเซลล์ที่มีการเชื่อมโยง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×